ကမာၻကေျပာေသာ ျမန္မာ့အေၾကာင္း

ယခုေဖာ္ျပမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ ျမန္မာ့ေရးရာကိစၥမ်ားကို ကမၻာ့သတင္းမီဒီယာ၊ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးေလာက၊ ကမၻာ့ပညာရွင္ေလာကစသည္တို႔၌ မည္သို႔႐ႈျမင္သုံးသပ္ၾကသည္ဆိုသည့္ အေၾကာင္းမ်ားျဖစ္သည္။ ဤေနရာတြင္ ျပင္ပအျမင္မ်ားကို ေဖာ္ျပသည္ဆိုရာ၌ မူရင္းေရးသားေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ The Voice Journal က ေကာင္းျခင္း၊ ဆိုးျခင္း၊ မွန္ျခင္း၊ မွားျခင္း၊ ေထာက္ခံျခင္း၊ ကန္႔ကြက္ျခင္း အလ်ဥ္းမရွိဘဲ စာဖတ္သူ၏ သိခြင့္ကို တတ္စြမ္းသမၽွျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ႀကိဳးစားၾကည့္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ‘ကမၻာကေတာ့ ျမန္မာကို ဒီလိုအျမင္ရွိေနတယ္’ ဆိုသည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။

သမိုင္းတန္ဖိုး၊ သိပၸံတန္ဖိုးမ်ားျပည့္ေနသည့္ ျမန္မာ့ပယင္းတြင္း၏ ကံၾကမၼာ

ျမန္မာႏိုင္ငံ ကခ်င္ျပည္နယ္ဟူးေကာင္းခ်ိဳင့္ဝွမ္းအတြင္း ေတြ႕ရွိထားသည့္ ပယင္းတြင္းမ်ားသည္ သိပၸံပညာအတြက္ အဖိုးမျဖတ္ႏိုင္သည့္ ေက်ာက္ျဖစ္႐ုပ္ႂကြင္းမ်ားရာႏွင့္ခ်ီ၍ တည္ရွိေနသည့္ တြင္းမ်ား ျဖစ္သည္။

ယင္းတြင္းမ်ားတြင္ ေတြ႕ရေသာ ေက်ာက္ျဖစ္႐ုပ္ႂကြင္းမ်ားမွာ ႏွစ္ေပါင္း ၉၉ သန္းခန္႔သက္တမ္းရွိၿပီျဖစ္ၿပီး မ်ိဳးသုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္သြားၿပီျဖစ္ေသာ ဒိုင္ႏိုေဆာသတၱဝါ၏ အၿမီးမွ အေမႊးအေတာင္မ်ား၊ ငွက္တစ္ေကာင္လုံး၏ ေက်ာက္ျဖစ္႐ုပ္ႂကြင္းမ်ား၊ ဖားမ်ား၊ ပုတ္သင္ညိဳ၊ ဖြတ္ စသည့္ တြားသြားသတၱဝါမ်ား၊ မေရမတြက္ႏိုင္သည့္ အင္းဆက္ပိုးမႊားမ်ားႏွင့္ ေက်ာ႐ိုးမဲ့သတၱဝါမ်ား၏ ႐ုပ္ႂကြင္းသတၱဝါမ်ား ေတြ႕ရသည္။

အဆိုပါ ပယင္းတြင္းမ်ားကို တူးေဖာ္ရာတြင္ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးအေျခအေနမ်ားရွိေနသကဲ့သို႔ တူးေဖာ္ရရွိသည့္ ပယင္းေက်ာက္မ်ားကိုလည္း တစ္ဖက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံထိန္ခ်ဳံးၿမိဳ႕ရွိ ေက်ာက္မ်က္ရတနာေဈးကြက္သို႔ ေမွာင္ခိုေရာင္းခ်ျခင္းမ်ိဳးလည္း ရွိသည္။ ေက်ာက္ျဖစ္႐ုပ္ႂကြင္းအေၾကာင္း ေလ့လာသည့္ ပညာရွင္မ်ားမွာ အဆိုပါ ပယင္းေက်ာက္မ်ားကို အဓိကဝယ္ယူသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ၎ ပညာရွင္မ်ားက သတၱဝါမ်ိဳးစိတ္သစ္မ်ားအေၾကာင္း ေရးသားထားသည့္ စာတမ္းမ်ားကို လစဥ္ဒါဇင္ႏွင့္ခ်ီ၍ ထုတ္ေဝလ်က္လည္းရွိသည္။

အဆိုပါ ပယင္းတြင္းမ်ားမွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ထိ ကခ်င္ေဒသခံမ်ားက ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ္လည္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လမွစတင္၍ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က သိမ္းပိုက္ထားသည္။ အဆိုပါ ပယင္းမိုင္းတြင္းမ်ားသိမ္းယူေရး ထိုးစစ္မ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံလူေပါင္းမ်ားစြာ အိုးအိမ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးခဲ့ရသည္။ ထို႔ျပင္ ကုလသမဂၢက ယင္းလုပ္ရပ္ကို လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈ၊ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ရာဇဝတ္မႈမ်ားအျဖစ္ ျပစ္တင္ခဲ့သည္။

ပယင္းမိုင္းတြင္းကို သိမ္းယူျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ထိပ္တန္းဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား၏ ေငြအိတ္ထဲသို႔ ေငြမ်ား တရားမဝင္ေရာက္ရွိသြားေစေၾကာင္း ကခ်င္ေဒသခံအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုက အတည္ျပဳေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာအစိုးရကမူ ယင္းထိုးစစ္မ်ားသည္ ပယင္းတြင္းမ်ားကို တရားမဝင္တူးေဖာ္ေနမႈႏွင့္ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ကို အကာအကြယ္ေပးရန္ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ ကခ်င္ဖြံၿဖိဳးေရးကြန္ရက္အဖြဲ႕ (Kachin Development Networking Group – KDNG) က ျမန္မာတပ္မေတာ္သည္ ေက်ာက္ျဖစ္႐ုပ္ႂကြင္းမ်ား အစုလိုက္အျပဳလိုက္ရွိရာ ဟူေကာင္းခ်ိဳင့္ဝွမ္း၌ အထိန္းအကြပ္မရွိ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားျပန္လည္လုပ္ကိုင္ေနသည္ဟုဆိုသည္။ ယင္းသို႔ ျဖစ္ရသည္မွာ သိပၸံပညာဆိုင္ရာလိုအပ္ခ်က္၏ ေတာင္းဆိုမႈမွာလည္း တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ပါဝင္သည္။ ပယင္းေက်ာက္ကုန္သြယ္ေရးမွာ တန္ဖိုးအားျဖင့္ တစ္ႏွစ္လၽွင္ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္းတစ္ေထာင္ထိ ရွိသည္ဟု KDNG အဖြဲ႕က ဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ ပယင္းေက်ာက္တြင္းရွိရာ ေက်း႐ြာမ်ားမွာ လူေပါင္း ၃,၀၀၀ ခန္႔ အိုးအိမ္စြန္႔ခြာ၍ အတည္တက်မရွိသည့္ ယာယီဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေနရၿပီး အကူအညီေပးရန္လည္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ျငင္းဆန္ထားေၾကာင္း အဆိုပါအဖြဲ႕က ဆိုသည္။

KDNG အဖြဲ႕က ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ထိုးစစ္မ်ားကို ရပ္တန္႔ရန္ႏွင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာသြားသူမ်ား ၎တို႔ ေနရပ္ကို ျပန္လာခြင့္ေပးရန္ တိုက္တြန္းေတာင္းဆိုထားသည္။ ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံျခားအစိုးရမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနႏွင့္လည္း ျမန္မာႏ္ိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားရပ္ဆိုင္းၾကရန္ႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာအကူအညီမ်ားေပးရန္ တိုက္တြန္းထားသည္။

ယခုသတင္းကို ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံလန္ဒန္အေျခစိုက္ New Scientist မဂၢဇင္းက ယခုႏွစ္ ေမလတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့အၿပီးတြင္ အေမရိကန္သဘာ၀သမိုင္းဆိုင္ရာျပတိုက္မွ ပယင္းေက်ာက္ဆိုင္ရာပညာရွင္ ေဒးဗစ္ဂရီမာလ္ဒီက ျမန္မာပယင္းေက်ာက္မ်ားကို ဝယ္ယူျခင္းမျပဳရန္ တိုက္တြန္းစကား ေျပာၾကားထားေလေတာ့သည္။

လန္ဒန္ရွိျမန္မာသံ႐ုံးကို ေမးျမန္းခဲ့ေသာ္လည္း တစ္စုံတစ္ရာတုံ႔ျပန္ေျဖၾကားျခင္းမရွိေပ။

စာၫႊန္း။       ။ Military now controls Myanmar’s scientifically important amber mines

ဧေက်ာ္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *