ေငြေပးေခ်ကတ္ေတြရဲ႕ ေရွ႕ေရး

မၾကာမီက ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ ဗဟိုဘဏ္ရဲ႕စာေၾကာင့္ Credit Card လို႔ အလြယ္ေခၚတဲ့ Visa, Mastercard, Unionpay ေငြေပးေခ်ကတ္ေတြ ျမန္မာျပည္တြင္းမွာ သုံးလို႔မရေတာ့ဘူးလားလို႔ အမ်ားျပည္သူၾကားမွာ စိုးရိမ္စိတ္ေတြ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ပါတယ္။

အရင္ဆုံး ေငြေပးေခ်ကတ္ေတြရဲ႕ အမ်ိဳးအစားေတြအေၾကာင္းကို အရင္ေျပာခ်င္ပါတယ္။ Credit Card လို႔ လူသိမ်ားေပမယ့္ တကယ္ေတာ့ သုံးမ်ိဳးရွိေနပါတယ္။ အဲဒါေတြကေတာ့

  1. Prepaid Card
  2. Debit Card
  3. Credit Card တို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။

Prepaid ကတ္ဆိုတာကေတာ့ သုံးစြဲလိုတဲ့ ပမာဏအတိုင္းကို  ကတ္ထဲကို ႀကိဳတင္ျဖည့္သြင္းၿပီးမွ သုံးစြဲလို႔ရတာျဖစ္ပါတယ္။  အဲဒီ ႀကိဳတင္ေငြရွိသေလာက္ကို နဲ႔ Visa, Mastercard, Unionpay,  JCB  ကတ္စနစ္နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္လိုက္မယ္ဆိုရင္ အဲဒီကတ္ေတြကို လက္ခံတဲ့ေနရာေတြမွာ သုံးစြဲလို႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

Debit ကတ္ဆိုတာကေတာ့ အလြယ္ေျပာရရင္ ဘဏ္  ATM  ကတ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဘဏ္စာရင္းထဲမွာ ရွိသေလာက္ကို ကတ္အျဖစ္နဲ႔ Visa, Mastercard, Unionpay, JCB  တို႔နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္လိုက္မယ္ဆိုရင္ အဲဒီကတ္ေတြကို လက္ခံတဲ့ေနရာေတြမွာ  သုံးစြဲလို႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

Credit ကတ္ဆိုတာေတာ့ သိၾကတဲ့အတိုင္း အေႂကြးဝယ္ကတ္ျဖစ္တာေၾကာင့္ ႀကိဳတင္ေငြရွိစရာမလိုဘဲ တစ္လကို ဘယ္ေလာက္ႀကိဳသုံးခြင့္ရွိတယ္လို႔ ဘဏ္ကသုံးခြင့္ေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအေႂကြးသုံးခြင့္ကို ကတ္အျဖစ္ နဲ႔ Visa, Mastercard, Unionpay,  JCB  တို႔နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္လိုက္မယ္ဆိုရင္ အဲဒီကတ္ေတြကို လက္ခံတဲ့ေနရာေတြမွာ သုံးစြဲလို႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အခုတားျမစ္လိုက္တဲ့ ကတ္အမ်ိဳးအစားက ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားက ထုတ္ေဝတဲ့ နဲ႔ Visa, Mastercard, Unionpay,  JCB  ကတ္အမ်ိဳးအစားကိုသာ ျဖစ္ပါတယ္။ တားျမစ္တာေတြကေတာ့ ျပည္တြင္းမွာ က်ပ္ေငြျဖင့္ လက္ခံသုံးစြဲျခင္းမွ တားျမစ္ျခင္း၊ Shopping  Mall မ်ား၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား၏ နာမည္မ်ားကို ကတ္ေပၚတြင္ ေဖာ္ျပျခင္းတို႔ကို တားျမစ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

Regulator ဘက္က ဘယ္လိုအက်ိဳးေက်းဇူးကို လိုခ်င္လို႔  ထုတ္တယ္ဆိုတာကိုေတာ့ မသိႏိုင္ေပမယ့္ အခုလို ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ စာေၾကာင့္ ျဖစ္လာတဲ့ အက်ိဳးဆက္ေတြကေတာ့

၁။ အမ်ားျပည္သူေတြၾကားထဲမွာ  ကတ္သုံးစြဲမႈအတြက္ စိုးရိမ္စိတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။

၂။ ကတ္လက္ခံသုံးစြဲသူဘက္မွာလည္း ပိုမို႐ႈပ္ေထြးေစတဲ့အတြက္  ကတ္လက္ခံလိုစိတ္ကို ေလ်ာ့ပါးေစပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ အခုခ်ိန္က ျပည္တြင္းမွာ ေနထိုင္သုံးစြဲတဲ့  ျပည္သူလူထုေတြၾကားထဲမွာ ကတ္သုံးစြဲမႈအရွိန္ရစျပဳလာတဲ့ အခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။  အရွိန္ရလာေစတဲ့ ပထမအေၾကာင္းရင္းကေတာ့

၁။ ျပည္ပက ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျဖစ္တဲ့ Facebook ေပၚမွာ ေၾကာ္ျငာျခင္း၊ Netflix လို Vedio Streaming Service မ်ားကို တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ အသုံးျပဳလာၾကၿပီး အြန္လိုင္းက ေပးေခ်လာျခင္း။

၂။ ျပည္တြင္းမွာ  ေလယာဥ္လက္မွတ္၊ ႐ုပ္ရွင္နဲ႔ ပြဲလက္မွတ္မ်ား၊  ဘတ္စ္ကားလက္မွတ္ အစရွိတာေတြကို အြန္လိုင္းေပၚကေန အလြယ္တကူဝယ္ယူရရွိလာၿပီး ကတ္ကိုအသုံးျပဳေပးေခ်လာႏိုင္ျခင္း။

၃။ ႏိုင္ငံျခားခရီးစဥ္မ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံျခားေလေၾကာင္းလက္မွတ္မ်ား၊ ဟိုတယ္အခန္းခမ်ားကို Agoda , trip, Booking တို႔ကေန ဝယ္ယူၿပီး ကတ္ကိုအသုံးျပဳေပးေခ်ႏိုင္လာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒုတိယအေၾကာင္းရင္းကေတာ့

၁။ ျပည္တြင္းက Shopping Mall ေတြမွာ ေဈးဝယ္တဲ့အခါ  ေလၽွာ႔ေဈးမ်ားရရွိၿပီး ေပးေခ်ႏိုင္လာျခင္း။

၂။ စားေသာက္ဆိုင္အမည္တတ္ၿပီး ထုတ္ေဝထားတဲ့ကတ္ေတြအတြက္ သက္ဆိုင္ရာဆိုင္ေတြမွာ ေလၽွာ႔ေဈးမ်ားရရွိၿပီး ေပးေခ်ႏိုင္လာျခင္း။

ဒီလို လူအမ်ားလက္ခံသုံးစြဲလာႏိုင္ဖို႔ ကတ္သုံးစြဲမႈတြင္က်ယ္ ေအာင္ျမင္လာဖို႔ ဘက္ေပါင္းစုံက လိုအပ္ပါတယ္။ ပထမတစ္ခုကေတာ့ ဘဏ္ပါ။ ကတ္ကို ထုတ္ေဝႏိုင္ဖို႔နဲ႔ ကတ္ကို လက္ခံႏိုင္ဖို႔ စက္မ်ားနဲ႔စနစ္မ်ား  ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔ ဘဏ္လိုပါတယ္။ ဒုတိယက လက္ခံသုံးစြဲမယ့္ လုပ္ငန္း ေတြ အမ်ားႀကီးရွိဖို႔လိုပါတယ္။ လုပ္ငန္းမ်ားအေနနဲ႔ ေငြသားကို သုံးစြဲျခင္းထက္ ဘဏ္ကို ေကာ္မရွင္ေပးရတဲ့ ကတ္ကို လက္ခံသုံးစြဲျခင္းက  ပိုလို႔အက်ိဳးရွိမွသာ ကတ္ကိုလက္ခံသုံးစြဲမွာျဖစ္ပါတယ္။ တတိယက ကတ္သုံးစြဲသူပါ။ ကတ္သုံးစြဲသူကလည္း ေငြသားကို ကိုင္ေဆာင္သုံးစြဲျခင္းထက္ ကတ္ကိုသုံးစြဲျခင္းက သူ႕အတြက္ ပိုအက်ိဳးရွိဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။  အဲဒီလို လည္ပတ္သုံးစြဲမႈကို စတင္အရွိန္ရဖို႔ ၾကက္ဥနဲ႔ ၾကက္မလိုပါပဲ။  ကတ္သုံးစြဲသူမ်ားမွ လက္ခံခ်င္တဲ့ လုပ္ငန္းမ်ားမယ္။ လက္ခံခ်င္တဲ့ လုပ္ငန္းမ်ားမွ ကတ္သုံးစြဲသူမ်ားမယ္။ ကတ္သုံးစြဲသူမ်ားမွ ဘဏ္က ကတ္ေတြကို  ထုတ္ေဝခ်င္မယ္။ ဘဏ္ေတြက ကတ္ေတြမ်ားမ်ားထုတ္မွ ကတ္သုံးစြဲသူမ်ားမယ္။ အဲဒီလိုျဖစ္ဖို႔အတြက္ ကတ္တစ္ကတ္ကို Use Case သုံးစြဲႏိုင္တဲ့ ေနရာပုံစံ အမ်ားႀကီးရွိဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

ကတ္သုံးစြဲမႈ ေနရာပုံစံကိုၾကည့္ရင္

၁။ ATM မွာ ေငြထုတ္ရန္ သုံးစြဲျခင္း။

၂။  ဆိုင္မ်ားမွာရွိတဲ ့POS ကတ္လက္ခံစက္မ်ားမွာ ကတ္ကိုျဖတ္ၿပီး သုံးစြဲျခင္းနဲ႔

၃။ အြန္လိုင္းေပၚမွာ ကတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖည့္သြင္းသုံးစြဲျခင္းဆိုၿပီး အဓိကသုံးစြဲမႈ ပုံစံသုံးမ်ိဳးကို ေတြ႕ ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ATM မွာ ေငြထုတ္ဖို႔အတြက္က တစ္ကတ္၊ ျပည္တြင္းဆိုင္ေတြက POS ကတ္လက္ခံစက္ေတြမွာ က်ပ္ေငြနဲ႔သုံးစြဲဖို႔ တစ္ကတ္၊ ျပည္တြင္းမွာ က်ပ္ေငြနဲ႔ အြန္လိုင္းေပၚမွာ သုံးစြဲဖို႔က တစ္ကတ္၊ ႏိုင္ငံျခားေငြနဲ႔ ႏိုင္ငံျခား အြန္လိုင္းလုပ္ငန္းေတြ၊ ႏိုင္ငံျခားသြားတဲ့အခါမွာျဖစ္ေစ သုံးစြဲဖို႔က တစ္ကတ္  စသည္ျဖင့္ အသုံးအမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ ကတ္အမ်ိဳးမ်ိဳး လိုအပ္ေနဦးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကတ္ကို ျပည္သူလူထုအမ်ားစု တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ အသုံး ျပဳလာဖို႔အတြက္ အေတာ့္ကိုခက္ခဲေနဦးမွာပါပဲ။

တစ္ဖက္မွာ ျမန္မာျပည္ထဲမွထုတ္ေဝသုံးစြဲေနတဲ့ ကတ္ေတြကို ကတ္အဖြဲ႕ အစည္းရဲ႕ အမွတ္တံဆိ္ပ္ နဲ႔ (Visa, Mastercard, Unionpay,  JCB )  ခြဲၿပီး အသုံးတည့္မႈကို ၾကည့္ရေအာင္။

MPU

MPU ဟာ ဘဏ္ေပါင္း ၂၃ ဘဏ္က ရွယ္ယာထည့္ဝင္ပိုင္ဆိုင္တဲ့  ျပည္တြင္းကတ္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရမဟုတ္တဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ MPU က Debit ကတ္အမ်ိဳးအစားအေနနဲ႔ ထုတ္ေဝၿပီးေတာ့ ATM မွာ ေငြထုတ္ဖို႔ အဓိကထားသုံးတဲ့ကတ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဘဏ္မွာ စာရင္းဖြင့္တိုင္းထုတ္ေပးတဲ့ ကတ္အမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါတယ္။ MPU ကတ္ေတြကို MPU  ကတ္လက္ခံတဲ့ စက္ေတြမွာ  သုံးလို႔ရေပမယ့္ စနစ္တည္ၿငိမ္မႈနဲ႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္မႈအေပၚမွာ ယုံၾကည္မႈနည္းပါးျခင္း၊ လက္ခံတဲ့ ဆိုင္မ်ားကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္မႈ နည္းပါးျခင္းနဲ႔ ျပည္တြင္းမွာသာ သုံးစြဲႏိုင္ျခင္းဆိုတဲ့ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရွိေနပါတယ္။  MPU ကတ္ေတြကို အြန္လိုင္းေပၚမွာ ေပးေခ်ႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ထားေပမယ့္လည္း အြန္လိုင္းေပၚမွာ သုံးစြဲရန္အတြက္ ဘဏ္ကို ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္ မွတ္ပုံတင္ဖို႔လိုအပ္ျခင္း၊ OTP လို႔ေခၚတဲ့ တစ္ခါသုံး လၽွိဳ႕ဝွက္  နံပါတ္ကို SMS အစား Email ထဲကိုသာ ေပးပို႔တဲ့အတြက္ Email  မရွိသူမ်ားအတြက္ အဆင္မေျပျခင္း၊ ျပည္တြင္းေပးေခ်မႈမ်ားအတြက္သာ  သုံးစြဲႏိုင္ျခင္း စတဲ့ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရွိေနပါတယ္။

UnionPay,JCB

MPU လိုပဲ Unionpay က တ႐ုတ္ျပည္သူသမၼတႏိုင္ငံရဲ႕  ျပည္တြင္းကတ္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ၿပီး JCB ကေတာ့ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရဲ႕  ျပည္တြင္းကတ္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ပါတယ္။ MPU နဲ႔ မတူတာကေတာ့ တ႐ုတ္နဲ႔ ဂ်ပန္တို႔ရဲ႕ ျပည္ပခရီးသြားဦးေရမ်ားျပားတဲ့အတြက္ သူတို႔ရဲ႕ ကြန္ရက္မ်ားကို ျပည္ပကိုပါ တိုးခ်ဲ႕ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏိုင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ UnionPay  နဲ႔ JCB တို႔က MPU နဲ႔ပူးေပါင္းၿပီး Debit နဲ႔ Credit Card ေတြကို  Co-brand ပူးတြဲအမွတ္တံဆိပ္အေနနဲ႔ ထုတ္ေဝပါတယ္။ MPU နဲ႔  ပူးေပါင္းထားတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ATM ကေန ေငြထုတ္လို႔ရသလို  ကတ္လက္ခံတဲ့စက္ေတြမွာလည္း ေပးေခ်လို႔ရပါတယ္။ အြန္လိုင္းေပၚမွာလည္း ေပးေခ်လို႔ရပါတယ္။ ကန္႔သတ္ခ်က္အေနနဲ႔ကေတာ့ MPU  ကြန္ရက္နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္သုံးစြဲတာျဖစ္တဲ့အတြက္ စနစ္တည္ၿငိမ္မႈနဲ႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္မႈအေပၚမွာ ယုံၾကည္မႈနည္းပါးျခင္းနဲ႔ ျပည္ပမွာသုံးတဲ့အခါ  ေဒသတြင္းမွာသာ တြင္က်ယ္ၿပီး  Visa, Mastercard, Unionpay,  JCB  ေလာက္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္ခံႏိုင္ျခင္းမရွိပါဘူး။

Visa, Mastercard, Unionpay,  JCB 

 Visa, Mastercard, Unionpay,  JCB  တို႔ကေတာ့ ေငြေပးေခ်ကတ္ေလာကမွာ နာမည္အႀကီးဆုံး၊ အတြင္က်ယ္ဆုံးနဲ႔ အက်ယ္ျပန္႔ဆုံးျဖစ္ပါတယ္။  အေမရိကန္အေျခစိုက္မ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။ MPU ကြန္ရက္နဲ႔ မပူးေပါင္းတဲ့အတြက္ Debit ကတ္ ထုတ္ေဝခြင့္မရရွိဘဲ Prepaid ကတ္နဲ႔ Credit Card မ်ားသာ ထုတ္ေဝေနပါတယ္။ နဲ႔ Visa, Mastercard, Unionpay,  JCB  လက္ခံတဲ့ ျပည္တြင္းျပည္ POS ကတ္လက္ခံစက္တိုင္းမွာ သုံးစြဲႏိုင္သလို  ျပည္တြင္းျပည္ပ အြန္လိုင္းေပးေခ်မႈမ်ားမွာလည္း အသုံးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ Credit Card အေၾကာင္းကို နည္းနည္းေျပာရပါလိမ့္မယ္။ Credit Card ဆိုတာ အေႂကြးေပးသုံးတာျဖစ္တဲ့အတြက္ အေႂကြးေပးသင့္၊ မေပးသင့္ ဆုံးျဖတ္ႏိုင္ဖို႔ Credit Bureau မွာCredit History  ရွိဖို႔လိုပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ Credit Bureau ဟာ အခုမွစခါစမို႔  လူအေတာ္မ်ားမ်ားကို Credit card ေပးႏိုင္ဖို႔ မလြယ္ေသးပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေၾကညာခ်က္ထဲမွာပါတဲ့ Prepaid ကတ္ေတြ ေခတ္စားလာရတာပါပဲ။ ဒါထက္ပိုအေရးႀကီးတာကေတာ့ နဲ႔ Visa, Mastercard, Unionpay,  JCB  တို႔ရဲ႕စနစ္မ်ားဟာ တည္ၿငိမ္မႈနဲ႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္မႈ အလြန္ေကာင္းမြန္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာမွာလည္း က်ယ္ျပန္႔စြာ သုံးစြဲႏိုင္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

Prepaid Visa, Mastercard ေတြ ဘာလို႔ေခတ္စားလာရတာလဲဆိုတာ ျပန္ေကာက္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္

၁။ အမ်ားျပည္သူလူထုက ကတ္ကို သုံးစြဲခ်င္စိတ္ရွိလာတယ္။ ကတ္သုံးစြဲျခင္းရဲ႕ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြကို သိရွိခံစားလိုတယ္။

၂။ Prepaid ကတ္ျဖစ္တဲ့အတြက္ Credit ကတ္လို စစ္ေဆးရတဲ့ အခ်ိန္မလိုဘူး။ အခု ကတ္စာရင္းဖြင့္၊ အခုေငြျဖည့္ၿပီး အခုသုံးလို႔ရတယ္။

၃။ သုံးစြဲတဲ့အခါမွာလည္း စနစ္ေတြက တည္ၿငိမ္တယ္။ ဆက္သြယ္မႈ  ေကာင္းတယ္။ ေပးေခ်မႈ ေအာင္ျမင္ဖို႔ ေသခ်ာတယ္။

၄။ ျပည္တြင္းျပည္ပ အြန္လိုင္း၊ ေအာ္ဖ္လိုင္း ႀကိဳက္သလို သုံးႏိုင္တယ္။

၅။ ဒီေတာ့ လုပ္ငန္းေတြက ကိုယ္ရဲ႕အမွတ္တံဆိပ္နဲ႔ ထုတ္ေဝၿပီး သုံးစြဲသူေတြကို ဆြဲေဆာင္ခ်င္တယ္။

၆။ ဒီေတာ့ ဘဏ္ေတြကလည္း လြယ္လြယ္ကူကူ အမ်ားျပည္သူ လူထုလက္ထဲေရာက္ေအာင္ လုပ္လာတယ္။

ဒီေနရာမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ေပၚလစီနဲ႔ ခ်ိန္ထိုးၾကည့္ဖို႔လိုလာပါၿပီ။  ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ရဲ႕ အဓိကတာဝန္တစ္ခုက ထိေရာက္ျမန္ဆန္လုံၿခဳံၿပီး ယုံၾကည္အားထားစိတ္ခ်ရတဲ့ အမ်ိဳးသားေငြေပးေခ်မႈ စနစ္ တစ္ခုကို တည္ေထာင္ရန္လို႔ ဗဟိုဘဏ္ရဲ႕ ဝက္ဘ္ဆိုက္ထဲမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ (မွတ္ခ်က္ – စနစ္ဆိုတာ အဖြဲ႕အစည္းမဟုတ္ပါဘူး)

ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ေပၚလစီကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာ လက္ရွိ  MPU  ကြန္ရက္ဟာ ထိေရာက္ျမန္ဆန္ၿပီး ယုံၾကည္အားထားစိတ္ခ်ရတဲ့  ေငြေပးေခ်မႈ စနစ္ျဖစ္ေသးရဲ႕လားဆိုတာကို MPU ကြန္ရက္ထဲက ျဖတ္သန္းတဲ့ကတ္ေတြနဲ႔ မျဖတ္သန္းတဲ့ကတ္ေတြရဲ႕ ေငြေပးေခ်မႈ ေအာင္ျမင္မႈႏႈန္းထား၊ စနစ္ဆာဗာနဲ႔ ကြန္ရက္ေတြရဲ႕ တည္ၿငိမ္မႈေတြနဲ႔  စနစ္တက်တိုင္းတာႏႈိင္းယွဥ္ၿပီး ေအာင္ျမင္တဲ့ အမ်ိဳးသားေငြေပးေခ်မႈ  စနစ္တစ္ခုဆီကို ေရွး႐ႈဖို႔ အခ်ိန္က်ေရာက္ပါၿပီ။ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုရဲ႕  အက်ိဳးထက္ အမ်ိဳးသားစီးပြား အက်ိဳးေက်းဇူးကို ေမၽွာ္မွန္းၿပီး အလ်င္အျမန္ ေျပာင္းလဲသင့္ၿပီလို႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။ ဒါမွသာ အရွိန္အဟုန္ရ ေနၿပီျဖစ္တဲ့ Non – cash Payment ေငြသားမဲ့ေပးေခ်မႈစနစ္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ကတ္ေပးေခ်မႈကို ပိုၿပီး တိုးတက္ေအာင္ျမင္လာေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ဖက္မွာလည္း ၂၀၁၈ ႏိုဝင္ဘာလကစၿပီး ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားကို  ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ေလၽွာ႔ခ်ေပးခဲ့သလို ေငြေပးေခ်မႈမွာလည္း ႏိုင္ငံတကာကတ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ကန္႔သတ္မႈမ်ားေလၽွာ႔ခ်ေပးၿပီး ယခုလက္ရွိ ဘဏ္မ်ားက ထုတ္ေဝေနတဲ့ကတ္မ်ားကို ျပည္တြင္းမွာ က်ယ္ျပန္႔စြာသုံးစြဲႏိုင္ရန္ အားေပးျခင္းက ေငြေပးေခ်မႈနယ္ပယ္သာမကပဲ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ စီးပြားေရး၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ အစိုးရနယ္ပယ္မ်ားအျပင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားရဲ႕ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး၊ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ႏွင့္ အခြန္အခမ်ား ျမန္ဆန္မွန္ကန္စြာ ေကာက္ယူႏိုင္ေရးတို႔မွာပါ  အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားရရွိႏိုင္မယ္လို႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။

 

ၿငိမ္းခ်မ္းစိုးဝင္း

(စာေရးသူသည္ ကတ္ေငြေပးေခ်မႈႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရးနည္းပညာရွင္ ျဖစ္ၿပီး Get  ၏ ပူးတြဲတည္ေထာင္သူ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ျဖစ္သည္။)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *