စင္ကာပူဝန္ႀကီးခ်ဳပ္လီရွန္လြန္း အြန္လိုင္းသတင္းဝက္ဘ္ဆိုက္အယ္ဒီတာကို အသေရဖ်က္မႈျဖင့္ တရားစြဲ

စင္ကာပူ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ လီရွန္လြန္း

စင္ကာပူ၊ စက္တင္ဘာ ၁၁

ကြယ္လြန္သူ စင္ကာပူဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း လီကြမ္ယု၏ေနအိမ္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ စင္ကာပူဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီရွန္လြန္းႏွင့္ ၎၏ေမာင္ႏွမမ်ားအၾကား ျပႆနာျဖစ္ပြာမႈကို ေဆာင္းပါးေရးသားခဲ့သည့္ အြန္လိုင္းသတင္း ဝက္ဘ္ဆိုက္အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ကို စင္ကာပူဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီရွန္လြန္းက အေသေရဖ်က္မႈျဖင့္ တရားစြဲဆိုလိုက္ေၾကာင္း Hong Kong Free Press သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

စင္ကာပူႏ္ိုင္ငံရွိ The Online Citizen သတင္းဝက္ဘ္ဆိုက္ႏွင့္ Facebook သတင္းေပ့ခ္်မ်ား၌ ဩဂုတ္လ ၁၅ ရက္တြင္ စင္ကာပူဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီရွန္လြန္းႏွင့္ ၎၏ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားအၾကား အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္ သည့္အေၾကာင္းကို သတင္းေဆာင္းပါးေရးသားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါသတင္းေဆာင္းပါးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္လီရွန္လြန္းက ၎၏ေရွေနမွတစ္ဆင့္ ယင္းသတင္းဝက္ဘ္ဆိုက္သို႔ စာေရးသားေပးပို႔ခဲ့ၿပီး ၎ကိုေတာင္းပန္ရန္ႏွင့္ ဥေပဒေၾကာင္းအရ အေရးယူမည့္ကိစၥမ်ားကို ေရးသားထားသည္။

စင္ကာပူဥပေဒအရ အသေရဖ်က္မႈမွာ အျမင့္ဆုံးေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္ႏွင့္ ေငြဒဏ္ခ်မွတ္ႏိုင္သည့္ ျပစ္ဒဏ္ျဖစ္သည္။

ကြယ္လြန္သူစင္ကာပူဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း လီကြမ္ယု၏ေနအိမ္ကို မည္သို႔လုပ္သင့္သည္ဆိုသည့္ကိစၥကို စင္ကာပူအစိုးရက ဆုံးျဖတ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သားႀကီးျဖစ္သူလီရွန္လြန္းက ေျပာၾကားထားသည္။

သို႔ေသာ္လီရွန္လြန္း၏ ကြယ္လြန္သူ စင္ကာပူဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းလီကြမ္ယုက  ၎၏ေသတမ္းစာတြင္ ၎ကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္ ေနအိမ္ကိုၿဖိဳဖ်က္ပစ္ရန္ ေရးသားထားျခင္းေၾကာင့္ ေနအိမ္ကိုၿဖိဳဖ်က္ပစ္ရန္  လက္ရွိဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီရွန္လြန္း၏ ႏွမျဖစ္သူ လီေဝလင္းႏွင့္ ညီျဖစ္သူလီရွန္းယန္းတို႔က ဖခင္၏ ေသတမ္းစာအတိုင္း ေနအိမ္ကို ၿဖိဳဖ်က္ပစ္ရန္ လိုလားခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါ မိသားစုအျငင္းပြားမႈတြင္  စင္ကာပူဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီရွန္လြန္းသည္ ျပည္သူ႕အာဏာကို အလြဲသုံးစားလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း The Citizen Online သတင္းဝက္ဘ္ဆိုက္က ေဆာင္းပါးေရးသားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါသတင္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *