“ဒီပုံစံအတိုင္းသြားရင္ ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ ဖြဲ႕စည္းပုံက အင္အားႀကီးပါတီရဲ႕ သေဘာထားအတိုင္းပဲျဖစ္ေတာ့မယ္”

မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိန္ဝင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျခင္

NLD ပါတီဝင္အမ်ားစုျဖင့္ စုဖြဲ႕ထားေသာ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီ (၄၅ ဦးေကာ္မတီ) မွ ယခုအခါ ႏုတ္ထြက္သူမ်ား ရွိလာၿပီျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိန္ဝင္းသည္ စက္တင္ဘာလ ၂ ရက္တြင္ ႏုတ္ထြက္ခဲ့ၿပီး ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီဝင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္  ဦးျမင့္ႏိုင္ႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဇံတို႔လည္း စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္တြင္ အဆိုပါေကာ္မတီမွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၄၅ ဦး ေကာ္မတီသည္ ယခုအခါ ၄၂ ဦးျဖင့္ ဆက္လက္လည္  ပတ္လ်က္ရွိသည္။ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး အဆိုျပဳခ်က္မ်ားကို ေကာ္မတီအတြင္း ေဆြးေႏြးရာတြင္ အာဏာရ NLD ပါတီက ႀကီးစိုးထားေသာေၾကာင့္ ႏုတ္ထြက္ရသည္ဟု       ဦးစိန္ဝင္းကဆိုသည္။ ေကာ္မတီအတြင္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ေကာ္မတီလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ၄၅ ဦးေကာ္မတီမွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့သူ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိန္ဝင္းႏွင့္ The Voice Journal က ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားျခင္းျဖစ္သည္။  

(ဦးစိန္ဝင္းသည္ NLD ပါတီဝင္ေဟာင္းျဖစ္ၿပီး NLD ပါတီမွႏုတ္ထြက္ကာ အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေသာ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ NUD ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ၿပီး လယ္သမားအေရး စိတ္ဝင္တစားရွိသည္ဟုဆိုကာ လူသိမ်ားသူျဖစ္သည္။)

The Voice Journal l – အန္ကယ့္လ္အေနနဲ႔ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီကေန  ႏုတ္ထြက္တယ္လို႔ ၾကားရတယ္။ ဘာ့ေၾကာင့္မ်ားလဲ ခင္ဗ်။

USW – အဓိကအေၾကာင္းရင္းကေတာ့ သုံးခ်က္ပါပဲ။ လၽွိဳ႕ဝွက္မဲစနစ္နဲ႔ေဆာင္႐ြက္ဖို႔ အႀကံျပဳတာကို သူတို႔မေဆာင္႐ြက္ဘူး။ လက္ၫႈိးေထာင္မဲစနစ္နဲ႔ပဲ  သူတို႔လုပ္ေဆာင္တယ္။

The Voice Journal  – လၽွိဳ႕ဝွက္မဲစနစ္ဆိုတာ  ေကာ္မတီအတြင္း မဲခြဲတဲ့အခါမွာလား ခင္ဗ်။

USW – ဟုတ္ပါတယ္။ ေကာ္မတီအတြင္းမွာ အဆိုၿပဳခ်က္ေတြကို ဘာ့ေၾကာင့္အဆိုျပဳတယ္၊ မျပဳဘူး။  ေနာက္ဆုံးက်ေတာ့ ဟိုအဆိုကaကာင္းတယ္၊ ဒီအဆိုက မေကာင္းဘူးဆိုၿပီး မဲေပးေ႐ြးခ်ယ္  ၾကရတာ။ အဲဒီလို မဲေပးတဲ့အခါမွာ ကၽြန္ေတာ္က လၽွိဳ႕ဝွက္မဲစနစ္နဲ႔ လုပ္ပါ။ လက္ၫႈိးေထာင္မလုပ္ပါနဲ႔။ လက္ၫႈိးေထာင္မဲခြဲရင္ အင္အားႀကီးတဲ့ ပါတီအဖြဲ႕ဝင္ေတြက မွန္တဲ့ဘက္ကို မလိုက္ႏိုင္ပါဘူး။ ဒါက ပါတီႀကီးရဲ႕ ဖြဲ႕စည္းပုံ မဟုတ္ဘူး။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဖြဲ႕စည္းပုံအားလုံးအတြက္ အေရးႀကီးပါတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ႏွစ္ခါေျပာခဲ့တယ္။  သူတို႔က ဒီအတိုင္းပဲ ဆက္လုပ္တာေပါ့ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ္     ျပန္သုံးသပ္ၾကည့္တဲ့အခါမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ေကာ္မတီမွာ တာဝန္ေပးစဥ္က ဦးတည္ခ်က္ငါးရပ္နဲ႔ တာဝန္ေပးထားတယ္။ ဦးတည္ခ်က္ငါးရပ္မွာ ဘာေရးထားလဲဆိုေတာ့ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကို  သြားမယ္လို႔ပါထားတာေလ။ ဒီမိုကေရစီစံခ်ိန္စံၫႊန္းနဲ႔အညီ  သြားမယ္လို႔ပါထားတယ္ေလ။ ပုဒ္မ ၆(စ)  မွာ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးကို တပ္မေတာ္ကဦးေဆာင္တဲ့ အခန္းက႑က ပါဝင္ရမယ္လို႔ပါတယ္။ သူက  NLD က ဘာျပင္လိုက္လဲဆိုေတာ့ တပ္မေတာ္သည္  ႏိုင္ငံေရးမွာ ပါဝင္ခြင့္ရွိသည္လို႔ျပင္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္အပါအဝင္ တိုင္းရင္းသားအားလုံးကေတာ့ ဒီႏိုင္ငံေရး ထဲမွာ တပ္မေတာ္မပါဝင္ဖို႔။ သူတို႔ကေတာ့ ပါဝင္ဖို႔ေပါ့။  ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကိုသြားမယ္ဆိုရင္  ဒီေနရာမွာ နည္းနည္းေလးလြဲတာနဲ႔ ေနာက္ပိုင္းမွာ အမ်ားႀကီးလြဲေတာ့မယ္။ ဒါကတစ္ခ်က္။

ေနာက္တစ္ခ်က္က  ဩဂုတ္လ ၂၉ ရက္က  ကၽြန္ေတာ္တို႔ အခန္း (၁) ကို လက္ၫႈိးေထာင္စနစ္နဲ႔  မဲခြဲတဲ့အတြက္ အခန္း(၁) အဆိုျပဳခ်က္ေတြ အားလုံးက အင္အားႀကီးပါတီရဲ႕ အဆိုျပဳခ်က္ေတြပဲ   ျဖစ္ကုန္တယ္။ အဲဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ကၾကည့္ေနတာ။  တိုင္းရင္းသားေတြမ်က္ႏွာက ဇီး႐ြက္ေလာက္ ရွိေတာ့တာ။ တကယ္ျပင္တာက ရွမ္းပါတီကဆို အဆိုျပဳခ်က္တစ္ေထာင္ေက်ာ္၊ ရခိုင္ပါတီက အဆိုျပဳခ်က္ ၈၀၀ ေက်ာ္၊ မြန္ပါတီကဆို ၆၀၀ ေက်ာ္၊ ကၽြန္ေတာ္ကဆို ၄၀၀ ေက်ာ္တင္ထားတာ။ ဒီပုံစံအတိုင္းသြားရင္ ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ ဖြဲ႕စည္းပုံက အင္အားႀကီးပါတီရဲ႕ သေဘာထားအတိုင္းပဲ     ျဖစ္ေတာ့မယ္။ အဲဒီေတာ့ တိုင္းရင္းသားအားလုံးရဲ႕ လိုအင္ဆႏၵအတတ္ႏိုင္ဆုံးပါဝင္တဲ့ ဖြဲ႕စည္းပုံျဖစ္မလာေတာ့ဘူးလို႔သုံးသပ္ၿပီး  လက္ၫႈိးေထာင္စနစ္ကိုလည္းမႀကိဳက္၊ မလုပ္ပါနဲ႔  ေျပာေတာ့လည္းလုပ္ေတာ့ ကဲ ငါေတာ့ဒီမွာထိုင္ၿပီး  အႏိုင္က်င့္တာလည္း မၾကည့္ခ်င္ဘူး။ အႏိုင္က်င့္တဲ့အထဲလည္း အပါမခံႏိုင္ဘူးဆိုၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္က ထြက္ခဲ့တာ။

The Voice Journal – လၽွိဳ႕ဝွက္မဲစနစ္နဲ႔မလုပ္ဘဲ  လက္ၫႈိးေထာင္ၿပီးမဲခြဲေတာ့ ကိုယ့္စိတ္ရင္းအတိုင္း မဲမေပးႏိုင္ဘဲ ပါတီအလိုက်မဲေပးရတယ္။ ဒါမ်ိဳး ေျပာခ်င္တာလား။

USW – ဟုတ္တာေပါ့ဗ်ာ။ လက္ၫႈိးေထာင္ရေတာ့  ပုဒ္မ (၁) က ဘယ္သူေထာက္ခံလဲ။ ပုဒ္မ (၂) က  ဘယ္သူေထာက္ခံလဲ။ အဲသူတို႔အဆိုက်ေတာ့  ဒီအခ်က္ဘယ္သူေထာက္ခံလဲဆိုရင္ (ေကာ္မတီတြင္း ရွိ NLD ပါတီဝင္) ၁၈ ေယာက္လုံးက အကုန္ေထာင္တာကိုးဗ်။ အင္အားမ်ားေနတာေပါ့။ လၽွိဳ႕ဝွက္မဲစနစ္နဲ႔ဆိုရင္ စဥ္းစားအားေကာင္းၿပီး တိုင္းျပည္အတြက္ ေစတနာပါတဲ့သူက ေပၚလာမွာပဲ။ အခု ပုဒ္မေျခာက္ခုလုံးက အင္အားႀကီးပါတီကပဲ အႏိုင္ရသြားတယ္ေလ။

The Voice Journal – အခုေနာက္ဆုံး ရခိုင္ပါတီကလည္း ႏွစ္ေယာက္ထပ္ၿပီး ႏုတ္ထြက္တယ္ဆိုေတာ့ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီမွာက ၄၂ ဦးပဲ ရွိေတာ့တာေပါ့။

USW – ဟုတ္တယ္ဗ်။ ေနာက္တစ္ေယာက္ေတာင္ ထြက္တယ္လို႔ ၾကားမိေသးတယ္။ သုံးေယာက္ကေတာ့ ေသခ်ာသြားတယ္။ ၄၂ ဦး ျဖစ္သြားတာေပါ့။

The Voice Journal – အန္ကယ္လ္ ခုနေျပာတဲ့အထဲမွာ သုံးခ်က္လို႔ ေျပာတယ္မလား။ အခုက ႏွစ္ခ်က္ပဲရွိေသးတယ္။

USW – ဒီလိုဗ်ာ။ တစ္ခုက လက္ၫႈိးေထာင္မဲခြဲတာကို မႀကိဳက္တာ။ ေနာက္တစ္ခ်က္က ဦးတည္ခ်က္ငါးရပ္နဲ႔ မညီတာ။ ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ တစ္ပါတီလႊမ္းမိုးမႈနဲ႔ပဲ ဖြဲ႕စည္းပုံက ျဖစ္လာမွာေလ။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု အႏွစ္သာရေတြပါလာဖို႔ နည္းသြားၿပီ။ အဲဒါေပါ့။

The Voice Journal- ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒၿပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီဖြဲ႕စကတည္းက  တပ္မေတာ္နဲ႔ ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီက အခန္း (၁၂)  အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးနည္းလမ္းနဲ႔ မညီဘူး။  ေကာ္မတီထဲမွာလည္း မဲခြဲတဲ့အခါ ပါတီႀကီးေတြကပဲ  လႊမ္းမိုးမယ္ဆိုၿပီး ကနဦးကတည္းက ေျပာခဲ့တယ္။  အန္ကယ္လ္ကေရာ ဒါမ်ိဳးႀကိဳတြက္မိခဲ့ေသးလား။

USW – ကၽြန္ေတာ္တို႔က ႀကိဳမသိဘူးဗ်။ ႀကိဳမသိဘူးဆိုတာက ေကာ္မတီထဲမွာပါတဲ့ အတြင္းေရးမႉးအဖြဲ႕ေတြကလည္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းမသိခဲ့ၾကပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ထင္ပါတယ္။ အေပၚကေနပဲ လမ္းၫႊန္တဲ့အတိုင္း လုပ္ေနတယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ ခုနေျပာတဲ့ စကားေလးၿပန္ဆက္ရရင္ဗ်ာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ထင္ခဲ့တာက တိုင္းရင္းသားေတြအားလုံးပါဝင္တဲ့၊ တစ္တိုင္းတစ္ျပည္လုံးပါဝင္တဲ့ ဖြဲ႕စည္းပုံျဖစ္လာမလားလို႔  ပူးေပါင္းၿပီးေဆာင္႐ြက္ခဲ့တာ။ ဒါ့ေၾကာင့္လည္း ကၽြန္ေတာ့္ပါတီ (အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေသာ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ )က အႀကံျပဳခ်က္ ၄၆၂ ခ်က္ ထည့္ခဲ့တာေပါ့ဗ်ာ။ တကယ္အလုပ္လုပ္ၾကည့္ေတာ့ ဒီလိုမ်ိဳးလုပ္တဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္က လၽွိဳ႕ဝွက္မဲစနစ္နဲ႔သြားဖို႔ ေျပာတယ္။ လၽွိဳ႕ဝွက္မဲစနစ္နဲ႔သြားရင္ ဒီေလာက္မဆိုးဘူးဗ်။ ဘာလို႔ဆိုေတာ့ ဒီ ၄၅ ဦးက သာမန္မဟုတ္ဘူး။ ဒီဖြဲ႕စည္းပုံကို ထုံးလိုေခ် ေရလိုေႏွာက္ၿပီး ေန႔တိုင္းဖတ္ေနရတာ။ ဖတ္ေနေတာ့ ငါတို႔ပါတီရဲ႕ အဆိုျပဳခ်က္ထက္ ဟိုဘက္ပါတီရဲ႕အဆိုျပဳခ်က္က ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု စနစ္နဲ႔ကိုက္ညီတယ္၊ မညီဘူး  ေတြးလို႔ရတယ္။ ဒါခက္ခဲတာမဟုတ္ဘူး။ စဥ္းစားလိုက္တာနဲ႔ အေျဖက ရတယ္။ အဲဒါကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ကလည္း  ျဖစ္လာမယ္ ထင္တယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ သုံးပုံလုံး အျပည့္မရေတာင္ သုံးပုံႏွစ္ပုံေတာ့ ျဖစ္လာမယ္ထင္တာ။ ဆရာသမားေျပာသလို တခ်ိဳ႕ကိစၥေတြက်ေတာ့လည္း ဦးတည္ခ်က္အတိုင္း လုပ္မယ္ဆိုရင္ အင္မတန္ေကာင္းတယ္။ ဦးတည္ခ်က္က ဒီလိုဆိုထားတယ္။  ခင္ဗ်ားအခ်က္က ဦးတည္ခ်က္ နံပါတ္ဘယ္ေလာက္နဲ႔ လြဲတယ္။ ဒီမိုကေရစီစံခ်ိန္စံၫႊန္းနဲ႔ မညီဘူး။  ဒါ့ေၾကာင့္မို႔ မထည့္သင့္ဘူး ေျပာလို႔ရတယ္ ဟုတ္တယ္မလား။ ၆(စ) ဗ်ာ။ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းနဲ႔ မညီဘူး။ ဘာ့ေၾကာင့္မညီလဲဆို တပ္မေတာ္သည္ စီးပြားေရး၊  လူမႈေရးမွာပါေနတာ။ ဒါကတပ္မေတာ္ကိုမုန္းလို႔ မဟုတ္ဘူး။ တပ္မေတာ္နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ ရန္သူ မဟုတ္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ျပည္သူေတြလိုခ်င္တဲ့ မေတာင့္မက်ေနရတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ျဖစ္ေရးျဖစ္ခ်င္တာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း ေနရ ၁၀ ႏွစ္ပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ ကိုယ္လုပ္ႏိုင္တဲ့အေပၚ မလိမ္မညာဘဲ အမွန္အတိုင္းပဲလုပ္ခ်င္တယ္ေလ။ လွည့္စားၿပီး ဟိုလိုလုပ္လိုက္၊  ဒီလိုလုပ္လိုက္ အဲဒီအထဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔မပါဘူးဗ်။  အဲဒါမ်ိဳး မေတြးထားဘူးလားဆိုတဲ့ေမးခြန္းက ကၽြန္ေတာ္တို႔က အေကာင္းဆုံးလုပ္မယ္လို႔ဆိုၿပီး ေတြးထားခဲ့တာေလ။ ဒါက ကၽြန္ေတာ့္ဘက္ကေလ။ ဒါေတြက  အေၾကာင္းရွိလို႔ အက်ိဳးျဖစ္လာတာ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လည္း တစ္ခါတေလက်  လိုက္ၾကည့္တာေပါ့ဗ်ာ။  လိုက္ၾကည့္ေတာ့ အခုသိသြားၿပီေလ။ အဲဒီေတာ့  ေမွးမလိုက္ေတာ့ဘူးေလ။

The Voice Journal – အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီမွာ NLD က ဘယ္ႏွဦးေလာက္ပါလဲ။

USW – ၁၈ ဦးေလာက္ပါတယ္ဗ်။ အတိအက်ေလာက္ပါပဲ ။ တပ္မေတာ္က ေျခာက္ဦးေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္ အဲဒါေတြကေတာ့ အတိအက်မရလို႔ပါ။ စာအုပ္ထဲမွာေတာ့  ရွိပါတယ္။ အလြတ္ေျပာေနရလို႔ပါ။

the Voice Journal – အန္ကယ္လ္က အခုႏုတ္ထြက္ေပမယ့္ လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးတုန္းကေတာ့ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီကို ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့တာေနာ္။

USW – ဟုတ္တယ္ဗ်။ ဒီမွာ ကၽြန္ေတာ္ေျပာျပမယ္။  ၅၉ (စ) ကို ပယ္ဖ်က္သင့္ပါတယ္ဆိုၿပီး ကၽြန္ေတာ္က လက္ခံခဲ့တာ။ အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုမွာလည္း ကၽြန္ေတာ္ေျပာတယ္။ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ အမွားဟာလို႔ အဲဒီလူရဲ႕ သားေၾကာင့္၊ သမီးေၾကာင့္၊ အေဖေၾကာင့္၊ အေမေၾကာင့္ဆိုၿပီး မျဖစ္သင့္ဘူးလို႔။ ဒီေန႔တိုင္းျပည္ကို  ေရာင္းစားခဲ့သူေတြဟာလည္း သူတို႔ရဲ႕မိန္းမေတြက  ျမန္မာလူမ်ိဳးအစစ္ေတြပဲလို႔။ ဒါေပမဲ့ ဘာလို႔ တိုင္းျပည္ကို သူခိုးေဈးနဲ႔ေရာင္းေနလဲ။ အုပ္ခ်ဳပ္သူရဲ႕ အရည္အခ်င္းနဲ႔ စြမ္းေဆာင္ရည္အေပၚ မူတည္ေနတာလို႔။  အဲဒီလို ကၽြန္ေတာ္ကေျပာခဲ့တာ။ ဆိုလိုတာက လက္ရွိပကတိကို ေထာက္ျပတာ။ တစ္ခါတေလက်ေတာ့လည္း ေဒၚစု (ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္) ကို ယထာဘူတက်က်ေပါ့ဗ်ာ။ တစ္ခုေတာ့ရွိတယ္။ ေဒၚစုဒီဘက္မွာ လုပ္လာတဲ့ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒေတြ၊ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားသူေတြ ျပန္လက္ခံတဲ့ကိစၥေတြက်ေတာ့လည္း ေစာင့္ၾကည့္တာေပါ့ဗ်ာ။  ဆိုလိုတာက ကၽြန္ေတာ္တို႔က လူတစ္ေယာက္ကို မကိုးကြယ္ဘူး။       အဲဒီလူရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ေစာင့္ၾကည့္တာေပါ့ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္အက်င့္က အဲဒါပါပဲ။

The Voice Journal  – ဒါဆို အခုေနာက္ဆုံး  ပုဒ္မ ၆(စ)က NLD ျပင္ခ်င္တဲ့အတိုင္း ေကာ္မတီအတြင္းမွာ ျဖစ္သြားတယ္ေပါ့။

USW – ဟုတ္ပါတယ္ဗ်ာ။

The Voice Journal  – အေျခခံဥပေဒကို ေကာ္မတီထဲမွာ အခုျပင္တာ ဘယ္အဆင့္ထိေရာက္ၿပီလဲ။

USW – ကၽြန္ေတာ္ မေန႔က (ဩဂုတ္လ ၂) အထိပဲ တက္ခဲ့တာ။ အခန္း(၁) အထိ ေရာက္ေနၿပီ။

The Voice Journal- အန္ကယ့္လ္ႏုတ္ထြက္စာကိုေရာ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီက လက္ခံၿပီလား။

USW – လက္ခံတာ၊ လက္မခံတာ သူတို႔အပိုင္းေလ။  ကၽြန္ေတာ္တို႔က ကၽြန္ေတာ့္ပါတီ ကိုယ္စားျပဳတက္တာကိုး။ တက္တဲ့အခါက်ေတာ့ ဒီအခ်က္ဒီအခ်က္ေတြေၾကာင့္ ႏုတ္ထြက္ပါတယ္ဆိုတာ အက်ိဳးအေၾကာင္းနဲ႔ ေဖာ္ျပၿပီးေပးလိုက္တာ။ လက္ခံရမွာေပါ့။  တကယ္လို႔ သူတို႔ခ်က္ခ်င္းလက္မခံရင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို တင္ရမယ္။

The Voice  Journal- ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်။

ရဲႏိုင္ဦး

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *