မိုးအကုန္တြင္ မီးမျပတ္ေစရန္ မဂၢါဝပ္တစ္ေထာင္ေက်ာ္ ျပင္ဆင္ထား

ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၉

ေရအားမွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားအဓိကထုတ္ယူရသည့္အတြက္ေၾကာင့္ မိုးရာသီအကုန္တြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား မျပတ္ေတာက္ေစေရးအတြက္ လွ်ပ္စစ္ မဂၢါဝပ္တစ္ေထာင္ေက်ာ္ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္း ရန္ကုန္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အားေပးေရးေကာ္ပိုေရရွင္း (YESC) ဥကၠ႒ ဦးေမာင္ေမာင္လတ္က စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ေျပာၾကားသည္။

လာမည့္ေႏြရာသီအတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျပတ္ေတာက္မႈမရွိေစေရးအတြက္ မဂၢါဝပ္ ၁၀၄၀ ကို တင္ဒါေခၚ ထားကာ အခ်ိန္မီၿပီးစီးရန္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားအလွည့္က်မေပးရေအာင္ ဒါကို ( တင္ဒါေခၚထားတဲ့ မဂၢါဝပ္ ၁၀၄၀) ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးေမာင္ေမာင္လတ္က ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါစီမံကိန္းမ်ားမွာ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးကြ်န္းေခ်ာင္းစီမံကိန္းမွ ၂၀ မဂၢါဝပ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလုံစီမံကိန္းမွ ၁၂၀ မဂၢါဝပ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ေက်ာင္ျဖဴစီမံကိန္းမွ ၁၅၀ မဂၢါဝပ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး သန္လ်င္မွ ၃၅၀ မဂၢါဝပ္ ႏွင့္ သာေကတ ၄၀၀ မဂၢါဝပ္တို႔ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ တင္ဒါကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ေခၚယူထားျခင္းျဖစ္ကာ သဘာဝဓာတ္ ေငြ႕(Gas)သုံး ဓာတ္အားေပးစက္ရုံ ကြ်န္းေခ်ာင္း၊ အလုံ ႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ရည္ (LNG) သုံးဓာတ္အားေပး စက္ရုံ ေက်ာက္ျဖဴ၊ သန္လ်င္၊ သာေကတတို႔မွထြက္ရွိသည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမ်ားကိုဝယ္ယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိသည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေႏြရာသီကာလအတြင္းက ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္ရုံမ်ားတြင္ ေရဝင္ေရာက္မႈနည္းျခင္းေၾကာင့္ ဓာတ္အားျပတ္ေတာက္မႈမၾကာခဏျဖစ္ရကာ လွ်ပ္စစ္အလွည့္က်ေပးသည့္စနစ္ျဖင့္ ဓာတ္အားမွ်ေဝသုံးစြဲရသည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *