အသြင္သစ္ တမၸဒီပ

“ဘိုးေတာ္ဘုရားလက္ထက္ကေန အခုအခ်ိန္အထိ စီမံခန္႔ခြဲမႈအလြဲအမွားေတြနဲ႔ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ေတြေၾကာင့္ ပုဂံဟာ ထိခိုက္မႈႀကီးမားခဲ့ရပါတယ္” ဟု ပုဂံၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ ဦးရဲျမတ္ေအာင္က ဆိုလိုက္သည္။

သမိုင္းပညာရွင္ ေဒါက္တာ သန္းထြန္း၏ ပုဂံလက္သစ္စာတမ္းကို ကိုးကား၍ ၎ကေျပာဆိုလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ပုဂံလက္သစ္စာတမ္းသည္ ပုဂံေဒသရွိ ေက်ာက္စာ၊ မင္စာမ်ားကို ကိုးကား၍ ေရးသားထားသည့္ စာတမ္းလည္း ျဖစ္သည္။

ပုဂံ တစ္နည္းအားျဖင့္ တမၸဒီပ တည္ရွိရျခင္း အႏွစ္တစ္ေထာင္ေက်ာ္လာၿပီျဖစ္၍ အေမြအႏွစ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းရာတြင္ ေခတ္မီနည္းပညာရွင္မ်ား၊ အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္အတူ ေငြေၾကးမ်ားပါ လိုအပ္လာမည္ျဖစ္၍ ယူနက္စကိုဝင္ေရာက္ေရးကို ေထာက္ခံခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးရဲျမတ္ေအာင္က ဆိုသည္။

ပုဂံ၏ အေမြအႏွစ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းရာတြင္ ေဒသခံမ်ားသည္ ေခတ္တိုင္းတြင္ ပါဝင္ခဲ့ၿပီး မိ႐ိုးဖလာအလုပ္၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအလုပ္ကဲ့သို႔ သေဘာထား၍ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း ဦးရဲျမတ္ေအာင္က ဂုဏ္ယူသည့္ ေလသံျဖင့္ ေျပာသည္။

ဩဂုတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔က ေညာင္ဦး သံတဲဟိုတယ္၌ က်င္းပခဲ့သည့္ လူထုစကားဝိုင္းတြင္ ၎က ယင္းကဲ့သို႔ ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

စစ္အစိုးရကာလအတြင္း ပုဂံေဒသသည္ အထိခိုက္ဆုံးကာလျဖစ္ခဲ့ၿပီး အေမြအႏွစ္မ်ားကို ကာကြယ္ရင္း ေဒသ၏ ပင္မစီးပြားေရးျဖစ္ေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ယူနက္စကို၊ ေရွးေဟာင္းသုေတသနဌာနတို႔က ခ်မွတ္ ထားသည့္ မူေဘာင္မ်ားအတြင္းမွ ေဆာင္႐ြက္သင့္ေၾကာင္း ဦးရဲျမတ္ေအာင္က တိုက္တြန္းေျပာဆိုသည္။

ယခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၆ ရက္ေန႔က အဇာဘိုင္ဂ်န္ႏိုင္ငံ ဘာကုၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပသည့္ ယူနက္စကို၏ (၄၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ေကာ္မတီညီလာခံ အစည္းအေဝးဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ ပုဂံေဒသကို ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ စာရင္းဝင္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံခဲ့ရသည္။

သို႔ေသာ္လည္း အေမြအႏွစ္ဇုန္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ပုဂံၿမိဳ႕ေဟာင္းအတြင္း အေဆာက္အအုံ တိုးခ်ဲ႕ေဆာက္လုပ္မႈမ်ား၊ စက္ယႏၲရားအသုံးျပဳ၍ ေျမႀကီးတူးေဖာ္မႈမ်ားသည္ ယေန႔အထိရွိေနဆဲဟု ပုဂံေဒသခံတို႔က ဆိုၾကသည္။

“ၿမိဳ႕ေဟာင္းထဲမွာ အေဆာက္အအုံေတြ တိုးခ်ဲ႕ေဆာက္လုပ္ေနတယ္။ ေျမႀကီးေတြ ဘက္ဟိုးနဲ႔ တူးေဖာ္ေနတယ္။ ဧရာ၀တီျမစ္ကမ္းဘက္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ထင္ထင္ရွားရွား ျမင္ေနရပါတယ္” ဟု ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ပုဂံၿမိဳ႕ေဟာင္းသည္ Property Zone(PZ) ဟုေခၚသည့္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းထားေသာဧရိယာျဖစ္ၿပီး အေရးႀကီးသည့္ဇုန္၊ ကမၻာ့အေမြအႏွစ္သို႔ ဝင္ရသည့္ဇုန္တစ္ခု ျဖစ္သည္။

ကမၻာ့အေမြအႏွစ္တင္သြင္းစဥ္ကတည္းကပင္ ယင္းဇုန္အတြင္း ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ကို ထိခိုက္သည့္ အေဆာက္အအုံမ်ား ေဆာက္လုပ္ေနၿပီး ယင္းအေဆာက္အအုံမ်ားကို တျဖည္းျဖည္းေလၽွာ႔ခ်ရမည္ဟု အတိအလင္း ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း အေမြအႏွစ္စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာပညာရွင္ ေဒၚဥမၼာမ်ိဳးက ဆိုသည္။

“စိတ္မေကာင္းစရာက ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ရၿပီးခ်ိန္မွာပဲ စက္ယႏၲရားအႀကီးႀကီးေတြနဲ႔ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းႀကီးေတြ လုပ္ေနတာကို ေတြ႕ရတယ္” ဟု ၎က ေျပာသည္။

ဥပေဒအရ အေမြအႏွစ္ဇုန္အတြင္း အေဆာက္အအုံမေဆာက္လုပ္ရန္ ေဖာ္ျပမထားေသာ္လည္း မည္သို႔မည္ပုံ ေဆာက္လုပ္ရမည္ဟု ပါရွိၿပီးသားျဖစ္သည့္အတြက္ လက္ရွိ တည္ေဆာက္ေနသည့္ အေဆာက္အအုံမ်ားသည္ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္အညီ တည္ေဆာက္ေနျခင္း ဟုတ္၊ မဟုတ္ သိရွိသင့္ေၾကာင္း ၎က ေျပာဆိုသည္။

“မဟုတ္ဘူးဆိုရင္ ဥပေဒနဲ႔ မညီၫြတ္တာပဲ။ ဥပေဒနဲ႔ မညီၫြတ္ရင္ ဥပေဒနဲ႔အညီ အေရးယူစီမံေဆာင္႐ြက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေဒၚဥမၼာမ်ိဳးက ရွင္းျပသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ အေျခအေနမ်ိဳးကို တာဝန္ရွိသူမ်ားအားလုံးက ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းတင္ျပၿပီး ရပ္တန္းကရပ္ဖို႔ ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု ပုဂံအေမြအႏွစ္ခ်စ္သူမ်ားက ေထာက္ျပၾကသည္။

အသစ္ျပဌာန္းထားသည့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ အေမြအႏွစ္ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒတြင္ ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ရရွိေသာ ေဒသမ်ားသည္ ကမၻာ့အေမြအႏွစ္တင္စဥ္က ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးစနစ္အတိုင္း က်င့္သုံးေဆာင္႐ြက္ရမည္ဟု ပါရွိၿပီး ယင္းအခ်က္သည္ အေရးႀကီးသည္ဟု ေဒၚဥမၼာမ်ိဳးက ဆိုသည္။

“ဇုန္အတြင္းမွာရွိေနတဲ့ ႀကီးမားတဲ့ အေဆာက္အအုံေတြ၊ အေမြအႏွစ္ေတြကို ထိခိုက္ႏိုင္တဲ့ အေဆာက္အအုံေတြတျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ေလၽွာ႔ခ်ဖို႔ ေျပာေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ပိုၿပီးေတာ့ေဆာက္ေနတာေတာင္ ျဖစ္ေနတယ္။ ဒါကိုယ္ေပးထားတဲ့ ကတိကို ကိုယ္ဖ်က္ေနသလိုျဖစ္တယ္” ဟု ၎က ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဝဖန္လိုက္သည္။

ပုဂံေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ေဒသအတြင္း အေဆာက္အအုံမ်ား တိုးခ်ဲ႕ျပင္ဆင္ရန္ျဖစ္ေစ၊ အသစ္ေဆာက္လုပ္ရန္ျဖစ္ေစ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳမိန္႔ေတာင္းခံရမည္ဟု ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာန(ပုဂံဌာနခြဲ)က တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ခြင့္ျပဳခ်က္ရမွသာ တည္ေဆာက္ေရးကိစၥမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ရန္ သတိေပးျခင္း၊ စာထုတ္ျပန္ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိမီ ေဆာင္လုပ္ၾကျခင္းမ်ားရွိသည္ဟု ေဒသခံတို႔က ေထာက္ျပၾက သည္။

“အပတ္စဥ္ စစ္ေဆးၿပီး ခ႐ိုင္စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီကို တင္ျပရပါတယ္” ဟု အေဆာက္အအုံမ်ား ေဆာက္လုပ္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ လုပ္ေဆာင္ေနမႈကို ပုဂံ ေရွး/သု လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးကိုကိုေအာင္က ရွင္းျပသည္။

ပုဂံေဒသ ယူနက္စကိုဝင္ေရာက္ခဲ့ျခင္းသည္ ဆက္လက္လိုက္နာေဆာင္႐ြက္မည့္ အခ်က္ ၁၈ ခ်က္ကို အေျခခံ၍ ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းအခ်က္မ်ားအနက္ ယခုကဲ့သို႔ အေမြအႏွစ္ဇုန္အတြင္း အေဆာက္အအုံမ်ား တိုးခ်ဲ႕ေဆာက္လုပ္ေနျခင္းကို တားျမစ္ထားေၾကာင္း ကမၻာ့အေမြအႏွစ္အဆိုျပဳလႊာတင္သြင္းေရးေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္၊ မႏၲေလးနည္းပညာတကၠသိုလ္ ဗိသုကာဌာန ပါေမာကၡဌာနမႉး ေဒါက္တာစုစုက သတိေပးသည္။

“ကမၻာလုံးဆိုင္ရာအေမြအႏွစ္ အရည္အေသြးရွိတယ္လို႔ သတ္မွတ္တဲ့အတြက္ အဲဒီဟာကို ထိခိုက္ေစတဲ့အရာေတြရွိမယ္ဆိုရင္ ပထမဆုံး သူတို႔က ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ေမးခြန္းေတြ အျပန္အလွန္ေမးၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးၾကမယ္။ အဲဒီထက္ ပိုၿပီး လိုအပ္တယ္လို႔ ယူဆလို႔ရွိရင္၊ ဒီအေမြအႏွစ္ေနရာက ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ အားနည္းေနတယ္လို႔ယူဆရင္ ေျမျပင္အေျခအေနကိုလာၿပီး စစ္ေဆးတာမ်ိဳး ရွိတတ္ပါတယ္” ဟု ယူနက္စကိုအဖြဲ႕၏ လုပ္ေဆာင္တတ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ အေျခအေနကို ေဒါက္တာစုစုက ရွင္းျပသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ေျမျပင္အေျခအေန လာေရာက္စစ္ေဆးၿပီး ေဒသခံႏိုင္ငံ၏ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈအေပၚ မူတည္၍ အႏၲရာယ္ရွိသည့္ ကမၻာ့အေမြအႏွစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ၾကေလ့ရွိေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

“အဲလိုမ်ိဳး ေရာက္သြားတဲ့ ေနရာေတြလည္း အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔နဲ႔ အနီးနားႏိုင္ငံေတြမွာကို ျဖစ္ပ်က္ေနတာပါ။ အႏၲရာယ္ရွိတဲ့အဆင့္လို႔ သတ္မွတ္ခံရၿပီးဆိုရင္ အဲဒီစာရင္းကေန ပယ္ဖ်က္ခံရဖို႔ အဲဒီႏိုင္ငံက အသည္းအသန္ ႀကိဳးစားရပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာစုစုက သူ႕အေတြ႕အႀကဳံကို မၽွေဝသည္။

ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ေဒသအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရသည္မွာ သုံးလမၽွသာရွိေသးသည့္ ပုဂံေဒသအေနႏွင့္ ယင္းကဲ့သို႔ သတ္မွတ္ျခင္းမခံရေစရန္ အေရးႀကီးၿပီး အေပ်ာ္ေၾကာင့္ လုပ္ခ်င္ရာလုပ္၍မရဟု ေဒၚဥမၼာမ်ိဳးက ဆိုသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ႏွင့္ ထိုက္တန္သည့္ ေဒသတစ္ခုျဖစ္ေစရန္ အားလုံးႀကိဳးစားေဆာင္႐ြက္ၾကရမည္ဟု ၎က တိုက္တြန္းသည္။

လက္ရွိ ပုဂံေဒသကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္အတြက္ Bagan Com ကို ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီး သူရဦးေအာင္ကို၊ မႏၲေလးတိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ႏွင့္ မေကြးတိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္မိုးၫိုတို႔က နာယကအျဖစ္ တာဝန္ယူထားသည္။

Bagan Com ေအာက္တြင္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ပုဂံစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီအျဖစ္ ေဒါက္တာ ေဇာ္ျမင့္ေမာင္က တာဝန္ယူထားသည္။

ယူနက္စကိုဝင္ၿပီးေနာက္ အႏၲရာယ္ရွိသည့္ အေမြအႏွစ္ေဒသအျဖစ္မေရာက္ေစရန္ ထိန္းသိမ္းရမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းအေျခအေနကို ႏိုင္ငံတကာ အထိမ္းအမွတ္အေဆာက္အဦးႏွင့္ ေနရာေဒသမ်ား ေကာင္စီ(ICOMOS) ကလည္း စိတ္ပူေနေၾကာင္း ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ က ေျပာသည္။

လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ရမည့္ အခ်က္ ၁၈ ခ်က္ထဲတြင္ အေဆာက္အအုံမ်ား မည္သို႔ေဆာက္မည္၊ လူမႈဘ၀ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ရပ္ကြက္မ်ား မည္သို႔ခ်ဲ႕မည္၊ ၿမိဳ႕မည္သို႔ ခ်ဲ႕မည္၊ ၿမိဳ႕တိုးခ်ဲ႕ခ်ိန္တြင္ ဟိုတယ္ဇုန္မ်ားကို မည္သို႔ စီမံခန္႔ခြဲမည္ စသျဖင့္ ပါဝင္ေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပသည္။

“Visual Integrity (ျမင္ကြင္းဆိုင္ရာ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲမႈ) ကို ေႏွာင့္ယွက္ေနတဲ့၊ ဒါကၽြန္ေတာ္တို႔ ခ်ေပးတာမဟုတ္ဘူးေနာ္၊ တခ်ိဳ႕ဟိုတယ္ေတြထဲမွာ ေရွးေဟာင္းဘုရားေတြရွိေနတယ္။ ဒီဟာေတြကို ဘယ္လိုလုပ္ရမယ္ဆိုတဲ့ အေျဖရွာရမယ္။ ပုဂံရဲ႕လူမႈဘ၀ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္မႈကိုေတာ့ အေႏွာင့္အယွက္အတားအဆီး မျဖစ္ေစခ်င္ဘူး။ ဒါ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ေပါ့” ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ေျပာသည္။

ဒီမိုကေရစီအစိုးရႏွင့္ အာဏာရွင္အစိုးရတို႔၏ ကြာျခားမႈသည္ ဥပေဒပင္ျဖစ္ၿပီး ဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီအစိုးရ၏ အသက္ဟု ျမန္မာေရွးေဟာင္းသုေတသနပညာအသင္း ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္လည္း ျဖစ္သည့္ ေဒၚဥမၼာမ်ိဳးက ေျပာဆိုသည္။

ဥပေဒကို မေလးစားမလိုက္နာဘဲႏွင့္ ဆုံးျဖတ္သည္ျဖစ္ေစ၊ လုပ္ခ်င္သည္ကို လုပ္ျခင္းျဖစ္ေစ၊ ယင္းသည္ အာဏာရွင္ဆန္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

၂၀၂၈ ခုႏွစ္တြင္ အေမြအႏွစ္ဇုန္အတြင္း က်ေရာက္ေနသည့္ ဟိုတယ္မ်ား ေ႐ႊ႕ေျပာင္းရမည္ဟု လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္လည္း ေျပာဆိုေနၿပီး လက္ရွိတြင္ ပုဂံအေမြအႏွစ္ဇုန္အတြင္း က်ေရာက္ေနသည့္ ဟိုတယ္မ်ားကို ဖယ္ရွားမည့္အေျခအေနကို အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ တိတိပပမေျပာဆိုၾကေသးေသာ္လည္း ဥပေဒစည္းမ်ည္းမ်ားအတိုင္း လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ က ေျပာသည္။

“ဟိုတယ္ေတြက ေဒသႏၲရစီးပြားေရးကို အေထာက္အကူျပဳတယ္။ ျပည္သူေတြ အလုပ္အကိုင္ရရွိေရးကို အေထာက္အကူျပဳတယ္။ ဒါေပမဲ့ Visual Integrity ကို ေႏွာင့္ယွက္တယ္ဆိုရင္ Rule & Regulations အတိုင္းပဲသြားမွာပါ။ အခုလည္း အဲဒီအတိုင္းပဲသြားေနတာပါ” ဟု ၎က ဆိုသည္။

လက္ရွိ ပုဂံေဒသတြင္ ဟိုတယ္အလုံးေပါင္း ၁၅၀ ခန္႔ရွိသည့္အနက္ အေမြအႏွစ္ဇုန္အတြင္း က်ေရာက္ေနသည့္ ဟိုတယ္မ်ားမွာ ၉၀ နီးပါးရွိၿပီး အခ်ိဳ႕ဟိုတယ္ဝင္းမ်ားအတြင္း ေရွးေဟာင္းဘုရားေစတီပုထိုးမ်ားရွိေနသည္ဟု ေဒသခံတို႔က ေျပာသည္။

ေဒၚဥမၼာမ်ိဳးကမူ ယင္းကဲ့သို႔ အေမြအႏွစ္ဇုန္မ်ားအတြင္း သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းသည္ ထိုက္တန္ရဲ႕လားဟု ျပန္စဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း သတိေပးသည္။
ထိုကဲ့သို႔ အေဆာက္အအုံမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ အဆင့္မွ အႏၲရာယ္ရွိေသာ ကမၻာ့အေမြ အႏွစ္အဆင့္သို႔ ေလ်ာ့က်သြားႏိုင္ၿပီး အေမြအႏွစ္အျဖစ္မွ ျပန္လည္ဖ်က္သိမ္း ခံရျခင္းမ်ိဳးအထိ ရွိလာႏိုင္သည္ဟု ၎က ဆိုသည္။
ဓ ဒီလို အေဆာက္အအုံေတြေၾကာင့္ ပုဂံဟာ ကမၻာ့အေမြအႏွစ္က ဖ်က္သိမ္းခံရပါတယ္လို႔ သားစဥ္ေျမးဆက္ လက္ၫႈိးထိုးခံႏိုင္သလား။ ဒါမ်ိဳးေတြလည္း ကိုယ္ ျပန္စဥ္းစားသင့္တယ္” ဟု ေဒၚဥမၼာမ်ိဳးက ဆိုေလသည္။

ေဒါက္တာသန္းထြန္း၏ ပုဂံလက္သစ္စာတမ္းအဖြင့္တြင္ ပုဂံႏွင့္ပတ္သက္၍ သတိျပဳသင့္သည့္ စာႏွစ္ေၾကာင္းကို ေရးထားသည္။

“ပုဂံကို ဘယ္သူတည္သလဲေမးရင္ ေျဖဖို႔မလြယ္ပါ။ ဘယ္သူဖ်က္သလဲေမးရင္ ေျခရာလမ္းစရွာၿပီး ေျဖဖို႔ မခက္လွပါ” ဟု ေဒါက္တာသန္းထြန္းကလည္း သတိေပးထားေလသည္။ 

ျမတ္(ကေလး)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *