ဘဏ္ကိစၥ

ဘဏ္ကိစၥ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းတို႔ ေမးၾကသည္။ စုံစမ္းၾကသည္။

အစိုးရိမ္မလြန္ပါႏွင့္ဟုသာ ေျပာလိုပါသည္။ လန္႔ၿပီး ေ႐ႊေျပးဝယ္၊  ေဒၚလာေျပးဝယ္လၽွင္ ကိုယ့္အိတ္ကပ္ထဲက ပါလိမ့္မည္။ ကိုယ္မဟုတ္ေသာ သူတို႔ အက်ိဳးရွိသြားလိမ့္မည္။

ယေန႔ျဖစ္ေနေသာ ဘဏ္ကိစၥသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၂ ႏွစ္ေလာက္ ကတည္းကစခဲ့ေသာ ဘဏ္စနစ္ျပဳျဳပင္ေျပာင္းလဲေရး၏ အက်ိဳးဆက္ျဖစ္သည္။ ဘဏ္စနစ္ ေတာင့္တင္းခိုင္မာေအာင္ ျပင္ရင္း ျပင္ရင္းႏွင့္ ယေန႔ အေျခအေနသို႔တိုင္ ေရာက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘဏ္ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ အလားအလာမ်ားကို စေနေန႔ထုတ္ The Voice Journal တြင္ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ားျဖင့္ေရာ စာေရးသူ၏ အျမင္ ေဆာင္းပါး Perspective မ်ားျဖင့္ပါ အစဥ္တစိုက္ေဖာ္ျပခဲ့သျဖင့္ အစဥ္တစိုက္ဖတ္ေနသူ ပရိသတ္မ်ားဆိုလွ်င္ ျမန္မာ့ဘဏ္မ်ား၏ အေျခအေန၊ ဘ႑ာေရးေလာက၏ အေျခအေနကို ေတာက္ေလၽွာက္ အကဲခတ္မိေနမည္။

ဘဏ္တစ္ခုမေကာင္းလၽွင္ သူ႕ဘာသာသူ တျဖည္းျဖည္းေဂ်ာင္းမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဘဏ္စနစ္ကို အစိုးရက အပ်က္ခံမည္မဟုတ္ပါ။  ဘဏ္စနစ္သည္ စီးပြားေရး၏ အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္သည့္အတြက္ ဘဏ္စနစ္ကို  အစိုးရ၏ကိုယ္စား ဗဟိုဘဏ္က ေစာင့္ေရွာက္ပါသည္။  ဘဏ္တစ္ခုခုက ေငြအပ္ထားသူမ်ားကို ေငြျပန္ထုတ္မေပးႏိုင္ပါက  ဗဟိုဘဏ္က ထုတ္ေပးလိမ့္မည္။ ဘဏ္ႀကီးလၽွင္ တစ္ႏြယ္ငင္တစ္စင္ပါ  ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားသျဖင့္ စီးပြားေရးတစ္ခုလုံးကို ပိုထိခိုက္မည္စိုးသျဖင့္ ဗဟိုဘဏ္က ပိုၿပီးပင္ ကူေပလိမ့္မည္။ lender of last resort ဆိုသည္မွာ ထိုအဓိပၸာယ္ျဖစ္သည္။ အားလုံး၏ ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံအျဖစ္ ဗဟိုဘဏ္ ရွိေနသည္။

၂၀၂၀ နီးၿပီျဖစ္သျဖင့္ စီးပြားေရးကို ထိခိုက္မည့္ ဘဏ္အက်ပ္အတည္းကို အစိုးရက အျဖစ္ခံမည္မဟုတ္။ စီးပြားေရးသည္ လွည္းေန ေလွေအာင္းျမင္းေဇာင္းမက်န္ သက္ဆိုင္သည္မဟုတ္ပါလား။ မဲရလိုသူ မွန္လၽွင္ စီးပြားေရးကို တုတ္ႏွင့္ ထိုးမည္မဟုတ္။

ယခင္ကေရာ ဘဏ္တစ္ဘဏ္၊ ႏွစ္ဘဏ္ အက်ပ္အတည္းျဖစ္ၿပီး ေငြထုတ္မရသည္မ်ား ရွိသည္မဟုတ္လားဟု ေမးသူမ်ား ရွိမည္။ အေျခအေနမတူပါ၊ ေခတ္မတူပါဟုသာ ေျပာခ်င္သည္။ ဗဟိုဘဏ္မေျပာႏွင့္ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားပင္လၽွင္ ျပႆနာေျဖရွင္းနည္းမ်ား ယခင္ကထက္ ကၽြမ္းက်င္လာသည္။

လက္ရွိ ဗဟိုဘဏ္ထိပ္ပိုင္းတြင္ အသက္အ႐ြယ္၊ ႏိုင္ငံတကာအေတြ႕အႀကဳံ ျပည္တြင္းအေတြ႕အႀကဳံ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အေတြ႕အႀကဳံ၊ အျပင္လူ အတြင္းလူအားျဖင့္ စုံလင္သည္ဟု ေျပာႏိုင္သည္။ အသြင္တူေသာ  ပုဂၢိဳလ္မ်ားခ်ည္း၊ အိုင္ဒီယာတူသူမ်ားခ်ည္း ရွိေနျခင္းမဟုတ္။

ဗဟိုဘဏ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေနေသာ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားသည္ သူတစ္ဖြဲ႕တည္း၏ အႀကံအစည္မ်ားႏွင့္သာ ခ်ေနျခင္း မဟုတ္။ အျပည္ျပည္  ဆိုင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ IMF ကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏  အျမင္မ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားသည္။ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ထုတ္ျပန္သည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားကို ပုံမွန္ဖတ္ေနလၽွင္ ဗဟိုဘဏ္သြားသည့္ လမ္းေၾကာင္းကို ျမင္မည္သာ။

ဘဏ္ပိုင္ရွင္မ်ားသည္ ဘဏ္ကိုသာ ပိုင္သည္မကဘဲ ျမန္မာ့စံျဖင့္  ဧရာမစီးပြားေရးလုပ္ငန္းစုႀကီးမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္အတြက္ ဘဏ္ပိုင္ရွင္မ်ား၏ အပူသည္ ထိုစီးပြားေရးလုပ္ငန္းစုမ်ား၏ အပူပါ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရးသည္ အသိအကၽြမ္းအေျခခံလုပ္ၾကသျဖင့္ ထိုဘဏ္ပိုင္ရွင္တို႔မွတစ္ဆင့္ အပူသည္ ဆင့္ကဲ ဆင့္ကဲျဖင့္  အျခားေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုပါ ထိစပ္သြားပါသည္။ ဤေနရာတြင္ သတိျပဳရန္မွာ ဘဏ္မ်ားကိုသာမက ျမန္မာ့စီးပြားေရးတစ္ခုလုံးကိုပါ  အသြင္ကူးေျပာင္းေနရသည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ အားလုံးသည္ အသစ္အသစ္တို႔ကို ႀကဳံေနရသည္။ ေျမေအာက္ျမဳပ္ေနေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို  စာရင္းဝင္ဇယားဝင္ေအာင္လုပ္ျခင္း အပါအဝင္ စီးပြားေရးကို ပုံမွန္ စီးပြားေရး ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ေဖာင္းပြခဲ့ေသာ ေျမေဈးမ်ားသည္ ပုံမွန္ျပန္ျဖစ္ေနသျဖင့္ ေျမပိုက္ေဘာမိေနသူမ်ား လက္ၫႈိးထိုးမလြဲေအာင္မ်ားသည့္ အခ်ိန္လည္းျဖစ္သည္။ ေျမႏွင့္ ဘဏ္သည္ အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ ခ်ိတ္ေနသည္ကို အားလုံးသိၿပီးျဖစ္သည္။

ဘဏ္ပိုင္ရွင္မ်ားသည္ ေခတ္အဆက္ဆက္ ရွင္ႀကီးဝမ္း ရွင္ငယ္ဝမ္းဝင္ခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္ရာ တံခါးတို႔ပြင့္ေအာင္ ဖြင့္ႏိုင္သူမ်ားျဖစ္သည္။ ထိုသူမ်ားပိုင္သည့္ ဘဏ္မ်ားကို စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းျဖင့္ ၾကပ္မတ္ၿပီး ဘဏ္စနစ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရမည့္ ဗဟိုဘဏ္ေနသူမ်ား၏ အခက္အခဲကို မွန္းၾကည့္႐ုံျဖင့္ သိႏိုင္သည္။ အေတာ္ေလး သတိထားႏိုင္မွ တန္ကာ က်မည္။

ဗဟိုဘဏ္ေနသူတို႔၏ အေျပာအဆိုေရာ ေနာက္ေၾကာင္းရာဇဝင္အရေရာ စာအုပ္ႀကီးသမားမ်ားမဟုတ္ၾကဟု အကဲခတ္မိသည္။ ျမန္မာ့အေျခအေန Myanmar Context ကို သိသူမ်ားပီပီ ဘဏ္မ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရာတြင္ အလယ္အလတ္လမ္းျဖင့္ မေလၽွာ႔မတင္း ေစာင္းႀကိဳးၫွင္းမည္ဟု သေဘာေပါက္သည္။

ဗဟိုဘဏ္၏ ေၾကညာခ်က္မ်ား၊ ဗဟိုဘဏ္ပုဂၢိဳလ္တို႔၏ စကားမ်ားကို ျပည္သူလူထုက မွန္ဘီလူးျဖင့္ ၾကည့္ေနၾကၿပီ။ ဗဟိုဘဏ္၏ အေရးပါပုံကို ျပည္သူတို႔ သေဘာေပါက္လာျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ေကာင္းပါသည္။ ဗဟိုဘဏ္သည္ ၂၀၁၃ေနာက္ပိုင္းကစၿပီး ဩဇာေရာ အာဏာပါတက္လာသည္။ ဗဟိုဘဏ္၏ ေၾကညာခ်က္မ်ား၊ ေျပာစကားမ်ားသည္ အဓိပၸာယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးေပါက္ႏိုင္သျဖင့္ မထုတ္ျပန္မီတြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးစဥ္းစားၿပီး ပိုင္မွ ထုတ္သင့္သည္။ သို႔မဟုတ္က ရွင္းေလ႐ႈပ္ေလ ျဖစ္တတ္သည္။

၂၀၂၀ စကား ဆက္ပါမည္။ ဗဟိုဘဏ္သည္ လြတ္လပ္စြာ တည္ရွိရမည္ဆိုေသာ္လည္း အထက္မွ၊ ေအာက္မွ၊ ေဘးဘယ္ညာမွ ႏိုင္ငံေရး ဖိအားဒဏ္ကိုကား ခံရမည္သာ။ ဗဟိုဘဏ္ခံရသည္က မေထာင္းတာ။  သူ႕တာဝန္ ျဖစ္သည္မဟုတ္လား။ ဗဟိုဘဏ္မခံႏိုင္၍ အျပင္သို႔လွ်ံက်လာလၽွင္ စီးပြားေရးကိုပါ သက္ေရာက္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သက္ဆိုင္သူ  ႏိုင္ငံေရးပါဝါရွင္တို႔သည္ ဗဟိုဘဏ္ကို ႏိုင္ငံေရးအလို႔ငွာ သြားဖိမည္ ႀကံလၽွင္ အက်ိဳးဆက္တို႔ကိုပါ စဥ္းစားၿပီး ဖိသင့္သေလာက္သာ ဖိၾကပါ။

ယခုေလာက္ဆိုလၽွင္ ဘဏ္အေရး ျမင္သင့္သေလာက္ ျမင္မည္ ထင္ပါသည္။

ေဇယ်သူ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *