ေဘးက်ပ္နံက်ပ္ စတုတၳမ႑ိဳင္

ျပည့္သူမ႑ိဳင္ဟု သမၼတဦးဝင္းျမင့္ကိုယ္တိုင္ေျပာဆိုထားသည့္ သတင္းမီဒီယာက႑ကို ထိုးႏွက္လိုက္သည့္စကားမ်ား ထပ္မံထြက္ေပၚလာသည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ ႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ သုံးခုသာရွိၿပီး စတုတၳမ႑ိဳင္ဆိုသည္မွာမရွိေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“အေျခခံဥပေဒမွာ မ႑ိဳင္သုံးရပ္ပဲရွိတယ္ဗ်။ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ရယ္၊ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ရယ္။ စတုတၳမ႑ိဳင္ မရွိဘူး” ဟူ၍။

မ႑ိဳင္ႀကီးေလးရပ္ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က အဘယ္ေၾကာင့္ ထိုကဲ့သို႔ ေျပာဆိုခဲ့သနည္း။

စတုတၳမ႑ိဳင္ လားရာ

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စတုတၳမ႑ိဳင္ဟုတင္စားေခၚေဝၚၾကသည့္ သတင္းမီဒီယာက႑သည္ အေျခဥပေဒတြင္ မပါဝင္သည္ႏွင့္ မရွိေတာ့ၿပီေလာ။

“အေျခခံဥပေဒအရ မ႑ိဳင္ႀကီး သုံးရပ္ပဲရွိတယ္ဆိုတာမွန္ပါတယ္။ သူက စတုတၳမ႑ိဳင္ဆိုတာ ဒီမွာထုတ္ေနတဲ့ သတင္းစာေတြ၊ ဆိုရွယ္မီဒီယာေတြကို ျမင္သြားတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အျမင္က ျပည္သူေတြရဲ႕နားနဲ႔ မ်က္စိက စတုတၳမ႑ိဳင္ပါပဲ ။ ျပည္သူေတြရဲ႕နားနဲ႔ မ်က္စိက မီဒီယာေတြပါပဲ” ဟု သတင္းစာဆရာ ဦးသီဟေသြးက ေျပာဆိုသည္။

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ စတုတၳမ႑ိဳင္ဟု မပါေသာ္လည္း ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လ၌ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳျပ႒ာန္းလိုက္သည့္ သတင္းမီဒီယာဥပေဒ ပုဒ္မ ၃ (ခ) တြင္ သတင္းမီဒီယာလုပ္ငန္းသည္ စတုတၳမ႑ိဳင္အျဖစ္ ပီျပင္စြာရပ္တည္ႏိုင္ေစရန္ဆိုသည့္ စကားရပ္ကို အတိအလင္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။

ထိုသို႔ဆိုလၽွင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က စတုတၳမ႑ိဳင္ကို အသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည္ဟု ဆိုရမည္ပင္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္လည္း သတင္းမီဒီယာမ်ားသည္ အခက္အခဲမ်ားၾကားက မီဒီယာက႑ကို ပီျပင္စြာဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္ႏွင့္ လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္တြင္ သတင္းမီဒီယာက႑ကို အသိအမွတ္ျပဳသည္ဟုဆိုေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္အထိ သတင္းရယူခြင့္မ်ားတြင္ အခက္အခဲမ်ားရွိေနေၾကာင္း သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားကေျပာဆိုသည္။

စတုတၳမ႑ိဳင္သည္ ျပည္သူ႕မ႑ိဳင္ဟုေျပာဆိုၾကသည္။ သတင္းမီဒီယာက႑ကို တင္စားေခၚေဝၚျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္ကိုယ္တိုင္ ျပည္သူမ်ား၏ နား၊ မ်က္စိမ်ားျဖစ္သည့္ သတင္းမီဒီယာက႑ကို အေလးအနက္ထားရန္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လ မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတက ဦးဝင္းျမင့္က သတင္းမီဒီယာက႑ကို အေလးအနက္ထားရန္ ေျပာဆိုၿပီး တစ္ႏွစ္ခြဲခန္႔အၾကာတြင္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က မ႑ိဳင္ႀကီးေလးရပ္ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ စတုတၳမ႑ိဳင္မရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါပြဲတြင္ မႏၲေလးတိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္သည္ မီတာခတက္သည့္အေၾကာင္းကို ဆႏၵျပသည့္သတင္းေရးသားမႈမ်ားတြင္ NLD ပါတီကို အယုံအၾကည္မရွိဟုဆိုကာ ေရးသားမႈရွိခဲ့ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က “သတင္းတစ္ခုတင္ျပတယ္ဆိုတာ သတင္းတင္ျပသူအာေဘာ္မပါရဘူး။ မီတာခတက္လို႔ ဆႏၵျပတာ ျပပါေစေပါ့။ အဲဒါကို NLD ပါတီအေပၚမွာ ျပည္သူေတြ မယုံၾကည္ဘူးဆိုေတာ့။ ျပည္သူဘယ္ႏွေယာက္ပါလဲ ။ ဘယ္သူေတြလဲ။ ဘယ္အဖြဲ႕အစည္းကလဲ ဒါေတြပါရမယ္။ ဆႏၵျပတယ္ဆိုတာ အေထာက္အပံ့မရွိဘဲ ဆႏၵျပလို႔မရဘူး” ဟု ဦးေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ေျပာဆိုခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ မည့္သည့္သတင္းဌာနကေရးသားျခင္း၊ မည္ကဲ့သို႔ ေရးသားခဲ့ျခင္းကိုမႈ တိတိက်က်ေျပာဆိုခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ ထို႔အျပင္ သတင္းဓာတ္ပုံမ်ား႐ိုက္ကူးရာတြင္ လူမ်ားေန၍ ခြင့္မေတာင္းပဲ႐ိုက္ကာ သုံးသည္ကို လက္ခံေသာ္လည္း ဥပေဒအရ ခြင့္ေတာင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္၏ ေျပာဆိုခ်က္မ်ားသည္ အစိုးရႏွင့္ NLD ပါတီကို ေဝဖန္ေရးသားမႈမ်ားကို သတင္း Page အတုမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းကို ဖတ္မိရာမွ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သတင္းမီဒီယာအသိုင္းအဝိုင္းက ေျပာဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ သတင္းမီဒီယာေလာကကို အမ်ားျပည္သူအယုံအၾကည္မဲ့ေစမည့္ သတင္းအတုအေယာင္မ်ားကို လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေရးသားျဖန္႔ေဝေနသည့္ သတင္းအမည္ခံစာမ်က္ႏွာ အတုမ်ားကလည္း မ်ားစြာရွိေနသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဩဂုတ္လ ၁၅ ရက္ကပင္ သတင္းအတုအေယာင္မ်ားျဖန္႔ေဝေနသည့္ သတင္း Page အတု ၄၈ ခုကို ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီက အမ်ားျပည္သူသိေစရန္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ေမလ ၂၇ ရက္ကလည္း သတင္း Page အတု ၃၁ ခုကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသးသည္။ သတင္းမီဒီယာမ်ားသည္ အခက္အခဲမ်ားၾကားက အမ်ားျပည္သူသတင္းမွန္ရရွိေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ဆိုလၽွင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ ဆိုလိုေသာ စတုတၳမ႑ိဳင္ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။

စတုတၳမ႑ိဳင္စကားရပ္ ဘယ္ကစ

စတုတၳမ႑ိဳင္ဆိုသည့္ စကားသည္ ၿဗိတိသၽွပါလီမန္အမတ္ Edmund Burke က ၁၇၈၉ ခုႏွစ္က ထုတ္ေျပာခဲ့ရာ စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းစာဆရာႀကီး လူထုစိန္ဝင္းေရးသားသည္ သတင္းစာပညာေသာင္းေျပာင္းေထြလာ စာအုပ္တြင္ ေရးသားထားသည္။

မႏၲေလးတိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ကမူ စတုတၳမ႑ိဳင္ဆိုသည္ကို သတင္းေထာက္မ်ား စတင္ေရးသားခဲ့ရာမွ စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မ႑ိဳင္ေလးရပ္ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

“ဒါက ႏိုင္ငံတကာမွာ သတင္းေထာက္ေတြကေရးလိုက္တယ္။ သူတို႔က စတုတၳမ႑ိဳင္ဆိုၿပီး” ဟု ၎ကေျပာဆိုခဲ့သည္။

သတင္းစာဆရာႀကီး လူထုစိန္ဝင္းက စတုတၳမ႑ိဳင္ဟု စတင္ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းသည္ သတင္းသမားမ်ားက ေရးသားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ ပါလီမန္အမတ္က ေျပာဆိုခဲ့ရာမွ စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းေရးသားခဲ့သည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကူေျပာင္းေရးလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အစိုးရအဖြဲ႕အႀကီးအကဲတစ္ဦးက အေျခခံဥပေဒကိုတည္ကာ စတုတၳမ႑ိဳင္မရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ေျပာဆိုျခင္းသည္ သတင္းမီဒီယာအေပၚ သေဘာမက်သည့္ပုံစံမ်ိဳးျဖစ္ေနေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီဝင္ ဦးျမင့္ေက်ာ္က ဆက္ေျပာဆိုသည္။

“မီဒီယာကို ဓာတ္မတည့္တဲ့ ရပ္တည္ခ်က္လိုမ်ိဳးေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကလည္း မ႑ိဳင္သုံးရပ္ကိုေဝဖန္ေထာက္ျပတာကို စတုတၳမ႑ိဳင္ဆိုၿပီး တင္စားေျပာၾကတာ။ သတင္းမီဒီယာကို အသိအမွတ္ျပဳေစခ်င္တာပဲရွိတာပါ” ဟု ၎ကဆိုသည္။

အခက္အခဲမ်ားၾကားက ျမန္မာ့မီဒီယာ

ပုဂၢလိကသတင္းမီဒီယာက႑မွာ မ႑ိဳင္ႀကီးသုံးရပ္(အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီ ရင္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရး)အတြင္း သတင္းရယူမႈတြင္ အက်ပ္အတည္းေတြ႕ေနရသည္။

ျပည္သူမ်ား သတင္းသိပိုင္ခြင့္အတြက္ အခက္အခဲၾကားမွ သတင္းရယူႏိုင္မႈတြင္ ယခင္ထက္ အေျခအေနပိုမိုဆိုး႐ြားလ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းစာဆရာမ်ားက ဖြင့္ဟသည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑သတင္းရယူရာတြင္ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ သတင္းရယူႏိုင္ခြင့္မရွိဘဲ ဌာနဆိုင္ရာအဆင့္ဆင့္သို႔ လႊဲေျပာင္းမႈေၾကာင့္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား၊ သတင္းေျဖၾကားေပးရန္ ပ်က္ကြက္မႈမ်ား၊ ပုံႏွိပ္ေဖာ္ျပၿပီးေသာ သတင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တရားရင္ဆိုင္ရမႈမ်ား လက္ရွိႀကဳံေတြ႕ေနရသည္။

တရားစီရင္ေရးက႑တြင္လည္း ျပည္သူမ်ားအထိတ္တလန္႔ျဖစ္ေစသည့္ အမႈႀကီးမ်ား ျဖစ္ပြားေနေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕တရား႐ုံးမ်ားတြင္ သတင္းရယူႏိုင္ခြင့္ အခက္အခဲမ်ား ရွိေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။

ဥပေဒျပဳေရးက႑တြင္လည္း သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္က သတင္းယူခြင့္သတ္မွတ္ေနရာမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္တြင္မူ ပိုမိုဆိုး႐ြားေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ရွိလာသည္။

ႏိုင္ငံအတြင္း တည္ရွိေနသည္ မ႑ိဳင္သုံးရပ္တြင္ တည့္မတ္မႈမရွိသည့္ မ႑ိဳင္ကို သတင္းမီဒီယာမ်ားက ေဝဖန္ေရးသားရဲရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါတီ ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ေဆြ ကေျပာသည္။

“အဲ့မ႑ိဳင္သုံးရပ္ကို အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းဖို႔ တရားစီရင္ေရးေကာ ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာ ၊ ဥပေဒျပဳေရးကိုေရာ ထိန္းမတ္ဖို႔က စတုတၳမ႑ိဳင္မရွိလို႔ မျဖစ္ဘူးဆိုတာ ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားမွာေရာ၊ ေခတ္အဆက္ဆက္မွာေရာ အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံထားတာခ်ည္းပဲ။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမတည့္မတ္ရင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ထိုးႏွက္ရမွာပဲေလ” ဟု ၎ကေျပာဆိုသည္။

ထိုကဲ့သို႔မ႑ိဳင္ႀကီးသုံးရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းရယူပိုင္ခြင့္ ေဘးက်ပ္နံက်ပ္ျဖစ္ေနခ်ိန္ တရားရင္ဆိုင္ေနရေသာ သတင္းသမားအေရအတြက္မွာလည္း ယခင္အစိုးရထက္ပိုမိုမ်ားျပားေနသည္။

သတင္းမီဒီယာမ်ားက အစိုးရအေပၚ ေဝဖန္ေရးသားခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံခဲ့ရသည့္ သတင္းသမားမ်ားပင္ရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ သတင္းသမားမ်ား၏ လုံၿခဳံေရးအတြက္ ဖမ္းဆီးခ်င္းတိုင္း ဖမ္းဆီးျခင္းမ်ိဳး မရွိေၾကာင္း ေဒါက္တာ ေဇာ္ျမင့္ ေမာင္က ေျပာဆိုသည္။

“Safty of Journalism ဒါက ကမၻာမွာေျပာေနၾကတာ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း ေလးစားလိုက္နာတယ္။ ဖမ္းခ်င္တိုင္း မဖမ္းဘူး” ဟု ၎ကဆိုသည္။

လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္တြင္ သတင္းသမားမ်ားအေပၚ တရားစြဲဆိုထားသည့္ အမႈေပါင္း ၃၆ မႈ အထိရွိခဲ့ၿပီး သတင္းသမား ၅၂ ဦး တရားရင္ဆိုင္ခဲ့ရေၾကာင္း လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္အဖြဲ႕(အသံ) ထံမွ သိရသည္။

“သတင္းဆိုတာကေတာ့ တစ္ခါတစ္ရံ မွားႏိုင္တာပါပဲ။ ဒါကလူေတြကလုပ္တာေလ။ မွားတဲ့အေပၚမွာ တာဝန္ခံႏိုင္ၿပီး ျပန္ျပင္ဖို႔လိုတာေပါ့။ အဲဒီမွားတဲ့ အေပၚကို အျပစ္ေျပာၿပီး စတုတၳမ႑ိဳင္မရွိဘူး ေျပာဆိုတာကေတာ့ သတင္းမီဒီယာလုပ္ငန္းေတြအေပၚမွာ ခ်ိဳးႏွိမ္ၿပီးေျပာသလိုျဖစ္ေနတယ္” ဟု လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုေရးအဖြဲ႕ အမႈေဆာင္ ဒါ႐ိုက္တာ ကိုေဆာင္းခက ေျပာဆိုသည္။

တရားစြဲဆိုခဲ့သည့္ အမႈေပါင္း ၃၆ မႈသည္ လက္ရွိအစိုးရ စတက္ခ်ိန္မွစ၍ ၂၀၁၉ ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေန႔အထိျဖစ္ၿပီး၊ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားက တရားစြဲဆိုမႈ ၂၀ မႈ၊ တပ္မေတာ္က တရားစြဲဆိုထားသည့္ အမႈေျခာက္မႈႏွင့္ အျခားသူမ်ားက တရား စြဲဆိုထားမႈ ၁၀ မႈတို႔ျဖစ္သည္။

သတင္းသမားမ်ားကို ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မျဖင့္ အမ်ားဆုံးတရားစြဲဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး မတရားအသင္းဆက္သြယ္မႈ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္အက္ ဥပေဒ၊ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၅၀၅ ၊ ၅၀၅(ခ)၊ သတင္းမီဒီယာဥပေဒႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ လုံၿခဳံမႈကိုအကာအကြယ္ေပးေရးဥပေဒ၊ ေလေၾကာင္းပ်ံသန္းေရး ဥပေဒ၊ ပို႔ကုန္/ သြင္းကုန္ ဥပေဒႏွင့္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဥပေဒတို႔ျဖင့္ တရားစြဲဆိုေလ့ရွိေၾကာင္း အဆိုပါအဖြဲ႕ထံမွ သိရသည္။

သတင္းမီဒီယာမ်ားသည္ အစိုးရႏွင့္တပ္မေတာ္အေပၚ ေဝဖန္ေရးသားမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးဖမ္းဆီးခံရကာ ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ရွည္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည္အထိရွိခဲ့သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ အင္းဒင္တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ လူသတ္မႈပတ္သက္ၿပီး ႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးျဖစ္သည့္ ကို၀လုံးႏွင့္ ကိုေက်ာ္စိုးဦးတို႔ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္ညပိုင္းကဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး ေထာင္ဒဏ္ ခုႏွစ္ႏွစ္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

၎တို႔ႏွစ္ဦးကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ ယခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္လႊတ္ေပးခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္ အစိုးရက စြဲဆိုထားသည့္ အမႈအခင္းမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ သတင္းသမားမ်ား ရွိေနေသးသည္။

ဒီမိုကေရစနစ္ကို ကူေျပာင္းေနသည့္ အစိုးရအေနႏွင့္ ေဝဖန္ေရးသားမႈမ်ားကို လက္ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးျမင့္ေက်ာ္က ဆိုသည္။

“ပုဂၢလိက ပိုင္မီဒီယာေတြေပၚမွာ အျမင္ေစာင္းေနတာေတြ၊ မႀကိဳက္တဲ့ဟာေတြ အခုအစိုးရလက္ထက္မွာလည္း ရွိေနတုန္းပဲ။ ေထာက္ခံမဲႏိုင္လို႔တက္လာတဲ့ ဘယ္အစိုးရျဖစ္ပါေစ မီဒီယာက ေဝဖန္ေထာက္ျပတာက ဒါသဘာ၀ပဲ။ အဲ့ဒီ သေဘာသဘာ၀ကိုေတာ့ လက္ခံရမယ္”ဟု ၎က ဆိုသည္။

လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္တြင္ ပုဂၢလိကမီဒီယာမ်ားသည္ စီးပြားေရးအရ ဖိအားမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရၿပီး သတင္းရယူပိုင္ခြင့္တြင္လည္း အစိုးရဘက္မွ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ အားနည္းေနေၾကာင္း ဇြန္လ ၁၅ ရက္တြင္ “စတုတၳမ႑ိဳင္ ယိုင္နဲ႔ေနသလား” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္သည့္ RFA သတင္းစကားဝိုင္းတြင္ ဦးရဲထြဋ္က ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ဦးရဲထြဋ္သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ အစိုးရလက္ထက္က ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးေဟာင္းတစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။

“အစိုးရကျဖစ္ျဖစ္၊ တပ္မေတာ္ဘက္ကျဖစ္ျဖစ္၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီထဲကျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ္နဲ႔သေဘာထားခ်င္းမတိုက္ဆိုင္တဲ့ မီဒီယာေတြကို လူမႈကြန္ရက္ကေန ထိုးႏွက္တိုက္ခိုက္တာကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ျပည္သူရဲ႕အျမင္မွာလည္း မီဒီယာကို အားကိုးစရာလို႔မျမင္ေတာ့ဘဲအြန္လိုင္းေပၚမွာ ေပၚေနတဲ့သတင္းေတြကပဲ အားကိုးစရာလို႔ ျမင္ၾကတဲ့အေျခအေနေတြနဲ႔ရင္ဆိုင္ေနရတယ္” ဟု ဦးရဲထြဋ္က သုံးသပ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ပုဂၢလိကမီဒီယာမ်ား အခက္အခဲႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရခ်ိန္ အစိုးရေခါင္းေဆာင္ပိုင္းကလည္း အေျခခံဥပေဒအရ စတုတၳမ႑ိဳင္မရွိဟုေျပာဆိုခဲ့သည့္ မႏၲေလးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျပင္ သတင္းမီဒီယာကို ခ်ိဳးႏွိမ္ေျပာဆိုသူ ေနာက္တစ္ဦးလည္း ရွိေနေသးသည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးလွသိန္းပင္ ျဖစ္သည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္တြင္းမီဒီယာတစ္ခုက ေမးျမန္းရာတြင္ ဦးလွသိန္းက “ဂ်ာနယ္ေတြ၊ ဂ်ာနယ္လစ္ေတြက တိုင္းျပည္အတြက္ ဘာမ်ားေကာင္းလဲ” ဟု ျပန္လည္ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့သည္။

ဒီမိုကေရစီ ကူေျပာင္းေနသည့္ ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ သတင္းမီဒီယာက႑ကို အသိအမွတ္ျပဳၾကၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ မွန္ကန္သည့္ဘက္မွ ေဝဖန္ေရးသားမႈမ်ားကို လက္ခံရန္ အခ်ိန္ေရာက္ေနပါၿပီေလာ။

ဒီမိုကေရစီ စနစ္ကူေျပာင္းေနသည့္ကာလတြင္ စတုတၳမ႑ိဳင္ဟု တင္စားေခၚေဝၚသည့္ သတင္းမီဒီယာအခန္းက႑သည္ တည္ရွိေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးခင္ေမာင္ေဆြကေျပာသည္။

သတင္းစာဆရာဦးသီဟေသြးကလည္း ထိုနည္းလည္းေကာင္းပင္ ယခုလိုေျပာဆိုသည္။

“မ႑ိဳင္ႀကီးသုံးရပ္လုံးကို ျပန္ထိန္းေက်ာင္းဖို႔ ျပည္သူကလိုတယ္။ ျပည္သူေတြက ေ႐ြးခ်ယ္ေပးၿပီးတာနဲ႔မၿပီးဘူး သူတို႔ (မ႑ိဳင္ႀကီးသုံးရပ္) ကို မီဒီယာေတြ ကေနေစာင့္ၾကည့္ရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မီဒီယာဟာ ျပည္သူရဲ႕နားနဲ႔ မ်က္စိျဖစ္တဲ့ အတြက္ ျပည္သူ႕ကိုယ္စား စတုတၳမ႑ိဳင္အေနနဲ႔ ရပ္တာ” 

ေအာင္ၿဖိဳးဦး

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *