ျမန္မာအပါအဝင္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားထံမွ လၽွပ္စစ္စြမ္းအင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဝယ္ရန္ ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိ

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရွိတ္ဟာဆီနာ

ဒါကာ၊ စက္တင္ဘာ ၁၁

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံက ျမန္မာအပါအဝင္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားထံမွ လၽွပ္စစ္စြမ္းအင္ဝယ္ယူတင္သြင္းရန္ ေဆြးေႏြး လ်က္ရွိသည္ဟု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွိတ္ဟာဆီနာက ေျပာၾကားလိုက္ေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏ္ိုင္ငံထုတ္ The Daily Star သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

“မိမိတို႔ရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ကို ျပည့္မီဖို႔ အိႏၵိယ၊ ျမန္မာ၊ ဘူတန္နဲ႔ နီေပါ ႏိုင္ငံေတြကေန ေရအားလၽွပ္စစ္တင္သြင္းဖို႔ ကိစၥေဆြးေႏြးေနပါတယ္” ဟု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရွိတ္ဟာဆီနာက ေျပာၾကားသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသည္ အိႏၵိယမွလၽွပ္စစ္စြမ္းအင္ မီဂါဝပ္ ၆၀၀ ကို ဝယ္ယူထားၿပီးျဖစ္ၿပီး ဘူတန္ႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွိတ္ဟာဆီနာသည္ ဗီဒီယိုကြန္ဖရင့္မွတစ္ဆင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းတြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံမ်ားဖြင့္ပြဲတြင္ ယင္းကဲ့သို့ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လၽွပ္စစ္စြမ္းအင္က႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ အျခားက႑မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္အတူ အလြန္အေရးႀကီးၿပီး  လၽွပ္စစ္စြမ္းအင္သည္ အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးႏိုင္ေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားသည္။ 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *