ေ႐ြးေကာက္ပြဲနီးလာသည္ႏွင့္အမၽွ ေခါင္းေအးေအးထားရမည့္ Player ႀကီးမ်ား

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ေရးတြင္ လမ္းဆုံလမ္းခြႀကီးျဖစ္သည့္ ၂၀၂၀ေ႐ြးေကာက္ပြဲ တျဖည္းျဖည္းနီးကပ္လာသည္ႏွင့္အမၽွ အဓိကက်ေသာ ႏိုင္ငံေရး Player မ်ားသည္ ေခါင္းေအးေအးထားရန္ ပိုၿပီးအေရးႀကီးလာၿပီ။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲတို႔သည္ သူမ်ားမေကာင္းေၾကာင္း ကိုယ္ေကာင္းေၾကာင္း ေျပာဆိုမဲဆြယ္ရသည့္ကာလျဖစ္သည့္အတြက္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကဲ့သို႔ ဒီမိုကေရစီက်င့္သားရၿပီးသား ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ပင္လ်င္ Us and Them ေခၚ သူ႕လူ ကိုယ့္လူခြဲၿပီး ရန္မီးပြားသည့္ကာလျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕စ၊ ႏိုင္ငံတြင္း အကြဲအၿပဲမ်ားသည့္ ႏိုင္ငံမ်ိဳးတြင္မူ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ စနက္တံျပဳတ္လုလု ဗုံးမ်ားႏွင့္ တူေနသည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲနီးလာခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံေရးအာဏာကို အခ်ိန္ကာလအတန္ၾကာဆုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္က ေနာက္ျပန္ဆုတ္ကာ အတိုက္အခံအျဖစ္ ရာစုႏွစ္ေလးပုံတစ္ပုံၾကာ ႐ုန္းကန္ခဲ့သည့္ NLD ပါတီႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕တြင္းတြင္ လက္တြဲအလုပ္လုပ္ကိုင္ေနခ်ိန္ ေလးႏွစ္သာရွိေသးရာ အတိမ္းအေစာင္းမခံသည့္အေျခအေနတြင္ရွိဆဲ။ လက္တြဲအလုပ္လုပ္ရင္း ယုံၾကည္မႈျမင့္လာလၽွင္ ႏိုင္ငံအတြက္ မ်ားစြာေကာင္းသြားႏိုင္သည့္ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ရွိေနသလို လက္တြဲၾကည့္မွ ပိုမတည့္ျဖစ္လၽွင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ခရီးေပါက္မည္မဟုတ္။

၂၀၂၀ နီးလာခ်ိန္သည္ ၂၀၁၇ ရခိုင္အေရးေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ႏိုင္ငံတကာဖိအားႀကီးလာခ်ိန္ႏွင့္လည္း တိုက္ဆိုင္ေနသည့္အတြက္ နဂိုကတည္းက ျပည္တြင္းတြင္ဖိအားမ်ားေနေသာ ႏိုင္ငံေရး Player ႀကီးမ်ားအၾကား လက္တြဲလုပ္ကိုင္ရာတြင္ အခက္ေတြ႕ႏိုင္သလို ပိုမိုၫွိႏႈိင္းရန္လည္း လိုလာသည္။

ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡသည္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း အသစ္ေပၚေပါက္လာသလို ႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပားတြင္ အၫိုေရာင္နယ္ေျမမ်ား က်ယ္ျပန္႔လာကာ ျပင္ဦးလြင္ကဲ့သို႔ေနရာကိုပင္ အတိုက္ခိုက္ခံရသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံကိုစီမံခန္႔ခြဲေနေသာ NLD အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံ့လုံၿခဳံေရးကို တာဝန္ယူထားရသည့္ တပ္မေတာ္တို႔အေပၚ ဖိအားႀကီးမ်ား ထပ္မံက်ေရာက္လာသည္။

လက္ရွိအာဏာရပါတီ NLD သည္ ၂၀၂၀ တြင္ ျပန္ႏိုင္မွ လက္ရွိ သူဦးေဆာင္ေနသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ဆက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ရာ ႏိုင္ခ်င္စိတ္အလြန္ျပင္းေနသည္။ တပ္မေတာ္၏ အနာဂတ္အခန္းက႑ကိုလည္း ၂၀၂၀ က ဆုံးျဖတ္မည္ျဖစ္ရာ တပ္မေတာ္သည္လည္း ၂၀၂၀ ကို သဲႀကီးမဲႀကီး ေစာင့္ၾကည့္ေနသည္။ ႏိုင္ငံေရး Player ႀကီး ႏွစ္ဦးလုံး စိတ္ပူပင္တႀကီးႏွင့္ ၂၀၂၀ ကို ခ်ဥ္းကပ္ၾကခ်ိန္တြင္ အထက္တြင္ေျပာခဲ့ေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပအေရးႀကီးမ်ား၏ ဖိအားမ်ားသည္ ေလ်ာ့သည္ထက္ တိုးလာဖို႔ မ်ားသည္။ စိတ္ပူပင္မႈမ်ားလၽွင္ အေလာတႀကီး လုပ္မိတတ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကံၾကမၼာသည္ ႏိုင္ငံေရး Player ႀကီး ႏွစ္ဦးျဖစ္သည့္ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ေပၚ မူတည္ေနရာ ဧရာမဖိအားမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ္လည္း ေခါင္းေအးေအးထားသင့္သည့္အေၾကာင္း မိေက်ာင္းမင္းေရခင္းျပ ေရးသားလိုက္ရပါသည္။ 

 

အယ္ဒီတာ
၁၅.၈.၂၀၁၉

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *