ျပင္လြယ္ ေျပာင္းလြယ္လာေသာ လွတစ္မ်က္ႏွာ

လွတစ္မ်က္ႏွာျဖစ္ေရး စိတ္ႀကိဳက္ျပဳျပင္ႏိုင္သည့္ေဈးကြက္မွာ အရွိန္ပိုမိုရလာၿပီ။ ေငြက်ပ္တစ္သိန္းခြဲမွစ၍ ၁၅ သိန္း၊ သိန္း၂၀ သုံးႏိုင္လၽွင္ မိမိမ်က္ႏွာတစ္ခုလုံးကို ျပင္ဆင္ျဖည့္ျဖဳတ္ အမ်ိဳးစုံလုပ္ႏိုင္ေလသည္။

အေရးအေၾကာင္းေဖ်ာက္လိုသလား၊ အသားအေရၾကည္လိုသလား၊ ငယ္႐ြယ္ႏုပ်ိဳလိုသလား၊ ႏွာေခါင္းခၽြန္ လိုသလား၊ ပါးမို႔လိုသလား လိုခ်င္သည့္ပုံစံ အမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ လက္တစ္ကမ္းတြင္သာ။

ထိုျပဳျပင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သုံးေလးႏွစ္အတြင္း မႈိလိုေပါက္၍ လာသည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔  ထိုင္းႏိုင္ငံမွ မ်က္ႏွာအလွအပျပဳျပင္ေပးသည့္ ေဆးခန္းမ်ားစတင္ေရာက္ရွိ  လာၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ လူသိမ်ားကာ ျပဳလုပ္လာခဲ့ၾကသည္။

“ယိုးဒယားေဆးခန္းေတြ ေရာက္ လာေတာ့ လူေတြက ပိုလုပ္လာတယ္။  ပိုသိလာတယ္” ဟု အေရျပားႏွင့္ အလွအပေရးရာ ဆရာဝန္ ေဒါက္တာမ်ိဳးထက္ပိုင္ က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္း  ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပမွ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္  အလွအပျပဳျပင္ေပးသည့္ ေဆးခန္းေပါင္း  ၅၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္  ၁၀၀ နီးပါး ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

အႀကီးစားႏွင့္ အေသးစားျပဳျပင္မႈ

မ်က္ႏွာျပဳျပင္ရာတြင္ အမ်ိဳးအစား ႏွစ္ခုရွိသည္။ ခႏၶာကိုယ္မွ မိမိျပဳျပင္လိုသည့္ေနရာကို အႀကီးစားခြဲစိတ္ျပဳျပင္  သည့္ Aesthetic Surgery (Plastic  Surgery)ႏွင့္ ခြဲစိတ္စရာမလိုဘဲ မ်က္ႏွာအလွျပဳျပင္သည့္ Aesthetic Dermatology ဆိုသည့္ အမ်ိဳးအစားႏွစ္ခု ျဖစ္သည္။

ယခင္က သာမန္လူတန္းစားမ်ားႏွင့္ အလွမ္းကြာေဝးသလို ျမန္မာႏိုင္ငံမွ  အထက္တန္းလႊာလူတန္းစားသာ ျပည္ပတြင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့သည့္ Plastic Sergury ကို ယခုမူျပည္တြင္းတြင္ပင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီ ျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ ခြဲစရာမလိုဘဲ အလွျပဳျပင္သည့္ Aesthetic ေဆးခန္းမ်ားႏွင့္  အလွျပဳျပင္ေရးဆိုင္မ်ားကလည္း အမ်ားအျပားပင္ ျဖစ္လာသည္။

Plastic Sergury မွာ ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားသလို ခြဲစိတ္ခန္းဝင္၍ အခ်ိန္ပိုေပးရသည္။ ခြဲစိတ္စရာမလိုသည့္ နည္းလမ္းမွာ ၾကာရွည္မခံေသာ္လည္း ပို၍လြယ္ကူေသာေၾကာင့္ အလြယ္တကူျဖင့္ လွပသည့္ နည္းလမ္းကိုသာ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေ႐ြးခ်ယ္လာၾကသည္။

ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရး ေတာင့္တင္းခိုင္မာလာလၽွင္ ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားတိုးတက္မႈေနာက္ဆက္တြဲမ်ားအျဖစ္ ထိုအရာမ်ားက ရထားတြဲအလား  ပါဝင္၍လာသည္။

“စီးပြားေရးေကာင္းလာၿပီဆိုရင္ေပါ့။ စီးပြားေရးမေကာင္းလည္း လွခ်င္တဲ့သူက လုပ္မွာပဲ ပိုက္ဆံစုၿပီးေတာ့။ (မ်က္ႏွာျပဳျပင္ေရး) ဒီဟာက ဒီထက္ပိုၿပီးေတာ့ ေဈးကြက္ႀကီးက ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔လာဖို႔ပဲရွိတယ္” ဟု American Academy of Aesthetic Medicine, USA မွ Board Certified &  Member ရရွိထားသည့္ ဆရာဝန္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ဦးက ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အနီးစပ္ဆုံးႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ ကိုရီးယားႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ မည္သည့္ေနရာမဆို ထိုေဆးခန္းမ်ားက ေနရာယူထားခဲ့သည္။

ဥေရာပ၊ အေမရိကတို႔တြင္လည္း  ထိုအလွအပျပဳျပင္ျခင္းမ်ားက ေရွးပေဝသဏီကပင္ လူႀကိဳက္မ်ားသုံးစြဲၾကသည့္ အရာမ်ားလည္း ျဖစ္သည္။

“ကိုရီးယားက ဂန္နမ္းဆိုရင္ တ႐ုတ္ေတြ အမ်ားဆုံးသိတယ္။ အလွအပ ခြဲစိတ္ေဆးခန္းေတြက ဆိုင္ခန္းေတြလိုပဲ  သပ္ရပ္သန္႔ရွင္းတယ္။ အမ်ားႀကီးပဲ  ႀကိဳက္တဲ့ေဆးခန္းေတြမွာ လုပ္ၾကတယ္။  ဒီေန႔လုပ္ၿပီး မနက္ျဖန္ျပန္သြားတယ္။  အဲဒီလိုမ်ိဳးထိ လုပ္ၾကတယ္။ တ႐ုတ္က လူေတြလည္း သြားလုပ္တယ္” ဟု  ေဒါက္တာမ်ိဳးထက္ပိုင္က ဆိုသည္။

Plastic Sergury  (အႀကီးစားခြဲစိတ္ျပဳျပင္မႈမ်ား)

ယခင္က Plastic Sergury သာ အဓိကျပဳလုပ္မႈမ်ားခဲ့သည္။ ေငြေၾကးအေျမာက္အျမား သုံးစြဲႏိုင္ၿပီး မ်က္ႏွာ အလွႏွင့္ အလုပ္လုပ္ရသည့္ အႏုပညာရွင္မ်ားသာမက သာမန္လူလတ္တန္းစားမ်ားကလည္း ထိုျပဳျပင္မႈမ်ားကို အေလးသာခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း မ်က္ႏွာျပဳျပင္လိုသည့္ ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္သူမ်ားက  ျပည္ပသို႔ သြားေရာက္ျပဳျပင္ၾကသည္။ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားသာမက စင္ကာပူ၊  ကိုရီးယားႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔ဆီသို႔လည္း  သြားေရာက္ျပဳျပင္ခဲ့ၾကသည္။

အမ်ားဆုံးသြားေရာက္ၾကသူမ်ားမွာ အႏုပညာအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ အထက္တန္းလႊာမ်ားျဖစ္သည္။ ယေန႔ထိတိုင္  ျပည္ပသို႔ သြားေရာက္ခြဲစိတ္ေနသည့္  အႏုပညာရွင္မ်ားလည္း ရွိသည္။

ထိုခြဲစိတ္ျပဳျပင္မႈမ်ားတြင္ အရည္အေသြးေကာင္းသည့္ ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ပါက  တစ္သက္တာ ထပ္မံခြဲစိတ္ရန္ မလိုဘဲ  အသုံးျပဳႏိုင္သလို အခ်ိဳ႕မွာ ၁၅ ႏွစ္အတြင္း ျပန္လည္ထုတ္ရသည့္ပစၥည္းမ်ားလည္း ရွိသည္။

ယခုအခါ ျပည္တြင္းတြင္လည္း  အႀကီးစားခြဲစိတ္ျပဳျပင္သည့္ ေဈးကြက္မွာ  က်ယ္ျပန္႔မႈရွိလာၿပီး ယခင္ကလို ျပည္ပသို႔  သြားေရာက္ခြဲစိတ္မႈ နည္းပါးလာေၾကာင္း  ပန္းလႈိင္စီလုံေဆး႐ုံမွ အီတလီႏိုင္ငံသား ခႏၶာကိုယ္ အလွအပဆိုင္ရာ ခြဲစိတ္ဆရာဝန္ႀကီးပါေမာကၡေဒါက္တာ R.Roddi  က ေျပာၾကားသည္။

“ေနာက္ဆက္တြဲ ႐ႈပ္ေထြးမႈျဖစ္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ ေနရာေဒသ ေဝးလံမႈေၾကာင့္ အဆင္မေျပျဖစ္ၿပီး ပိုၿပီးေႏွာင့္ေႏွး  ၾကန္႔ၾကာေစတဲ့အတြက္ ခန္႔မွန္းမရႏိုင္တဲ့  ကိစၥေတြျဖစ္လာၿပီး လက္ေတြ႕မက်ပါဘူး”   ဟု ပါေမာကၡေဒါက္တာ R.Roddi က  ဆိုသည္။

ဆိုလိုရင္းမွာ ျပည္ပတြင္  သြားေရာက္ခြဲစိတ္ၿပီးေနာက္ တစ္စုံတစ္ရာ ျပန္လည္ျပဳျပင္ရန္အတြက္ ထပ္မံသြား ေရာက္ရန္ ေဝးလံသျဖင့္ မလိုလားအပ္ေသာ ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု  ဆိုသည္။

လက္ရွိတြင္ ျပည္တြင္း၌ ႏွာေခါင္းအတြင္း ဆီလီကြန္ထည့္ျခင္း၊ ရင္သားတြင္ ဆီလီကြန္ထည့္ျခင္း၊ FDA (အစား အေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန) အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ ရင္သားအစားထိုးပစၥည္း Motiva ျဖင့္  ရင္သားႀကီးေအာင္ ျပဳျပင္ျခင္း၊ မိမိအဆီျဖင့္ တင္ပါးျပဳျပင္ျခင္း၊ ကေလးေမြးၿပီးေနာက္ ေလ်ာ့ရဲလာသည့္ ရင္သားႏွင့္ ဗိုက္အေရျပား ျပန္လည္တင္းရင္းေစရန္ ျပဳျပင္ေပးျခင္း စသျဖင့္ အႀကီးစားျပဳျပင္ ခြဲစိတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။

အဆိုပါ ျပဳျပင္မႈမ်ားအတြက္ ေငြက်ပ္ ၁၀ သိန္းမွစ၍ သိန္း ၁၀၀ အထိ  ရွိႏိုင္သည္။

FDA က  ခြင့္ျပဳထားသည့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံထုတ္ ပစၥည္းမ်ားကိုသာ အသုံးျပဳျခင္းျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ အဆိုပါအႀကီးစား ခြဲစိတ္ျပဳျပင္ျခင္းမ်ားကို ပန္းလႈိင္စီလုံႏွင့္ ဆာကူရာေဆး႐ုံႀကီးတို႔တြင္သာ ရရွိႏိုင္ၿပီး ေဆးခန္းငယ္မ်ားတြင္မူ အႀကီးစားခြဲစိတ္ျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ခြင့္မရွိေပ။

“အေသးစားခြဲစိတ္မႈေတြေတာ့  ေဆးခန္းေတြမွာ လုပ္လို႔ရတယ္။ မ်က္ရစ္တို႔ မ်က္အိတ္တို႔၊ ပါးအဆီထုတ္တာတို႔  အေသးစားခြဲစိတ္မႈေလးေတြ လုပ္လို႔ရတယ္။ အႀကီးစားေတြကေတာ့ အစိုးရက  အသိအမွတ္ျပဳတဲ့ ပုဂၢလိက ေဆး႐ုံေတြမွာပဲ လုပ္လို႔ရတယ္” ဟု ေဒါက္တာ မ်ိဳးထက္ပိုင္က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ ျပည္တြင္းမွ အလွအပပိုင္းဆိုင္ရာ အႀကီးစားခြဲစိတ္မႈျပဳလုပ္သူ  ျမန္မာႏိုင္ငံသားဆရာဝန္မွာ ငါးဦးခန္႔ သာရွိၿပီး က်န္သည့္ဆရာဝန္မ်ားမွာ  ျပည္ပမွလာေရာက္သည့္ ဆရာဝန္မ်ားျဖစ္သည္။

ထိုခြဲစိတ္မႈထက္ ပို၍လြယ္ကူေသာ  အေသးစားျပဳျပင္မႈမ်ားကို ပို၍ ႏွစ္သက္လာၾကသည္။

Aesthetic Medicine (အေသးစားျပဳျပင္မႈမ်ား)

အလွအပကို လူတိုင္းႏွစ္သက္ၾကသည္သာ။ ေငြေၾကးသုံးႏိုင္သူက ပို၍လွပေစရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ၾကသည္။  သို႔ေသာ္ အလြယ္တကူႏွင့္ လတ္တေလာ လွပသြားရန္အတြက္ ေျခာက္လ၊ တစ္ႏွစ္ အထိ ခံသည့္နည္းလမ္းမ်ားကို သုံးလာၾကသည္မ်ားလည္း ရွိသည္။

“ဟိုးအရင္ကေတာ့ Celebrity  ေတြပဲလုပ္ၾကတယ္။ အခုကေတာ့ မိန္းကေလးေရာ၊ ေယာက္်ားေလးေရာ  လာလုပ္ၾကတယ္ (မ်က္ႏွာျပဳျပင္ၾကတယ္)။ အသက္အ႐ြယ္မေ႐ြး၊ လူတန္းစားမေ႐ြးဘဲ လုပ္ၾကတယ္” ဟု လက္ရွိ မ်က္ႏွာျပဳျပင္မႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေပးေနသည့္  အလွအပဆိုင္ရာဆရာဝန္ ေဒါက္တာေငြဇင္ေက်ာ္က ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ားဆုံးျပဳလုပ္ၾကသည္မွာ မ်က္ႏွာတင္းရင္းေစရန္ ႀကိဳးထိုးျခင္း၊ မ်က္ရစ္ေဖာ္ျခင္း၊ မ်က္အိတ္ထုတ္ျခင္း၊ Botox ထိုးျခင္း၊ Filler ထိုးျခင္း၊ ေသြးရည္ၾကည္ထိုးျခင္း၊ အဆီျဖည့္ျခင္း၊ ထုတ္ျခင္း၊ တင္းတိပ္၊ ဝက္ၿခံမ်ားကို ေလဆာပစ္ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။

ထိုျပဳျပင္မႈမ်ားအတြက္ ေငြက်ပ္ တစ္သိန္းခြဲမွစ၍ သိန္း ၃၀ အထိ ကုန္က်ႏိုင္သည္။

ကိုရီးယားႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔မွ ဝင္ေရာက္သည့္ FDA အသိအမွတ္ျပဳ ပစၥည္းမ်ားကို အမ်ားဆုံး အသုံးျပဳၾက သည္။

ႀကိဳးထိုးျခင္းမွာ အသားထဲတြင္  Collagen ထြက္လာေစရန္အတြက္ အားေပးေသာ အေရျပားတြင္ ေပ်ာ္ဝင္ႏိုင္ သည့္ ႀကိဳးမၽွင္ေလးမ်ားျဖင့္ အေရျပားတြဲက်ျခင္းႏွင့္ တင္းရင္းေစရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ အပ္ခ်ည္ႀကိဳးအ႐ြယ္ ပလတ္စတစ္ႀကိဳးကဲ့သို႔ ပုံစံျဖစ္သည္။

“အထဲက ကလီစာေတြကို ခ်ဳပ္ရင္ သုံးတဲ့ႀကိဳးနဲ႔ အာနိသင္အတူတူပဲ။  ဟိုးအရင္ကဆို ဆိတ္အူနဲ႔လုပ္တယ္လို႔  ေျပာၾကတယ္။ အဲဒီဟာနဲ႔ပဲ အာနိသင္တူတယ္။ အေရျပားထဲ ေပ်ာ္ဝင္သြားတယ္။  ေပ်ာ္ဝင္ရင္ေတာ့ သူ႕ရဲ႕ အက်ိဳးသက္ေရာက္ မႈမရွိေတာ့ဘူး။ ရွိရင္းစြဲအတိုင္း ျပန္ျဖစ္တယ္” ဟု ေဒါက္တာေငြဇင္ေက်ာ္က  ေျပာၾကားသည္။

ႀကိဳးကို အပ္မၽွင္မၽွင္ေလးတြင္ပတ္၍ အေရျပားအဆီေအာက္ႏွင့္ ႂကြက္သား၏အၾကားသို႔  ထိုးသြင္းၿပီး အပ္ကိုျပန္ဆြဲထုတ္ခ်ိန္တြင္ ႀကိဳးတြင္ပါေသာ ခ်ိတ္ေလးမ်ားက အေရျပားအတြင္း က်န္ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုႀကိဳးကို တုံ႔ျပန္ခ်ိန္တြင္ အေရျပားကို တင္းရင္းေစသည့္ Collagen ထြက္လာေစျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ႏွာေခါင္း႐ိုးျပားသူမ်ား၊  ပြသူမ်ားကလည္း ဆီလီကြန္အစား ႀကိဳးထိုးျခင္းကို ျပဳလုပ္ၾကသည္။

ထို႔အတူ Botox ထိုးျခင္းသည္လည္း ငယ္႐ြယ္ႏုပ်ိဳၿပီး အေရးအေၾကာင္းမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္ေစရန္ ထိုးျခင္းျဖစ္ သလို Filler ကမူ မိမိမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာင္းအစ္အစ္ျဖစ္လိုသည့္ေနရာကို ထိုးသည့္  Gel အမ်ိဳးအစားတစ္ခုျဖစ္သည္။

ေသြးရည္ၾကည္ထိုးျခင္းမွာမူ မိမိခႏၶာကိုယ္မွ ေသြးကိုထုတ္ယူကာ ေသြးလွည့္သည့္ စက္တစ္မ်ိဳးျဖင့္ လွည့္ၿပီးေနာက္ အေပၚယံေသြးရည္ၾကည္ကို ယူ၍ မ်က္ႏွာအေရျပားလွပႏုပ်ိဳရန္ မ်က္ႏွာအေရျပား ေအာက္အတြင္းသို႔ ထိုးျခင္းျဖစ္သည္။

အဆီျဖည့္ျခင္း၊ ထုတ္ျခင္းသည္လည္း ထိုနည္းတူစြာပင္ မိမိအဆီကိုပင္ယူ၍ လိုသည့္ေနရာသို႔ ထိုးႏွံျခင္းျဖစ္ သည္။ မ်က္ႏွာခ်ိဳင့္သူမ်ားက လိုအပ္သည့္ေနရာသို႔ ထိုးႏွံျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

ယခင္က ယင္းကဲ့သို႔ အေသးစားအလွျပဳျပင္မႈမ်ားကိုပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္  လုပ္ေဆာင္၍မရရွိခဲ့ဘဲ ထိုင္းသို႔ အမ်ားစု သြားေရာက္ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကရသည္။ ထို႔ျပင္ မိမိတို႔ ျပဳျပင္ခြဲစိတ္ထားသည္ကို မသိေစလို၍ ခိုးဝွက္လုပ္ရသည့္ အေျခအေနျဖစ္ခဲ့သည္။

“ဒီအလွအပျပဳျပင္တဲ့ ေဆးခန္းေတြမ်ားလာေတာ့ ေဈးႏႈန္းေရာ အရည္အေသြးေရာ ေ႐ြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ရွိတယ္။  တစ္ခုခုဆိုလည္း ဆရာဝန္နဲ႔ျပန္ၿပီး ေဆြးေႏြးလို႔ရတယ္။ ဘာလိုလို ျပန္လုပ္လို႔ရတယ္။  ပိုပြင့္လင္းလာတယ္” ဟု ေဒါက္တာမ်ိဳးထက္ပိုင္က လက္ရွိအေျခအေနကိုဆိုသည္။

အလွအပကို ခုံမင္ႏွစ္သက္သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ထိုကုသမႈမ်ားက  ေခတၱခဏျပည့္စုံသည့္ စိတ္ခံစားခ်က္ကို ရေစသည္။

“အစ္မက ႏွာေခါင္းႀကိဳးထိုးတာကို စလုပ္ျဖစ္တယ္။ Cosmetic ေတြ အမ်ားႀကီးသုံးတာထက္စာရင္ ဒီလိုမ်ိဳးလုပ္ တာက တစ္ႏွစ္ေလာက္ခံတယ္။ ခြဲစိတ္သလို နာတာမဟုတ္လို႔လည္း လုပ္ျဖစ္တာေပါ့” ဟု ႏွာေခါင္းႏွင့္ မ်က္ႏွာကို ႀကိဳးထိုးထားၿပီး ႏႈတ္ခမ္းႏွင့္ ေမးစိကို Filler ထိုးထားသူ မဆိုဖီယာက ေျပာၾကားသည္။

သို႔ေသာ္ မိမိလိုခ်င္သည့္ မ်က္ႏွာပုံစံရရွိလၽွင္ ေပ်ာ္႐ႊင္ၾကသလို ထိုေပ်ာ္႐ႊင္မႈႏွင့္အတူ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးမ်ားကလည္း  အဆင္သင့္ရွိေနေလသည္။

ဓာတ္ပံု – ျမင့္မိုးညိဳ

ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ိဳးမ်ား

ေဒါက္တာေငြဇင္ေက်ာ္ထံသို႔ မ်က္ႏွာျပန္ျပင္ရန္ လာေရာက္သူမွာ တစ္လလၽွင္ သုံးဦးခန္႔ရွိသည္။

အျခားသူတစ္ဦး ကိုင္တြယ္ျပဳျပင္ေပးလိုက္သည့္ မ်က္ႏွာတြင္ တစ္စုံတစ္ရာျပႆနာေၾကာင့္ ျပန္ျပင္ေပးရ၍ ေဒါက္တာ ေငြဇင္ေက်ာ္မွာ က႐ုဏာေဒါသႏွင့္ စိတ္ညစ္ရၿမဲပင္။

မ်က္ႏွာပုံစံမက်၍ သို႔မဟုတ္  မိမိလိုခ်င္သည့္ မ်က္ႏွာပုံစံမျဖစ္၍ မ်က္ႏွာျပဳျပင္လိုက္ၿပီးေနာက္ ထိုေနရာတြင္ ျပႆနာေပၚ၍ စသျဖင့္ အေၾကာင္းေပါင္းစုံျဖင့္ လာေရာက္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

မိတ္ကပ္၊ ဆံပင္အလွအပ ျပဳျပင္သည့္ေနရာမ်ားႏွင့္ Spa ကဲ့သို႔ ေနရာမ်ားတြင္ ျပဳျပင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ျပႆနာေပၚ၍  လာေရာက္သူက အမ်ားဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း  ေဒါက္တာေငြဇင္ေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

“အလွျပင္ခန္းေတြက အရည္အေသြးမမီတဲ့ ထုတ္ကုန္ေတြသုံးၿပီးေတာ့မွ ႐ႈပ္ေထြးမႈေတြနဲ႔ ေရာက္လာတာ။ အရမ္းအႏၲရာယ္မ်ားတဲ့ အေျခအေနေတြနဲ႔  ေရာက္လာတတ္တာ။ ႏွာေခါင္းဆို  ပုပ္ခါနီးအခ်ိန္တို႔ ဘာတို႔ အဲဒီလိုဟာေတြ  ခဏခဏေရာက္လာေတာ့ စိတ္ညစ္တယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။

ထိုသို႔ ေဆးကုသခြင့္လက္မွတ္ မရရွိဘဲ ကုသ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေဆးကုသခြင့္လက္မွတ္ ရွိ၍ေသာ္လည္း  ေကာင္း တစ္စုံတစ္ရာ မွားယြင္းမႈျဖစ္ေပၚပါက နစ္နာသူက တိုင္ၾကားႏိုင္ၿပီး အေရးယူေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ရသည့္ အေျခအေနအခ်ိဳ႕လည္း ရွိခဲ့ဖူးေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆးေကာင္စီအတြင္းေရးမႉး ေဒါက္တာ ၾကည္ၾကည္သင္းက ေျပာၾကားသည္။

အလွအပဆိုင္ရာအပါအဝင္ ေဆး႐ုံ၊  ေဆးခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္မည္ဆိုပါက တိုင္းက်န္းမာေရးဦးစီးဌာနထံသို႔ ခြင့္ျပဳခ်က္လိုင္စင္တင္ရကာ ဌာနက လိုင္စင္ခ်ေပးမွသာ ဖြင့္ခြင့္ရရွိျခင္းျဖစ္သည္။

“ဒီအလွအပေရးရာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေကာ္မတီလည္းရွိတယ္။ တိုင္ၾကားသူရွိရင္  ဆရာမတို႔က အေရးယူေပးတယ္။ အဲဒါနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သီးျခားစည္းမ်ဥ္းရွိတယ္။  ေဆးေကာင္စီဥပေဒကေတာ့ အမွားတိုင္း အတြက္ အေရးယူလို႔ရတယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။

ေမသက္ဇင္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *