ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ငွက္ဖ်ားေရာဂါျဖစ္ပြားမႈကို ခန္႔မွန္းႏိုင္မည့္ နည္းပညာ နာဆာတီထြင္

Photo - AFP

ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၁၀

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ငွက္ဖ်ားေရာဂါျဖစ္ပြားမႈကို အာကာသထဲမွ ခန္႔မွန္းႏိုင္သည့္ နည္းပညာသစ္ကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ အမ်ိဳးသားေလေၾကာင္းႏွင့္ အာကာသအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအဂ်င္စီ(နာဆာ) က တီထြင္ေနေၾကာင္း AFP သတင္းဌာနတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ေဆးယဥ္ပါးသည့္ မ်ိဳးစိတ္မ်ားထြက္ေပၚလာၿပီး တစ္ကမၻာလုံးသို႔ပ်႕ံႏွံ႕ၿပီး အသက္ဆုံးရႈံးႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္မ်ားရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ နည္းပညာသစ္ကို တီထြင္ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု အဆိုပါသတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၀ မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ငွက္ဖ်ားေရာဂါျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းႏွင့္ ယင္းေၾကာင့္ ေသဆုံးမႈႏႈန္းသည္ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ က်ဆင္းခဲ့သည္ဟု ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ (WHO) အညႊန္းကိန္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းသည္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မွဳပိုေကာင္းလာၿပီး ေဆးစိမ္ျခင္ေထာင္မ်ားကို အသုံးျပဳလာျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါသတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ မဲေခါင္ေဒသတြင္း အျခားအိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ပါက ပ်ံ႕ႏွံ႕မႈႏႈန္း ျမင့္မားေနေသးသည္ဟုလည္း AFP က ေရးသားသည္။

ေဆးယဥ္ပါးသည့္ မ်ိဳးစိတ္ေပါင္းမ်ားစြာသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ေပါက္ဖြားၾကၿပီး ယင္းမွတစ္ဆင့္ တစ္ကမၻာလုံးျဖစ္ပြားမႈ၏ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည့္ အာဖရိကအထိ ပ်ံႏွံ႕ေရာက္ရွိသြားမည္ကို စိုးရိမ္ေနၾကသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ိဳးကို တိုက္ဖ်က္ရန္အတြက္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါမျဖစ္ခင္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ အထူးနည္းပညာကို နာဆာက တီထြင္ေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိပၸံပညာရွင္ တာတီရာနာ လိုဘိုဒါ က ေျပာသည္။

“လူအမ်ားစုက အထူးျပဳလုပ္ထားတဲ့ပုံစံမ်ိဳး နည္းနည္းေလာက္ေတာ့ သုံးၾကတယ္၊ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္မတို႔ ဒီမွာလုပ္ေနတာနဲ႔ေတာ့ ထိေရာက္မႈနဲ႔ စြမ္းေဆာင္ရည္ပိုင္းမွာ မတူပါဘူး” ဟု ေမရီလန္း တကၠသိုလ္၏ ပါေမာကၡလည္းျဖစ္သည့္ လိုဘိုဒါက ဆိုသည္။

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *