တြြန္းသည္၊ သို႔ေသာ္ မေ႐ြ႕

“ေျပာင္းလဲခ်င္တယ္ေျပာၿပီးေတာ့ ကိုယ္ကိုယ္၌က မေျပာင္းလဲရင္ ဘယ္လိုေျပာင္းလဲမလဲ”

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၁၀ ဦးေျမာက္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္၏ မႏၲေလးၿမိဳ႕သို႔ ပထမဆုံးေရာက္ရွိစဥ္ ေျပာဆိုခဲ့သည့္စကားျဖစ္သည္။

“ေျပာင္းလဲခ်င္တယ္ေျပာတဲ့သူေတြကိုယ္တိုင္ကိုက စၿပီးေျပာင္းလဲရင္ လုံး၀ေျပာင္းလဲသြားမယ္။ ကိုယ္ကိုယ္၌ ေျပာင္းလဲရမယ္။ ၿပီးရင္ ဌာနဆိုင္ရာအသီးသီးက ေျပာင္းလဲရမယ္” ဟု သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္က ဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။

သမၼတျဖစ္ၿပီးေနာက္ ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ မႏၲေလးၿမိဳ႕သို႔ လာေရာက္ခဲ့သည့္ ဦးဝင္းျမင့္သည္ ဩဂုတ္လ ၂ ရက္ ေန႔တြင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးက႑ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ Mandalay Convention Center ၌ ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။

မ႑ိဳင္သုံးရပ္ အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းကာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အခန္းက႑၊ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား၏ တာဝန္ႏွင့္ အခြင့္ေရးမ်ားအျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေမၽွာ္မွန္းခ်က္မ်ားကိုပါ သမၼတက ေျပာဆိုခဲ့သည္ဟု အဆိုပါေတြ႕ဆုံပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ဝန္ထမ္းမ်ား သတိထား

ဝန္ထမ္းမ်ားအေနႏွင့္လည္း မိမိတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္ဟုဆိုၿပီး ျပည္သူမ်ားအေပၚ ေမာက္ေမာက္မာမာ မဆက္ဆံရန္ သမၼတႀကီးက သတိေပးသြားသည္။

“ငါ့မွာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိတယ္။ ငါ့မွာ အာဏာရွိတယ္။ ငါ့မွာ ပါဝါရွိတယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ျပည္သူေတြကို ဟိန္းလား ေဟာက္လား၊ ၿခိမ္းလားေျခာက္လား ဆိုရင္ေတာ့ ဘာထူးလဲကြာလို႔ ေျပာခံရမယ္” ဟု အရပ္သားအစိုးရလက္ထက္တြင္ ယခင္အာဏာရွင္ေခတ္ကကဲ့သို႔ ျပည္သူမ်ား မခံစားရေစရန္ သမၼတႀကီးက ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ျပည္သူကို ျပည္သူလို ဆက္ဆံမွသာ ျပည္သူမ်ား ႏွလုံးစိတ္ဝမ္း ေအးခ်မ္းရမည္ဟု ၎ကဆိုသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ဆက္ဆံျခင္းသည္ ေငြကုန္ေၾကးက်မရွိဘဲ ေျပာင္းလဲႏိုင္သည့္နည္းလမ္းျဖစ္ၿပီး မိမိလာရျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းရင္းျဖစ္ကာ ျမန္ျမန္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေစခ်င္ေၾကာင္း သမၼတက တိုက္တြန္းေျပာဆိုသည္။

ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီဟု ေႂကြးေၾကာ္သံသည္ သုံးႏွစ္ေက်ာ္သည္အထိ ေျပာင္းလဲရန္ တြန္းတြန္းတိုက္တိုက္ လုပ္ေနရဆဲပင္ ျဖစ္သည္။

မည္သည့္အစိုးရျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံလည္ပတ္ေရးအတြက္ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အေရးႀကီးသည့္ အခန္းက႑တြင္ ပါဝင္သည္ဟု သမၼတႏွင့္ေတြ႕ဆုံပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ အစိုးရဝန္ထမ္းတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ လုံေလာက္သည့္ အေဆာင္အေယာင္ႏွင့္ လစာမ်ားကို ေပးထားႏိုင္လၽွင္ ျပည္သူမ်ားအေပၚ အႏိုင္က်င့္သည့္၊ လာဘ္စားသည့္ဝန္ထမ္းမ်ား ရွိမည္မဟုတ္ေၾကာင္း လုပ္သက္ ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္ၿပီျဖစ္သည့္ ၎က သူ႕အျမင္ကို ေျပာျပသည္။

ဌာနဆိုင္ရာဝန္ထမ္းမ်ားတြင္ စားဝတ္ေနေရး အခက္အခဲရွိသည္ကို နားလည္ၿပီး ယင္းကို ကိုယ္ခ်င္းမစာ၍ ေျပာျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း၊ ဌာနဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးအား ဒီထက္မကသည့္ ခံစားခြင့္မ်ား လစာမ်ားကို ေပးခ်င္ေၾကာင္း သမၼတက ဆိုသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း တတ္ႏိုင္သမၽွ ဌာနဆိုင္ရာဝန္ထမ္းအသီးသီးကို တတ္ႏိုင္သမၽွ ျဖည့္ဆည္းေပးဖို႔ အၿမဲ ေခါင္းထဲမွာ ရွိပါတယ္။ တြက္ခ်က္ၿပီးေတာ့လည္း တတ္ႏိုင္သမၽွ လုပ္ေပးပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မခြဲျခားဘူး” ဟု ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ လစာမ်ားတိုးေပးႏိုင္မည့္သေဘာကို သမၼတက ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနႏွင့္ အခက္အခဲအက်ပ္အတည္းမ်ား ရွိသည္ကို နားလည္ေသာ္လည္း ျပည္သူတို႔၏ အခက္အခဲအက်ပ္အတည္းကို ပို၍ ဦးစားေပးေစခ်င္သည္ဟု သမၼတက တိုက္တြန္းသည္။

“ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းေတြမွာလည္း ကိုယ့္မိသားစုနဲ႔၊ ကိုယ့္ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကိစၥေတြနဲ႔ ကိုယ့္ေဝဒနာေတြ ရွိတယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္နားလည္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ဝန္ထမ္းအားလုံးသည္ ကိုယ့္ေဝဒနာေျဖသိမ့္ၿပီးေတာ့ ျပည္သူလူထု နိစၥဓူ၀ခံစားေနရတဲ့ ေဝဒနာကို ကုစားေပးၾကပါ”

ဥပေဒစိုးမိုးေရး အဓိက

ဖယ္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ သြားေနခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံအတြင္း တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈသည္ အဓိကက်သည္ဟု သမၼတက ဆိုသည္။

တရားစီရင္ဆုံးျဖတ္ရာတြင္ ျပ႒ာန္းၿပီးသည့္ ဥပေဒမ်ားအတိုင္း လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ၿပီး ယင္းဥပေဒမ်ားက မွားယြင္းေနသည္ဆိုလၽွင္ ရေအာင္ျပင္ဆင္ေစလိုသည္ဟု သမၼတက ေျပာသည္။

“ဘက္မလိုက္တဲ့ တရားစီရင္ေရး ျဖစ္ေစခ်င္တယ္” ဟု တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနတစ္ဦးလည္းျဖစ္သည့္ သမၼတက သူ႕ဆႏၵကို ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္လည္း လက္ရွိအေနအထားသည္ ဘက္လိုက္မႈ မကင္းေသးဘဲ ရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ခံ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးမ်ိဳးမင္းေဇာ္က ေဝဖန္သည္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ရာခိုင္ႏႈန္းအျပည့္မဟုတ္ေသးသျဖင့္ ယခင္အတိုင္းဟုသာ ေျပာဆိုရမည္ဟု ၎ကဆိုသည္။

“ဥပမာ – တပ္ကအရာရွိေတြ ျပစ္မႈတစ္ခုခုျဖစ္လို႔ တိုင္ၾကားရင္ေတာင္ ခ်က္ခ်င္း အေရးယူေဆာင္႐ြက္တာမ်ိဳးေတြ ရွိေသးတာပဲ။ ဒါက စစ္တပ္လိုဌာနမွာေနာ္။ ဒါေပမဲ့ တရားေရးက တာဝန္ရွိသူေတြ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မွားယြင္းတာမ်ိဳးကို တိုင္ၾကားရင္ အေရးယူတယ္ဆိုတာ တစ္ခါမွ မၾကားဖူးဘူး” ဟု ဦးမ်ိဳးမင္းေဇာ္က ေျပာသည္။

ဥပေဒအထက္တြင္ မည္သူမၽွ မရွိေစရဆိုသည္ကို လိုက္နာလၽွင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး မေအာင္ျမင္စရာမရွိေၾကာင္း၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ေအာင္ျမင္လၽွင္ ဒီမိုကေရစီ ျမန္ဆန္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတက ဆိုသည္။

“မရွိတဲ့သူက မရွိသလို အခ်ဳပ္ကားႀကီးနဲ႔ ႁပြတ္သိပ္က်ပ္ညပ္။ အထည္ႀကီးပ်က္ေတြက်ေတာ့ ကိုယ့္ကားေလးနဲ႔ ကိုယ္၊ ဒါမွမဟုတ္ အရာရွိကားေလးနဲ႔ပို႔ေပး၊ ဒါက ျမင္မေကာင္းဘူး။ အဲဒါက တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ မဟုတ္ဘူး” ဟု လက္ရွိ တရားစီရင္ေရးက႑တြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည္မ်ားကို သမၼတက ေထာက္ျပေျပာဆိုသည္။

ယင္းအျပင္ ရဲစခန္းသို႔ အမႈဖြင့္ တိုင္တန္းလၽွင္ ခ်က္ခ်င္းဖြင့္လွစ္ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ လိုအပ္ၿပီး တစ္ပတ္ခန္႔ေနမွ အမႈဖြင့္လွစ္ေပးမည္ဆိုလၽွင္ အေရးႀကီးသည့္ သက္ေသခံအေထာက္အထားမ်ား ပ်က္စီးသြားႏိုင္သျဖင့္ အမႈလမ္းေၾကာင္း လြဲသြားႏိုင္သည္ကို သတိထားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သမၼတက ထပ္ေလာင္းေျပာဆိုသည္။

ရဲလက္စြဲတြင္ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္၍ အမႈဖြင့္တိုင္ၾကားလၽွင္ပင္ အမႈဖြင့္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး တိုင္ၾကားေသာ္လည္း အမႈမဖြင့္ေပးလၽွင္ တစ္ဖန္ျပန္လည္တိုင္ၾကားႏိုင္သည္ဟု တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးမ်ိဳးမင္းေဇာ္က ရွင္းျပသည္။

တရားစီရင္ေရး ေကာင္းမြန္ရန္အတြက္ ဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာသည့္ တရားသူႀကီးမ်ားသည္ ၿမိဳ႕ေပၚကဲ့သို႔ ေနရာေကာင္းမ်ားတြင္ မရၾကဘဲ ေတာ႐ြာေဒသမ်ားတြင္သာ ေရာက္ရွိေနၾကသည္ကို သတိျပဳေစလိုေၾကာင္း ၎က ေထာက္ျပသည္။

ကူ၍ တြန္းေပးၾကပါ

ျပည္သူမ်ားကို မိမိျဖတ္သန္း ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရသည့္အေျခအေနမ်ား (စစ္အာဏာရွင္ေခတ္တြင္ ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရသည့္ မတရားဖိႏွိပ္မႈမ်ား) ျဖင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ကာ ကိုယ္ခ်င္းမစာဘဲ ဆက္ဆံလၽွင္ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ေနာက္ျပန္ေလၽွာက်သြားတတ္ေၾကာင္း သမၼတက သတိေပးသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီအသြင္ ကူးေျပာင္းခြင့္ရရွိရန္ ရာစုႏွစ္ထက္ဝက္ေက်ာ္ ေစာင့္စားခဲ့ရၿပီး ရေတာင့္ရခဲ ရွားရွားပါးပါး အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ သမိုင္းေပးတာဝန္အရ ထမ္းေဆာင္ေနရသူမ်ားသည္ အေျပာင္းအလဲတစ္ခု၊ ပန္းတိုင္တစ္ခုကို ေရာက္ရွိေအာင္ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္လၽွင္၊ သမိုင္းေပးတာဝန္ မေက်ပြန္လၽွင္ လာမည့္မ်ိဳးဆက္မ်ားအေနႏွင့္ အာဏာရွင္ဒဏ္ကို အလူးအလဲခံရႏိုင္သည္ဟု သမၼတက ထပ္ေလာင္းေျပာဆိုသည္။

လက္ရွိအစိုးရ၏ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားသည္ နာမည္ေကာင္းရရန္ ေဆာင္႐ြက္ေနျခင္းမဟုတ္ဘဲ ေနာင္မ်ိဳးဆက္မ်ားအတြက္ ရည္႐ြယ္လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ သမၼတက တိုက္တြန္းသည္။

“တာဝန္ႀကီးႀကီးယူထားၿပီး တာဝန္မေက်ေတာ့ ဘာဂုဏ္သိကၡာရွိမွာလဲ” ဟု တာဝန္မေက်သည့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားသို႔ ရည္ၫႊန္း၍ သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္ ေျပာဆိုေလသည္။

သမၼတ၏ မိန္႔ခြန္းတြင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးက႑ကို ဦးစားေပးေျပာဆိုသြားသည္ကို သတိျပဳမိေၾကာင္း ျပည္သူ႕ပါတီ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းေရးမႉး ဦးခင္ေမာင္ထြန္းက ဆိုသည္။

သမၼတ၏ ေျပာဆိုခ်က္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံ့အေျပာင္းအလဲအတြက္ ေကာင္းမြန္ၿပီး ေတြ႕ဆုံပြဲတိုင္း ယင္းစကားတို႔ကို မၾကာခဏ ေျပာဆိုတတ္ေသာ္လည္း ေနာက္မွလိုက္ပါေဆာင္႐ြက္ျခင္း မရွိျခင္းသည္ အေျပာင္းအလဲအတြက္ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစသည္ဟု ၎ကသုံးသပ္သည္။

ေျပာင္းလဲရမည့္သူမ်ားသည္ အေျပာင္းအလဲကို စိတ္မပါသည္လားဟု ေတြးမိၿပီး အဂတိကင္းကင္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေစခ်င္ေၾကာင္း ၎က တိုက္တြန္းသည္။

လက္ရွိ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းကို ၎က ေအာက္ပါအတိုင္း မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

“ေရွ႕ကေျပးသေလာက္ ေနာက္က ပါမလာၾကဘူး” 

 

ျမတ္(ကေလး)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *