ရန္ကုန္စည္ပင္သို႔ အခြန္မ်ားကို Mobile Banking ျဖင့္ေပးေဆာင္ႏိုင္

ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၁၂

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ (YCDC) က ေကာက္ခံလွ်က္ရွိသည္ အခြန္အားလုံးကို လာမည့္ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္မွစ၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဘဏ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ဘဏ္မ်ား၏ Mobile Banking မွတစ္ဆင့္ ေပးေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ စက္တင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔က က်င္းပသည့္ YCDC အခြန္အခမ်ားကို ဘဏ္မ်ား၏ Mobile Banking မွတစ္ဆင့္ ေပးေဆာင္ႏိုင္သည့္ YCB Payment Gateway စနစ္ မိတ္ဆက္ပြဲ အခမ္းအနားတြင္ ၎က ယင္းသို႔ ေျပာဆိုျခင္းျဖစ္သည္။

Image may contain: 18 people

YCDC က လက္ရွိေကာက္ခံေနသည့္ အခြန္အခမ်ား ပိုမိုရရွိေစရန္ႏွင့္ အဂတိကင္းရွင္းေစရန္ ရည္႐ြယ္၍ Mobile Banking မွ အခြန္ေပးႏိုင္သည့္ YCB Payment Gateway အသုံးျပဳရန္ စီစဥ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္က ရွင္းျပသည္။

YCDC က ေကာက္ခံေနသည့္ ေရခြန္၊ ေျမခြန္၊ အမႈိက္ခြန္ စသည္တို႔ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဘဏ္၏ YCB Payment Gateway အသုံးျပဳ၍ AYA Bank, KBZ Pay, CB Bank (CB Pay) တို႔မွတစ္ဆင့္ ေပးေဆာင္ရျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ အခြန္ေပးေဆာင္ျခင္းအတြက္ သက္ဆိုင္ရာဘဏ္သို႔ ဝင္ေဆာင္ခ ေပးေဆာင္ရန္ မလိုအပ္ေၾကာင္း ကေမာၻဇဘဏ္ KBZ pay ၏ Head of Agent Banking ဦးစိုးကိုကိုက ေျပာဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဘဏ္၏ YCB Payment Gateway ကိုအသုံးျပဳကာ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ ဘဏ္၊ ေစ်းႏွင့္ စတိုးဆိုင္ စသည္တို႔တြင္ပါ ေငြေပးေခ်ႏိုင္ရန္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဘဏ္ဥကၠ႒ ေဒၚလႈိင္ေမာ္ဦးက ဆိုသည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *