ဆရာေမာင္စူးစမ္းသတိေပးခဲ့ေသာ ေျခေျချမစ္ျမစ္အေရးသုံးပါး သို႔မဟုတ္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္စိန္ေခၚမႈမ်ား

ေဆာင္းပါးအၫႊန္း

“အိုင္ဒီအိုလိုဂ်ီႏွင့္ သမိုင္းသည္ လာမည့္ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အႀကိဳကာလအတြက္ျဖစ္ေစ၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲလြန္ လႊတ္ေတာ္မ်ား ေပၚေပါက္သည့္ကာလအတြက္ျဖစ္ေစ၊ အၫႊန္းလမ္းၫႊန္အျဖစ္ ဆီေလ်ာ္အပ္စပ္ျခင္းမရွိေၾကာင္း စာေရးသူက တင္ျပထားသည္။ အိုင္ဒီအိုလိုဂ်ီႏွင့္ သမိုင္းမည္ေသာ တိုင္ႏွစ္တိုင္ကိုျဖဳတ္၍ စဥ္းစားလၽွင္ ဘာက်န္မည္နည္းဟု ေမးစရာရွိသည္။ ‘ေျခေျချမစ္ျမစ္ရွိေသာအေရး’ (Substantive Issues) တို႔ က်န္မည္ဟု ေျဖရမည္။ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ စိန္ေခၚမႈတို႔ဟူ၍လည္း ေျပာႏိုင္သည္။

ေမာင္စူးစမ္း၊ ၂၂-၈-၂၀၀၉
The Voice Weekly ၊ အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၄၃ ပါ ‘အသြင္ကူးေျပာင္းေရးအတြက္ ကုန္းပတ္ရွင္းရျခင္း’ ေဆာင္းပါးမွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္

မုံ႐ြာမွ မိတ္ေဆြ ကိုႏိုင္စိုး၏ ေက်းဇူးေၾကာင့္ ဆရာေမာင္စူးစမ္း၏ အထက္ပါေဆာင္းပါးကို သူ၏ Facebook တြင္ ဖတ္ရသည္။ စာေရးသူအတြက္ေတာ့ လက္ရွိအေျခအေနႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး ေတြးစရာေတြ လၽွံက်သြားသည္။ အဆိုပါေဆာင္းပါးမွာ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္ေက်ာ္က ေရးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ‘ပညာရွိတို႔ ေတြး ေျပးၾကည့္တာထက္ မွန္’ ဆိုေသာ စကားကို အခါခါ ႏွလုံးသြင္းရင္း အႀကိမ္ႀကိမ္ ျပန္ဖတ္ေနရေတာ့သည္။

ဆရာ့စာကိုဖတ္ရင္း ဆရာ့ကို သတိရေနမိသည္။ ႏိုင္ငံေရးအရ အထီးက်န္ျဖစ္ေနရေသာ ယခုလိုအခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ ဆရာ့ကို ရွိေစခ်င္သည္။ ကိုေနဝင္းေမာင္ကိုလည္း ရွိေစခ်င္သည္။ သူတို႔ႏွင့္ စကားေတြ ေျပာခ်င္သည္။ ခုေတာ့လည္း သူတို႔ကိုယ္စား စာဖတ္ပရိသတ္ကိုသာ တိုင္တည္ေျပာဆိုရေပေတာ့မည္။

အေရးသုံးပါး

စစ္ေအးတိုက္ပြဲ လြန္ခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း သုံးဆယ္နီးပါၿပီ။ စစ္ေအးလြန္ေခတ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ယခင္ကလို ဝါဒခ်င္း ၿပိဳင္စရာမလိုေတာ့။ အိုင္ဒီအိုလိုဂ်ီတိုက္ပြဲ မဟုတ္ႏိုင္ေတာ့ပါ။ ‘ေပၚလစီခ်င္း’ ၿပိဳင္ၾကဖို႔သာ ရွိေတာ့သည္။ ၁၉၉၀ မွစ၍ ေနာက္ပိုင္းေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ၾကည့္လိုက္လၽွင္ပင္ ဘယ္ပါတီကမွ ဆိုရွယ္လစ္ႏိုင္ငံ၊ ကြန္ျမဴနစ္ႏိုင္ငံ ထူေထာင္မည္မေျပာေတာ့။ အားလုံးက ပါတီစုံဒီမိုကေရစီ ျဖစ္ေနေခ်ၿပီ။

ၿပီးေတာ့ သမိုင္း။ သမိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္လၽွင္ လူေတြ (အထူးသျဖင့္) ႏိုင္ငံေရးသမားေတြက ခ်ဥ္းကပ္မႈ ႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ အသုံးျပဳၾကဟန္ တူပါသည္။ ပထမအမ်ိဳးအစားမွာ သမိုင္းသင္ခန္းစာမ်ား ထုတ္ယူ၍ ေနာင္မမွားေအာင္ ဆင္ျခင္ရန္။ ဒုတိယမွာ သမိုင္း၏ ဒဏ္ရာအနာတရမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္၍ ရန္ – ငါ မ်ဥ္း ျပတ္ေစရန္ …။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးမွာ ‘လြမ္းစရာထက္ နာစရာက မ်ားေလရာ’ ဒုတိယခ်ဥ္းကပ္ပုံသာျဖစ္ဖို႔ မ်ားသည္။ အခ်င္းခ်င္း ေဆြးေႏြးၫွိႏႈိင္း အေျဖရွာၾကရမည္။ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲအတြက္ စေ႐ြးကိုက္မည္မထင္။

အိုင္ဒီအိုလိုဂ်ီႏွင့္ သမိုင္းကို ျဖဳတ္လိုက္လၽွင္ ဘာက်န္မည္နည္း။ ‘ေျခေျချမစ္ျမစ္ရွိေသာ အေရး’ ေတြသာ က်န္မည္ဟု ဆရာက အေျဖေပးပါသည္။ ဤအေရးမ်ားမွာ ‘မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ စိန္ေခၚခ်က္မ်ား’ လည္း ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု သတိေပးထားသည္။ စာေရးသူ နားလည္သေလာက္ ဤအေရးမ်ားမွာ ….

၁။ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားၾကား ဆက္ဆံေရး ေျပျပစ္တည္ၿငိမ္ေရး၊
၂။ ‘ႀကိဳးကိုင္ ဒီမိုကေရစီ’ ႏွင့္ ‘လစ္လရယ္ဒီမိုကေရစီ’
၃။ သင္ပုန္းေခ်ေရးလိုအပ္ခ်က္ (ဤသည္ကို ဆရာက ‘ကုန္းပတ္ ရွင္းျခင္း’ ဟု အမည္ေပးထားသည္။)
လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ဆိုခဲ့ပါ ‘မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ စိန္ေခၚခ်က္ သုံးရပ္’ ဘယ္အေျခအေန ဆိုက္ေနၿပီနည္း …။

ပထမအေရး
(အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားၾကား ဆက္ဆံေရး)

“၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲၿပီးလၽွင္ ‘အင္စတီက်ဴးရွင္း’ သုံးရပ္ ေပၚေပါက္လာမည္။ (၁) တပ္မေတာ္၊ (၂) လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ (၃) ႏိုင္ငံေရးပါတီတို႔ ျဖစ္ၾကမည္။ ဤအင္စတီက်ဴးရွင္းသုံးပါးၾကား ဆက္ဆံေရး ေျပျပစ္တည္ၿငိမ္ေရး၊ ခ်ိန္ခြင္လၽွာမၽွေရးသည္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္မည္။”
ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ (အထက္ပါ-ေဆာင္းပါး)

ဆရာႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းခဲ့သည့္အတိုင္း ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအၿပီး ကိုးႏွစ္အၾကာတြင္ အင္စတီက်ဴးရွင္းသုံးရပ္ ေပၚလာသည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သြားသည္။ တပ္မေတာ္ကား ယခင္အတိုင္းပင္။ လႊတ္ေတာ္ဆိုရာတြင္ လႊတ္ေတာ္ေရာ အစိုးရပါ NLD ျဖစ္သြားသည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားဆိုရာတြင္ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသာမက လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲဆင္ႏႊဲေနေသာ EAO မ်ားပါ ပါသည္။ အဆိုပါ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားၾကား ဆက္ဆံေရးေျပျပစ္တည္ၿငိမ္ေရးကို သိလိုလၽွင္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံကိုၾကည့္လၽွင္ သိႏိုင္သည္။

တတိယ ၂၁ ရာစု ပင္လုံၿပီးခါစက ၂၀၁၉ အတြင္း ႏွစ္ႀကိမ္၊ ၂၀၂၀ တြင္ တစ္ႀကိမ္ က်င္းပမည္ဟုဆိုထားသည္။ ယခု ၂၀၁၉ အတြင္း မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့။၊ ၂၀၂၀ ေရာက္မွ က်င္းပေတာ့မည္ဟု ဆိုထားသည္။ ဒီအတြင္း ျပင္ဦးလြင္လိုေနရာမ်ိဳးမွာပင္ ေသနတ္သံၾကားရသည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္ကား ရန္ျဖစ္ေကာင္းဆဲ …။

ဒုတိယအေရး
(ႀကိဳးကိုင္ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီ)

“ထူေထာင္မည့္ ဒီမိုကေရစီသည္ ႀကိဳးကိုင္ဒီမိုကေရစီျဖစ္ သည္။ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီမဟုတ္။ ႀကိဳးကိုင္ဒီမိုကေရစီ၌ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီအတြက္ ‘အက်ယ္အဝန္းေနရာ’ (Space) ဘယ္ေလာက္ ရွိမလဲ။ တိုင္းထြာၾကည့္ရန္ လိုသည္။”
ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ (အထက္ပါေဆာင္းပါး)

ဆရာ့ေဆာင္းပါးကိုဖတ္ရင္း ဒီမိုကေရစီေဘာင္ (လစ္ဘရယ္ ဒီမိုကေရစီ၏ Space) ကို တျဖည္းျဖည္း ခ်ဲ႕ယူသြားရမည္ဟု နားလည္ရပါသည္။ “ႀကိဳးကိုင္ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီမွာ ရန္ဘက္ ေတြမဟုတ္ၾက” ဟုလည္း သတိေပးထားရာ ဆိုခဲ့ပါ ‘ခ်ဲ႕ယူမႈ’ ကို ၫွိႏႈိင္းေဆြးေႏြး အေျဖရွာရမည္ဟုလည္း သေဘာရပါသည္။ လက္ရွိ အေျခအေနကား အားလုံးသိၾကသည့္အတိုင္းပင္။ ေဆြးေႏြးၫွိႏႈိင္းျခင္း (ဒီမိုကေရစီေဘာင္) ထက္ ရယ္ဒီကယ္လႈိင္း (စစ္ေဘာင္) က ပိုအားေကာင္းေနသည္။

တတိယအေရး
(သင္ပုန္းေခ်ေရးလိုအပ္ခ်က္/ကုန္းပတ္ရွင္းျခင္း)

ႀကိဳးကိုင္ဒီမိုကေရစီကို ထူေထာင္သူတို႔သည္ သေဘာထားႀကီးမႈကိုျပ၍ မိမိမစ္ရွင္ကို အဆုံးသတ္ျပရန္ လိုသည္။ ေနာက္ေပၚမည့္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္က ၿပီးခဲ့ေသာစနစ္ေဟာင္းကို ရန္ၿငိဳးမထားရန္ လိုသည္။ ဆိုလိုရင္းမွာ အာဏာလႊဲေျပာင္းမႈကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ျဖစ္ေပၚေစရန္ ျဖစ္သည္။ ‘အားလုံးႏိုင္သူ’ (Win-Win game) မ်ိဳး ကစားဖို႔ျဖစ္သည္။
ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ (အထက္ပါေဆာင္းပါး)

ယခုေလာေလာဆယ္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ဦးတည္ေနသည္ကား ‘အားလုံးရႈံးဖို႔’ (Lost-Lost game) ျဖစ္ေနၿပီထင္သည္။ 

 

ေက်ာ္ဝင္း
30 Sept: 2019
(မ်က္စိခြဲၿပီး ပထမဆုံးေရးသည့္ ေဆာင္းပါး)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *