ပါတီႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ

ပါတီႏိုင္ငံေရးလုပ္တဲ့သူမွာ ဘက္အစြဲရွိတာ မဆန္းပါဘူး။ ပါတီႏိုင္ငံေရးဆိုတာလည္း ဘက္နဲ႔လုပ္ရတဲ့သဘာ၀ ရွိတယ္မဟုတ္လား။ ဘက္ရွိမွ အရာတြင္သလို၊ ဘက္ရွိမွ ခရီးေပါက္တယ္လို႔ ယူဆၾကတဲ့သေဘာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘက္ဟာ အၿမဲတမ္းလိုလို ေ႐ြ႕ေနတတ္ပါတယ္။ အေကာင္း၊ အဆိုး၊ အမွား၊ အမွန္ေတြဟာ ေရာေထြးေနတတ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘက္ကိုၾကည့္တာထက္စာရင္ မူကိုၾကည့္တာ ပိုေကာင္းလိမ့္မယ္ထင္တယ္။ ဒီပါတီဟာ ဘယ္ဘက္ကလဲဆိုတာထက္ ဒီပါတီဟာ ဘယ္မူကို က်င့္သုံးသလဲ။ ဘယ္မူအေပၚမွာ အေျခခံသလဲဆိုတာကို ေလ့လာတြက္ဆဖို႔ လိုပါလိမ့္မယ္။

ဒီမိုကေရစီစနစ္ဟာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲနဲ႔ တြဲေနပါတယ္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဟာ ပါတီေတြနဲ႔ တြဲေနပါတယ္။ ပါတီစုံစနစ္မွာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေတြ ဝွဲခ်ီးက်င္းပၾကတယ္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေတြမွာ အၿပိဳင္အဆိုင္ မဲဆြယ္ၾကတယ္။  စည္း႐ုံးၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္တဲ့ ပါတီတိုင္းက မဲမရၾကပါဘူး။ မဲရတိုင္းလည္း အာဏာမရၾကပါဘူး။ မဲကို အုံလိုက္က်င္းလိုက္၊ အျပတ္အသတ္ႏိုင္ပါမွ အာဏာရဖို႔ေသခ်ာတယ္။ အဲသည္လိုမွ မဟုတ္ရင္ ၫြန္႔ေပါင္းပုံသဏၭာန္နဲ႔ အာဏာေတြကို ခြဲေဝေနရတတ္တယ္။ ရံဖန္ရံခါလည္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲကေန အာဏာေကာ္ရစ္ဒါ ပလက္ေဖာင္းေပၚမွာ အိမ္ျဖည့္သေဘာေလာက္သာ ပါဝင္ႏိုင္လိမ့္မယ္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ အုံလိုက္က်င္းလိုက္ ေထာက္ခံမဲေတြရဖို႔  ဘယ္လိုအေၾကာင္းအခ်က္ေတြက ပံ့ပိုးပါသလဲ။ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံသမားေတြက ဒီမိုကေရစီေ႐ြးေကာက္ပြဲေတြမွာ ေထာက္ခံမဲေတြရျခင္းအေၾကာင္း အခ်က္ေတြကို ေဖာ္ထုတ္ထားပါတယ္။

ပါတီေခါင္းေဆာင္

ပါတီေခါင္းေဆာင္ဟာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ မဲႏိုင္ဖို႔ အခရာက်ပါတယ္။ လူထုဟာ ပါတီကို ၾကည့္တယ္။ ပါတီေခါင္းေဆာင္ကို ၾကည့္တယ္။ ပါတီေခါင္းေဆာင္ဟာ ပုဂၢိဳလ္ေရးဩဇာသိပ္ႀကီးေနတဲ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ိဳး  ဆိုရင္ အဲဒီပါတီဟာ ျပည္သူရဲ႕ေထာက္ခံမဲရဖို႔ ေသခ်ာတယ္။ သာမန္လူထုဟာ ပါတီရဲ႕မူကို ၾကည့္တာထက္ ပါတီေခါင္းေဆာင္ကို ပိုၾကည့္တတ္ၾကတယ္။ ပါတီေခါင္းေဆာင္ရဲ႕ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးကို ၾကည့္ၿပီး မဲေပး တတ္ၾကတယ္။

ပါတီေတြဟာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ မဲရဖို႔ႀကိဳးစားရတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ပါတီဝင္ေတြဟာ ေခါင္းေဆာင္ကို ေမြးယူရတယ္။ ကိုယ့္ပါတီေခါင္းေဆာင္က အားနည္းေနရင္ ပါတီအေပၚ လူထုၾကည္ၫိုမႈ က်ဆင္းႏိုင္တယ္။ ပါတီေခါင္းေဆာင္က လူထုကို ၫႈိ႔ႏိုင္မွ လူထုဟာ ပါတီကို မဲေပးခ်င္တယ္။ ပါတီေခါင္းေဆာင္ရဲ႕ ပုဂၢိဳလ္ေရး ဩဇာတိကၠမဟာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ပါတီေခါင္းေဆာင္မွာ ပုဂၢိဳလ္ေရး ဩဇာခ်ိဳ႕တဲ့ရင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ မဲဆြယ္ဖို႔အခက္အခဲရွိႏိုင္တယ္။ တခ်ိဳ႕ …  ပါတီအင္စတီက်ဴးရွင္း အားေကာင္းေပမယ့္ ပါတီကတင္တဲ့ေခါင္းေဆာင္ အေ႐ြးမွားလို႔ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမဲမရတာေတြလည္း ရွိတယ္။

သက္လုံ

ပါတီစုံစနစ္မွာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲနီးရင္ ပါတီေတြ အၿပိဳင္းအ႐ိုင္း ေပၚလာတတ္တာ ထုံးစံပါပဲ။ ဒီထုံးစံကို ျမန္မာျပည္မွာ ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ ၁၉၉၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ၾကည့္ပါ။ ပါတီေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္၊ ၃၀၀ နီးပါး မွတ္ပုံ တင္ၾကတာပါပဲ။ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကိုလည္း ၾကည့္ပါ။ ပါတီေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာ မွတ္ပုံတင္ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကတယ္။ ၂၀၁၅ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲကိုလည္း ၾကည့္ပါ။ ပါတီေပါင္း ၁၀၀ နီးပါး မွတ္ပုံတင္ၾကတယ္။ အခုလည္း လာမယ့္ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ တာဆူေနတဲ့ပါတီေတြ ေျမာက္ျမားစြာ ရွိေနပါၿပီ။

ပါတီေတြဟာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲနီးရင္ တာဆူေနတတ္ၿပီး ေ႐ြးေကာက္ပြဲၿပီးရင္ ျပန္ၿငိမ္သြားတာေတြ႕ရပါတယ္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကာလက်မွ  လႈပ္ရွားမႈရွိတဲ့ပါတီဟာ ရာသီေပၚပါတီျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ  ပါတီေတြအဖို႔ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ေတြရွိတယ္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေၾကညာတဲ့ေန႔ဟာ မဲမရတဲ့ပါတီေတြ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ ေမွးမွိန္တဲ့ေန႔ ျဖစ္ေနပါတယ္။

– ပါတီတစ္ခုဟာ ဘယ္ေလာက္ျဖတ္သန္းခဲ့သလဲ။

– ႏိုင္ငံေရးခရီးၾကမ္းမွာ ဘယ္ေလာက္အနစ္နာခံခဲ့သလဲ။

– အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ ျပည္သူလူထုေရွ႕မွာ မားမားမတ္မတ္ရပ္ခဲ့သလဲ။

– ႏိုင္ငံေရးအထုအေထာင္းဒဏ္ထဲက ဘယ္ေလာက္႐ုန္းထႏိုင္ခဲ့သလဲ။

– ပါတီကို ဘယ္ေလာက္ထိ ပါတီလားေျမာက္ေအာင္ ပ်ိဳးေထာင္ႏိုင္ခဲ့သလဲ။

ဒီေပတံေတြဟာ ပါတီအေပၚမွာ လူထုကၾကည့္တဲ့ ႏႈန္းစံေတြ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲနီးမွ တစ္ပြဲထိုး ဇာတ္ထိုးကျပတဲ့ ပါတီကို ျပည္သူေတြက သိပါတယ္။ ျပည္သူေတြ နားလည္ပါတယ္။ ဒီလိုပါတီမ်ိဳးဟာ  ျပည္သူ႕ရဲ႕ေထာက္ခံမဲကို ရဖို႔မလြယ္ပါဘူး။

ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ရပ္ဟာ သက္လုံဘယ္ေလာက္ေကာင္းတယ္ဆိုတာ ၾကည့္ရပါမယ္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဟာ ရာသီေပၚျဖစ္ေပမယ့္ ႏိုင္ငံေရးအလုပ္ဟာ ရာသီေပၚမဟုတ္ပါဘူး။ ရာသီက်မွ ထလုပ္ရတဲ့အလုပ္ မဟုတ္ ပါဘူး။ ဒါကို သိထားၿပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြရဲ႕ ကိုယ္ခံအားကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ပါတီစုံစနစ္ဟာ ပိုၿပီး ပီျပင္လာလိမ့္မယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။

စည္း႐ုံးေရး အင္အား

ပါတီဟာ လူထုရဲ႕ ေနာက္ၿမီးဆြဲလား။ သို႔တည္းမဟုတ္ လူထုရဲ႕ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပလား။ ပါတီေတြဟာ လူထုဆီက မဲကိုရခ်င္လို႔ လူထုဆႏၵေတြကို ထင္ဟပ္ေစတဲ့အေၾကာင္းအရာေတြနဲ႔ မဲဆြယ္တတ္ၾကတယ္။  စည္း႐ုံးတတ္ၾကတယ္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမွန္ရင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ မဲႏိုင္ဖို႔လိုပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ မဲႏိုင္ေအာင္ ဘယ္လို နည္းနာနဲ႔ ဆြဲေဆာင္စည္း႐ုံးသလဲဆိုတာ အေရးႀကီးပါတယ္။

– ေငြရွိတဲ့ပါတီဟာ ေငြကို အားကိုးတတ္တယ္။

– အာဏာရွိတဲ့ပါတီဟာ အာဏာကို အားကိုးတတ္တယ္။

– ဩဇာရွိတဲ့ပါတီဟာ ဩဇာကို အားကိုးတတ္တယ္။

– လူမ်ိဳးစုပါတီဟာ လူမ်ိဳးစုကို အားကိုးတတ္တယ္။

– လူထုပါတီဟာ လူထုကို အားကိုးတတ္တယ္။

– လူမ်ားတဲ့ပါတီက လူအမ်ားစုကို အားကိုးတတ္တယ္။

ပါတီရဲ႕အင္အားဟာ ဘယ္အေပၚမွာ အေျချပဳေနသလဲဆိုတာ ဆန္းစစ္ဖို႔လိုပါတယ္။ ပါတီရဲ႕စည္း႐ုံးေရးဟာ ပါတီရဲ႕မူအေပၚမွာလည္း အေျခခံတယ္။ ပါတီေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ ဩဇာ၊ ပုံရိပ္ေတြအေပၚမွာလည္း  အေျခခံတယ္။ ပါတီဝင္ေတြအေပၚမွာ စုဖြဲ႕စုစည္းႏိုင္တဲ့အေျခအေနေပၚမွာလည္း မူတည္တယ္။ ျဖစ္တည္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနအေပၚ ဆက္စပ္ၿပီး က်င့္သုံးတဲ့ပါတီရဲ႕ မဟာဗ်ဴဟာအေပၚမွာလည္း အေျခတည္ ေနျပန္တယ္။ ပါတီနဲ႔ မီဒီယာေတြအၾကား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းေတြ အၾကား၊ ပါတီ-ပါတီခ်င္း ဆက္ဆံေရး အေျခအေနေတြအၾကားမွာလည္း လႊမ္းမိုးသက္ေရာက္ေနျပန္တယ္။ ပါတီတြင္းမွာ ခ်မွတ္အသက္သြင္းထားတဲ့ ပီအာလို႔ေခၚတဲ့ လူထုဆက္ဆံေရးနည္းနာေတြကလည္း အေရးႀကီးပါတယ္။ စည္း႐ုံးေရးအင္အား၊ စည္း႐ုံးေရးမဟာဗ်ဴဟာနဲ႔ ပါတီတြင္းေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ ဩဇာေတြဟာ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနေတြနဲ႔ အစပ္ အဟပ္ညီၾကရင္ ၿပိဳင္သေလာက္ ႏိုင္ၾကတာခ်ည္းပါပဲ။

စုဖြဲ႕ႏိုင္မႈ စြမ္းရည္

ပါတီေတြမွာ လူမ်ားၿပီး ပြဲမစည္တာေတြ ႀကဳံရပါလိမ့္မယ္။ “ငါးသိုင္းမ်ားၿပီး ဟင္းဟုံ” ေနတာေတြ ႀကဳံရပါလိမ့္တယ္။ တခ်ိဳ႕ပါတီေတြလည္း ကိုယ္နဲ႔နီးစပ္ရာလူေတြကို ဆြဲစုၿပီး ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ခင္းေနၾကရတယ္။  ပါတီဟာ လူထုပါတီျဖစ္လာဖို႔အတြက္ စည္း႐ုံးရတယ္။ စုဖြဲ႕ရတယ္။  လူထုပါတီဆိုတဲ့သေဘာဟာ လူမ်ိဳးစုံ၊ အတန္းအစားစုံ၊ အလႊာစုံျဖစ္တာမို႔ အေပါက္အစပ္မ်ားႏိုင္ပါတယ္။ အသံလည္း စုံႏိုင္တယ္။ ျပႆနာလည္း  မ်ားႏိုင္တယ္။ ႏိုင္ငံေရးဆိုတာက အမ်ားနဲ႔စုဖြဲ႕ၿပီး လုပ္ရတဲ့သေဘာျဖစ္လို႔  လူမ်ားရင္ ႀကဳံလာတတ္တဲ့ျပႆနာေတြကေတာ့ ရွိေနစၿမဲျဖစ္ပါတယ္။

ပါတီေတြဟာ ကိုယ္ပါတီတြင္း လူမ်ားမ်ားရခ်င္လို႔ ဘယ္သူဝင္လာလာၿပီးေရာ မစိစစ္ဘဲ စည္း႐ုံးသိမ္းသြင္းတာေတြ ရွိတတ္ပါတယ္။ လက္ဝဲပါတီေတြကေတာ့ အဲသည္လိုမဟုတ္ပါ။ ေကဒါပါတီလို႔ တိုက္႐ိုက္သုံးရင္ ပိုမွန္ႏိုင္ပါတယ္။ ေကဒါပါတီေတြဟာ ပါတီဝင္ေတြကို စိစစ္တယ္။  အဆင့္ဆင့္ ဆန္ခါတိုက္စစ္ထုတ္တယ္။ ဒီလိုနဲ႔ အမာခံေကဒါအဆင့္ေရာက္လာေအာင္ တျဖည္းျဖည္းေမြးယူတယ္။

ဒီလိုနဲ႔ပါတီအင္အားေကာင္းေအာင္ လုပ္ယူတတ္ၾကတယ္။ ပါတီအေပၚ ယုံၾကည္သက္ဝင္မႈ၊ ပါတီမူဝါဒအေပၚ ယုံၾကည္သက္ဝင္မႈ၊ ပါတီအေပၚ သစၥာရွိမႈ၊ တစ္ဦးခ်င္းစြမ္းရည္ရွိမႈ၊ စည္း႐ုံးႏိုင္စြမ္း ျမင့္မားမႈေတြကိုၾကည့္ၿပီး ပါတီကို တည္ေဆာက္တယ္။ ပါတီတြင္း ခ်ိတ္ဆက္လႈပ္ရွားမႈဟာ အေရးႀကီးတယ္။ ဆက္သြယ္ေရးစြမ္းရည္ဟာ ပါတီကို ေရရွည္စကားေျပာမယ့္ အခ်က္ျဖစ္တယ္။ အခ်ိတ္အဆက္ရွိရွိ၊ ထိထိမိမိ  ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈအေပၚ မူတည္ၿပီး ပါတီရဲ႕အင္အားဟာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္ေတြကို ဖန္တီးႏိုင္တာျဖစ္ပါတယ္။

ရန္ပုံေငြ

စီးပြားေရးပဲလုပ္လုပ္၊ ႏိုင္ငံေရးပဲ လုပ္လုပ္၊ လူမႈေရးပဲ လုပ္လုပ္၊ အဖြဲ႕အစည္းတိုင္း၊ လုပ္ငန္းတိုင္းမွာ ေငြေၾကးလိုတယ္။ ဘ႑ာေငြလိုတယ္။ ပါတီတစ္ခုဟာ ရန္ပုံေငြဟာ ဘယ္ကရွာသလဲ၊ ဘယ္ကရသလဲ၊ ဘယ္လို ရွာႀကံသလဲ … ဆိုတာေတြက အေရးႀကီးတယ္။ မသမာတဲ့နည္းလမ္းေတြနဲ႔ ရွာမိရင္ ပါတီဟာ ငါးပါးမက သံဃာစင္ပါ ေမွာက္ေတာ့တာပဲ။ ဒါကို သတိထားဖို႔လိုတယ္။ ဥပေဒတြင္းက လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိတဲ့ ရန္ပုံေငြ ရွာႀကံနည္းေတြ ရွိပါတယ္။ ရန္ပုံေငြဟာ ပါတီတစ္ခုအတြက္ အေရးႀကီးတယ္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ျဖန္႔ၾကက္ႏိုင္စြမ္းကို ရန္ပုံေငြ က ျပ႒ာန္းစီရင္ႏိုင္တယ္။

ပါတီပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ၊ ကုမၸဏီေတြ ထူေထာင္လို႔ရတယ္။ ႐ိုးရွင္းစြာ အလႉေငြေကာက္ခံခြင့္ရွိတယ္။ ပါတီဝင္မ်ားထဲကေန လစဥ္ေၾကး၊ ႏွစ္စဥ္ေၾကးေတြ ေကာက္ခံႏိုင္တယ္။ ပါတီရန္ပုံေငြ ေဈးေရာင္းပြဲေတြ၊ စတိတ္႐ႈိးပြဲေတြလုပ္ၿပီး ရန္ပုံေငြရွာႏိုင္တယ္။ ကိုယ့္ပါတီေခါင္းေဆာင္က  ႏိုင္ငံတကာပုံရိပ္ရွိရင္ အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းေတြ၊ အႏုလက္ရာေတြကို ေလလံတင္ေရာင္းခ်တာေတြရွိတယ္။ ပါတီေအာက္မွာ ပရဟိတအသင္းေတြဖြဲ႕ၿပီး သြယ္ဝိုက္ေသာနည္းနဲ႔ လူထုအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းေတြ လုပ္လို႔ရတယ္။

ပါတီႀကီးရင္ႀကီးသေလာက္ ရန္ပုံေငြလိုအပ္ခ်က္ကလည္း ျမင့္လာတယ္။ အာဏာရပါတီေတြဟာ ပါတီရန္ပုံေငြကို ပါတီဝင္အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ေတြရဲ႕ အေၾကာင္းတရားနဲ႔ ရန္ပုံေငြရွာႀကံတာေတြ ရွိၾကတယ္။  ဒါေတြဟာ ပါးပါးနပ္နပ္မလုပ္တတ္ရင္ ျခစားမႈ၊ အလြဲသုံးစားလုပ္မႈေတြ ျဖစ္သြားတတ္တာမို႔ သတိထားရတယ္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေတြမွာ ၿပိဳင္ဘက္ပါတီရဲ႕ ထိုးႏွက္ခ်က္မျဖစ္ေအာင္ သတိထားလုပ္ေဆာင္ၾကရတယ္။

ပါတီႏိုင္ငံေရးဟာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဒီမိုကေရစီနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတာျဖစ္လို႔ ပါတီေတြအားေကာင္းသန္မာေရးဟာ အေရးႀကီးတယ္။ ပါတီေတြမွာ  ပါဝင္တဲ့လူေတြရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ေတြ၊ ပါတီရဲ႕ မူဝါဒ/အိုင္ဒီေယာ္လိုဂ်ီနဲ႔  သူတို႔ရဲ႕နည္းဗ်ဴဟာေတြဟာ ပါတီေတြေရရွည္ႀကံ႕ခိုင္သန္မာေရးအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ အေၾကာင္းအခ်က္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ္ ပီျပင္ျခင္း/မပီျပင္ျခင္းဟာ ပါတီေတြရဲ႕ ႀကံ႕ခိုင္သန္မာမႈအေပၚမွာ မူတည္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ရလာတဲ့ႏိုင္ငံေရး လြတ္လပ္မႈခြင့္ (ဂြင္) ကို ေကာင္းေကာင္းအသုံးခ်ႏိုင္ဖို႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ ႀကံ႕ခိုင္သန္မာျခင္းဟာ အေရးႀကီးေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

မင္းေသ့

ညေန ၅ း ၃၁

၂၀  ဇူလိုင္၊ ၂၀၁၉၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *