“ဘဂၤါလီဒုကၡသည္  (မူရင္း႐ိုဟင္ဂ်ာ) ကိစၥကို ႏိုင္ငံေရးဇာတ္သြင္းေနတဲ့ အစိုးရမဟုတ္တဲ့ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ေနပါတယ္”

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ေအေက အဗၺဒယ္ မိုမန္း (AK Abdul Momen)

ယခုအခါ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရက ေကာက္ဘဇားၿမိဳ႕ရွိ ဘဂၤါလီဒုကၡသည္မ်ား (မူရင္း႐ိုဟင္ဂ်ာ) ထဲမွ လူတစ္သိန္းခန္႔ကို ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တြင္ တည္ရွိေသာ ဘာဆန္ခ်ား (Bhasan Char) ကၽြန္းသို႔ ပို႔ေဆာင္ရန္စီစဥ္ေနၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အဆိုပါကၽြန္းမွာ ဆိုက္ကလုန္းမုန္းတိုင္းဒဏ္ခံရသည့္ ေနရာျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရမႈမရွိသည္ျဖစ္ရာ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက စိုးရိမ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္မ်ားလည္း ရွိသည္။  ယင္းအစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဂ်ာမနီသတင္းဌာန DW က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ေအေကအဗၺဒယ္မိုမန္း (AK Abdul Momen) ကို ေမးျမန္းထားသည္မ်ားကို  ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

ေမး    –       ဘဂၤါလီ (မူရင္း ႐ိုဟင္ဂ်ာ) အမ်ားစုက ျမန္မာႏိုင္ငံကို မျပန္ခ်င္ၾကဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ပဲ သူတို႔ကိုဘာဆန္ခ်ား(Bhasan Char) ကၽြန္းမွာ ေနရာခ်ထားခ်င္တာလား။

ေျဖ    –        ကၽြန္ေတာ့္အထင္ေတာ့ သူတို႔ကို အဲဒီကၽြန္းမွာေနရာခ်ဖို႔ အခ်ိန္ေရာက္ၿပီလို႔ ထင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီကၽြန္းက ဒီလူေတြ အကုန္လုံးအတြက္ ေနစရာမရွိပါဘူး။ ဒုကၡသည္တစ္သိန္းေလာက္ကိုပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပို႔လို႔ရႏိုင္ပါတယ္။

သူတို႔ ျမန္မာႏ္ိုင္ငံျပန္တဲ့ကိစၥကို ကၽြန္ေတာ္တို႔က အတင္းအက်ပ္ မလုပ္လိုပါဘူး။ သူတို႔သေဘာဆႏၵနဲ႔ ျပန္တာကိုပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေမၽွာ္လင့္ခဲ့တာပါ။

အခုပို႔မယ့္ ကၽြန္းက ဒုကၡသည္ေတြအတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ လုပ္လို႔ ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေကာက္ဘဇားဒုကၡသည္စခန္းမွာ အလုပ္လုပ္ေနၾကတဲ့ ကူညီေထာက္ပံ့ေရးေအဂ်င္စီေတြကေတာ့ ဘာဆန္ခ်ားကၽြန္းကို မေ႐ႊ႕ခ်င္ၾကပါဘူး။ ေကာက္ဘဇားမွာဆိုရင္ သူတို႔က ၾကယ္ငါးပြင့္ဟိုတယ္ေတြမွာ တည္းလို႔ ေနလို႔ရတယ္ေလ။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔က တျခားေနရာကို မသြားခ်င္ၾကတာပါ။

ဘဂၤါလီဒုကၡသည္ (မူရင္း ႐ိုဟင္ဂ်ာ) ကိစၥကို ႏိုင္ငံေရးဇာတ္သြင္းေနတဲ့  (Politicalizing) အစိုးရ မဟုတ္တဲ့ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ေနပါတယ္။

ေမး    –       ဆိုေတာ့ ဒီကၽြန္းပို႔ေရး အစီအစဥ္ကို ကုလသမဂၢေအဂ်င္စီေတြက  မေထာက္ခံရင္ေတာင္မွ ဘာဆန္ခ်ားကၽြန္းကို ပို႔မယ္ဆိုတဲ့ သေဘာလား။

ေျဖ    –       ဟုတ္ပါတယ္။ အဲဒီ သေဘာပါပဲ။ ဘဂၤါလီေတြ (မူရင္း ႐ိုဟင္ဂ်ာ) ေတြအေနနဲ႔ သူတို႔ေတာင္းဆိုထားတဲ့ အခ်က္ေတြမရရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို မျပန္ဖို႔ ႏႈိးေဆာ္ထားတဲ့ ဗီဒီယိုေခြေတြ၊ စီဒီေခြေတြ၊ လက္ကမ္းစာ႐ြက္ေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ သိမ္းဆည္းရမိထားပါတယ္။ ျမန္မာအစိုးရက သူတို႔ရဲ႔ လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရမႈ၊ လုံၿခဳံေရးနဲ႔ လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္ဆိုတဲ့ ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြကို သေဘာတူထားၿပီးသားပါ။ ဒါေပမဲ့ ဘဂၤါလီေတြ (မူရင္း ႐ိုဟင္ဂ်ာ)  ေတြကို ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ အာမခံေပးရမယ္တို႔၊ ဘဂၤါလီ ( မူရင္း ႐ိုဟင္ဂ်ာ) အစုလိုက္ အၿပဳံလိုက္ သတ္ျဖတ္သူေတြကို အျပစ္ေပးရမယ္တို႔၊ ဘဂၤါလီ (မူရင္း ႐ိုဟင္ဂ်ာ) ေတြကို တိုင္းရင္းသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳရမယ္တို႔ဆိုတ ဲ့ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြကေတာ့ မရပါဘူး။

ေမး    –       ဘဂၤလားေဒ့ရွအစိုးရအေနနဲ႔ ကုလသမဂၢရဲ႕ ေထာက္ခံမႈမပါဘဲ  ဘဂၤါလီဒုကၡသည္ (မူရင္း ႐ိုဟင္ဂ်ာ) တစ္သိန္းကို ဘာဆန္ခ်ားကၽြန္းကို ပို႔ဖို႔  ျဖစ္ႏိုင္ပါမလား။

ေျဖ    –        ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။

ေမး    –       ဒီကိစၥကို ကုလသမဂၢက ဘယ္လိုတုံ႔ျပန္မယ္ ထင္ပါသလဲ။

ေျဖ    –        ကုလသမဂၢအေနနဲ႔ ဒီကၽြန္းပို႔တဲ့အစီအစဥ္ကို ေထာက္ခံခ်င္ ေထာက္ခံ၊ မေထာက္ခံရင္ သူတို႔နဲ႔အတူ ဒီဒုကၡသည္ေတြကို ေခၚသြားႏိုင္ပါတယ္။ ဒီဒုကၡသည္ထဲက တခ်ိဳ႕ဟာဆိုရင္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္တဲ့ လုပ္ရပ္ေတြမွာ ပါဝင္ပတ္သက္ေနတာေတြ ရွိေနပါၿပီ။

ဒုကၡသည္စခန္းမွာရွိတဲ့ လူဦးေရက ေဒသခံႏ္ိုင္ငံသားေတြရဲ႕ လူဦးေရထက္ ႏွစ္ဆေက်ာ္မ်ားပါတယ္။ ေဒသခံေတြကေန ျပစ္မႈက်ဴးလြန္တဲ့လုပ္ရပ္ေတြနဲ႔  ပတ္သက္ၿပီး တိုင္ၾကားမႈေတြလည္း တိုးတိုးလာေနပါတယ္။ ဒီလိုအျဖစ္မ်ိဳးကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခြင့္မျပဳႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္သူတို႔ကို အတင္းအက်ပ္ပဲ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈ လုပ္ရတာပါ။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က ခ်မ္းသာတဲ့ ႏိုင္ငံ မဟုတ္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ကမာၻေပၚမွာ လူဦးေရအထူထပ္ဆုံးႏိုင္ငံပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ဘဂၤါလီ  (မူရင္း ႐ိုဟင္ဂ်ာ) ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လုပ္စရာရွိတာေတြ အမ်ားႀကီးလုပ္ထားၿပီးပါၿပီ။ အျခားသူေတြက လာၿပီးေတာ့ ေရွ႕ဆက္လုပ္စရာေတြလုပ္ဖို႔ အခ်ိန္ က်ပါၿပီ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ဒီကိစၥက ကၽြန္ေတာ္တို႔ျပႆနာ မဟုတ္ပါဘူး။ ႏိုင္ငံတကာျပႆနာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကသာ သူတို႔ကို ကာကြယ္မေပးခဲ့ရင္ သူတို႔မ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္ခံရႏိုင္ပါတယ္။ ဒီစကားက ၿခိမ္းေျခာက္သလို ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ သူတို႔ကိုတစ္ေနရာရာကို ပို႔ခ်င္ပါတယ္။ သူတို႔ကိုလာေခၚလိုတဲ့ သူေတြဆီကို ပို႔ေပးလိုက္ခ်င္ပါတယ္။ သူတို႔ကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာထားဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မတတ္ႏ္ိုင္ပါဘူး။

ေမး    –       အဲဒီလို အျခားေနရာကို ပို႔လို႔မရရင္၊ ေခၚမယ့္သူ မရွိရင္ ဒီဒုကၡသည္ေတြ ဘာဆန္ခ်ားကၽြန္းကို ပို႔ကို ပို႔မွာလား။

ေျဖ    –        ဒီကၽြန္းကို ပို႔တဲ့ကိစၥကလည္း ယာယီအစီအစဥ္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သူတို႔ကို အဲဒီကၽြန္းမွာလည္း အၿမဲတမ္းခ်ည္းေတာ့လည္း မထားႏိုင္ပါဘူး။

ေမး    –       ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က ကုလသမဂၢ မေက်မနပ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္ပါ့မလား။

ေျဖ    –        ကုလသမဂၢက ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ အကူအညီမျဖစ္ပါဘူး။ သူတို႔ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ အလုပ္ျဖစ္တဲ့ပတ္ဝန္းက်င္မ်ိဳး ဖန္တီးႏိုင္ေအာင္ အလုပ္မလုပ္ၾကပါဘူး။ ဒီ ကုလသမဂၢေအဂ်င္စီေတြ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာသြားၿပီး အလုပ္လုပ္ၾကပါလား။ သူတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကို သြားသင့္တယ္။ အထူးသျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ကို သြားၿပီးေတာ့ ဒီဒုကၡသည္ေတြ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျပန္ရာမွာ အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစမယ့္ အေျခအေနမ်ိဳးေတြကို ဖန္တီးေပးသင့္တယ္။ ကုလသမဂၢက ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေမၽွာ္လင့္ထားတဲ့ အလုပ္မ်ိဳးလုပ္တာ မေတြ႕ရပါဘူး။

ေမး    –       ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ရဲ႕ အစီအစဥ္ကို မေထာက္ခံရင္ ကုလေအဂ်င္စီေတြကို  ႏွင္ထုတ္ပစ္မွာလား

ေျဖ    –        လိုအပ္ရင္ လုပ္ပါမယ္။

ေမး    –       ဒီပို႔မယ္ ကၽြန္းက ဆိုက္ကလုန္းမုန္တိုင္းဒဏ္ ခံရႏ္ိုင္ေျခ ရွိပါတယ္။ ဒီကၽြန္းက လူေတြေနထ္ိုင္ဖို႔  လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရမႈ ရွိပါသလား။

ေျဖ    –        ရွိပါတယ္။ အဲဒီကၽြန္းမွာ တာ႐ိုးေတြ၊ အိမ္လွလွေလးေတြလည္း ေဆာက္ထားပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသားေတြကို အဲဒီမွာ သြားေနဖို႔ေျပာလိုက္ရင္ ေသခ်ာေပါက္ သူတို႔ သြားေနၾကမွာပါ။

ေမး    –       ဒီဒုကၡသည္ေတြ ဘာဆန္ခ်ားကၽြန္းကို ေ႐ႊ႕သြားၿပီးရင္ သူတို႔ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ သြားလာႏိုင္မွာလား။ ဒါမွမဟုတ္ သူတို႔ကို ကၽြန္းေပၚမွာ  ပိတ္ထားမွာလား။

ေျဖ    –        ကၽြန္ေတာ့္အထင္ေတာ့ သူတို႔လြတ္လြတ္လပ္လပ္ သြားလာႏိုင္မွာပါ။

စာၫႊန္း။       ။ Bangladesh to UN: ‘Support Rohingya island relocation or leave the country’

ဉာဏေက်ာ္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *