ရေနာင္းရွိ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းကေလးငယ္မ်ား ပညာဆက္သင္ႏိုင္ေရး ထိုင္းအစိုးရ ေျဖရွင္းေပးမည္

ပုံစာ - ထိုင္းအလုပ္သမားေရးရာ ဝန္ႀကီး MR Chatu Mongol Sonakul

ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၁၁

ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ရေနာင္းရွိ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ ကေလးငယ္မ်ားသည္ ပညာေရးဌာနမ်ား ပိတ္ထားသည့္အတြက္ ပညာဆက္လက္သင္ၾကားေရး အခက္အခဲျဖစ္ေနသည္ဟု ဘန္ေကာက္ပို႔စ္ သတင္းဌာနက ေရးသားသည္။

ယင္းသို႔ႀကဳံေတြ႕ေနရသည့္ အေျခအေနမွ ကေလးမ်ား ပညာျပန္လည္သင္ၾကားႏိုင္ေရးအတြက္ ထိုင္းႏိုင္ငံ အလုပ္သမားႏွင့္ လုံၿခဳံေရးဌာန အရာရွိမ်ားက အတူတကြႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိေၾကာင္း ထိုင္းအလုပ္သမားေရးရာ ဝန္ႀကီး MR Chatu Mongol Sonakul က ေျပာၾကားသည္။

ထိုင္းအလုပ္သမားေရးရာဝန္ႀကီးသည္ စက္တင္ဘာ ၁၀ ရက္က ျမန္မာသံအမတ္ ဦးမ်ိဳးျမင့္သန္းႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ ယင္းသို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါေတြ႕ဆုံမႈတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းကေလးငယ္မ်ားကို ပညာသင္ၾကားေပးေနသည့္ ပညာေရးဌာနမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ျမန္မာေက်ာင္းဆရာ ၃၂ ဦးကို ထုိင္းက ၾသဂုတ္လ ၂၆ ရက္က ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးခဲ့ျခင္းကို စိုးရိမ္မိေၾကာင္း ျမန္မာသံအမတ္က ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ယင္းသို႔ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးခံရသည့္ ျမန္မာ ၃၂ ဦးထဲမွ ၃၁ ဦးသည္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးေထာက္ခံစာ ကိုင္ေဆာင္ၿပီး တစ္ဦးမွာ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္သူျဖစ္သည္။

၎တုိ႔သည္ ရေနာင္းရွိ သင္ၾကားေရးဌာနမ်ားတြင္ လိုင္စင္မရွိဘဲ စာသင္ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု အဆိုပါသတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

သူတို႔သည္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအျဖစ္သာ မွတ္ပုံတင္ေလွ်ာက္ထားခဲ့ၿပီးေနာက္ ထုိင္းအလုပ္သမားဥပေဒကို ေဖာက္ဖ်က္ၿပီး စာသင္ၾကားေရးအလုပ္ကို လုပ္ကိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေက်ာင္းဆရာ ၃၂ ဦးကို တစ္ဦးလွ်င္ ဘတ္ ငါးေထာင္ ဒဏ္ရိုက္ခဲ့ၿပီး သင္ၾကားေရးဌာနမ်ားမွ ထုတ္ပယ္ခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါဌာနမ်ားကို ပိတ္ခိုင္းခဲ့ျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း MR Chatu Mongol က ဆိုသည္။

သံအမတ္ႀကီးသည္ ျမန္မာကေလးငယ္မ်ား၏ ပညာေရးထိခိုက္မည္ကို စိုးရိမ္ခဲ့သည္ဟုလည္း သူက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ပညာေရးဌာနမ်ားတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ ကေလးငယ္မ်ားကို ျမန္မာ၊ ထိုင္းႏွင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား အေရး၊ အဖတ္ သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိသည္။

ကေလးငယ္မ်ားသည္ ေနာက္ဆုံးတြင္ ေနရပ္ျပန္ၾကမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သင္ခန္းစာမ်ားကို ျမန္မာ့ပညာေရး သင္ရိုးအတိုင္း သင္ၾကားေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းေၾကာင့္ပင္ ျမန္မာဆရာမ်ားကို ခန္႔အပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယင္းသတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ရေနာင္းရွိ ပထမဆုံး သင္ၾကားေရးဌာနကို ၂၀၀၆ ခုႏွစ္က ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုအခါ သင္ၾကားေရးဌာန ၁၀ ခုရွိေနၿပီး ျမန္မာကေလးငယ္ သုံးေထာင္ခန္႔ ပညာသင္ၾကားေနသည္။

MR Chatu Mongol ကမူ ၎တို႔ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ လုံၿခံဳေရးအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံညိွႏိႈင္းၿပီး ေျဖရွင္းမည့္နည္းလမ္း ရွာေဖြသြားမည္ဟု ဆိုသည္။

“ထိုင္းက ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား လိုအပ္ပါတယ္၊ အလုပ္သမားအမ်ားစုက ဂရုစိုက္ရမယ့္ ကေလးေတြရွိၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကလည္း သူတို႔ကေလးေတြကို ဂရုစိုက္ရမယ္။ ၿပီးေတာ့ သူတို႔အတြက္ အေျခခံပညာေရး ေထာက္ပ့ံေပးဖို႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္” ဟု သူက ဆိုခဲ့သည္။

ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိသည့္ ေျဖရွင္းမႈအျဖစ္ သင္ၾကားေရးဌာနမ်ားအတြက္ ျမန္မာေက်ာင္းဆရာမ်ားကို အထူးေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္သြားျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းသို႔ျဖစ္ေပၚလာပါက ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအမ်ားစုရွိသည့္ အျခားခရိုင္မ်ားရွိ သင္ၾကားေရးဌာနမ်ားတြင္လည္း အလားတူ အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ိဳးျဖင့္ အလုပ္ေလွ်က္ထားႏိုင္လိမ့္မည္ဟုလည္း သူက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာဆရာမ်ား၏ လစာမွာ တစ္လ ဘတ္ ငါးေထာင္သာရၿပီး ယင္းသည္ ရေနာင္းရွိ အနိမ္ဆုံး တစ္ရက္လုပ္ခ ဘတ္ ၃၁၀ ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက နည္းသည္ဟု မွတ္ယူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သင္ၾကားေရးဌာနမ်ားႏွင့္ အနီးကပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ INGOs ဝန္ထမ္းတစ္ဦးက ေျပာဆိုသည္။

“လစာက အရမ္းနည္းတယ္၊ ေက်ာင္းဆရာေတြက လုပ္အားေပးသေဘာမ်ိဳး ျဖစ္ေနတယ္”ဟု ၄င္းက ဆိုသည္။

သင္ၾကားေရးဌာနမ်ား ျပန္ဖြင့္ႏိုင္ေရး အစိုးရ၏ အကူအညီလိုအပ္သည္ဟုလည္း ၄င္းက ဆိုသည္။

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *