မိုးပ်ံရာမွ ေျမလၽွိဳးသြားေသာ ျမန္မာ့အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ ေဈးကြက္ ျပန္လည္လူးလြန္႔ခ်ိန္

ၿပီးခဲ့သည့္လ တတိယပတ္အတြင္း ဝင္ေငြရလမ္းမေဖာ္ျပႏိုင္ေသာ စည္းၾကပ္မႈလြတ္ကင္းေနသည့္ ဝင္ေငြမ်ားအေပၚ ေကာက္ခံသည့္အခြန္ႏႈန္းထားကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ အစိုးရအဖြဲ႕က ေျဖေလၽွာ႔ေပးလိုက္သည္။

အဆိုပါအခြန္ႏႈန္းထားေျဖေလၽွာ႔ေပးမႈသည္ ယခုေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႔မွစတင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မည္ ျဖစ္ၿပီး ယင္းေျဖေလၽွာ႔မႈေၾကာင့္ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္ေဈးကြက္၊ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမေဈးကြက္တို႔အေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိလာသည္။

ငါးႏွစ္နီးပါးၾကာ ေဈးကြက္က်ဆင္းေနေသာ ျမန္မာ့အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမေဈးကြက္မွာ ထိုသတင္းအတည္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္း ခ်က္ခ်င္းဆိုသလို အသက္ျပန္ဝင္လာသည္။

ယာယီပိုင္ဆိုင္မႈမွ အမွန္တကယ္ပိုင္ဆိုင္မႈသို႔ အမည္ေပါက္ေျပာင္းလဲရန္၊ အထူးကိုယ္စားလွယ္လႊဲစာ၊ အရပ္စာခ်ဳပ္ စသျဖင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈကို စတိခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ အေျခအေနကို ေျပာင္းလဲရန္ ေဈးကြက္အတြင္း ေမးျမန္းစုံစမ္းမႈမ်ား ဆက္တိုက္ရွိလာေၾကာင္း အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ အက်ိဳးေဆာင္မ်ားထံမွ စုံစမ္းသိရွိရသည္။

ယခုအစိုးရလက္ထက္တြင္ ဝင္ေငြရလမ္းမေဖာ္ျပႏိုင္ေသာ စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနသည့္ ဝင္ေငြမ်ားအေပၚ ေကာက္ခံသည့္ ႏႈန္းထားမွာ က်ပ္သိန္းသုံးရာအထိ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ က်ပ္သိန္းသုံးရာအထက္မွ က်ပ္သိန္းတစ္ေထာင္အထိ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ က်ပ္သိန္းတစ္ေထာင္အထက္ကို ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေကာက္ခံလ်က္ရွိသည္။

အဆိုပါ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ားသည္ ယခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔အထိ အက်ဳံးဝင္ခဲ့သည္။

ယခုအခါ ထိုအခြန္ႏႈန္းထားကို မ်ားစြာေျဖေလၽွာ႔ေပးလိုက္ၿပီး က်ပ္သိန္း တစ္ေထာင္အထိ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ က်ပ္သိန္း တစ္ေထာင္အထက္မွ က်ပ္သိန္းသုံးေထာင္ အထိ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ က်ပ္သိန္းသုံးေထာင္အထက္မွ က်ပ္သိန္းတစ္ေသာင္းအထိ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ က်ပ္သိန္းတစ္ေသာင္းအထက္မွ က်ပ္သိန္း သုံးေသာင္းအထိ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ က်ပ္သိန္းသုံးေသာင္းအထက္ကို ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေကာက္ခံရန္ ျပင္ဆင္လိုက္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ပင္ မိုးပ်ံရာမွ ေျမလၽွိဳးေပ်ာက္ကြယ္သြားသည့္ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမေဈးကြက္မွာ ျပန္လည္လႈပ္ရွားလာျခင္း ျဖစ္သည္။

“အမွန္တကယ္ အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္တဲ့ အေနအထားမ်ိဳးေတာ့ မေတြ႕ရေသးေပမယ့္ ေဈးကြက္ထဲမွာ စုံစမ္းေမးျမန္းတာေတြ ေတာ္ေတာ္ေလးမ်ားလာတာကို ေတြ႕ရပါတယ္” ဟု iMyanmarHouse.com အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္း၏ မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ ဦးေနမင္းသူက ေဈးကြက္လႈပ္ရွားလာမႈ အေျခအေနကို ေျပာျပသည္။

အခြန္ႏႈန္းထားအသစ္၊ မၾကာမီ အမွန္တကယ္ က်င့္သုံးလာေတာ့မည့္ စုေပါင္းပိုင္အေဆာက္အအုံဥပေဒ (ကြန္ဒို မီနီယမ္ဥပေဒ) ႏွင့္ ဝါလကင္းလြတ္ သီတင္းကၽြတ္ကာလ ရာသီခ်ိန္ ဝယ္လိုအားေျပာင္းလဲမႈပုံစံတို႔ ေပါင္းဆုံခ်ိန္လည္း ျဖစ္သည္။

အခြန္ႏႈန္းထားအသစ္ေၾကာင့္ လႈပ္ရွားလာသည့္ ပုံစံမွာ ယခင္က ယာယီပိုင္ဆိုင္မႈအျဖစ္သာ ကိုင္ထားၾကသည့္ အေျခပစၥည္းပိုင္ဆိုင္မႈကို ကိုယ္ပိုင္အမည္ေပါက္ နာမည္ေျပာင္းလဲရန္ ႀကိဳးပမ္းလာျခင္းႏွင့္ အခြန္ႏႈန္းထားအသစ္ျဖင့္ မည္သို႔ေရာင္းဝယ္ႏိုင္မည္ကို စုံစမ္းေမး ျမန္းလာၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ားထံမွ သိရသည္။

သို႔ရာတြင္ မူလရွိရင္းစြဲ ပိုင္ဆိုင္မႈကို အမည္ေပါက္ နာမည္ေျပာင္းျခင္းက မ်ားျပားသည့္ အေရာင္းအဝယ္တြင္ အမွန္တကယ္ ေငြထြက္လာရန္မရွိေၾကာင္း ကံေကာင္းအိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းမွ ဦးမင္းခန္႔က ေျပာသည္။

“အခြန္ႏႈန္းေလၽွာ႔တဲ့ အခ်ိန္မွ မေျပာင္းရင္လည္း မလြယ္ေတာ့ဘူး။ ေငြ မထြက္လာတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေဈးကြက္က ထင္သေလာက္မဟုတ္ေသးပါဘူး” ဟု ၎က မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

ေနာက္တစ္ခ်က္မွာ စုေပါင္းပိုင္အေဆာက္အအုံဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒကို မၾကာမီ အမွန္တကယ္ ဖိဖိစီးစီး က်င့္သုံးႏိုင္လိမ့္မည္ဆိုသည့္ ေမၽွာ္မွန္းခ်က္ေၾကာင့္ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းေဈးကြက္တြင္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ပါဝင္လာမည့္ အလားအလာကို အေကာင္းျမင္ထားၾကျခင္းျဖစ္သည္။

“ႏိုင္ငံျခားသားေတြကို ကြန္ဒိုရဲ႕ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ဝယ္ခြင့္ျပဳထားလို႔ သူတို႔ေတြရဲ႕ ဝယ္ယူမႈေတြ ရွိလာမယ္ဆိုရင္ ကြန္ဒိုအေရာင္းအဝယ္ ျပန္သြက္လာမယ္လို႔ ထင္တယ္” ဟု ဦးေနမင္းသူက ဆိုသည္။

ေလးႏွစ္ေက်ာ္၊ ငါးႏွစ္နီးပါး တအိအိၿပိဳဆင္းသြားမႈကို ႀကဳံေတြ႕ေနရသည့္ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမေဈးကြက္ကို အဆိုး၊ အေကာင္းျမင္မႈက ေရာေထြးေနဆဲသာျဖစ္သည္။

အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမသမိုင္းတစ္ေလၽွာက္ ေခတ္ေကာင္းခ်ိန္၊ ေဈးေကာင္းခ်ိန္၊ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ထြန္းခ်ိန္မ်ား ရွိခဲ့ဖူးသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္သုံးဆယ္ခန္႔ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ဝန္းက်င္မွသည္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္အထိကာလသည္ ျမန္မာ့အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမေဈးကြက္၏ ပထမေ႐ႊေခတ္ဟု ဝါရင့္အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမအက်ိဳးေဆာင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဆိုၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားစတင္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္သည္ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမေဈးကြက္ ဒုတိယေ႐ႊေခတ္ျဖစ္ေၾကာင္း မ႑ိဳင္အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းရွင္ ဦးသန္းဦးက ေျပာသည္။

ေ႐ႊေခတ္ဟုဆိုေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ျဖစ္သင့္သည့္ ေဈးႏႈန္းထက္ မ်ားစြာေက်ာ္လြန္သြားခ်ိန္တြင္ ေဈးကြက္ပူေဖာင္း ေပါက္သြားသည္။

အဆိုပါ ဒုတိယေ႐ႊေခတ္အဆုံးပိုင္း ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမေဈးကြက္တြင္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္မႈ ထိုးက်သြားသလို ေဈးႏႈန္းမ်ားပါ က်ဆင္းသြားသည္။

ထိုစဥ္က ရွိခဲ့သည့္ေဈးႏႈန္းႏွင့္ လက္ရွိကာလ ေပါက္ေဈးႏႈိင္းယွဥ္ပါက တခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ထက္ဝက္ေခါက္ခ်ိဳးအထိ ေဈးက်သြားသည္။

“သိန္းရာဂဏန္းနဲ႔ ပါမစ္လိုဟာမ်ိဳးေတြဆို ေဈးေခါက္ခ်ိဳးေလာက္ကို က်သြားတယ္။ တခ်ိဳ႕ ေကာင္းတယ္ဆိုတဲ့ ကာလက သိန္း ၂၂၀၀ ေလာက္နဲ႔ ဝယ္ထားတာေတြက ခုခ်ိန္မွာ သိန္း ၁၂၀၀ ေလာက္ပဲရတာ ေတြ႕ရတယ္” ဟု ဦးသန္းဦး က ဆိုသည္။

ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားရွိ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမေဈးႏႈန္းႏွင့္ပင္ ရင္ေပါင္တန္းႏိုင္သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ေခါင္ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ ေဈးႏႈန္းမွာလည္း ယခင္ထက္ ေလးပုံတစ္ပုံေလာက္ ေဈးက်သြားေသာ္လည္း အငွားေဈးကြက္မွလြဲလၽွင္ အေရာင္းအဝယ္မွာ မရွိသေလာက္ျဖစ္သြားသည္။

“အဝယ္ကေတာ့ အ, တုန္းပဲ။ အေရာင္းကလည္း မထြက္ဘူး။ အငွားကလည္း ေခၚေဈးအတိုင္းေတာ့ ငွားဖို႔ မလြယ္ျပန္ဘူး” ဟု ကံေကာင္းအိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းရွင္ ဦးမင္းခန္႔ က ေျပာသည္။

အေရာင္းအဝယ္ေဈးကြက္ႏွင့္ အငွားေဈးကြက္မွာ ေရျမင့္ၾကာတင့္ဆိုသလို ခ်ိတ္ဆက္ေနရာ အေရာင္းအဝယ္ ေဈးကြက္အေျခအေနမေကာင္းခ်ိန္တြင္ အငွားေဈးကြက္ပါ က်ဆင္းသြားသည္။

သို႔ရာတြင္ အငွားေဈးကြက္သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ လူေနအိမ္၊ တိုက္ခန္း စသည္ျဖင့္ မျဖစ္မေန လည္ပတ္ရသည့္ ေဈးကြက္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အငွားျဖစ္မႈ အေျခအေနမွာမူ ေဈးႏႈန္းအရ ေျပာင္းလဲမႈမွလြဲလၽွင္ ပုံမွန္အတိုင္း ဆက္လည္ပတ္ေနေၾကာင္း iMyanmarHouse.com  အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္း၏ မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ ဦးေနမင္းသူက ဆိုသည္။

မၾကာမီ ဝါတြင္းကာလၿပီးဆုံးမည္ျဖစ္ရာ ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔၏ ႐ိုးရာဓေလ့ ထုံးစံအရ အိမ္ေျပာင္းအိမ္ေ႐ႊ႕၊ အိမ္ငွား၊ စာခ်ဳပ္သက္တမ္းတိုး စသည္တို႔ ပိုမိုမ်ားျပားလာေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

“ဝါကၽြတ္ကာလေနာက္ပိုင္း အငွားျဖစ္မႈႏႈန္း ျပန္တက္လာစရာ ရွိပါတယ္”ဟု ဦးေနမင္းသူက ေျပာသည္။

အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမအငွားေဈးကြက္မွာ ငွားရမ္းမႈျဖစ္ေျမာက္ႏႈန္း ပုံမွန္အတိုင္းရွိေသာ္လည္း ငွားရမ္းခေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ ေနအိမ္၊ တိုက္ခန္း၊ ႐ုံးခန္း စသည့္ အမ်ိဳး အစားႏွင့္ ေနရာေဒသေပၚမူတည္ကာ က်ဆင္းလ်က္ရွိေၾကာင္း အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွ သိရသည္။

ယခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ ဇြန္လအထိ ဒုတိယသုံးလပတ္တြင္ ႐ုံးခန္းေနရာငွားရမ္းခ တစ္လစာမွာ ပ်မ္းမၽွ တစ္စတုရန္းမီတာ (ဆယ္ေပပတ္လည္ဝန္းက်င္) လၽွင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၉ ဒသမ ၅ ရွိေၾကာင္း အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမေဈးကြက္ အတိုင္ပင္ခံကုမၸဏီ Colliers Myanmar ၏ ယခုႏွစ္ ဒုတိယသုံးလပတ္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

႐ုံးခန္းငွားရမ္းခမွာ တစ္ႏွစ္ထက္ တစ္ႏွစ္ ေဈးက်ဆင္းေနဆဲျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒုတိယသုံးလပတ္တြင္ ပ်မ္းမၽွ တစ္စတုရန္းမီတာလၽွင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၅ ဒသမ ၈၁ ရွိကာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒုတိယ သုံးလပတ္တြင္ ပ်မ္းမၽွ တစ္စတုရန္း မီတာလၽွင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၂ ဒသမ ၉ ရွိေၾကာင္း အဆိုပါကုမၸဏီ၏ သုံးလပတ္ အစီရင္ခံစာမ်ားအရ သိရသည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္ ငွားရမ္းသည့္ လုံးခ်င္းအိမ္၊ အခန္းငွားရမ္းခမ်ားမွာလည္း ယခင္ထက္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္အထိ ေဈးက်ဆင္းသြားသည္။

“ငွားမယ့္သူကလည္း လုပ္ငန္းလုပ္ဖို႔ အျမတ္မက်န္ရင္ ဘယ္သူမွ မငွားဘူး ေလ။ ဒီေတာ့ ဆယ္သိန္းလို႔ ေခၚေပမယ့္ ခုနစ္သိန္းခြဲ၊ ရွစ္သိန္းေလာက္နဲ႔ အငွားျဖစ္သြားတာေတြလည္း ရွိတာပဲ” ဟု ဦးေနမင္းခန္႔ ဆိုသည္။

ျပည္တြင္း အိမ္ငွားေဈးကြက္တြင္လည္း ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးသည့္ တိုက္ခန္းအသစ္မ်ား ဆက္တိုက္ ေပၚထြက္လာသည့္အတြက္ ငွားရမ္းချမင့္တက္ျခင္းမရွိဘဲ အနည္းငယ္က်ဆင္းလာသည္။

“ေဈးကြက္ထဲမွာ ေရာင္းစရာ အမ်ားႀကီးရွိေနေသးသလို ငွားစရာေတြလည္း တျဖည္းျဖည္း ေပၚထြက္လာေနတယ္။ ဒီေတာ့ ေရတိုကာလ (ေျခာက္လမွ တစ္ႏွစ္) အတြင္းမွာေတာ့ ေဈးအမ်ားႀကီး တက္တာ၊ က်တာ မရွိႏိုင္ပါဘူး” ဟု ဦးေနမင္းသူက သုံးသပ္သည္။

စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ က်ပ္တစ္သိန္း ရွစ္ေသာင္းမွ သုံးသိန္းခြဲအတြင္း၊ ၾကည့္ ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ က်ပ္ တစ္သိန္းခုနစ္ေသာင္း မွ သုံးသိန္းအတြင္း၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ သမိုင္းဘက္တြင္ က်ပ္ တစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္းမွ ႏွစ္သိန္းအတြင္း အမ်ားဆုံး ငွားရမ္းၾကေၾကာင္း အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမအငွားေဈးကြက္အတြင္းမွ စုံစမ္းသိရွိရသည္။

“အားလုံးၿခဳံၾကည့္ရင္ေတာ့ အကုန္က်တာပဲ။ ေဈးက်တဲ့ေနရာမွာ ေျမခ်ည္းပဲ က်တာ မဟုတ္ဘူး။ တိုက္ခန္းေရာ၊ ကြန္ဒိုပါ က်တာ” ဟု မ႑ိဳင္အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမအက်ိဳး ေဆာင္လုပ္ငန္းရွင္ ဦးသန္းဦးက ဆိုသည္။

ကြန္ဒိုမီနီယံအငွားေဈးကြက္တြင္လည္း ေဈးႏႈန္းမ်ားစြာ ထိုးက်ခဲ့ၿပီး ယခင္အျမင့္ဆုံးကာလႏွင့္ ယွဥ္လၽွင္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ငွားရမ္းခမ်ားက်ဆင္းသြားေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

“က်ားႀကီးရင္ ေျခရာႀကီးဆိုသလိုေပါ့။ အေရာင္းအဝယ္တန္ဖိုး ေဈးျမင့္လာရင္ အငွားေဈးလည္း ျမင့္လာတာပဲ။ အေရာင္းအဝယ္တန္ဖိုးက်ရင္ အငွားပါ လိုက္က်ရတာပဲ” ဟု ၎ ကပင္ ဆက္ေျပာသည္။

အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမအေရာင္းအဝယ္ ေဈး ႏႈန္းမ်ား မိုးပ်ံေနခ်ိန္တြင္ ငွားရမ္းခႏႈန္းထားမ်ားမွာလည္း အျမင့္ပ်ံေနခဲ့ၿပီး အေရာင္းအဝယ္ေဈးကြက္ႏွင့္ ေဈးႏႈန္းမ်ား ေျမလၽွိဳးသြားခ်ိန္တြင္ ငွားရမ္းခႏႈန္းထားမ်ားလည္း သစ္ငုတ္တိုတြင္ သက္ဆင္းနားရသည့္ အေျခအေန ေရာက္သြားသည္။

အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမေဈးကြက္သည္ ေ႐ႊ၊ ေဒၚလာကဲ့သို႔ ေငြျဖစ္လြယ္သည့္ ပိုင္ဆိုင္မႈ မဟုတ္သည့္အတြက္ ေဈးကြက္အေျခအေန ခ်က္ခ်င္းေျပာင္းလဲလာရန္၊ ေဈးအတက္အက် ႐ုတ္ခ်ည္းျဖစ္ရန္ မလြယ္ကူေပ။

ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ေလးႏွစ္ေက်ာ္၊ ငါးႏွစ္နီးပါး က်ဆင္းလာသည့္ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ ေရာင္း၊ ဝယ္၊ ငွား ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ အက်ဘက္တြင္သာ ဆက္ရွိေနသည္။

အခြန္ႏႈန္းထားေျဖေလၽွာ႔မႈေၾကာင့္ ယခင္ထက္ ေဈးကြက္လႈပ္ရွားလာသည္ ဆိုေသာ္လည္း ယခင္ကာလမ်ားက ရွိခဲ့သည့္ သာဓကႏွင့္ ယွဥ္ၾကည့္လၽွင္ သုံး၊ ေလးႏွစ္ခန္႔ အရွိန္ယူရေလ့ရွိေၾကာင္း ဦးသန္းဦးက ေျပာသည္။

“အခြန္ေျဖေလၽွာ႔မႈကို တစ္ႏွစ္ဆိုတဲ့ ကာလတစ္ခုပဲေပးထားတယ္။ ေနာက္ဆုံးအခြင့္အေရးလို႔လည္း ေျပာထားတယ္။ ဘယ္ေလာက္ထိ အခြန္ေဆာင္ၿပီး တရားဝင္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ၾကမလဲဆိုတာ ေစာင့္ၾကည့္ၾက႐ုံေပါ့” ဟု ၎က ဆိုေလသည္။

စစ္ၿငိမ္းသူ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *