ဘဂၤါလီအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကို ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွတကၠသိုလ္ေက်ာင္းထုတ္

Photo - CBIU

ေကာ့ဘဇာ၊ စက္တင္ဘာ ၉

ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွရွိ ေကာ့ဘဇာ ႏိုင္ငံတကာတကၠသိုလ္သည္ ေက်ာင္းသူတစ္ဦးကို ဘဂၤါလီ(မူရင္းတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟုသုံး) ဒုကၡသည္ ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ ေက်ာင္းထုတ္လိုက္ေၾကာင္း AFP သတင္းဌာက ေဖာ္ျပသည္။

ယင္းသို႔ ေက်ာင္းထုတ္လိုက္ေၾကာင္းကို အဆိုပါေက်ာင္းက စက္တင္ဘာ ၈ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၏ တရားဝင္ေက်ာင္းပညာေရးတြင္ ဒုကၡသည္မ်ားကို ပိတ္ပင္ထားသည္ဟုလည္း အဆိုပါသတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အသက္ ၂၀ အ႐ြယ္ရွိ ရဟီမာအက္တာခူရွီးဆိုသည့္ အမ်ိဳးသမီးကို ေက်ာင္းထုတ္လိုက္ေၾကာင္း ေကာ့ဘဇာႏိုင္ငံတကာတကၠသိုလ္က ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး သူ(မ)ကိစၥကို စုံစမ္းစစ္ေဆးသြားမည္ဟုဆိုသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွျပည္တြင္းမီဒီယာမ်ား၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ အဆိုပါအမ်ိဳးသမီးသည္ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ သူ၏ ဘဂၤါလီမွတ္ပုံတင္ကို ထိန္ခ်န္ထားသည္ဟု ဆိုသည္။

“႐ိုဟင္ဂ်ာ(မူရင္းအသုံးအတိုင္း)ေတြ ကြၽန္ေတာ္တို႔တကၠသိုလ္တက္လို႔မရပါဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ သူတို႔က ဒုကၡသည္ေတြျဖစ္ေနလို႔ပါ။ ႏိုင္ငံျခားသားေတြ ဒီမွာေက်ာင္းတက္လို႔ရတယ္၊ ဒါေပမဲ့ သူတို႔က လုပ္ထုံးလုပ္နည္းကို လိုက္နာရပါမယ္” ဟု တကၠသိုလ္၏ အႀကီးအကဲ အဘူလ္ ကတ္ရွမန္း က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေက်ာင္းထုတ္ခံရသည့္ အမ်ိဳးသမီးသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္သည့္ စစ္တေကာင္းၿမိဳ႕တြင္ အထက္တန္းေအာင္ျမင္ခဲ့ေၾကာင္း အေထာက္အထားစာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား ျပသၿပီး ေက်ာင္းေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္ဟုလည္း သူကဆိုသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွအမ်ိဳးသားတကၠသိုလ္တြင္ ဥပေဒပညာသင္ၾကားေနသည့္ ခူရွီးသည္ ၎အေနႏွင့္ စိတ္ထိခိုက္ခံစားရေၾကာင္း AFP သတင္းဌာနသို႔ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

“တျခားမိန္းကေလးေတြဆို အခုလိုအခ်ိန္မွာ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ သတ္ေသသြားေလာက္တယ္၊ ဒါေပမဲ့ ဒီအေျခအေနကို ရင္ဆိုင္ဖို႔ ကြၽန္မအေကာင္းဆုံးႀကိဳးစားေနပါတယ္” ဟု သူက ဆိုခဲ့သည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွအာဏာပိုင္မ်ားသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္မ်ားအတြင္း ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ရခက္လာသည့္အတြက္ ေအာ္ပေရတာမ်ားကို မိုဘိုင္းဖုန္း ဝန္ေဆာင္မႈ ျဖတ္ေတာက္ရန္ ၫႊန္ၾကားခဲ့သည္။

ယင္းအေျခအေနကို ပယ္ဖ်က္အဆုံးသတ္ေပးရန္ လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႕က စက္တင္ဘာ ၇ ရက္ေန႔က ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီး အေျခအေနမ်ား ပိုမိုဆိုးသြားေစလိမ့္မည္ဟုလည္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ေက်ာင္းထုတ္ခံရသည့္ ခူရွီကမူ သူ၏ မိဘမ်ားသည္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ားထဲက ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွသို႔ ေရာက္ရွိေနခဲ့ၿပီး သူက ေကာ့ဘဇာတြင္ ေမြးဖြားႀကီးျပင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

“ကြၽန္မထပ္သြားခ်င္ေသးတယ္၊ ဒါေပမဲ့ အဲဒါဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ ကြၽန္မ မသိဘူး” ဟု သူကဆိုသည္။

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *