ဘဏ္ေခ်းေငြမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍

ဦးေက်ာ္စိန္(ဒုတိယအေထြေထြမန္ေနဂ်ာ(ၿငိမ္း) စီးပြားဘဏ္)

ဗဟိုဘဏ္အေနႏွင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ဖိတ္ၾကားေတြ႕ဆုံၿပီး လက္ရွိႀကဳံေတြ႕ေနရေသာအခက္အခဲကို ေျဖရွင္းေက်ာ္လႊားႏိုင္မည့္ ျငင္သာေပ်ာ့ေပ်ာင္းေသာ Solution တစ္ခုခုရွိေအာင္ ၫွိႏႈိင္းရွာေဖြရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ ၂၇-၈-၂၀၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ (၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေဝးတြင္ မင္းကင္းမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေမာင္ျမင့္က ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။

“လုပ္ငန္းရွင္ေတြအေနႏွင့္ မေပးဆပ္ဘဲေနတာ ေျခာက္လေလာက္ဆိုရင္ ၫွိႏႈိင္းလို႔ရေသာ္လည္း အရင္းအတိုးမဆပ္တာ ၂ ႏွစ္၊ သုံးႏွစ္ျဖစ္လာရင္ ဘဏ္ေတြအေနႏွင့္ ၫွိႏႈိင္းတဲ့အဆင့္ေက်ာ္သြားၿပီး လုပ္ငန္းရွင္ေတြဘက္ကခ်ည္းစဥ္းစားလို႔မရပါဘူး။ ေငြေၾကးကို ယုံၾကည္စြာႏွင့္ ဘဏ္မွာအပ္ႏွံထားတဲ့ ျပည္သူေတြရဲ႕ ေငြေၾကး ဆုံးရႈံးမႈမရွိေအာင္ ကာကြယ္ဖို႔ ဘဏ္ေတြရဲ႕ တာဝန္ျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းရွင္ေတြအတြက္ ဘဏ္ေတြက လိုအပ္တာထက္ ပိုၿပီးေတာ့ လိုက္ေလ်ာမႈ အမ်ားႀကီးလုပ္ခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ ထပ္မံေျဖေလၽွာ႔ေပးရန္ အစီအစဥ္မရွိပါ” ဟု ဗဟိုဘဏ္ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးစိုးသိန္းက ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။ ေခ်းယူစဥ္ကတည္းက အတိုးေရာ အရင္းပါ ျပန္မဆပ္ၾကသည့္ ေခ်းေငြအေျမာက္အျမား ရွိေနသည္ဟုလည္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားသြားပါသည္။

“ကာယကံရွင္ကေတာ့ တစ္ခြန္းပဲ။ ကၽြန္ေတာ္ မဆပ္ႏိုင္ေတာ့ဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္အေပါင္ပစၥည္းကို သိမ္းပါ။ အဲေတာ့ ဘဏ္က ဒီပစၥည္း သူ႕အေပၚ ပိုက္ေဘာမိသြားၿပီ။ ဘဏ္ဆိုတာ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ ပြဲစားမဟုတ္ဘူး။ အဲေတာ့ ဒါကိုေရာင္းဖို႔အတြက္ ေလလံပစ္ရေတာ့မယ္။ အဆင့္ဆင့္ အမ်ားႀကီးလုပ္ရၿပီ။ ဒါမ်ိဳးေတြက တစ္ေယာက္တေလရွိရင္ အေၾကာင္းမဟုတ္ဘူး။ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာႏွင့္ ျဖစ္လာလၽွင္ ဘဏ္ေတြ ရပ္တည္ႏိုင္ပါ့မလား။ ဘဏ္ေတြ ၿပိဳလဲသြားႏိုင္တယ္။ ဘဏ္ေတြ ၿပိဳလဲၿပီဆိုရင္ ေငြေရးေၾကးေရး Crisis ျဖစ္လာမယ္။ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးကာ အခ်ိန္တစ္ခုေပးသင့္တယ္။ ထြက္ေပါက္မရွိေအာင္ ေခ်ာင္ပိတ္မရိုက္သင့္ဘူး” ဟု ေ႐ႊလင္ဗန္းစက္မႈဇုန္ဥကၠ႒ ဦးေအးေသာင္က ေခ်းေငြကိစၥကို ေဝဖန္ေျပာၾကားလိုက္ပါသည္။

ဘဏ္ေခ်းေငြမ်ား စက္တင္ဘာလကုန္တြင္ အၿပီးဆပ္ရမည္ဟု သတင္းထြက္ေပၚေနေသာ္လည္း ယင္းကဲ့သို႔ စက္တင္ဘာလကုန္တြင္ ျပန္ဆပ္ရမည္ဟု ၫႊန္ၾကားထားျခင္းမရွိေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ျပည္တြင္းထုတ္ေန႔စဥ္သတင္းစာတြင္ ေျပာၾကားထားေၾကာင္းကိုလည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

“ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းမရွိလို႔ တရားစြဲေတာ့လည္း ႏွစ္ေတြသာ ၾကာသြားမယ္။ ဘဏ္ေတြအတြက္ အက်ိဳးမရွိဘူးဆိုတာ ဘဏ္ေတြကိုယ္တိုင္လည္း နားလည္တယ္” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒ ဦးကိုကိုေထြးက သတင္းမီဒီယာကို ေျပာၾကားထားသည္ဟု ဆိုပါသည္။

စီးပြားေရးသမားမ်ားကို တရားစြဲပစၥည္းသိမ္းယူပါက ဘဏ္တြင္ အေပါင္ခံထားသည့္ Property သာရွိၿပီး ေငြျပတ္သြားႏိုင္ေၾကာင္း၊ ယင္းအေျခအေနမ်ိဳးျဖစ္ေပၚလာပါက အသင္းအေနႏွင့္ ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒ထံ အခက္အခဲတင္ျပေတာင္းဆိုမည္ဟုလည္း ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း နာယက ေဇကမၻာ ဦးခင္ေ႐ႊက ေျပာၾကားသည္။

ယခု သတင္းအခ်ိဳ႕တစ္ဝက္ကို တယ္လီဖုန္းအတြင္း အသံ/ ရုပ္သြင္းထားမႈကို တူေမာင္တစ္ဦးက ၂၉-၈-၂၀၁၉ ရက္ေန႔တြင္ လာေရာက္ဖြင့္ျပ၍ အၾကမ္းဖ်င္းေတာ့ သိထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ၃၁-၈-၂၀၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ေဝေသာ News Watch ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္တြင္ ၃၀-၈-၂၀၁၉ ရက္ေန႔က ထပ္မံဖတ္âခဲ့ရျပန္ရာ အထက္ပါေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္၏ ေရးသားခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

အထက္ပါေျပာၾကားခ်က္မ်ားသည္ ၂၀၁၉-ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔က ေတာ္ဝင္ဂါးဒင္းဟိုတယ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းဖြဲ႕စည္းျခင္း အခမ္းအနားတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာၾကဆိုၾကအသံမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားက ထုတ္ေခ်းထားေငြ စာရင္းပိုထုတ္ေခ်းေငြ (Overdraft) က်ပ္ ၁၈,၇၁၆ ဘီလီယံရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈-ခုႏွစ္အတြင္း၌ ယင္းေခ်းေငြ၏ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိေလၽွာ႔ခ်ရန္၊ ၂၀၁၉ ဇူလိုင္လတြင္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂၀၂၀ ဇူလိုင္လတြင္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္မပိုရန္ ဗဟိုဘဏ္က ၂၀၁၇ ဇူလိုင္လတြင္ ၫႊန္ၾကားထားသည္ဟု ဆိုပါသည္။

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း၌ ေခ်းေငြအတြက္ အာမခံရယူထားသည့္ မေ႐ႊ႕မေျပာင္းႏိုင္ေသာေျမႏွင့္ အေဆာက္အအုံတန္ဖိုး၏ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းက်ပ္ ၁၅,၃၅၇ ဘီလီယံ ထုတ္ေခ်းထားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ေခ်းေငြအမ်ိဳးအစားတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးတို႔က အမ်ားဆုံးဟု ဆိုပါသည္။ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ ေဈးကြက္ က်ဆင္းေနေသာေၾကာင့္ ဘဏ္အတိုးအႏႈန္းမ်ား ပိသြားသည္ဟု ဆိုပါသည္။

အပ္ေငြကို ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းေပးၿပီး ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ျပန္ေခ်းေပးေနသည့္ ဘဏ္မ်ားအေနႏွင့္ အမွန္တကယ္ ျပန္လည္ေကာက္ခံလိုျခင္း ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းထုတ္လိုက္ၿပီး ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူမ်ားကို ၃-၉-၂၀၁၉ ရက္ေန႔ထုတ္ Tomorrow ဂ်ာနယ္တြင္ ေဆာင္းပါးရွင္ (လက္ေစာင္းထက္) က လက္ေစာင္းထက္ထက္ ခပ္သြက္သြက္ ေရးသားထားသည္ကို ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဘဏ္မ်ားသို႔

စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္မ်ား အၿမဲတမ္းလိုအပ္ေနေသာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္ ဆို႐ႊန္တိုဗီလာစီမံကိန္းအရ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံေတာ္စိုက္ပ်ိးေရးဘဏ္အက္ဥပေဒျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဘဏ္ကို တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ထိုနည္းတူစြာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအား ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားက ေငြေခ်းေပးေနခဲ့ေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ အခက္အခဲရွိသျဖင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ကူညီရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဘဏ္ကို ၁၉၅၄ ခုႏွစ္ တြင္ အစိုးရက တည္ေထာင္ေပးခဲ့ပါသည္။

ဘဏ္သည္ အေပါင္ဆိုင္မဟုတ္၊ ပစၥည္းကို အေပါင္ခံၿပီး မဆပ္ႏိုင္လၽွင္ ထုခြဲေရာင္းခ်ရယူမည္၊ လုပ္ငန္းမရွိ၊ လုပ္ငန္းအားနည္းေသာ္လည္း အာမခံပစၥည္းတန္ေၾကးရွိလၽွင္ ေခ်းေပးမည္ဟူေသာ သေဘာထားခံယူခ်က္ မထားရွိရ၊ လုပ္ငန္းရွင္အား ကူညီရန္ျဖစ္သည္ဟု ႏိုင္ငံေတာ္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဘဏ္၏ အႀကီးအကဲမ်ားက ေဆာင္းပါးရွင္တို႔ကို သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးခဲ့ပါသည္။

ေငြေခ်းေသာအခါတြင္လည္း မစစ္မေဆး၊ မစူးမစမ္း ေခ်းရျခင္း မဟုတ္ပါ။ (၁) Financial Appraisal, (၂) Technical Appraisal, (၃) Market Appraisal စေသာ အကဲျဖတ္နည္းမ်ားျဖင့္ အကဲျဖတ္ၿပီးမွသာ သင့္ေတာ္ေသာ ေခ်းေငြပမာဏကို ထုတ္ေခ်းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေရွ႕ႏွစ္မ်ိဳး (၁) ႏွင့္ (၂) အတြက္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားလိုအပ္ေသာ္လည္း နံပါတ္ (၃) ေဈးကြက္၏အေျခအေနကို ဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားကိုယ္တိုင္ သိေနၿပီးျဖစ္ပါသည္။

ေဒသတစ္ခုတြင္ အိမ္ေထာင္စုမည္မၽွ အိုးအိမ္မရွိေသးဟု အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားက ေျပာေနၾကေသာ္လည္း ဝယ္ႏိုင္ မဝယ္ႏိုင္၊ ဝယ္လိုအားမည္မၽွရွိသည္ကို ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား တြက္ခ်က္သင့္သည္။ ဘဏ္မ်ားကလည္း သိသင့္သည္။ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမေဈးကြက္သည္ ေရာင္းဝယ္လြယ္ကူေသာ ေဈးကြက္မဟုတ္ပါ။ ယခုအခါ ေဈးမလိုက္ျခင္း၊ ဝယ္လိုအားက်ဆင္းေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အေမရိကန္ကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံ၌ပင္ Property Market ကို ေခ်းထားေသာဘဏ္မ်ားစြာ ပ်က္ခဲ့ဖူးပါသည္။ Liquidity ေရာင္းဝယ္လြယ္ကူမႈ မရွိေသာေဈးကြက္ျဖစ္ပါသည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားသို႔

ေခ်းေငြမဆပ္ႏိုင္လၽွင္ အာမခံပစၥည္း ထိုးအပ္မည္ဟု လူစုေတာင္းဆိုေနလၽွင္ မွားေပလိမ့္မည္။ အာမခံပစၥည္း ေလလံေဈးျဖင့္ေရာင္းခ်ၿပီး ေခ်းေငြက်န္ေနေသးလၽွင္ Presonal Decree ေလၽွာက္ထား၍ က်န္ေငြကို ဘဏ္ကေတာင္းခံႏိုင္ပါသည္။

The Automatic Formula

“Banks should issue money only to finance current production – goods in process. Fixed plant and equipment should be financed by the sale of shares, by bond issues, and by flowing back earnings. Bank financing typically would cover only a part of the cost of financing the goods – in – process; a part would be finance from funds from the sales of securities in the Capital markets and from retained earnings.”

Professor Hansen က ၎၏ “Monetary Theory and Fiscal Policy” က်မ္းတြင္ ေရးသားထားခဲ့ပါသည္။

ယခုအခါ အရင္းအႏွီးေဈးကြက္ႏွင့္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း တည္ေထာင္ၿပီးျဖစ္၍ အရင္းအႏွီးေဈးကြက္အတြင္းမွ အရင္းအႏွီး စုေဆာင္းသင့္ေပသည္။

၁၉၇၃ ခုႏွစ္ ပထမအႀကိမ္ ေရနံအက်ပ္အတည္းတြင္ အတိုးေပးရုံမၽွပင္ ဝန္ေလးကာ ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ား စီးပြားပ်က္သျဖင့္ အရင္းအႏွီးေဈးကြက္မွ အရင္းအႏွီးစုေဆာင္းေသာနည္းသို႔ (Shift) ေျပာင္းၾကရပါသည္။

၁၉၇၇ ခုႏွစ္တြင္ ဘဏ္ေခ်းေငြမ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားေသာ စက္ရုံမ်ား ျပန္ဆပ္ကာလတြင္ အရင္းမေပၚသျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ဘ႑ာေရးအက်ပ္အတည္း ေပၚေပါက္ခဲ့ပါသည္။

ဆင္ျခင္တုံတရား

ထို႔ေၾကာင့္ ဘဏ္ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားသည္ ဆင္ျခင္တုံတရား လက္ကိုင္ထား၍ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ၾကရန္ ေရးသားလိုက္ရပါသည္။ 

ေက်ာ္စိန္
၅-၉-၂၀၁၉

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *