မွေသဒဏ္က်မွတ္ခံရေသာေဇာ္လင္းႏွင့္ဝင္းေဇာ္ထြန္းတို႔ေသဒဏ္မွလြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္အသနားခံစာေပးပို႔ျခင္းႏွင့္ေမတၱာသုတ္ပရိတ္.ေမာရသုတ္ပရိတ္တရားမ်ားရြတ္ဖတ္ဆုေတာင္းျခင္းပြဲ

ထိုင္းႏိုင္ငံဗဟိုတရား႐ုံးမွေသဒဏ္က်မွတ္ခံရေသာေဇာ္လင္းႏွင့္ဝင္းေဇာ္ထြန္းတို႔ေသဒဏ္မွလြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ထိုင္းဘုရင္မင္းျမတ္ထံရင္ဝယ္သားကဲ့သို႔သေဘာထားၿပီးအသနားခံစာေပးပို႔ျခင္းႏွင့္ေမတၱာသုတ္ပရိတ္.ေမာရသုတ္ပရိတ္တရားမ်ားရြတ္ဖတ္ဆုေတာင္းျခင္းပြဲကိုစက္တင္ဘာလ၂ရက္ေန႔ကမဟာဗႏၶဳလပန္းျခံေ႐ွ႕၌ျပဳလုပ္ခဲ့စဥ္

Image may contain: 1 person, standing, sky and outdoorImage may contain: 1 person, standing, sky and outdoor

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *