ပညာရွင္တို႔အတြက္ အေရးပါအရာ သို႔မဟုတ္ Profession ႏွင့္ Passion

Profession သည္ သက္ေမြးပညာလုပ္ငန္းျဖစ္ၿပီးပညာျဖင့္ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳမည့္သူတိုင္းအတြက္ လြန္စြာအေရးပါလွပါတယ္။ အပ္ခ်ဳပ္သမားအေနႏွင့္ အက်ႌဒီဇိုင္းခ်ဳပ္သားခ်ဳပ္ရာ ဒီဇိုင္းျပဳလုပ္မႈအေပၚမူတည္ၿပီး ေဈးႀကီးႀကီးႏွင့္ အက်ႌအထည္တို႔ကို ခ်ဳပ္ခြင့္ရပါတယ္။ ေရွ႕ေနသမားက တရားဥပေဒဆိုင္ရာမ်ား၊ အမႈသြားအမႈလာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ဗဟုသုတႂကြယ္၀မႈ၊ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားမႈအေပၚမူတည္ၿပီး ျမင့္မားသည့္ ဉာဏ္ပူေဇာ္ခကို ရၾကပါတယ္။ အလားတူ အင္ဂ်င္နီယာတစ္ေယာက္သည္ သူ၏အထူးျပဳေလ့လာသည့္ အင္ဂ်င္နီယာပညာရပ္အေပၚ ႏွံ႔စပ္ကၽြမ္းက်င္စြာ အသုံးခ်ႏိုင္မႈရွိရင္ ရွိသလို၊ ဆရာဝန္တစ္ေယာက္သည္လည္း ေဆးပညာဆိုင္ရာ၊ နာမက်န္းလူနာဆိုင္ရာ အေတြ႕အႀကဳံဗဟုသုတႂကြယ္၀လၽွင္ ႂကြယ္၀သလို ဉာဏ္ပူေဇာ္ခမ်ား ရရွိၾကပါတယ္။ ထို႔သို႔သက္ဆိုင္ရာပညာရပ္အေပၚ ႏွံ႔စပ္ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားမႈ၊ ထိထိေရာက္ေရာက္ အသုံးျပဳႏိုင္မႈကိုပင္ Profession ဟုပင္ ၫႊန္းဆိုႏိုင္ပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ Profession ၏ အခန္းက႑သည္ အေသးငယ္ဆုံးအပ္တစ္ေခ်ာင္းလုပ္သည္မွပင္ အဆင့္ျမင့္ဆုံး ႏ်ဴးကလီးယားစြမ္းအင္အသုံးခ်ႏိုင္အထိ ထူးခၽြန္ထက္ျမက္မႈအေပၚမူတည္ၿပီး ပညာရွင္ဆိုင္ရာဉာဏ္ပူေဇာ္ခမ်ား ကြာျခားသြားႏိုင္ပါတယ္။

Profession ႏွင့္ မတူကြဲျပားစြာ Passion မွာမူ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွ ႏွစ္ၿခိဳက္စြာလုပ္ေဆာင္လိုမႈ၊ စြဲလန္းမႈတို႔ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားပါတယ္။ Passion သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနႏွင့္ အေထြအထူးအခ်ိန္ေပးေလ့လာသင္ယူစရာမလိုဘဲ အနည္းငယ္မၽွ ေလ့လာထိေတြ႕႐ုံမၽွျဖင့္ အလိုအေလ်ာက္ ကၽြမ္းက်င္ျခင္း၊ ဆက္လက္ထပ္ခါထပ္ခါ လုပ္ေဆာင္လိုျခင္း၊ ထိုအလုပ္ကို ႏွစ္သက္အားရျခင္း ျမတ္ႏိုးျခင္းတို႔ႏွင့္ အလြယ္တကူ ဆက္ႏႊယ္ေနတတ္ပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ Passion ပါသည့္အလုပ္ကို လုပ္သည့္အခါ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနႏွင့္ အခ်ိန္မ်ားစြာ ကုန္ဆုံးသည့္တိုင္ မေမာႏိုင္ မပန္းႏိုင္ၾကပါ။ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ကိုပင္ ေမ့ထားတတ္ၾကပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားအတြက္ Passion သည္ သံစဥ္ဂီတမ်ား ဖန္တီးလို ျခင္းျဖစ္ေနႏိုင္ေသာ္လည္း၊ အခ်ိဳ႕အတြက္ အဆိုအကအႏုပညာပိုင္း ျဖစ္ေနႏိုင္ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕အတြက္မူ စာေပကဗ်ာ သီးကုံးေရးစပ္ျခင္း၊ အခ်ိဳ႕အတြက္ စက္မႈနည္းပညာ၊ အခ်ိဳ႕အတြက္ ေဆးပညာ၊ အခ်ိဳ႕အတြက္ အားကစား စသျဖင့္ ျဖစ္ေနႏိုင္ပါတယ္။ သို႔ရာတြင္ ယေန႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔လူသားအေတာ္မ်ားမ်ားအဖို႔ Profession ႏွင့္ Passion မွာ တစ္ထပ္တည္း မက်ၾကပါေခ်။ ထို႔သို႔တစ္ထပ္တည္း မက်ရျခင္းအေၾကာင္းအရင္းမ်ားတြင္ Passion သည္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ဘ၀စားဝတ္ေနေရး သို႔မဟုတ္ မိသားစုဘ၀ျပည့္စုံေရးအတြက္ အေထာက္အပံ့ေကာင္းစြာ မျပဳႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အျခားေသာအေၾကာင္းရင္းမ်ား၊ ဂုဏ္ျဒပ္မ်ား၊ ဥပမာအားျဖင့္ မိမိက အင္ဂ်င္နီယာျဖစ္ခ်င္ေသာ္လည္း မိဘမ်ားက ဆရာဝန္ျဖစ္ေစလိုျခင္း၊ မိမိက စီးပြားေရးပညာရွင္ျဖစ္ခ်င္ေသာ္လည္း မိဘမ်ားက စစ္ဘက္ေရးရာ အရာရွိႀကီးျဖစ္ေစလိုျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူသားအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ဘ၀စားဝတ္ေနေရး၊ မိသားစုဘ၀ျပည့္စုံေရးႏွင့္ အျခားအေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္ မိမိႏွစ္သက္စြဲလမ္းျခင္း မရွိေသာ္လည္း ပညာရပ္တစ္ခုခုအေပၚ Profession ကို အရယူၿပီး Passion ကိုမူ မိမိအားလပ္သည့္အခ်ိန္ အနားယူအပန္းေျဖစရာတစ္ခုအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အသက္အ႐ြယ္ အိုမင္းရင့္ေရာ္ခ်ိန္ ပင္စင္စားဘ၀ေရာက္မွသာ မိမိႏွစ္သက္စြဲလမ္းသည့္ Profession ကို စတင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္သာ ေဆာင္႐ြက္တတ္ၾကပါတယ္။

သို႔ရာတြင္ ယေန႔ကမၻာတစ္ဝန္း၌ Profession ႏွင့္ Passion တစ္ထပ္တည္းက်ၿပီး မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ ပညာရပ္ႏွင့္ မိမိသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳသည့္ပညာရပ္သည္ တစ္ခုတည္းျဖစ္ေနသည့္ ကံေကာင္းသူအခ်ိဳ႕လည္းရွိေနသည္ကို ေတြ႕ရပါတယ္။ အထူးအားျဖင့္ မိမိဝါသနာပါရာ၊ မိမိႏွစ္ၿခိဳက္ရာကို စြဲမက္စြာလုပ္ေဆာင္ၿပီး ထမင္းငတ္လၽွင္ ငတ္ပါေစ၊ မည္သူမည္ဝါေတြ မည္သို႔ပင္ဆိုေစဆိုေစ စသျဖင့္ ခိုင္မာသည့္စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ အားမာန္ဇြဲႀကီးမားလွသည့္သူမ်ားသာလၽွင္ ထပ္တူက်ႏိုင္ၿပီး၊ ယေန႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မၾကာခဏ ၾကားသိေနရသည့္ စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား၊ တီထြင္မႈသိပၸံပညာရွင္မ်ား၊ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားေနသည့္ စာေရးဆရာမ်ား အခ်ိဳ႕သည္သာ Passion ႏွင့္ Profession တစ္ထပ္တည္းက်ေနသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။ သို႔ရာတြင္ အေရအတြက္အားျဖင့္ အနည္းစုသာရွိမည္ဟု ယူဆရပါတယ္။ အေၾကာင္းမွာ စြန္႔ဦးတီထြင္သူမ်ား၊ Passion ကို အရင္းတည္ကာ Profession လုပ္ေနသူမ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပတ္ဝန္းက်င္၌ လက္ခ်ိဳးေရတြက္လို႔ ရႏိုင္သလို၊ လူဆယ္ဦးလၽွင္ ကိုးဦးမၽွေသာ လူတို႔သည္ မိမိတို႔ ႏွစ္ၿခိဳက္ျမတ္ႏိုးခုံမင္စြာ လုပ္လိုသည့္အလုပ္က တျခားလက္ရွိလုပ္ေနရသည့္အလုပ္ကတစ္ဖုံ စသျဖင့္ ပုံစံမ်ိဳးကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ရႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

Profession ႏွင့္ Passion တစ္ထပ္တည္းက်ျခင္း၊ မက်ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး Deloitte Study အရ အေမရိကန္ႏိုင္ငံရွိ လုပ္သားအင္အား၏ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သည္သာ သူတို႔အလုပ္ကို သူတို႔ကိုယ္တိုင္ႏွစ္သက္သူမ်ားျဖစ္ၾကျခင္းေၾကာင္း၊ သုေတသန ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံတြင္ ၈၄ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ေသာ လူငယ္မ်ားသည္ သူတို႔ႏွစ္သက္သည့္ ဝါသနာပါသည့္အလုပ္ကို စြန္႔လႊတ္ၿပီး ဘ၀အာမခံခ်က္ရွိသည့္ သက္ေမြးပညာရပ္ကို ေလ့လာလိုက္စားၾကေၾကာင္း၊ ယေန႔လူႀကီးမ်ား၏ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာလၽွင္ သူတို႔ငယ္စဥ္က စိတ္ကူးယဥ္ အိပ္မက္မက္ခဲ့သည့္အလုပ္ကို အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအလုပ္အျဖစ္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရေနပါေၾကာင္း ဆိုထားခ်က္မ်ားအရ ယေန႔ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ထက္မက မ်ားျပားလွသည့္ လူမ်ားစြာတို႔သည္ ၎တို႔၏ Passion သည္ Profession ႏွင့္ ထပ္တူမက်ေနေၾကာင္း ယူဆႏိုင္ပါတယ္။ Pitman Training and Censuswide ၏ သုေတသနျပဳခ်က္မ်ားအရ ဘ၀အာမခံခ်က္ရွိသည့္ သက္ေမြးပညာႏွင့္ ယွဥ္လာသည့္အခါ Passion သည္ အေရးသိပ္မပါလွသည့္ သာမညအဆင့္သာ ေရာက္ရွိသြားေၾကာင္း ဆိုထားပါတယ္။

ယေန႔ Profession ကို ေလ့လာသင္ၾကားျခင္း၊ ေလ့က်င့္ျခင္းျဖင့္ ရရွိႏိုင္ေသာ္လည္း Passion မွာမူ ငယ္စဥ္ကတည္းက ႏွစ္ၿခိဳက္ခုံမင္စြာတြယ္ကပ္လာသည့္အေနအထား ျဖစ္ပါတယ္။ ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ယူ၍ ရႏိုင္မည္ဟုမထင္ပါ။ Profession သည္ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈအတြက္ အမ်ားအားျဖင့္ အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္ေသာ္လည္း Passion မွာမူ ဘ၀ရပ္တည္မႈအတြက္ အေထာက္အပံ့ျပဳႏိုင္ရန္ လူမ်ားစြာအတြက္ အာမခံခ်က္မေပးႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ စိတ္ဓာတ္ျပင္းထန္ၿပီး ဇြဲေကာင္းသည့္သည့္ လူအနည္းစုအတြက္သာ သင့္ေတာ္မည္ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ရာတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာလူႀကီးသူမ မိဘမ်ားအေနႏွင့္ အထူးသျဖင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားမွ လူႀကီးသူမမိဘမ်ားအမ်ားစုအေနႏွင့္ လူငယ္မ်ားကို ဆုံးမရာတြင္ မိမိႏွစ္ၿခိဳက္ခုံမင္ရာ ဝါသနာပါသည့္ အလုပ္ကိုသာ ဘ၀သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအျဖစ္ ေမြးျမဴသင့္ေၾကာင္း တိုက္တြန္းအားေပးတတ္ၾကပါတယ္။ အေၾကာင္းရင္းမ်ားအေနႏွင့္ မိမိဝါသနာပါသည့္အလုပ္ကို လုပ္ကိုင္ေနရပါမူ ေမာပန္းၿငီးေငြ႕လြယ္မႈ မျဖစ္ေစျခင္း၊ အလုပ္ကို ေက်နပ္စြာလုပ္ကိုင္ေနရျခင္း၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားစြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း၊ ႐ိုးရွင္းသည့္ဘ၀ကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ၿပီး လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ေပ်ာ္႐ႊင္မႈတို႔ကို ခံစားႏိုင္ျခင္း၊ မိမိ၏ စိတ္အေျခအေနကို အနီးကပ္သတိထားလာႏိုင္သလို မိမိကိုယ္ကိုလည္း ယုံၾကည္မႈမ်ား ပိုမိုတိုးပြားေစျခင္း၊ ႀကဳံေတြ႕လာသည့္ အခက္အခဲမ်ား အတားအဆီးကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္သည့္ ခြန္အားမ်ားရွိျခင္း၊ မိမိကိုယ္ကိုယ္ႏွင့္ မိမိ၏သက္ေမြးပညာအေပၚ မိမိကိုယ္တိုင္ လႊမ္းမိုးေစႏိုင္ျခင္း စသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ရရွိပိုင္ဆိုင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါတယ္။

သို႔ရာတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနႏွင့္ Profession ႏွင့္ Passion တစ္ထပ္တည္း မက်သူမ်ားအတြက္ Profession မွ Passion သို႔ မည္သို႔ဆက္ႏႊယ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါမည္နည္း။ သို႔မဟုတ္ သီးျခားလုပ္ေဆာင္ရပါမည္လား။ သို႔မဟုတ္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ Passion ကို Profession သို႔ ထပ္တူက်ေအာင္ အဘယ္သို႔အဘယ္ပုံ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါမည္နည္း။ အဆိုပါေမးခြန္းအတြက္ မိမိ၏ ႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုးခုံမင္သည့္အရာ Passion သည္ အဘယ္အရာျဖစ္သည္ကို ရွာေဖြဖို႔ လိုပါတယ္။ ပန္းခ်ီပညာကို ဝါသနာပါသူတစ္ေယာက္အေနႏွင့္ ပန္းခ်ီပညာကို မိမိသက္ေမြးပညာအတြက္ လုံး၀ဥႆုံ ေျခစုံပစ္ဝင္စရာမလိုပါေခ်။ ထိုအစား မိမိျမတ္ႏိုးဝါသနာပါရာ ပန္းခ်ီပညာမွတစ္ဆင့္ ပုံဆြဲဒီဇိုင္းထုတ္ျခင္း၊ ဂရပ္ဖစ္ဒီဇိုင္းကဲ့သို႔ ရွိရင္းစြဲပန္းခ်ီပညာႏွင့္ ဆက္ေနၿပီး ဝင္ေငြတိုးပြားေနႏိုင္သည့္ သက္ေမြးပညာရပ္မ်ားကို ေလ့က်င့္သင္ယူရင္း လိုက္စားႏိုင္ပါတယ္။ ထိုသို႔ လိုက္စားရာတြင္ ဝါသနာရွင္အဆင့္ထက္ ပိုမိုေက်ာ္လြန္ဖို႔လိုလာပါမယ္။ အထူးသျဖင့္ ႏွံ႔စပ္ ကၽြမ္းက်င္သူ ပညာရွင္အဆင့္ သို႔မဟုတ္ Professional Level ျဖစ္ဖို႔လိုပါမယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ လိုအပ္သည့္အရည္အခ်င္းမ်ားကို ျပည့္စုံေစေရးသင္တန္းမ်ားကို ႐ုံးပိတ္ရက္မ်ား၊ အလုပ္သိမ္းခ်ိန္မ်ားတြင္ တက္ေရာက္ရင္း ‘The more you learn, the more you will earn’ ဆိုသည့္အတိုင္း သင္ယူေလ့လာျခင္းမ်ားမွသည္ ပိုမိုကၽြမ္းက်င္လာျခင္းမ်ားႏွင့္အတူ ဝင္ေငြပိုရေလေလ ျဖစ္ပါမည္။

အခ်ဳပ္ဆိုရပါေသာ္ ယေန႔လူအမ်ားစုမွ ဘ၀အာမခံခ်က္ႏွင့္ မိသားစုဘ၀ဖူလုံေရးအတြက္ သက္ေမြးပညာရပ္ကို အဓိကထား ေလ့လာလိုက္စားၿပီး မိမိႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုး ခုံမင္ရာ Passion ကို ခဏေမ့ထားျခင္း သို႔မဟုတ္ အားလပ္ခ်ိန္ အပန္းေျဖစရာအျဖစ္သာ သတ္မွတ္ထားၾကေသာ္လည္း အနည္းစုေသာ လူတစ္စုသည္သည္သာ သူတို႔၏ Passion ကို Profession အျဖစ္ ႏွစ္သက္စြဲလန္းစြာ လုပ္ကိုင္ေနၾကတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိအေနႏွင့္ Passion ႏွင့္ Profession တစ္ထပ္တည္းက်ပါက အလြန္ကံေကာင္းသည့္သူဟု ယူဆၫႊန္းဆိုႏိုင္ပါတယ္။ သို႔ရာတြင္ အဓိကႏွင့္ သာမညခြဲျခားရာတြင္ မိမိအတြက္မည္သည္က ပိုအေရးႀကီး ပိုအဓိကက်ေၾကာင္း ခြဲျခားဆုံးျဖတ္ႏိုင္မည္ဆိုပါက ဘ၀ရပ္တည္ေရးအတြက္ Profession တစ္ခုတည္းကိုသာ အားျပဳရပ္တည္ႏိုင္သကဲ့သို႔ Profession ႏွင့္ Passion တစ္ထပ္တည္းက်သည္အထိ လုပ္ေဆာင္၍ ဘ၀တိုးတက္ေအာင္ျမင္ေရးကို ေရွး႐ႈလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါေၾကာင္း ၫႊန္းဆိုလိုပါတယ္။ 

 

ေမာ္ထြန္း (ပညာေရး)

Source: https://www.prnewswire.com/news-releases/deloitte-study-only-13-percent-of-the-us-workforce-is-passionate-about-their-jobs-300469952.html
               https://www.whatcareerlive.co.uk/advice/eightyfour-percent-of-young-people-not-pursuing-their-passions
              https://qz.com/29058/workers-outside-the-us-are-more-likely-to-pursue-their-dream-jobs/

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *