မီးဖိုေခ်ာင္ ဝင္လၽွင္ မီးပူမေၾကာက္ရ

ျပည္သူအမ်ားႏွင့္ဆိုင္သည့္ ျပည္သူ႕ပုဂၢိဳလ္မ်ား အေရထူေစလိုသည္။ အသာထားလိုက္႐ုံျဖင့္ရေသာ ကိစၥမ်ားကို တရားစြဲေန၊ နာေနမည္ဆိုလၽွင္ ျပည္သူတို႔ အျမင္ေစာင္းႏိုင္သလို ကိုယ့္မူလအလုပ္မွလည္း လမ္းေၾကာင္းလြဲသြားႏိုင္သည္။

ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ ဝန္ႀကီး စသည့္ အစိုးရအရာရွိႀကီးမ်ား၊ နာမည္ေက်ာ္အားကစားသမားမ်ား၊ နာမည္ေက်ာ္ ႐ုပ္ရွင္သ႐ုပ္ေဆာင္ အဆိုေက်ာ္မ်ားသည္ ျပည္သူ႕ပုဂၢိဳလ္ Public Person မ်ားျဖစ္သည္။

ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲသြားေနေသာ ဒီမိုကေရစီေခတ္၊ သတင္းအခ်က္အလက္တင္ရ၊ ေဝမၽွရအလြန္လြယ္သည့္ လူမႈကြန္ရက္မီဒီယာေခတ္တြင္ ျပည္သူ႕ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ေဝဖန္ရလြယ္သည္။ ခ်စ္စႏိုးစခ်င္ေနာက္ခ်င္သူမ်ားလည္း ရွိမည္။

စင္စစ္ ကိုယ့္ကိုစိတ္ဝင္စားေသာေၾကာင့္သာ ေဝဖန္ေနၾကျခင္း၊ ေနာက္ေျပာင္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ ကိုယ့္ကိုယ္ေဝဖန္ေနာက္ေျပာင္သူမ်ားလာလၽွင္ ေနရာအဆင့္တစ္ဆင့္သို႔ေရာက္ၿပီဟု ဂုဏ္ယူ၍ပင္ရႏိုင္သည္။ ႐ုပ္ရွင္သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ား၊ အဆိုေက်ာ္မ်ားျဖစ္လၽွင္ ပရိသတ္ပိုမ်ားမည္၊ ဝင္ေငြပိုေကာင္းမည္။ ႏိုင္ငံေရးသမားျဖစ္လၽွင္ ေ႐ြးေကာက္ခံရမည္။ ဝန္ႀကီးျဖစ္လၽွင္ ကိုယ့္မူဝါဒမ်ားကို ျပည္သူပိုေထာက္ခံမည္။

ျပည္သူ႕ပုဂၢိဳလ္မ်ားအနက္ အစိုးရအရာရွိႀကီးမ်ားသည္ အဆိုေက်ာ္၊ ႐ုပ္ရွင္သ႐ုပ္ေဆာင္တို႔ႏွင့္မတူဘဲ ျပည္သူ႕ဘ၀မ်ားကို ေကာင္းမြန္ေအာင္ တိုက္႐ိုက္ဖန္တီးေစစားေနသူမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ ျပည္သူတို႔၏ အျပဳအမူမ်ားကို အကဲမဆတ္ဘဲ နားလည္ရန္ ပိုလြယ္သည္။ Public Office ေခၚ ျပည္သူ႕ေရးရာရာထူး အလြယ္ေခၚ အစိုးရရာထူးကို ရယူလိုက္သည္ႏွင့္ သာမန္ျပည္သူဘ၀ကဲ့သို႔ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ေဝဖန္ခံရေတာ့မည္ဟူေသာ အသိရွိမွသာ ဒီမိုကေရစီေခတ္၊ လူမႈကြန္ရက္မီဒီယာေခတ္တြင္ အလုပ္ျဖစ္မည္။

စင္စစ္ ေဝဖန္ခံရျခင္း၊ ေနာက္ေျပာင္ခံရျခင္းသည္ ျပည္သူ႕ေရးရာရာထူးမ်ား၏ အလုပ္တာဝန္ Job Description တြင္ ေရးမထားေသာ္လည္း အၿမဲတြဲပါေနသည္။

‘မီးဖိုေခ်ာင္ထဲဝင္လၽွင္ မီးပူမည္ကို ေၾကာက္၍မျဖစ္’ ဟူေသာ စကားသည္ အစိုးရတာဝန္ကို ယူထားသူမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးသမားႀကီးမ်ားအတြက္ ရည္ၫႊန္းေသာ နာမည္ေက်ာ္စကားျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ဒီမိုကေရစီကို ေတာင္းဆိုၿပီး တက္လာေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားႀကီးမ်ားက ေရွ႕ဆုံးက ဦးေဆာင္က်င့္ႀကံေစလိုသည္။ 

 

အယ္ဒီတာ
၁၉.၉.၂၀၁

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *