၂၁ ရာစုအတြက္ သင္ခန္းစာ ၂၁ ခု

သင္ခန္းစာ (၆) လူ႕ယဥ္ေက်းမႈ (civilisation)

ကမၻာမွာ လူ႕ယဥ္ေက်းမႈတစ္မ်ိဳးပဲရွိတယ္ (အပိုင္း-၃)

ကမၻာေက်ာ္စာေရးဆရာ Yuval Noah harari ၏ အေရာင္းရဆုံးစာအုပ္စာရင္းဝင္ 21 Lessons for the 21st Century စာအုပ္ကို ဘာသာျပန္ဆိုေဖာ္ျပပါသည္။

စာဖတ္သူကို လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀၀ ကို ေခၚသြားလိုပါသည္။  ၁၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အလယ္ေခတ္ အိုလံပစ္ပြဲေတာ္ကို ရီယိုၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခ်င္သည္ ဆိုၾကပါစို႔။ ရီယိုၿမိဳ႕မွာ ထိုစဥ္က တူပီအန္းဒီးယန္းမ်ား၏ ႐ြာငယ္ေလးသာ ျဖစ္သည္ကိုလည္း ခဏေမ့ထားလိုက္ပါ။ ထိုစဥ္က အာရွသားမ်ား၊ အာဖရိကသားမ်ား၊ ဥေရာပသားမ်ားမွာ အေမရိကတိုက္ ဘယ္ဆီေနမွန္းပင္ မသိေၾကာင္းကိုလည္း ေမ့ထားလိုက္ပါ။ ကမၻာ့ထိပ္တန္း  အားကစားသမားမ်ားကို ေလယာဥ္ပ်ံမရွိဘဲ ရီယိုသို႔ မည္သို႔မည္ပုံ ပို႔ေပးရမည္ဆိုသည့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ျပႆနာရွိသည္ကိုလည္း ခဏေမ့ထားလိုက္ပါ။ ထို႔အျပင္ ထိုစဥ္က လူအားလုံးေျပးႏိုင္သည္ဆိုလၽွင္ေတာင္မွ အေျပးၿပိဳင္ပြဲစည္းမ်ဥ္းကို အားလုံးသေဘာတူႏိုင္မည္ မဟုတ္သည့္အျပင္ ကမၻာေပၚတြင္ လူအားလုံးသိေသာ အားကစားမ်ိဳး မရွိသေလာက္ျဖစ္သည္ကိုလည္း ေမ့ထားလိုက္ပါ။ အားကစားသမား ကိုယ္စားလွယ္အုပ္စုမ်ားကိုသာ မည္သို႔ခြဲျခားမည္ဆိုသည့္ ကိစၥတစ္ခု တည္းကိုသာ စာဖတ္သူစဥ္းစားၾကည့္ပါ။ ယေန႔ေခတ္ အိုလံပစ္ႏိုင္ငံတကာေကာ္မတီမွာ ထိုင္ဝမ္ႏွင့္ ပါလက္စတိုင္းကို ဘယ္ထဲထည့္ရမလဲ ဆိုသည့္ေမးခြန္းအတြက္ နာရီေပါင္းမ်ားစြာ အခ်ိန္ယူေဆြးေႏြးရသည္။ စာဖတ္သူအေနႏွင့္ အလယ္ေခတ္အိုလံပစ္ကို က်င္းပႏိုင္ဖို႔ဆိုလၽွင္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းရသည့္အခ်ိန္က ခုနကဆိုခဲ့သည့္  ထိုင္ဝမ္၊ ပါလက္စတိုင္းကိစၥအတြက္ လိုအပ္သည့္အခ်ိန္ထက္ အဆ တစ္ေသာင္းေလာက္ပိုမ်ားၿပီး ၾကာျမင့္မည္ကို စဥ္းစားၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။

မသိေသးသူမ်ားအတြက္ ေျပာရမည္ဆိုလၽွင္ ၁၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ေဆာင္အင္ပါယာမွာ ကမၻာေပၚရွိ မည္သည့္ ႏိုင္ငံေရးအစုအဖြဲ႕ကိုမွ  သူႏွင့္တန္းတူမသတ္မွတ္ပါ။ သို႔ျဖစ္ရာ ပင္လယ္တစ္ဖက္ျခားမွ လူ႐ိုင္း မ်ားကို ထားဘိဦး၊ ကိုရီးယား ေကာ္႐ိုဘုရင့္ႏိုင္ငံေတာ္၏ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ သို႔မဟုတ္ ဗီယက္နမ္ ဒိုင္ကိုဗီယက္ ဘုရင့္ႏိုင္ငံေတာ္၏ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ တန္းတူအျဖစ္ သူ႕၏ တ႐ုတ္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ကို သတ္မွတ္ခံရျခင္းကိုပင္ သူ႕အေနျဖင့္ မည္သို႔မၽွ လက္မခံႏိုင္ေသာ အရွက္ရမႈအျဖစ္ သတ္မွတ္မည္ ျဖစ္သည္။

ဘဂၢဒက္ရွိ မြတ္ဆလင္ကာလိဖ္မွာလည္း ထို႔အတူပင္ တစ္ေလာကလုံးကို အုပ္စိုးသည္ဟု ေၾကညာထားၿပီး ဆြန္နီမြတ္ဆလင္အမ်ားစုက သူ႕ကို အထြတ္အထိပ္ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳေလသည္။  သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႕တြင္မူ ကာလိဖ္မွာ ဘဂၢဒက္ၿမိဳ႕ေတာ္ကိုေတာင္ အႏိုင္ႏိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ရျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ဆြန္နီအားကစားသမားအားလုံးကို တစ္ခုတည္းေသာ ကာလိဖ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဖြဲ႕ထဲတြင္ ထားမည္ေလာ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ဆြန္နီကမၻာမွ ေစာ္ဘြားအသီးသီး၊  ဆူလ္တန္အသီးသီး၏ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕မ်ားအျဖစ္ အုပ္စုမ်ား ဆယ္ခ်ီခြဲမည္ေလာ။ တကယ္တမ္းတြင္ ေစာ္ဘြား၊ ဆူလ္တန္ႏွင့္ပင္ ရပ္ေသးဦးမည္မဟုတ္။ အာရပ္သဲကႏၲာရမွာ အလႅာကလြဲ၍ အျခားမည္သူ႕အုပ္စိုးမႈကိုမၽွ အသိအမွတ္မျပဳေသာ လြတ္လပ္သည့္ ဘယ္ဒူဝင္မ်ိဳးႏြယ္အုပ္စုမ်ား (Bedouni Tribes) ျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနသည္။ ျမားပစ္ သို႔မဟုတ္ ကုလားအုတ္စီးၿပိဳင္ရန္ တစ္အုပ္စုခ်င္းစီမွ လြတ္လပ္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ေစလႊတ္ခြင့္ျပဳမည္ေလာ။ သည္နည္းႏွင္ႏွင္ပင္ ဥေရာပမွာလည္း  စာဖတ္သူကို ေခါင္းခဲေစမည္ျဖစ္သည္။ အိုင္ဗရီရွိ ေနာ္မန္ၿမိဳ႕မွ အားကစားသမားတစ္ဦးမွာ ေဒသရွိ အိုင္ဗရီၿမိဳ႕စားကို ကိုယ္စားျပဳမည္ေလာ၊ သို႔မဟုတ္ ေနာ္မန္ဒီ နယ္စားႀကီးကို ကိုယ္စားျပဳမည္ေလာ၊ သို႔မဟုတ္ သိပ္အာဏာမရွိလွသည့္ ျပင္သစ္ဘုရင္ကို ကိုယ္စားျပဳမည္ေလာ။

ဤႏိုင္ငံေရးအစုအဖြဲ႕ အမ်ားအျပားမွာ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း  ေပၚလာလိုက္၊ ေပ်ာက္သြားလိုက္ပင္ ျဖစ္သည္။ ၁၀၁၆ ခုႏွစ္ အိုလံပစ္ပြဲေတာ္က်င္းပရန္ စာဖတ္သူျပင္ဆင္ေနသည္ဆိုပါက မည္သို႔မည္ပုံ  ကိုယ္စားျပဳမႈမ်ိဳးမ်ားျဖင့္ မည္သည့္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ေတြ ေရာက္လာမည္ကို သိႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ အေၾကာင္းမွာ တစ္ႏွစ္ကာလၾကာၿပီး ေနာက္တစ္ႏွစ္ အခ်ိန္အတြင္းတြင္ ဘယ္ႏိုင္ငံေရးအစုအဖြဲ႕ေတြ ဆက္ရွိ ေနဦးမည္၊ ဘယ္အဖြဲ႕ေတြ ဆက္မရွိေနေတာ့ဆိုတာကို မည္သူမၽွ မသိႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ ၁၀၁၆ အိုလံပစ္အတြက္ အဂၤလန္ဘုရင့္ႏိုင္ငံေတာ္က ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ေစလႊတ္သည္ဆိုပါေတာ့။ အားကစားသမားမ်ား ဆုတံဆိပ္မ်ားႏွင့္ အိမ္ျပန္ေရာက္ခ်ိန္တြင္ ဒိန္းမတ္ျပည္မွ ဒိန္းမ်ားက လန္ဒန္ကို သိမ္းပိုက္သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အဂၤလန္မွာ မဟာကႏုဘုရင္၏ ေျမာက္ပိုင္းပင္လယ္ အင္ပါယာထဲသို႔ ဒိန္းမတ္၊ ေနာ္ေဝးႏွင့္ ဆြီဒင္အစိတ္ အပိုင္းအခ်ိဳ႕ႏွင့္အတူ သြတ္သြင္းခံလိုက္ရၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ ႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ေလာက္အၾကာတြင္ ယင္းအင္ပါယာမွာ ျပန္လည္ၿပိဳကြဲသြားၿပီး ေနာက္ ႏွစ္သုံးဆယ္အၾကာတြင္မူ အဂၤလန္ကို ေနာ္မန္ဒီနယ္စားႀကီးက ျပန္လည္သိမ္းပိုက္လိုက္ျပန္သည္ကို ေတြ႕ရေပမည္။

ၾကာၾကာမတည္တံ့ေသာ ယင္းႏိုင္ငံေရးအစုအဖြဲ႕မ်ားအဖို႔  ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းဟူ၍ ရွိမည္မဟုတ္သလို တင္စရာအလံေတာ္လည္း မရွိေခ်။ ႏိုင္ငံေရးအမွတ္သေကၤတမ်ားမွာ အေရးႀကီးသည္မွာ မွန္ပါ၏။ သို႔ရာတြင္ ဥေရာပႏိုင္ငံေရး အမွတ္သေကၤတမ်ားမွာ အင္ဒိုနီးရွား၊ တ႐ုတ္ သို႔မဟုတ္ တူပီႏိုင္ငံေရး အမွတ္သေကၤတမ်ားႏွင့္ မ်ားစြာျခားနားေလသည္။ အႏိုင္ရရွိသည္ကို ဘယ္လိုသေဘာတူ အသိအမွတ္ျပဳမည္ ဆိုသည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း ပတိုေကာတစ္ခုကို သေဘာတူညီရန္မွာ မျဖစ္ႏိုင္သေလာက္ပင္ ျဖစ္သည္။

သို႔ျဖစ္ေလရာ ၂၀၂၀ တိုက်ိဳအိုလံပစ္ကို စာဖတ္သူၾကည့္ျဖစ္ပါက  ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ၿပိဳင္ပြဲဆိုတာကို ျမင္ရျခင္းမွာ အံ့ဩစရာေကာင္းလွသည့္ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီမႈႀကီးျဖစ္ေၾကာင္း စာဖတ္သူအေနႏွင့္  အမွတ္ရလိုက္ပါ။ လူအမ်ားမွာ သူတို႔ႏိုင္ငံေ႐ႊတံဆိပ္ရၿပီး ႏိုင္ငံအလံကို လႊင့္ထူလိုက္ရသည့္အခါ ႏိုင္ငံအတြက္ ဂုဏ္ယူရသည္ဆိုသည့္အခါတိုင္း ထိုထက္ပိုၿပီး မ်ားစြာဂုဏ္ယူထိုက္သည့္ အေၾကာင္းမွာ လူသားမ်ိဳးႏြယ္ အေနျဖင့္ ဤကဲ့သို႔ေသာ ၿပိဳင္ပြဲကို က်င္းပႏိုင္ျခင္းသည္ပင္လၽွင္ ပို၍  ဂုဏ္ယူထိုက္သည့္ အေၾကာင္းျဖစ္ေနျခင္း ျဖစ္ပါ၏။

ေခတ္သစ္မတိုင္မီကာလမ်ားက လူသားမ်ားမွာ ႏိုင္ငံေရးစနစ္အမ်ိဳးမ်ိဳးတင္သာမက စီးပြားေရးမွာလည္း ေတြးမႏိုင္ေလာက္ေအာင္  မ်ားျပားေသာ ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးကို စမ္းသပ္ခဲ့ၾကသည္။ ႐ုရွားဘြိဳင္ယာမ်ား၊  ဟိႏၵဴမဟာရာဇာမ်ား၊ တ႐ုတ္မန္းဒရင္းမ်ား၊ အေမရိကန္အန္ဒီးယန္း  အုပ္စုအႀကီးအကဲမ်ားမွာ ပိုက္ဆံ၊ ကုန္သြယ္ေရး၊ အခြန္၊ အလုပ္ႏွင့္ ပတ္သက္လာလၽွင္ စဥ္းစားပုံမ်ား လုံး၀မတူညီ ကြဲျပားခဲ့ၾကေပသည္။  ယေန႔ေခတ္တြင္မူ လူတိုင္းနီးပါးမွာ ပုံစံနည္းနည္းေလးစီသာကြဲသည့္ အရင္းရွင္စနစ္တစ္မ်ိဳးတည္းကိုသာ လက္ခံယုံၾကည္ေလေတာ့သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလုံးမွာ တစ္ခုတည္းေသာ ကမၻာ့ထုတ္လုပ္ေရးလိုင္းေၾကာင္း ထဲကရွိေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ စာဖတ္သူအေနႏွင့္ ကြန္ဂိုတြင္ ေနသည္ျဖစ္ေစ၊ မြန္ဂိုလီးယားတြင္ ေနသည္ျဖစ္ေစ၊ နယူးဇီလန္တြင္ ေနသည္ျဖစ္ေစ၊ ဘိုလီးဗီယားတြင္ ေနသည္ျဖစ္ေစ စာဖတ္သူ၏ ေန႔စဥ္အလုပ္ႏွင့္ စီးပြားေရး အဆင္ေျပမေျပမွာ တစ္မ်ိဳးတည္းေသာ စီးပြားေရးသီအိုရီမ်ား၊ ပုံစံတစ္မ်ိဳးတည္းေသာ ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ားႏွင့္ ဘဏ္မ်ား၊  တစ္မ်ိဳးတည္းေသာ ရင္းႏွီးေငြစီးဆင္းမႈမ်ားအေပၚတြင္ မူတည္သည္။  အစၥေရးႏွင့္ အီရန္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးႏွစ္ပါး ေန႔လယ္စာစားရင္း ေတြ႕ၾကသည္ဆိုပါက သူတို႔ႏွစ္ဦးမွာ တူညီေသာ စီးပြားေရးဘာသာစကား တစ္မ်ိဳးတည္းသာ ေျပာမည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ေယာက္ဒုကၡသုခကို တစ္ေယာက္နားလည္ၾကမည္ျဖစ္သည္။

အစၥလာမ္မစ္ႏိုင္ငံေတာ္ (IS) မွာ ဆီးရီးယားႏွင့္ အီရတ္နယ္ေျမ အေတာ္မ်ားမ်ားကို သိမ္းပိုက္ၿပီး လူေသာင္းခ်ီၿပီး သတ္ျဖတ္၊ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမမ်ားကို ေျမလွန္ဖ်က္ဆီး၊ ႐ုပ္ထုမ်ားကို ၿဖိဳလွဲ၊ အရင္အစိုးရမ်ားႏွင့္ အေနာက္တိုင္းယဥ္ေက်းမႈလႊမ္းမိုးေသာ အမွတ္သေကၤတလကၡဏာမ်ားကို စနစ္တက် ဖ်က္ဆီးလုပ္ေလသည္။ သို႔ေသာ္ သူ႕တိုက္ခိုက္ေရးသမားမ်ားမွာ ယင္းေနရာရွိ ဘဏ္မ်ားသို႔ေရာက္ၿပီး အေမရိကန္သမၼတပုံမ်ားႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဘာသာေရးစံႏႈန္းမ်ားကို အဂၤလိပ္လို ခ်ီးမြမ္းေရးသားထားသည့္ ေႂကြးေၾကာ္စာသားမ်ားပါဝင္သည့္  အေမရိကန္ေဒၚလာမ်ားကို ျမင္ေသာအခါတြင္မူ အေမရိကန္နယ္ခ်ဲ႕သမား၏ အမွတ္သေကၤတ လကၡဏာမ်ားဆိုၿပီး မီးရႈိ့မဖ်က္ဆီးေတာ့ေခ်။  အေၾကာင္းမွာ ႏိုင္ငံေရး၊ ဘာသာေရး ကြဲျပားမႈမ်ားကို မမႈဘဲ ေဒၚလာကို အားလုံးက ၫႊတ္တြားကိုင္းရႈိင္းၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ေဒၚလာတြင္ ဝါးစား သို႔မဟုတ္ ေဖ်ာ္ေသာက္လို႔ရသည့္အတြင္း ဂုဏ္သတၱိမရွိေသာ္လည္း ေဒၚလာအေပၚတြင္ ယုံၾကည္မႈႏွင့္ အေမရိကန္ဗဟိုဘဏ္၏ ဉာဏ္ရွိမႈအေပၚတြင္ စိတ္ခ်မႈမွာ ခိုင္မာလွသည္ ျဖစ္ရာ အစၥလာမ္မစ္ အေျခခံဝါဒီမ်ား၊ မကၠဆီကန္မူးယစ္ရာဇာမ်ားႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယား အာဏာရွင္မ်ားပင္ ေဒၚလာအေပၚတြင္ ယုံၾကည္ၾကသည္။

ယင္းသို႔ျဖစ္သည့္တိုင္ ယေန႔ေခတ္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္၏ အထင္ရွားဆုံး တစ္ပုံစံတည္း တူညီမႈကိုျပပါဆိုလၽွင္ကား ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သဘာ၀ကမၻာႏွင့္ လူသားခႏၶာကိုယ္အေၾကာင္း ျမင္ပုံကိုျပရမည္ျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ပါင္း တစ္ေထာင္ခန္႔ေလာက္ကသာ စာဖတ္သူ ေနမေကာင္းျဖစ္သည္ဆိုပါက စာဖတ္သူ ဘယ္မွာေနသလဲဆိုတာအေပၚ အမ်ားႀကီးမူတည္ပါသည္။ ဥေရာပတြင္ေနသည္ဆိုလၽွင္ ထိုအရပ္ရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးက  စာဖတ္သူေနမေကာင္းျဖစ္ျခင္းမွာ ဘုရားသခင္စိတ္ဆိုးေအာင္ လုပ္မိ၍ျဖစ္ၿပီး ေနျပန္ေကာင္းဖို႔ဆိုလၽွင္ ဘုရားေက်ာင္းကို တစ္ခုခုလႉသင့္ေၾကာင္း၊  ျမင့္ျမတ္ေသာ ေနရာတစ္ခုခုသို႔ ဘုရားဖူးသြားရန္လိုေၾကာင္း၊ ဘုရားသခင္ခြင့္လႊတ္ရန္ အျပင္းအထန္ ဆုေတာင္းဝတ္ျပဳရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာေကာင္းေျပာမည္ျဖစ္သည္။ သို႔တည္းမဟုတ္ ႐ြာရွိစုန္းအတတ္တတ္သူက စာဖတ္သူမွာ မေကာင္းဆိုး႐ြား ဝင္ပူးခံရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ သူ႕အေနႏွင့္ ထိုမေကာင္းဆိုး႐ြား ထြက္သြားေစရန္ အဆို၊ အက၊ ၾကက္ဖငယ္တစ္ေကာင္၏ေသြးျဖင့္ မန္းမႈတ္ရမည္ဆိုတာမ်ိဳး စာဖတ္သူကို ရွင္းျပေကာင္းရွင္းျပမည္ ျဖစ္ေလသည္။

အေရွ႕အလယ္ပိုင္းတြင္ ႐ိုးရာထုံးတမ္းမ်ားကို သင္ၾကားတတ္ေျမာက္ထားသည့္ ဆရာဝန္မ်ားက စာဖတ္သူ၏ ကိုယ္တြင္းဥတုေလးပါးမွာ မမၽွမတျဖစ္ေနသည့္အတြက္ စာဖတ္သူအေနႏွင့္ သင့္ေတာ္ေသာ  ဓာတ္စာကိုစားကာ အနံ႔ျပင္းသည့္ ေဆးရည္မ်ားေသာက္ၿပီး မၽွတေအာင္  ျပန္လုပ္ရမည္ဟု ဆိုေကာင္းဆိုမည္ျဖစ္သည္။ အိႏၵိယတြင္မူ အာယုေဗဒပညာရွင္မ်ားက  ကိုယ္တြင္းဓာတ္သုံးမ်ိဳးကို မၽွတေအာင္ၫွိယူျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ သူတို႔၏ေဒသဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္သီအိုရီမ်ားကို ရွင္းျပကာ  ပရေဆးမ်ား၊ အႏွိပ္ကုထုံးမ်ား၊ ေယာဂပုံစံမ်ားျဖင့္ကုသရန္ အႀကံျပဳမည္ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္သမားေတာ္မ်ား၊ ဆားဗီးယန္း ေပ်ာက္ေစဆရာမ်ား၊ အာဖရိက ပေရာဂဆရာမ်ား၊ အေမရိကန္အိႏၵိယန္း ေဆးဆရာမ်ား အစရွိသျဖင့္ အင္ပါယာတိုင္း၊ ဘုရင့္ႏိုင္ငံတိုင္း၊ မ်ိဳးႏြယ္အုပ္စုတိုင္းတြင္  ကိုယ္ပိုင္႐ိုးရာအစဥ္အလာမ်ားႏွင့္ ပညာရွင္မ်ားရွိၿပီး လူသားခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ အနာေရာဂါ၏ သဘာ၀အေပၚ စဥ္းစားပုံမ်ားမွာလည္း တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး  မတူညီၾကေခ်။ ပူေဇာ္ပသနည္းမ်ား၊ ကုသနည္းမ်ားကိုလည္း တစ္ေယာက္တစ္မ်ိဳးစီ ေပးၾကမည္ျဖစ္ေလသည္။ ယင္းတို႔ထဲမွ အခ်ိဳ႕မွာ အံ့ဩေလာက္စရာ အဆင္ေျပအလုပ္ျဖစ္ၿပီး အခ်ိဳ႕မွာမူ ေဆးကုကာမွ တိုးဆိုးၿပီး ေသမိန္႔ခ်သည္ႏွင့္ပင္ မျခားေပ။ ဥေရာပ၊ တ႐ုတ္၊  အာဖရိက ႏွင့္ အေမရိက ေဆးပညာလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအၾကား တူတာကိုေျပာပါဆိုလၽွင္ ေနရာတိုင္းတြင္ အနည္းဆုံးအားျဖင့္ ကေလးသုံးေယာက္မွာ တစ္ေယာက္အ႐ြယ္မေရာက္ခင္ ေသဆုံးၿပီး ပ်မ္းမၽွ လူ႕သက္တမ္းမွာလည္း ႏွစ္ငါးဆယ္ေအာက္ အမ်ားႀကီးေရာက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ေလသည္။

ယေန႔ေခတ္တြင္မူ စာဖတ္သူဖ်ားနာသည္ဆိုပါက ဘယ္မွာေနသလဲဆိုတာ အေရးမပါေတာ့ေခ်။ တိုရန္တိုမွာ ေနသည္ျဖစ္ေစ၊ တိုက်ိဳ၊ တီဟီရန္၊ တယ္လဗီးတြင္ ေနသည္ျဖစ္ေစ ပုံစံဆင္သည့္ေဆး႐ုံမ်ားကို ေခၚသြားမည္ျဖစ္ၿပီး တူညီေသာေဆးတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ တူညီေသာသိပၸံသီအိုရီမ်ားကို သင္ၾကားခဲ့ရသည့္ ဂ်ဴတီကုတ္အျဖဴဝတ္ဆရာဝန္မ်ားကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းဆရာဝန္မ်ားက တစ္ထပ္တည္းတူညီေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအတိုင္းေဆာင္႐ြက္ၿပီး တစ္ထပ္တည္းတူညီေသာ ဓာတ္ခြဲစမ္းသပ္မႈမ်ားကိုလုပ္ကာ ေရာဂါအမည္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာလည္း သည္လိုပုံစံအတိုင္း တစ္ပုံစံအတိုင္းပင္ ျဖစ္ေပမည္။ ထို႔ေနာက္  တူညီေသာ ႏိုင္ငံတကာေဆးကုမၸဏီမ်ားမွ ထုတ္လုပ္ေသာတူညီေသာေဆးမ်ား ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ဓေလ့ထုံးတမ္းအေပၚမူတည္ၿပီး အေသးစားကြာျခားခ်က္အခ်ိဳ႕ ရွိေနေသးေသာ္လည္း ကေနဒါ၊ ဂ်ပန္၊  အီရန္ႏွင့္ အစၥေရးသမားေတာ္မ်ားက လူသားခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ လူသားေရာဂါမ်ားအေပၚ ႐ႈျမင္ပုံမွာ တစ္ပုံစံတည္းပင္ ျဖစ္သည္။ အစၥလာမ္မစ္ႏိုင္ငံေတာ္ (IS) က ရကၠာႏွင့္ မိုဆူးကို သိမ္းပိုက္ၿပီးေနာက္ ေဒသရွိ ေဆး႐ုံမ်ားကို  ဖ်က္ဆီးမပစ္ေပ။ သူတို႔လုပ္သည္မွာ ကမၻာတစ္လႊားရွိ မြတ္ဆလင္ဆရာဝန္မ်ားႏွင့္ နာ႔စ္မ်ားကို လာေရာက္ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို လႊင့္တင္ျခင္းျဖစ္သည္။ မြတ္ဆလင္ဆရာဝန္မ်ားႏွင့္ နာ႔စ္မ်ားပင္  လူသားခႏၶာကိုယ္ကို ဆဲလ္မ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေၾကာင္း၊ ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားရသည္မွာ ေရာဂါပိုးမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပဋိဇီ၀ေဆးမ်ားမွာ  ဘက္တီးရီးယားမ်ားကို သတ္ႏိုင္ေၾကာင္း ယုံၾကည္ၾကသည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ရမည္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။

သည္လိုဆဲလၽွင္ ဒီဆဲလ္မ်ားႏွင့္ ဘက္တီးရီးယားမ်ားကို ဘာေတြျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားပါသနည္း။ ေမးရမည္ဆိုလၽွင္ ဒီကမၻာႀကီးတစ္ခုလုံးကို ဘာေတြျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားပါသနည္း။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀၀ ခန္႔ က ယဥ္ေက်းမႈတိုင္းတြင္ စၾက၀ဠာ၊ အာကာသတစ္ခုလုံးကို ဘာေတြျဖင့္  အေျခခံတည္ေဆာက္ထားသလဲဆိုတာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္ပုံျပင္မ်ားရွိသည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္ တစ္ကမၻာလုံးရွိ ပညာတတ္ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွာ  ႐ုပ္၊ စြမ္းအင္၊ အခ်ိန္ႏွင့္ အာကာသႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တစ္သေဘာတည္း ယုံၾကည္ၾကေလသည္။ ဥပမာေပးရမည္ဆိုလၽွင္ အီရန္ႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယား၏ ႏ်ဴကလီးယားအစီအစဥ္ကို ၾကည့္ပါ။ ျပႆနာအရင္းခံမွာ အီရန္ေရာ ေျမာက္ကိုရီးယားပါ ႐ူပေဗဒႏွင့္ ပတ္သက္လာလၽွင္ အစၥေရးႏွင့္ အေမရိကန္တို႔ သိျမင္ပုံအတိုင္း သိျမင္ျခင္းျဖစ္သည္။ အီရန္ႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားက  E = mc4 လို႔သာ ယုံၾကည္ပါက အစၥေရးႏွင့္ အေမရိကန္အေနႏွင့္ သူတို႔၏ ႏ်ဴကလီးယား အစီအစဥ္ကို တစ္စက္ကေလးမွ အဖက္လုပ္ေနစရာ အေၾကာင္းမရွိေပ။ 

လူသားမ်ားမွာ မတူညီေသာ ဘာသာေရးႏွင့္အမ်ိဳးသားေရး သ႐ုပ္သကန္မ်ား ရွိေသးသည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕ကိစၥမ်ားျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ျခင္း၊ စီးပြားေရးစနစ္တရပ္ တည္ေဆာက္ျခင္း၊  ေဆး႐ုံေဆာက္ျခင္း၊ ဗုံးျပဳလုပ္ျခင္း အစရွိသည့္ကိစၥမ်ားတြင္မူ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလုံးနီးပါးမွာ လူ႕ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခုတည္းကျဖစ္ေၾကာင္း သိသာေစသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔တြင္ အျငင္းပြားမႈမ်ား ရွိေသးသည္ဆိုမွာ သံသယျဖစ္ဖြယ္မရွိပါ။ သို႔ေသာ္လည္း လူ႕ယဥ္ေက်းမႈတိုင္းတြင္ အုပ္စုထဲအျငင္းပြားမႈမ်ား  ရွိစၿမဲသာ ျဖစ္ပါသည္။ အမွန္စင္စစ္အားျဖင့္ ဤကဲ့သို႔ေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကပင္ လူ႕ယဥ္ေက်းမႈမ်ား၏ အမွတ္လကၡဏာျဖစ္ပါသည္။ လူအမ်ားက မိမိတို႔၏ သ႐ုပ္သကန္ (Identity) ကို ေဖာ္ထုတ္ျပသရန္ ႀကိဳးစားေသာအခါ တူညီေသာလကၡဏာမ်ားကို စာရင္းျပဳစုေဖာ္ျပေလ့ရွိပါသည္။  ဤသို႔ တူသည္မ်ားကိုစုၿပီးေဖာ္ျပရန္ ႀကိဳးစားျခင္းမွာ မွားယြင္းပါသည္။  အမွန္တကယ္အားျဖင့္ တူညီေသာပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ဝိေရာဓိမ်ားကို ထုတ္ျပ ျခင္းက ပိုၿပီးမွန္ကန္ပါလိမ့္မည္။ ဥပမာေပးရမည္ဆိုလၽွင္ ၁၆၁၈ ခုႏွစ္  ဥေရာပတြင္ တစ္ခုတည္းေသာ ဘာသာေရးသ႐ုပ္သကန္မရွိပါ။ ဘာသာေရး ပဋိပကၡမ်ားရွိျခင္းကိုက ဥေရာပသားဟူေသာ အမွတ္လကၡဏာ (European Identity) ကို သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းသည္။ ၁၆၁၈ ခုႏွစ္ကာလတြင္ ကက္သလစ္ႏွင့္ ပ႐ိုတက္စတင့္ သို႔မဟုတ္ ကယ္လ္ဗင္နစ္ႏွင့္ လူသာရီးယန္းဆိုၿပီး  အယူဝါဒဆိုင္ရာ မေျပာပေလာက္သည့္ ကြဲျပားမႈအေပၚ အႀကီးအက်ယ္  စြဲလမ္းျငင္းခုံၾကၿပီး ထိုကြဲျပားမႈအေပၚမူတည္ကာ တိုက္ရဲသူႏွင့္ ေသရဲသူဆိုၿပီး ရွိေနျခင္းသည္ပင္ ဥေရာပသားဟူသည့္ အမွတ္လကၡဏာျဖစ္ပါသည္။  ၁၆၁၈ တြင္ ထိုပဋိပကၡမ်ားကို စိတ္မဝင္စားသည့္ လူသားတစ္ဦးဆိုပါက ေသခ်ာသည္မွာ ထိုသူသည္ ဥေရာပသားမျဖစ္ႏိုင္၊ တာ့ခ္ သို႔မဟုတ္ ဟိႏၵဴတစ္ဦးပင္ ျဖစ္ေပမည္။

၁၉၄၀ ျပည့္ကာလမ်ားတြင္ ၿဗိတိန္ႏွင့္ ဂ်ာမနီတြင္ လုံးလုံးမတူညီေသာ ႏိုင္ငံေရးစံတန္ဖိုးမ်ား ရွိသည္မွန္ေသာ္လည္း သူတို႔ႏွစ္ခုစလုံးပင္လၽွင္ ဥေရာပလူ႕ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခုတည္းဟူေသာ အရင္းခံရွိၾကေလ သည္။ ဟစ္တလာသည္ ခ်ာခ်ီလိုပင္ ဥေရာပသား (European) သာျဖစ္ေပသည္။ ထိုကာလတြင္ သူတို႔ႏွစ္ဦးၾကား အားၿပိဳင္ၾကျခင္းကပင္  ဥေရာပသားဆိုသည့္ အမွတ္လကၡဏာ (European Identity) ကို  သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းျခင္းျဖစ္သည္။ ဒါႏွင့္မတူဘဲ !Kung ဟုေခၚသည့္ အမဲလိုက္လူသားအုပ္စုထဲမွ တစ္ဦးကို ၁၉၄၀ တြင္ ဥေရာပသားဟု ေခၚလို႔မရေပ။ အေၾကာင္းမွာ လူမ်ိဳးႏွင့္အင္ပါယာဆိုၿပီး ဥေရာပသားမ်ားအၾကား ျဖစ္ပြားေနသည့္ ပဋိပကၡမွာ သူ႕အတြက္ မည္သည့္အဓိပၸာယ္မၽွမရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ အမ်ားဆုံးအခ်င္းပြားေသာ လူမ်ားမွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏  မိသားစုဝင္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ လူတစ္ဦး၏ သ႐ုပ္သကန္လကၡဏာ  (identity) မွာ သေဘာတူညီမႈမ်ားထက္ ပဋိပကၡမ်ား၊  ဝိေရာဓိမ်ားအေပၚ  အေျခခံသည္။ ၂၀၁၈ တြင္ ဥေရာပသားဆိုသည္မွာ မည္သည္ကိုဆိုလိုပါသနည္း။ ဥေရာပသားဆိုသည္မွာ အသားအေရာင္အားျဖင့္ လူျဖဴ၊  ခရစ္ေတာ္တြင္ ယုံၾကည္သူ သို႔မဟုတ္ လြတ္လပ္မႈကို တန္ဖိုးထားသည့္သူ  ျဖစ္ရန္မလိုေပ။ ၂၀၁၈ တြင္ ဥေရာပသားဆိုသည္မွာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ေနထိုင္ျခင္းကိစၥအေပၚ အျပင္းအထန္ အျငင္းပြားေနသူ၊ ဥေရာပသမဂၢအေၾကာင္း အႀကီးအက်ယ္ေဆြးေႏြးေနသူ၊ အရင္းရွင္စနစ္၏ အကန္႔ အသတ္မ်ားအေၾကာင္း အက်ယ္ေဆြးေႏြးေနသူျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္  မိမိဘာသာလည္း “ငါ့ရဲ႕ သ႐ုပ္သကန္က ဘာလဲ” ဆိုၿပီး စြဲလမ္းျငင္းခုံရသူလည္း ျဖစ္သည္။ လူအိုမ်ား မ်ားျပားလာမႈ၊ ထိန္းမရေအာင္ဆိုးေနေသာ  သုံးစြဲသူဝါဒႏွင့္ ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာမႈအေပၚ စိုးရိမ္ေနေသာသူလည္းျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ၂၁ ရာစု ဥေရာပသားမ်ား၏ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ဝိေရာဓိမ်ားမွာ ၁၆၁၈ ႏွင့္ ၁၉၄၀ တြင္ရွိေသာ သူတို႔၏ ဘိုးေဘးမ်ားႏွင့္  မတူညီဘဲ ယေန႔ကာလ သူတို႔၏ ကုန္သြယ္ေရးမိတ္ဖက္မ်ားျဖစ္ေသာ  တ႐ုတ္မ်ား၊ အိႏၵိယသားမ်ားႏွင့္ တူညီၾကသည္။

အနာဂတ္တြင္ မည္သို႔ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေစာင့္ႀကိဳေနသည္ျဖစ္ပါေစ မတူညီစိမ္းကားေသာ လူ႕ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ပြတ္တိုက္ျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္မည္မဟုတ္ဘဲ တစ္ခုတည္းေသာ လူ႕ယဥ္ေက်းမႈအတြင္း ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ား အခ်င္းပြားမႈမ်ိဳးျဖစ္မည္ျဖစ္သည္။ ၂၁ ရာစု၏ ႀကီးမားေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားမွာ တစ္ကမၻာလုံးႏွင့္ခ်ီျဖစ္ေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ိဳး ျဖစ္မည္ျဖစ္သည္။ ဥတုေျပာင္းလဲမႈက ေဂဟစနစ္ဆိုင္ရာ ကပ္ေဘးဆိုးမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစပါက မည္သို႔ဆက္ျဖစ္မည္နည္း။ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားက လူသားမ်ားထက္   အလုပ္မ်ားတြင္ ပိုမိုသာလြန္လာကာ လူသားမ်ားကို အလုပ္မ်ားတြင္ အစားထိုးလာပါက မည္သို႔ျဖစ္မည္နည္း။ ဇီ၀နည္းပညာက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို လူသားမ်ားအား အဆင့္ျမႇင့္လာႏိုင္ကာ လူ႕သက္တမ္းကို ဆြဲဆန္႔ႏိုင္လာပါက မည္သို႔ ျဖစ္မည္နည္း။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လူသားမ်ားအေနႏွင့္ ဤေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ ႀကီးမားေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ား၊  ခါးသီးေသာ ပဋိပကၡမ်ား ရွိမည္ကေတာ့ သံသယျဖစ္စရာမရွိပါ။ သို႔ေသာ္ ဤအျငင္းအခုံမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို  တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ သီးျခားျဖစ္သြားေစမည္ မဟုတ္ပါ။  ေျပာင္းျပန္သာ ျဖစ္ေပမည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦး ပိုမိုအျပန္အလွန္ မွီခိုလာရေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ လူသားမ်ိဳးႏြယ္မွာ သဟဇာတျဖစ္ေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း အသိုက္အဝန္းတစ္ခုျဖစ္လာရန္ အမ်ားႀကီးလိုေသးေသာ္လည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလုံးမွာ ႐ုတ္႐ုတ္သဲသဲရွိေသးသည့္  တစ္ခုတည္းေသာ ကမၻာ့လူ႕ယဥ္ေက်းမႈ၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ျဖစ္လာၿပီျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ဆိုလၽွင္ တစ္ကမၻာလုံးကို ဖုံးလႊမ္းလာေနသည့္ အမ်ိဳးသားေရးလႈိင္းလုံးႀကီးကို မည္သို႔ရွင္းမည္နည္း။ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းျဖစ္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စိတ္အားထက္သန္မႈေၾကာင့္ ေဟာင္းေသာ္လည္း ေကာင္းေသး သည့္ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေတာ္မ်ားကို အေဆာတလ်င္ပစ္ခြာမိၿပီေလာ။  ဆိုး႐ြားစြာ ႀကဳံေတြ႕ေနရေသာ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ အက်ပ္အတည္းမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ ေရွး႐ိုးစြဲ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒကို ျပန္သြားသင့္သေလာ။  ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းေၾကာင့္ ျပႆနာမ်ားမ်ားစြာ ႀကဳံေတြ႕ရသည္ဆိုလၽွင္ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းကို ဒီအတိုင္းပဲ မပစ္လိုက္ၾကပါသနည္း။ 

သီဟဝင့္ေအာင္

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။)

 

 

 

 

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *