မက်င္းပသည္မွာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာျမင့္ခဲ့သည့္ JICM ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပရန္ အစိုးရအဆိုျပဳ

ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၁၂

NCA အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အေရးႀကီးဆုံးျဖစ္သည့္ JICM အစည္းအေဝးကို ေအာက္တိုဘာလ ၂၀ ရက္ မတိုင္မီတြင္ က်င္းပႏိုင္ရန္ အစိုးရက အဆိုျပဳထားေၾကာင္း အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန (NRPC) အဖြဲ႕မွ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွေမာင္ေ႐ႊက ေျပာၾကားသည္။

ယခင္က သုံးလတစ္ႀကိမ္က်င္းပေရး သေဘာတူညီမႈရရွိထားေသာ JICM အစည္းအေဝး မက်င္းပႏိုင္သည္မွာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီး ယင္းကာလ မ်ားအတြင္း အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအၾကား အလြတ္ သေဘာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ားသာ ရွိခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။

ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ပူးတြဲ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရးဆိုင္ရာ ၫွိႏႈိင္းေရးအစည္းအေဝး (JICM) သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ၫွိႏႈိင္းမရသည့္ ကိစၥမ်ားကိုၫွိႏႈိင္း၊ ေျဖရွင္းဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္သည့္ အစည္းအေဝးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အဆင့္ျမင့္ဆုံးအစည္းအေဝးလည္း ျဖစ္သည္။

တစ္ႏိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တိုက္ခတ္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ျခင္းသည္ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ေလးႏွစ္ျပည့္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေအာက္တိုဘာ ၂၀ ရက္ေန႔မတိုင္မီ JICM အစည္းအေဝးက်င္းပႏိုင္ရန္ အဆိုျပဳထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးလွေမာင္ေ႐ႊက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

JICM အစည္းအေဝးကို UPDJC ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပါဝင္ေသာ အစိုးရအဖြဲ႕မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားမွ တစ္ဖြဲ႕လၽွင္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးစီႏွင့္ NCA မထိုးရေသးေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တစ္ဖြဲ႕လၽွင္ သုံးဦးစီ တက္ေရာက္ၾကေလ့ရွိသည္။

“အခုကိစၥက အစိုးရအဆိုျပဳခ်က္ပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္က ျပန္ယူသြားမယ္။ အဖြဲ႕ထဲမွာ အစည္းအေဝး ျပန္ထိုင္ရမွာ။ ထိုင္ၿပီးေတာ့မွ အေၾကာင္းျပန္မယ့္ အေနအထားရွိတယ္” ဟု NCA-S EAO ၫွိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္မႉးႀကီး စိုင္းငင္းက ဆိုသည္။

JICM အစည္းအေဝးတြင္ တင္ျပမည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ NCA စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ၁၀ ဖြဲ႕ၾကားထဲတြင္ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဗိုလ္မႉးႀကီး စိုင္းငင္း က ေျပာၾကားသည္။

ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး (KNU) အပါအဝင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တိုက္ခတ္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ၁၀ ဖြဲ႕ ရွိၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၈ ရက္ ေန႔တြင္ (၇) ႀကိမ္ေျမာက္ JICM အစည္းအေဝးကို က်င္းပခဲ့သည္။ 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *