မႏၱေလးတကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ကို စစ္ေဆးရန္ ဌာနဆိုင္ရာစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ ဝန္ႀကီးဌာနမွ ဖြဲ႔စည္း

ပံုစာ၊ ယေန႔ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာ႐ွင္းလင္းပြဲ။

မႏၱေလး၊ စက္တင္ဘာ ၆

မႏၱေလးတကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာသီတာဝင္းအား ဌာနဆိုင္ရာစစ္ေဆးရန္အတြက္ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေဆာင္သည့္ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ကို စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔ကဖြဲ႔စည္းလိုက္ေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီးက ယေန႔ ထုတ္ျပန္သည္။

ဌာနဆိုင္ရာ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ ဥကၠ႒အျဖစ္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးဝင္းေမာ္ထြန္းႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ စာစစ္ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးမ်ိဳးသန္႔၊ ေမာ္လၿမိဳင္တကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေအာင္ျမတ္ေက်ာ္စိန္တို႔ကို တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းအဖြဲ႔သည္ စစ္ေဆးေတြ႔႐ွိခ်က္၊ သံုးသပ္ခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားေဖာ္ျပခ်က္မ်ား ပါ႐ွိသည့္ အစီရင္ခံစာကို စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထား၍ တင္ျပရမည္ဟု ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ထပ္မံ ေဖာ္ျပထားသည္။

မႏၱေလးတကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာသီတာဝင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ၫႊန္ၾကားခ်က္အား ခ်ိဳးေဖာက္ၿပီး ၎ႏွင့္ ရင္းႏွီးကြၽမ္းဝင္သည့္ လုပ္ငန္း႐ွင္အား Food Court(စားေသာက္တန္း) လုပ္ကိုင္ခြင့္ ေပးထားသည့္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မႏၱေလးတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ကို စိစစ္အေရးယူေပးရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မ႐ွင္ထံ မႏၱေလးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢမွ တိုင္ၾကားထားသည္။

Food Court ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ကတည္း က ေဆာက္လုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္ကာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမွ သေဘာတူသည့္ လက္မွတ္အတုမ်ားလည္း ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မွ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု ေက်ာင္းသားသမဂၢမွ စြပ္စြဲထားသည္။

Image may contain: 4 people, people sittingImage may contain: one or more people, people on stage and people standing

ယင္းကိစၥမ်ားအတြက္ မွန္ကန္မွ်တေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္း စစ္ေဆး အေရးယူေပးေရး၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ဘက္လိုက္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ကို အယံုအၾကည္မရွိ၊ မႏၲေလးတကၠသိုလ္အား အသံုးခ်၍ ကိုယ္က်ိဳးရွာေသာ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ အလိုမရွိ အလိုမရွိ၊ ေက်ာင္းတြင္း စီမံကိန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ခ်ျပေရး ဒို႔အေရး ဒို႔အေရး၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ တည္ဆဲဥပေဒအား ေဖာက္ဖ်က္လုပ္ေဆာင္ေသာ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဴပ္ေရးအဖြဲ႔ကို စီစစ္အေရးယူေပးေရး စသည့္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို ေက်ာင္းသားသမဂၢမွ ေတာင္းဆို၍ ေက်ာင္းအတြင္း ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈကို စက္တင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔မွ စတင္ခဲ့ၿပီး ယေန႔အထိ ေျပလည္မႈ မရေသးေပ။

ယင္းသပိတ္ေမွာက္ဆႏၵျပမႈကို မႏၲေလးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ မွ သပိတ္ေမွာက္ ေကာ္မတီအဖြဲ႔အင္အား (၇) ဦးျဖင့္ စတင္ခဲ့ရာ ယေန႔အထိ ဝန္းရံသူ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ အင္အား ေလးရာေက်ာ္႐ွိၿပီဟု သပိတ္ေမွာက္ေကာ္မတီက ယေန႔နံနက္ပိုင္းက ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာ႐ွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာဆိုသည္။

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *