မင္းမဲ့စ႐ိုက္ဆန္မႈ ႀကီးထြားလာသည့္ ျပည္နယ္

နယ္ေျမမလံုျခံဳမႈေၾကာင့္ေဒသခံျပည္သူလူထု၏စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈကိုျမင့္တက္ေစသည္

စစ္မက္ျဖစ္ပြားေနသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ မင္းမဲ့စ႐ိုက္ဆန္သည့္ လူသတ္မႈမ်ားလည္း စိပ္လာသည္။

အမည္မသိလူတစ္စုက ဝင္ေရာက္သတ္ျဖတ္သည္ဟုသာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကေခါင္းစဥ္တပ္ႏိုင္ေသးသည့္ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မႈမ်ားမွာ ဆိုးသထက္ဆိုးလာသည္။ လူတစ္စု သို႔မဟုတ္ လူတစ္ဦးက ေနအိမ္ထဲဝင္ေရာက္ကာ ေသနတ္ျဖင့္ပစ္ခတ္၊ ဓားျဖင့္ ခုတ္သည့္ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မႈမ်ား မၾကာခဏဆိုသလို ျဖစ္ပြားလာသည္။

ယခုေနာက္ဆုံးျဖစ္ရပ္မွာ ေျမပုံၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေခါင္းျဖတ္သတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းအျပင္ ေခါင္းျဖတ္သတ္႐ုံျဖင့္ ၿပီးမသြားဘဲ လူစည္ကားသည့္ ေဈးဝင္ေပါက္ေရွ႕တြင္ပင္ ေခါင္းျဖတ္သတ္ထားသည့္ ႐ုပ္အေလာင္းမ်ားကို ျပသထားသည္အထိ အတင့္ရဲလာသည္။

တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံအရပ္သားမ်ား ေသဆုံး၊ ဒဏ္ရာရၾကၿပီး ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးရမႈမ်ားေၾကာင့္ ေနာက္ေက်ာမလုံၿခဳံမႈဒဏ္ အႀကီးအက်ယ္ခံစားေနရခ်ိန္ အရပ္သားမ်ားကို လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ခံရမႈမ်ား ျမင့္တက္လာျခင္းမွာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အပူေပၚအပူအထပ္ထပ္ဆင့္ေစခဲ့ျပန္သည္။

“ဥပေဒစိုးမိုးေရးက ပ်က္ေနၿပီေပါ့။ ဥပေဒစိုးမိုးေရး မရွိေတာ့ဘူး” ဟု အထက္ပါျဖစ္ရပ္မ်ားအေပၚ မွတ္ခ်က္ ေပးသူက ေျမပုံမဲဆႏၵနယ္က ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဖသန္းျဖစ္သည္။

လူထုကို ေျခာက္လွန္႔ျခင္း

ေခါင္းျဖတ္သတ္ထားသည့္ ႐ုပ္အေလာင္းႏွစ္ခုကို လူစည္ကားရာေနရာတြင္ထားခဲ့ျခင္းက ျပည္သူလူထုကို ထိတ္လန္႔ေစခဲ့သည္။

ေျမပုံၿမိဳ႕နယ္ ကမ္းေထာင္းႀကီးၿမိဳ႕ ေဈးဝင္ေပါက္ေရွ႕တြင္ ယင္းသို႔ျပသထားသည္ကို စက္တင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔ မိုးလင္းစအခ်ိန္တြင္ ေတြ႕ရွိျခင္းျဖစ္သည္။ အသတ္ခံရသူႏွစ္ဦးစလုံးမွာ အသက္ ၄၀ ေက်ာ္အ႐ြယ္ အမ်ိဳးသားမ်ားျဖစ္ၿပီး တစ္ဦးမွာ ကမ္းေထာင္းႀကီးေဒသခံျဖစ္ကာ က်န္တစ္ဦးမွာ အမ္းၿမိဳ႕နယ္မွ ျဖစ္သည္။

ျဖတ္ထားသည့္ ဦးေခါင္းမ်ားကို ဝမ္းဗိုက္အေပၚတြင္ တင္ထားခဲ့ၿပီး ရင္ဘတ္တြင္လည္း ဓားစိုက္ထားခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားထံမွ သိရသည္။ ယင္းေနရာတြင္ ေသြးအိုင္မ်ားလည္းမရွိသျဖင့္ အျခားတစ္ေနရာတြင္သတ္ျဖတ္ၿပီးမွ ေဈးေရွ႕တြင္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ၎တို႔ထံမွ သိရသည္။

ယင္းအျပင္ အမ္းၿမိဳ႕နယ္တြင္လည္း စက္တင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔ညက ေဒသခံတစ္ဦး မိသားစုႏွင့္အတူ အိပ္ေပ်ာ္ေနခ်ိန္ အသတ္ခံရေသးသည္။ မဲလက္ေမာင္းေက်း႐ြာက အသက္ ၄၀ ႏွစ္အ႐ြယ္ အမ်ိဳးသားကို အမ်ိဳးသားသုံးဦးက ေနအိမ္အတြင္း ဝင္ေရာက္လာၿပီး လည္ပင္းကို ဓားျဖင့္ ခုတ္သတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းျဖစ္စဥ္မ်ားမတိုင္ခင္ကလည္း ေနအိမ္အတြင္း ဝင္ေရာက္လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရခိုင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕(AA) တို႔ၾကား တိုက္ပြားမ်ားျပင္းထန္လာသည့္ ၂၀၁၈ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းက စတင္ကာ ယင္းသို႔လုပ္ႀကံမႈမ်ား စိပ္လာျခင္းျဖစ္သည္။ စစ္မက္ျဖစ္ေနသည့္ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕တြင္ ယင္းသို႔ ျဖစ္ပြားေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ေျမပုံၿမိဳ႕တြင္ပင္ ခုနစ္ႀကိမ္ထက္မနည္းရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

ေျမပုံၿမိဳ႕နယ္ ၾကာအင္းေတာင္ေက်း႐ြာရွိ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၄ရက္ေန႔ညတြင္ ေနအိမ္၌ ဦးခင္ေမာင္သန္းတစ္ဦးတည္း တီဗီၾကည့္ေနခ်ိန္ ေသနတ္သမားဝင္ေရာက္ပစ္ခတ္သျဖင့္ ေသဆုံးခဲ့ရသည္။ ဦးခင္ေမာင္သန္းသည္ ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ALD) တည္ေထာင္ရာတြင္ပါဝင္ၿပီး ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ တာဝန္ယူခဲ့သူလည္းျဖစ္သည္။

ယင္းလုပ္ရပ္မွာ အဆိုပါေဒသတြင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈႏွင့္ လုံၿခဳံမႈမရွိဟု ျပသေနျခင္းျဖစ္ၿပီး မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းကလုပ္သည္ျဖစ္ေစ လူမဆန္သည့္ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္အျဖစ္ အျပင္းအထန္႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္း ALD ယင္းအခ်ိန္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မႈမ်ားမွာ ရပ္ဆိုင္းသြားျခင္းမရွိခဲ့ေပ။

လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မႈ စိပ္လာသည္

လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မႈမ်ားမွာလည္း လက္သည္ေပၚေပါက္ျခင္း မရွိသျဖင့္ ျပည္သူလူထု၏ စိုးရိမ္မႈကို ပိုမိုျမင့္တက္ေစခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္နဝါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔ညတြင္ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္ ပန္းေျမာင္းေက်း႐ြာက အသက္ ၅၆ႏွစ္အ႐ြယ္ အမ်ိဳးသားကို ေသနတ္သမားက ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္။ အဆိုပါၿမိဳ႕နယ္ သာယာကုန္းေက်း႐ြာအုပ္စုတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔က အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ အသက္ ၅၀ ေက်ာ္အ႐ြယ္ အမ်ိဳးသားသည္လည္း ေသနတ္သမား၏ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။

ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ သရက္တပင္ေက်း႐ြာတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လဆန္းပိုင္းက ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္သူ အသက္ ၄၇ ႏွစ္အ႐ြယ္ အမ်ိဳးသားသည္ ကားလမ္းမေဘးရွိ ၎၏ဆိုင္ခန္းတြင္ ထိုးသြင္းဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္ အသတ္ခံခဲ့ရသည္။

ေျမပုံၿမိဳ႕နယ္ ကမ္းေထာင္းႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လ ၁၈ ရက္ေန႔က အလယ္ပိုင္းရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးျဖစ္သူ အမ်ိဳးသားသည္ ေနအိမ္တြင္ တီဗီၾကည့္ေနစဥ္ ေသနတ္သမားက ဝင္ေရာက္ပစ္ခတ္သျဖင့္ ေသဆုံးခဲ့သည္။ ၎အနီးတြင္ မိသားစုဝင္မ်ားလည္း ရွိေနခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါၿမိဳ႕နယ္ ေပါက္တူးေတာင္ေက်း႐ြာတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ဇူလိုင္လ ၅ ရက္ ေန႔ညပိုင္းတြင္ အသက္ ၆၀ နီးပါးအ႐ြယ္အမ်ိဳးသားႏွင့္ ၎၏သမက္ျဖစ္သူ အသက္ ၂၆ ႏွစ္အ႐ြယ္ အမ်ိဳးသားတို႔ကို မ်က္ႏွာဖုံးတပ္ထားသည့္ ေသနတ္သမားမ်ားက ေနအိမ္အတြင္း ဝင္ေရာက္ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္သြားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလိုင္လ ၈ ရက္ေန႔ကလည္း ေက်ာက္ေတာ္ၿမိ႕နယ္ ေမ်ာက္ေတာင္ေက်း႐ြာသားတစ္ဦး ေနအိမ္တြင္ မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္အတူရွိေနစဥ္ ေသနတ္ျဖင့္ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရသည္။ အဆိုပါ ၿမိဳ႕နယ္ ဆင္အိုးခ်ိဳင္ေက်း႐ြာက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးႏွင့္ ရာအိမ္မႉးတစ္ဦးတို႔သည္ ဩဂုတ္လ လဆန္းပိုင္းက ဆင္အိုးဘဂၤါလီ ေက်း႐ြာမွ စာရင္းေကာက္ယူၿပီးအျပန္တြင္ ေပ်ာက္ဆုံးသြားၿပီးေနာက္ ႏွစ္ရက္ခန္႔အၾကာတြင္ ျမစ္ကမ္းေဘး၌ ထိုးသြင္းဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္ ေသဆုံးေနသည္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ၾကသည္။

စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ကလည္း ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ကန္ေစာက္ရဲကင္းစခန္းအနီးရွိ ကုန္စုံဆိုင္တြင္ ဝါးေတာင္ေက်း႐ြာက ဇနီးေမာင္ႏွံသည္ ဓားဒဏ္ရာမ်ားစြာျဖင့္ အသတ္ခံခဲ့ရသည္။

အရပ္သားမ်ား လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ခံရသည့္ အျခားေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားစြာလည္း ရွိေသးသည္။ အရပ္သားအျပင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို တာဝန္ယူရသည့္ ရဲအရာရွိမ်ားပင္ သတ္ျဖတ္ခံရမႈမ်ားလည္းရွိသည္။

ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မႉး ရဲမႉးေစာသန္းလြင္သည္ ဩဂုတ္ ၁၉ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ ဆိပ္ကမ္း အနီးတြင္ရွိေနစဥ္ ဓားျဖင့္အထိုးခံရသျဖင့္ ေဆးကုသမႈခံယူေနရသည္။ ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ယိုးတ႐ုပ္ ေက်း႐ြာရဲစခန္းက ဒုတိယရဲအုပ္တစ္ဦးမွာမူ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔က ဓားဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္ အသတ္ခံရသည္။ ယင္းႏွစ္မႈလုံးတြင္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူကို မေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေသးေပ။

အျပန္အလွန္ စြပ္စြဲျခင္း

လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မႈမ်ားအေပၚ တပ္မေတာ္ႏွင့္ AA တို႔က အျပန္အလွန္ စြပ္စြဲေနၾကသည္။

ေျမပုံၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေခါင္းျဖတ္သတ္မႈအပါအဝင္ အရပ္သားမ်ားအသတ္ခံရသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ယိုးတ႐ုပ္စခန္းက ရဲအုပ္တစ္ဦးအသတ္ခံရမႈ စသည္တို႔မွာ AA လက္ခ်က္ဟု တပ္မေတာ္က ထုတ္ျပန္သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားမွာ ယခင္က ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာေဒသ တို႔တြင္သာရွိခဲ့ၿပီး ေက်ာက္ေတာ္၊ ေျမာက္ဦး၊ မင္းျပား၊ ပုဏၰားကၽြန္း စေသာၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားျခင္း မရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ AA ဝင္ေရာက္လာသည့္အခ်ိန္မွသာ ယင္းသို႔ ႀကဳံေတြ႕ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕မွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဇာ္မင္းထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ေျပာေနတာသည္ အေထာက္အထားမဲ့ ေျပာဆိုေနတာမဟုတ္ဘူး။ ကာယကံရွင္ေတြ ေျပာခဲ့တာေတြနဲ႔ အသတ္ခံရတဲ့ ကာယကံရွင္မိသားစုဘက္ကရယ္၊ အရင္ကျဖစ္ခဲ့တဲ့ လုပ္ရပ္ေတြအရရယ္ ေျပာၾကားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကာယကံရွင္ေတြ ေျပာဆိုခ်က္ကနဦးေမးျမန္းခ်က္ေတြအရ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ထုတ္ျပန္ထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၎က ေျပာဆိုသည္။

ျပည္သူမ်ား၏ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ရာႏႈန္းျပည့္အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္႐ြက္လၽွင္ လုံၿခဳံေရးေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။ 

“ အဖြဲ႕၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးခိုင္သုခကမူ အရပ္သားမ်ားကို လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္သည့္လုပ္ရပ္မွာ ၎တို႔ လက္ခ်က္မဟုတ္ေၾကာင္း ျငင္းဆိုထားသည္။ ယင္းလုပ္ရပ္မ်ားမွာ တပ္မေတာ္၏လုပ္ရပ္မ်ားသာျဖစ္ၿပီး ယင္းျဖစ္ရပ္မ်ားမွာ တပ္မေတာ္၏ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ားႏွင့္ တူေနသည္ဟုလည္း ေျပာဆိုေသးသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ မင္းမဲ့စ႐ိုက္ဆန္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ားေပၚေပါက္ေနသည္ဟုဆိုကာ ရခိုင္ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို တပ္မေတာ္က တာဝန္လႊဲေျပာင္းရယူလိုသျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု ယူဆေၾကာင္းလည္း ဦးခိုင္သုခက ဆိုသည္။

တရားဥပေဒစိုးမိုးပါ၏ေလာ

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ တိုက္ပြဲမ်ားျပင္းထန္ေနသည့္ကာလမွာပင္ အရပ္သားမ်ား လုပ္ႀကံခံရမႈ၊ ေက်း႐ြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ားအပါအဝင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ား အသတ္ခံရမႈ၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို အဓိကကိုင္တြယ္ေနသည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ရဲအရာရွိအသတ္ခံရမႈမ်ားျဖစ္ပြားေနသည္။

ယင္းျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ လက္သည္တရားခံ မရွာႏိုင္ျခင္း၊ မည့္သည့္အေၾကာင္းအရင္းေၾကာင့္ သတ္ျဖတ္ၾကသည္ကို မေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈအေပၚ ေမးခြန္းထုတ္ၾကသည္။

ျပည္သူလူထု၏ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္လုံၿခဳံမႈ မရွိေတာ့သည့္အေျခအေနျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသူက ရခိုင္ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ (ALD) ၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ဦးမ်ိဳးေက်ာ္ ျဖစ္သည္။

“အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ တံဆိပ္ေတြကပ္ၿပီး သတ္တာ၊ ျဖတ္တာေတြ၊ ဖမ္းဆီးအေရးယူတာေတြ အဲဒီလိုမ်ိဳးႀကဳံ ေနရတာကိုး။ ဒီအေပၚမွာ ဘယ္သူမွတကယ္တမ္းက်ေတာ့ တရားဥပေဒအရ အကာအကြယ္မရတဲ့ အေျခအေန ျဖစ္တာေပါ့” ဟု ၎က မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

ALD ၏ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ဦးခင္ေမာင္သန္း အသတ္ခံရမႈ တစ္ႏွစ္နီးပါးၾကာလာသည္အထိ တရားခံမေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ျခင္းအေပၚလည္း ၎က ေဝဖန္သည္။ ဦးခင္ေမာင္သန္း အသတ္ခံရမႈတြင္ အမႈေဖာ္ထုတ္ခ်က္ ထူးျခားမႈမရွိသည့္အျပင္ အရပ္သားမ်ား လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ခံရသည့္ အျခားေသာအမႈမ်ားတြင္လည္း ယင္းအတိုင္းပင္ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ မည္သည့္လူပုဂၢိဳလ္ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းက မည္သည့္အေၾကာင္း အရင္းေၾကာင့္သတ္သည္ဆိုသည္ကိုလည္း မသိရေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

“ေသတဲ့လူက ဆုံးတာပဲ။ ဘာမွေနာက္ဆက္တြဲ ဒီအေပၚမွာ ထပ္ၿပီးေတာ့ ထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိဘူး။ တာ၀န္ယူမႈ ၊ တာဝန္ခံမႈ မရွိၾကဘူး။ ဒီေန႔ျဖစ္ေနတဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ရဲ႕ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈေပါ့”

ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ (ANP) ၏ မူဝါဒေရးရာ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီဝင္လည္းျဖစ္၊ ေျမပုံမဲဆႏၵနယ္က ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္လည္းျဖစ္သူ ဦးေဖသန္းက ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈပ်က္ယြင္းေနၿပီဟု မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

“ဒါမ်ိဳး (လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္) ျဖစ္စဥ္က ေျမပုံၿမိဳ႕နယ္မွာ ခုနစ္မႈရွိၿပီ။ ရခိုင္ျပည္နယ္တစ္ခုလုံးမွာဆိုရင္ ေတာ္ေတာ္ကို မ်ားေနၿပီေပါ့။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီျဖစ္စဥ္ေတြက ဘယ္သူသတ္တယ္၊ ဘယ္ဝါသတ္တယ္ဆိုတာကို ရဲက ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္တာ တစ္ခါမွမရွိဘူး” ဟု ၎က ေျပာဆိုသည္။

ေခါင္းျဖတ္သတ္ထားသည့္ လူႏွစ္ဦး၏ ႐ုပ္အေလာင္းမ်ားကို လူစည္ကားရာ ေဈးေရွ႕တြင္ ျပသထားျခင္းမွာလည္း ျပည္သူလူထု စိုးရိမ္ေၾကာက္လန္႔စိတ္ကို ျမင့္သထက္ျမင့္တက္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပသူမ်ားလည္းရွိသည္။

“ေဈးလမ္း၀မွာ ေခါင္းျဖတ္ၿပီးခ်ထားတယ္ဆိုေတာ့ ကေလးေတြနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးေတြဆိုရင္ စိတ္ဒဏ္ရာေတြ ရသြားႏိုင္တာေပါ့။ လုပ္တဲ့လူေတြက ေၾကာက္စိတ္ဝင္ေအာင္လုပ္တာေပါ့။ ေၾကာက္စိတ္ဝင္ေအာင္ လုပ္တယ္ဆိုတာက ဥပေဒစိုးမိုးေရးပ်က္ေအာင္လုပ္တာေပါ့” ဟု ဦးေဖသန္းက မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းကဲ့သို႔လုပ္ရပ္မ်ား က်ဴးလြန္သူမ်ားကို သက္ေသမ်ားႏွင့္တကြ ဖမ္းဆီးကာ တရား႐ုံးသို႔ တင္ပို႔ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ျဖစ္မလာသျဖင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအေပၚ ျပည္သူလူထု ယုံၾကည္မႈ ေလ်ာ့က်လာေၾကာင္း ေဝဖန္ခ်က္မ်ားလည္းရွိသည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ AA တို႔ကလည္း အဆိုပါျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္တစ္ဖြဲ႕အျပန္အလွန္ အျပစ္လႊဲခ် ေနၾကၿပီး ရဲကလည္း မေဖာ္ထုတ္ႏိုင္သျဖင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ား မေပၚေပါက္ေတာ့ဘဲ ျပည္သူမ်ားသည္ ေကာလာဟလသတင္းမ်ားကိုသာ ၾကားသိေနရေၾကာင္း ဦးေဖသန္းကဆိုသည္။

“လူေတြက တအားစိုးရိမ္ေနၾကတာေပါ့။ တရားခံကို မေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ဘူး ဆိုင္ရာဥပေဒစိုးမိုးေရးမရွိေတာ့ဘူး ေပါ့”ဟု ၎ကေျပာဆိုသည္။ALD ပါတီ၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ဦးမ်ိဳးေက်ာ္ကမူ လုံၿခဳံမႈမရွိသည့္ အေၾကာင္းကို ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ တာဝန္ရွိသူမ်ားကိုယ္တိုင္ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္ဟု ေျပာဆိုသည္။

“သူတို႔ေတြေတာင္မွ ရခိုင္ျပည္နယ္ကို သူတို႔လုပ္ငန္းကိစၥေတြ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ သြားဖို႔အတြက္ လုံၿခဳံေရးအရ အဆင္မေျပဘူးဆိုတာေတြ ျပည္နယ္အစိုးရကိုယ္တိုင္က ေျပာေနတာေတြရွိတယ္”

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေက်း႐ြာအဆင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားကို အဓိကေမာင္းႏွင္သည့္ ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ား အစုလိုက္အၿပဳံလိုက္ ႏုတ္ထြက္ျခင္းမ်ားလည္းရွိေနသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး အသတ္ခံရမႈ၊ ဖမ္းဆီးခံရမႈစသျဖင့္ လက္နက္ကိုင္ႏွစ္ဖြဲ႕ၾကားတြင္ ၾကားၫွပ္သည့္ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ႏုတ္ထြက္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းမွာလည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားအတြက္ စိန္ေခၚမႈျဖစ္ေနသည္။

ပုံမွား႐ိုက္လာႏိုင္သည္

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားမ်ားပ်က္ယြင္းမႈကို အစိုးရကမထိန္းသိမ္းႏိုင္လၽွင္ ေဒသအေျခအေန ပိုမိုစိုးရိမ္ဖြယ္ရာ ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း ေထာက္ျပသူမ်ားရွိသည္။

ေနာက္ထပ္စိုးရိမ္ရသည့္ကိစၥမွာ စက္မက္ျဖစ္ေနသည့္ ႏွစ္ဖက္လက္နက္ကိုင္မ်ားမဟုတ္ဘဲ အျခားလူပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္း ေဒသတြင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပ်က္ယြင္းေနမႈကို အခြင့္ေကာင္းယူကာ ျပစ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္လာႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။

“ပိုစိုးရိမ္ရတာက တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ အၿငိဳးအာဃာတနဲ႔ ဟိုဘက္အဖြဲ႕လိုလို၊ ဒီဘက္အဖြဲ႕လိုလို ၾကားကအသတ္ခံရႏိုင္တဲ့ အေျခအေနေတြလည္း ရွိတာေပါ့။ ၾကားကအေခ်ာင္အျမတ္ထုတ္ၿပီး ပုံမွား႐ိုက္ၿပီးေတာ့ လုပ္လာႏိုင္တဲ့အေျခအေနရွိတာေပါ့” ဟု ဦးေဖသန္းကေထာက္ျပ။

ျပည္သူလူထုကလည္း လက္ရွိအေျခအေနတြင္ စိုးရိမ္ေၾကာက္လန္႔ေနၾကသျဖင့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားအေပၚ သက္ေသမထြက္ဆိုဘဲ ႏႈတ္ပိတ္ကာ ကိုယ္လြတ္႐ုန္းႏိုင္သည့္ အေျခအေနျဖစ္ေနၿပီး ရဲကလည္း မေဖာ္ထုတ္ရဲသည့္ အေျခအေနျဖစ္ေနေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

ရဲမ်ား လက္ေရွာင္ေနေလာ

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားအေပၚ ရဲတပ္ဖြဲ႕က မေဖာ္ထုတ္ႏိုင္မႈအေပၚ ေဝဖန္မႈမ်ား ရွိေနသည္။ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မႉးႏွင့္ ယိုးတ႐ုပ္ရဲစခန္းက ဒုတိယရဲအုပ္တို႔ ျဖစ္ရပ္တြင္ပင္ တရားခံမေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ျခင္းမွာလည္း ေဝဖန္ခံေနရသည္။

ရဲတပ္ဖြဲ႕သည့္ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားအေပၚ ထဲထဲဝင္ဝင္လိုက္ၿပီး စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ရန္ မဝံ့မရဲ ျဖစ္ေနၾကေၾကာင္း၊ စုံစမ္းမႈကို မည္ကာမတၱ၊ တာဝန္ေက်႐ုံသာ လုပ္ေဆာင္သည့္အေျခအေနေတြ႕ရၿပီး ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူကို ေဖာ္ထုတ္ကာ တရား႐ုံးတင္ပို႔ႏိုင္သည့္ အေျခအေနမရွိေၾကာင္း ေဝဖန္မႈမ်ားရွိသည္။

“ရဲဆိုတာက အခု သူတို႔စခန္းမွာပဲေနတာမ်ားတယ္။ ေတာ္႐ုံတန္႐ုံ လူသတ္မႈျဖစ္ရင္ေတာင္ ရာဇဝတ္မႈျဖစ္လို႔ သူတို႔ထြက္မလိုက္ေတာ့ဘူး။ စခန္းမွာပဲေနတာ မ်ားတယ္။ အဲဒီလိုအေျခအေန ျဖစ္ေနတယ္” ဟု ဦးေဖသန္းက ေျပာၾကားသည။္

အဆိုပါသတ္ျဖတ္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရခိုင္ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မႉး ရဲမႉးႀကီးၾကည္လင္းကို စက္တင္ဘာလ ၁၂ ရက္က ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာ ေခါင္းျဖတ္အသတ္ခံရသည့္အမႈကို စုံစမ္းေနသည္ဟုေျပာဆိုၿပီး ေနာက္ ဖုန္းခ်သြားသျဖင့္ အျခားေသာလုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ခံရမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ေမးျမန္းခြင့္မရလိုက္ေပ။

တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈယိုယြင္းျခင္းမွာ စစ္မက္ျဖစ္ပြားျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္လာသည့္ ဆိုးက်ိဳးျဖစ္ၿပီး တိုက္ပြဲမ်ားမွာ ၿမိဳ႕၊ ႐ြာမ်ားႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ျဖစ္ပြားေနသျဖင့္ စစ္မီးမၿငိမ္းေသးသမၽွ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ခံစားရမည့္ အေျခအေနျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပသူမ်ားရွိသည္။

မူလကပင္ ဖြံၿဖိဳးမႈနိမ့္က်ေနသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ စစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုအခက္ေတြ႕လာၿပီး ဖြံၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာလည္း တုံ႔ေႏွးသြားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လက္နက္ကိုင္မ်ားသည္ ဒုကၡေရာက္ေနသည့္ ျပည္သူ႕မ်က္ႏွာကို ေထာက္ထားၿပီး လုပ္ေဆာင္ၾကေစလိုေၾကာင္း တိုက္တြန္းမႈမ်ားလည္း ရွိသည္။ ALD ပါတီ၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ဦးမ်ိဳးေက်ာ္က ယခုကဲ့သို႔ဆိုသည္။

“တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ျပည္င္းစစ္ရပ္စဲေရးနဲ႔ တိုက္႐ိုက္ဆက္စပ္ပတ္သက္တယ္”

ေအအမ္တီ၊ ဇင္လင္းထက္        

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *