အနာဂတ္ပညာေရးဆိုေသာ အတိတ္ပညာေရး

အနာဂတ္ပညာေရး ဆိုေသာေၾကာင့္ ဘာမ်ားလဲဟု ထင္လိုက္ေသးေသာ္လည္း အတိတ္ပညာေရးသာ ျဖစ္သည္။ ခဏေနပါဦး အရွိန္ေတြ လြန္၊ အဆင့္ေတြ ေက်ာ္ကုန္ပါ့မည္။ ယခုေခတ္ပညာေရးကိုပဲ အရင္ေျပာပါဦးမည္။

ယခုေခတ္ပညာေရးသည္ assembly line  ပညာေရးဟု ေခၚေသာ စက္႐ုံထုတ္ပညာေရးဟု ေခၚၾကသည္တဲ့။ အဝတြင္ ပန္းသီးေတြ  ဝင္သြားၿပီး ဟိုဘက္တြင္ ပန္းသီးေဖ်ာ္ရည္ဘူးေတြ ထြက္လာေသာ  ပညာေရးဟု တင္စားရမည္။ စစဝင္သြားစဥ္က ဘယ္သူ ဘာျဖစ္ေနေန ဘာပဲ ကိုင္းၫႊတ္ကိုင္းၫႊတ္ ဟိုဘက္ေရာက္လၽွင္ အားလုံးအတူတူ  ျဖစ္သြားရမည္။ စံသတ္မွတ္ထားေသာ စာေမးပြဲမ်ားႏွင့္ စစ္ၾက ေဆးၾက၊  ထိုအရာတို႔ကို ေက်ာ္ႏိုင္လၽွင္ ထိုလက္မွတ္ရမည္။ ကုန္ပစၥည္းထုတ္ေသာ စက္႐ုံမ်ားႏွင့္ အတူတူျဖစ္ေနသည္။ Mass education ၊ အၿပဳံလိုက္ႀကီး  ဝင္သြား အၿပဳံလိုက္ႀကီး ျပန္ထြက္လာ အားလုံးအတူတူ ျဖစ္ရမည္။ စာသင္ခန္းသည္ သက္တူ႐ြယ္တူတို႔ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ စာသင္ခန္းသည္ စာတြင္မက၊ လူမႈေရးကိုပါ သင္ေပးသည္၊ လူအမ်ားႏွင့္ ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံတတ္ေအာင္ သင္ေပးသည္ဟုဆိုသည္။ ဟုတ္ပါသည္၊ သို႔ေသာ္  ယခုေခတ္စာသင္ခန္းတို႔သည္ သက္တူ႐ြယ္တူတို႔ႏွင့္ ေနထိုင္ရန္ သင္ေပးသလို ျဖစ္ေနသည္။ စာသင္ခန္းတြင္ အသက္အ႐ြယ္ ကြဲျပားျခားနားမႈမွမရွိ၊ တစ္ေျပးတည္း တစ္ျဖတ္တည္း။ တကယ့္ အျပင္ကမာၻတြင္  သက္စုံ႐ြယ္စုံ အတူတြဲေနရသည္။ ယခုလိုေရးသည့္အတြက္ Mass education က သယ္ယူလာေသာ အက်ိဳးမ်ားကို ပစ္ပယ္ျခင္းမဟုတ္။  Mass education ျဖစ္ေအာင္ မနည္းလုပ္ယူခဲ့ရသည္ မဟုတ္လား။  လက္ရွိျဖစ္လာေသာ အေျခအေနကိုသာ ေျပာျခင္းျဖစ္သည္။

အနာဂတ္ပညာေရးတြင္ ထိုသို႔မဟုတ္ေတာ့၊ ေျပာင္းလဲရမည္။ တစ္ေယာက္ခ်င္း တိမ္းၫႊတ္မႈကို အေလးေပးရမည္။ ပန္းခ်ီဘက္ တိမ္းၫႊတ္လၽွင္ ပန္းခ်ီဘက္ကို၊ အင္ဂ်င္နီယာဘက္ကို တိမ္းၫႊတ္လၽွင္  အင္ဂ်င္နီယာဘက္။ အကဲျဖတ္အမွတ္ေပးရာတြင္လည္း တစ္ဦးခ်င္း သက္သက္သြားမည္။ အရာရာသည္ ကေလးတို႔ တစ္ဦးခ်င္းေပၚတြင္  သြားမည္။ ယခုလည္း ထိုအရပ္မ်က္ႏွာဘက္သို႔ ဦးတည္ေနသည္ မဟုတ္ လား။ ဟုတ္ပါသည္၊ သို႔ေသာ္ နည္းပါေသးသည္။

ကေလးမ်ား၊ လူငယ္မ်ားသာမက လူႀကီးမ်ားလည္း ထိုအတိုင္းပင္။  တစ္ခါဘြဲ႕ယူထား တစ္သက္လုံး လုပ္စားမရေတာ့။ ေလးငါးႏွစ္တစ္ခါ ေလာက္ ျပန္သင္ယူေနရမည္။ သင္ၿပီးသားနည္းနာမ်ားသည္ မမွန္ကန္ေတာ့မွန္း သုေတသနအသစ္မ်ားအရ သိလာလၽွင္ ျပန္ေဖ်ာက္ပစ္ရဦးမည္။ သင္ယူ ျပန္ေဖ်ာက္ ျပန္သင္ learn unlearn relearn ။  ထပ္မံ မသင္ယူလၽွင္ အလုပ္လုပ္၍မရေတာ့။ အသက္မ်ား ရွည္လာျခင္းသည္  ေကာင္းေသာ္လည္း တစ္ဒုကၡ။ ေသရမည့္အခ်ိန္တြင္ မေသသည့္အတြက္  အသစ္မ်ား ထပ္သင္ရမည္၊ သင္ဖို႔ စိတ္ထားျပင္ထားရမည္။ ‘ငါအိုၿပီ ေတာ္ၿပီ’ ေျပာလို႔မရေတာ့၊ ဘာမွ မလုပ္ဘဲေနသြားလၽွင္ ပ်င္းရိၿငီးေငြ႕စရာ။ အၿငိမ္းစားယူၿပီး ႏွစ္ ၂၀ ၊ ႏွစ္ ၃၀ ဒီတိုင္းထိုင္ေနရမည့္ အေရး  စဥ္းစားသာၾကည့္ပါ။

လူႀကီးမ်ားတြင္ online လုပ္ရန္ ခက္သြားၿပီ။  သူတို႔ကို စာသင္ခန္းထဲ ေမာင္းသြင္းေသာ စနစ္ မေပၚေသး။ မသင္မေနရ ပညာေရးစသည္တို႔သည္ လူႀကီးမ်ားအတြက္ မဟုတ္။ စာသင္ခန္းတြင္း လူႀကီးမ်ား ျပန္ဝင္ရလၽွင္လည္း သက္႐ြယ္စုံ။ ေျမးအ႐ြယ္ႏွင့္ အဘိုးအ႐ြယ္ စာသင္ခန္းတစ္ခန္းထဲ အတူျဖစ္ႏိုင္သည္။ လူႀကီးမ်ားသည္ စာသင္ခန္းတြင္းသို႔ သူတို႔ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ သူတို႔ ျပန္လာၾကသည္။ ငယ္ငယ္က  ဂစ္တာ မတီးခဲ့ရသည့္အတြက္ တီးခ်င္သူေတြ ပါမည္၊ အသက္အ႐ြယ္ရမွ  ဘ၀ကို တစ္ဆစ္ခ်ိဳးေျပာင္းပစ္ခ်င္သူေတြ ပါမည္။ သူတို႔သည္ အ႐ြယ္ေရာက္မွ ကိုယ့္ဘာသာဆုံးျဖတ္ႏိုင္မွ ပညာသင္ခ်င္သူတို႔ျဖစ္သည့္အတြက္  ‘ကိုယ္ဘာေကာင္’ မွန္း ပိုသိသည္။ လိုခ်င္သည္အတြက္ စြန္႔လႊတ္ရမည့္ အရာမ်ားကို နားလည္သူမ်ားျဖစ္သည္။

ေရွးေခတ္၊ ေတာ္ေတာ္ေဝးေသာ ေရွးေခတ္က တကၠသိုလ္မ်ား၊  အစုလိုက္အၿပဳံလိုက္ စာသင္ေသာ ေက်ာင္းေတြ မရွိ၊ သို႔မဟုတ္ ရွားသည္။ တတ္ႏိုင္သူမ်ားက ကိုယ့္သားသမီး ကိုယ့္ဘာသာ ဆရာ ေခၚသင္သည္။ အခ်ိဳ႕က ကိုယ့္ဘာသာသင္ေပးၾကသည္။ မတတ္ႏိုင္သူမ်ားက  ဆရာလိုက္ရွာရင္း ဆရာ့အိမ္တြင္ ေန၊ အလုပ္တူတူလုပ္ရင္း သင္ၾကသည္။  ဆရာမ်ားကလည္း ဆရာအတတ္သင္ သင္တန္းတက္ထားသူမ်ား မဟုတ္သည့္အတြက္ အသင္အျပေကာင္းသူလည္းရွိ၊ မေကာင္းသူလည္း ရွိ။  ေက်ာင္းသားက ဆရာလုပ္သည္ကိုင္သည္ လိုက္ၾကည့္၊ လိုက္လုပ္ၾကည့္ကာ သင္ရသည္မ်ား အမ်ားႀကီး။ တစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ ပညာေရးက သြားတယ္၊ အစုလိုက္အၿပဳံလိုက္ မသြားဘူး။ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ တစ္ဦးခ်င္းေပၚ တည္တယ္။ မိဘေတြေပၚ တည္တယ္။

အနာဂတ္ပညာေရးဆိုသည္လည္း အတိတ္ပညာေရးျဖစ္သည္။ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးၾကရမည္။ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးသင္ရသည္ခ်င္း အတူတူ ေရွးေခတ္ႏွင့္ ကြဲသြားသည္က ဆရာမ်ား မ်ားလာသည္၊ ဗဟုသုတ မရွားေတာ့။ online ေပၚတက္လိုက္လၽွင္ အသိပညာမ်ား၊ အတတ္ပညာမ်ား ထိုင္ရာမထ လြယ္လြယ္ကူကူရႏိုင္မည္။ ေက်ာင္းစာသင္ခန္းကဲ့သို႔ စနစ္တက်သင္ယူႏိုင္သလို ကိုယ့္ လိုအပ္ခ်က္အလိုက္ အဆင္ေျပသလို ေလ့လာႏိုင္သည္မ်ားလည္းရွိသည္။ အခ်ိန္ႏွင့္ သင္ခ်င္စိတ္ေလးသာ  ကိုယ့္ဘက္က စိုက္ရမည္။ ေနာက္တစ္ခု လိုအပ္ခ်က္က၊ Focus ။ အာ႐ုံစိုက္ရမည္။ အာ႐ုံျပားသည့္ ေခတ္ မဟုတ္လား။

 အနာဂတ္ပညာေရးအေၾကာင္း ေျပာလၽွင္ အနာဂတ္အလုပ္အကိုင္ အေၾကာင္းလည္း ေျပာရမည္။ ပညာတတ္ပါၿပီ၊ မည္သည့္ေနရာတြင္  သြားသုံးမလဲ။ အလုပ္တြင္ပဲေပါ့။ ပညာ၏ မွတ္ေက်ာက္သည္ အလုပ္ မဟုတ္လား။ ‘ငါပညာေတြတတ္ေနတာပဲ၊ အလုပ္မွမလုပ္တာ၊ အဲဒါ ငါ့ပညာရဲ႕ မွတ္ေက်ာက္လာ’ လို႔ေမးလၽွင္ ဟုတ္သည္ပဲ ေျဖရမည္။  မလုပ္လၽွင္လည္း မွတ္ေက်ာက္၊ လုပ္လၽွင္လည္း မွတ္ေက်ာက္။

ေနာက္တစ္ခု။ အနာဂတ္အလုပ္တြင္ ၿပိဳင္ဘက္က ေျပာင္းသြားသည္။ လူအခ်င္းခ်င္းၿပိဳင္ရမည္တင္ မဟုတ္ေတာ့။ AI artificial  intelligence မ်ားႏွင့္ ၿပိဳင္ရေတာ့မည္။ AI မ်ားႏွင့္ ၿပိဳင္သည့္အခါ  စာရင္းကိုင္ကဲ့သို႔ ေကာ္လာျဖဴအလုပ္မ်ားကို AI မ်ား ယူသြားလိမ့္မည္ဟု ပညာရွင္မ်ားက ေျပာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ AI မ်ား မၿပိဳင္ႏိုင္ေအာင္ ေသြးႏွင့္ သားႏွင့္ လူမ်ား ဘာေတြသင္ၾကမလဲ၊ ဘာေတြဖိလုပ္ၾကမလဲ။ လြယ္လြယ္ ေျပာႏိုင္သည္၊ တီထြင္ဖန္တီးေသာ အလုပ္မ်ားလုပ္ၾက။ စာေရးသည္တို႔၊  ပန္းခ်ီဆြဲသည္တို႔၊ ဂစ္တာတီးသည္တို႔။ သို႔ေသာ္ တီထြင္ဖန္တီးေသာ  အလုပ္တို႔တြင္လည္း သူ႕ဟာႏွင့္သူ အခက္အခဲရွိသည္တဲ့။ ယင္းသည္ AI ေၾကာင့္မူ မဟုတ္။

ေခတ္သည္ ဆက္သြယ္ေရးေခတ္ျဖစ္သည့္အတြက္ နယ္စည္း မျခားေတာ့။ Idea မ်ား၊ ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာသို႔ ကူးလူးသြားလာႏိုင္သည္။ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်ရာတြင္ အရည္အေသြး ပိုေကာင္းသူ၊ ေဈးခ်ိဳသူက ေဈးကြက္ေဝစု ဧရာမရသည့္  ႏိုင္သူအကုန္  ယူေၾကးျဖစ္သြားၿပီ။ ႐ိုး႐ိုးကုန္ပစၥည္းမ်ားထက္ အႏုပညာပစၥည္းမ်ားက  ပိုရက္စက္သည္။ အထူးသျဖင့္ digitize လုပ္ႏိုင္သည့္ အႏုပညာပစၥည္း မ်ားျဖစ္သည့္ စာေပ၊ ဂီတ စသည္တို႔။ Game of Thrones ႏွင့္ ယွဥ္ႏိုင္မည့္ ဇာတ္လမ္းတြဲ ဘယ္မွာ ရွိမည္နည္း။  ရွိသမၽွ ဝင္ေငြ သူပင္ သိမ္းႀကဳံးယူသြားသည္။ ထို႔အတူ စာဖတ္လၽွင္လည္း J.K. Rowling စာအုပ္သာ  ဖတ္ေတာ့မည္။ J.K. Rowling သည္ Harry Potter စာအုပ္တြဲေရးသူ၊  ထိုစာအုပ္မ်ား ေရာင္းရေငြမွေရာ ႐ုပ္ရွင္မွေရာ သူရသည့္ ဝင္ေငြျဖင့္ ေဒၚလာသန္းေထာင္ခ်ီ ခ်မ္းသာသြားၿပီ။ ထို႔အတူ ေရွးသီခ်င္းတီးသည္ခ်င္း တူလၽွင္ ကိုယ့္ၿမိဳ႕က စႏၵရားဆရာေလး၏ ‘သူ႕လက္သံ’ ကို အိမ္တြင္  နားေထာင္ေတာ့မည္ မဟုတ္၊ ကမာၻ႕နံပါတ္တစ္ စႏၵရားဆရာ၏ လက္သံကိုသာ နားေထာင္ေတာ့မည္။ one-click away ခလုတ္တစ္ခ်က္ႏွိပ္႐ုံ မဟုတ္လား။ ထိပ္ဆုံးက လက္ရာကိုသာ ခံစားေတာ့မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ AI အႏၲရာယ္ကင္းေအာင္ ဂီတတို႔ အႏုပညာတို႔ လိုက္စားလၽွင္လည္း  ထင္သေလာက္ မလြယ္။ ယခင္ကလို ကိုယ့္နယ္ေလးတြင္ ကိုယ္မင္းမူခ်င္၍ ရခ်င္မွ ရေတာ့မည္။

အနာဂတ္အလုပ္အကိုင္သည္ မလြယ္ဟု ေျပာျခင္းမဟုတ္ပါ။ ယေန႔ေခတ္ အလုပ္အကိုင္အခ်ိဳ႕ အနာဂတ္တြင္ ေပ်ာက္သြားမည္ျဖစ္ ေသာ္လည္း အလုပ္အကိုင္သစ္မ်ားလည္း ေပၚလာမည္။ အနာဂတ္အလုပ္ အကိုင္၏ ေကာင္းကြက္မွာ အနာဂတ္ပညာေရးျဖစ္သည္။ စဥ္ဆက္မျပတ္ သင္ယူရမည္၊ ကိုယ့္လိုအပ္ခ်က္ ကိုယ္ျဖည့္ရမည္၊ ကိုယ့္အႀကိဳက္ပညာ ကို ကိုယ့္ႏႈန္းႏွင့္ ကိုယ္သင္ရမည္။ အနာဂတ္အလုပ္အကိုင္မ်ား ပုံစံေျပာင္း လာေသာ္လည္း အနာဂတ္ပညာေရးႏွင့္သာဆိုလၽွင္ ေၾကာက္စရာမလို။

ေရးရင္းေရးရင္း မ်ားသြားၿပီ။ ရပ္ဦးမွ။ အနာဂတ္ပညာေရးဆိုသည္ အတိတ္ပညာေရးျဖစ္သည္။ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးဖို႔ ေျပာျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ေဇယ်သူ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *