ရဲတပ္ဖြဲ႕ကို အိုးမည္းသုတ္ျခင္း

ျပည္သူ႕ရဲတပ္ဖြဲ႕ ျပည္သူႏွင့္ ပိုေဝးသြားသည္။

မူးယစ္ေဆးဝါး လက္ဝယ္ေတြ႕ရွိ သည္ဟုဆိုကာ အဆိုေတာ္ၿဖိဳးျပည့္စုံ အပါအဝင္ အမ်ိဳးသားသုံးဦးကို လူပုံ အလယ္တြင္ ရာဇဝတ္သားကဲ့သို႔ ဝင္ေရာက္႐ိုက္ႏွက္ဖမ္းဆီးလိုက္ၿပီးမွ မူးယစ္ေဆးမဟုတ္သျဖင့္ ျပန္လႊတ္ေပးရျခင္းမွာ ရဲတပ္ဖြဲ႕အတြက္ အရွက္ရေစသည့္၊ သင္ခန္းစာယူရမည့္ ျဖစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

ဖမ္းဆီးရာတြင္ အရပ္ဝတ္ျဖင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ဟုဆိုသူမ်ားက လာေရာက္ဖမ္းဆီးျခင္းျဖစ္ၿပီး ထြက္ေျပးျခင္း၊ ခုခံျခင္း မရွိဘဲ အဖမ္းခံသည္ကို လည္ပင္းကိုခ်ဳပ္ ကာ ပါး႐ိုက္ၿပီး ေခၚေဆာင္သြားျခင္းေၾကာင့္လည္း ျပစ္တင္ေဝဖန္သံမ်ား ထြက္ေနသည္။

မူးယစ္ရဲဟု အလြယ္ေခၚသည့္ မူးယစ္ေဆးဝါးတားဆီးႏွိမ္နင္းေရး ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား ကိုယ္တိုင္ဖမ္းဆီးသည့္ ယင္းျဖစ္ရပ္တြင္ ခ်ဳပ္ရက္ ရမန္ပင္ ရယူခဲ့သည္အထိ မူးယစ္ေဆးဝါး ဟုတ္ မဟုတ္ မခြဲႏိုင္ဘဲ ဓာတ္ခြဲခန္း အေျဖထြက္မွသာ ၎တို႔ သုံးဦးကို ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ အရည္အခ်င္းကလည္း ေမးခြန္းထုတ္ခံေနရသည္။

ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ ျပည္သူ႕ယုံၾကည္မႈ ရရန္ ႀကိဳးပမ္းတည္ေဆာက္ေနသည့္ ကာလတြင္ ျပည္သူ အယုံအၾကည့္မဲ့ေစသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ား မၾကာခဏဆိုသကဲ့ ျဖစ္ပြားေနသည္။

“ရဲတပ္ဖြဲ႕ကို ျပည္သူေတြက နဂို ကတည္းက အယုံအၾကည္မရွိတာ။ အခုလို ထပ္ျဖစ္ေတာ့ ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ရတာ ပိုၿပီးခက္ခဲသြားၿပီ” ဟု တက္ႂကြ လႈပ္ရွားသူ ေမာင္ေဆာင္းခက ေျပာဆိုသည္။ ၎သည္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုထုတ္ေဖာ္ခြင့္ လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕ (အသံ) အဖြဲ႕၏ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာလည္း ျဖစ္သည္။

(၁)

အဆိုေတာ္ၿဖိဳးျပည့္စုံအပါအဝင္ အမ်ိဳးသားသုံးဦးကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္က လူစည္ကားရာေနရာျဖစ္သည့္ ျမန္မာပလာဇာရွိ Gloria Jean  ေကာ္ဖီဆိုင္တြင္ ေအာက္တိုဘာလ ၇ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ အရပ္ဝတ္ဝတ္ဆင္ထားသည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ဝင္ေရာက္ဖမ္းဆီးျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုေတာ္ ၿဖိဳးျပည့္စုံကမူ ေဆးျပားမ်ားကို ထိုင္းႏိုင္ငံက ဝယ္ယူလာျခင္းျဖစ္ၿပီး မူးယစ္ေဆးဝါး မဟုတ္ေၾကာင္း ဖမ္းဆီးခံရသည့္ ညတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ထံ ထြက္ခ်က္ေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ရဲက မူးယစ္ေဆးဝါး ဟုတ္ မဟုတ္ မခြဲႏိုင္သျဖင့္ ဓာတုေဗဒအစည္းအ႐ုံးသို႔ ပို႔ေဆာင္ကာ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးခဲ့သည္။

ယင္းသို႔ဖမ္းဆီးၿပီး တစ္ရက္အၾကာ ေအာက္တိုဘာလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ မူးယစ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔က အဆိုပါဖမ္းဆီးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၎တို႔၏ Facebook စာမ်က္ႏွာမ်ားမွ တစ္ဆင့္ တရားဝင္သတင္းထုတ္ျပန္လာသည္။

ကတ္တမင္းေဆးျပား ၁၀ ျပားႏွင့္ အတူဖမ္းဆီးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟုဆိုၿပီး သက္ေသခံပစၥည္းဓာတ္ပုံမွတ္တမ္းမ်ားကိုပါ ေဖာ္ျပခဲ့ရာ ယင္းအနက္ ထိုင္းႏိုင္ငံထုတ္ Playmore သၾကားလုံးဘူးလည္း ပါဝင္ကာ ေဆးျပား ၁၁ ျပားကိုလည္း ထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ့သည္။ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဆးျပား ၁၀ ဟု ေဖာ္ျပၿပီး ဓာတ္ပုံတြင္ ၁၁ ျပားျဖစ္ေနခဲ့သည္။

ယင္းအျပင္ သတင္းထုတ္ျပန္ၿပီး နာရီပိုင္းအတြင္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ျပန္လည္ပယ္ဖ်က္သြားခ်ိန္ကပင္ ျပည္သူမ်ားၾကား ေဝဖန္မႈျမင့္တက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ သၾကားလုံး၊ ပူရွိန္းကို မူးယစ္ေဆးဝါးဟု မွားယြင္းဖမ္းဆီးသည့္ မူးယစ္ရဲဟု ျပစ္တင္ေဝဖန္သံမ်ား စတင္ထြက္လာျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းသို႔ ေဝဖန္သံမ်ား ျမင့္တက္လာခ်ိန္တြင္ပင္ ဖမ္းမိသည့္ေဆးျပားမ်ားကို ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးသည့္ အေျဖထြက္လာသည္။ ေဆးျပားမ်ားတြင္ မူးယစ္ေဆးဝါး မပါဟု အေျဖထြက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးၿပီး သုံးရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ အဆိုေတာ္ၿဖိဳးျပည့္စုံ အပါအဝင္ ၿငိမ္းခ်မ္းကို၊ ေရာ္နီစန္းလြင္တို႔ သုံးဦးကို ျပန္လႊတ္ေပးလိုက္ရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ရဲတပ္ဖြဲ႕အေပၚ ျပည္သူမ်ား၏ ေဝဖန္မႈမွာ တိတ္မသြားဘဲ ပိုျမင့္တက္သထက္ ျမင့္တက္လာသည္။

ယင္းအမႈကို ေအာက္တိုဘာလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ခ်ဳပ္ရမန္ယူခဲ့ေသးသည္။ ရမန္ယူၿပီး ေနာက္တစ္ရက္တြင္ ျပန္လႊတ္ေပးရျခင္းျဖစ္သည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမႈ ရဲတပ္ဖြဲ႕က မွားယြင္းဖမ္းဆီးမႈေၾကာင့္ အဆိုေတာ္ ၿဖိဳးျပည့္စုံ အပါအဝင္ သုံးဦး သည္ အခ်ဳပ္ခန္းထဲတြင္ ႏွစ္ညတာ အိပ္လိုက္ရသည္။

ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အဆိုေတာ္ ၿဖိဳးျပည့္စုံက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို ေအာက္တိုဘာလ ၁၀ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္မည္ဟု လူမႈကြန္ရက္မွ တစ္ဆင့္ အသိေပးခဲ့ေသာ္လည္း ယင္း ရွင္းလင္းပြဲ ေ႐ႊ႕ဆိုင္းသြားခဲ့သည္။

(၂)

ဖမ္းဆီးခဲ့စဥ္ကပင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕လိုက္နာက်င့္သုံးရမည့္ ဥပေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းက်င့္ဝတ္မ်ားကို ေက်ာ္လြန္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ားရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျပည္သူအခ်ိဳ႕ဆိုလၽွင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕အေပၚ အယုံအၾကည္မရွိသည့္အျပင္ ေၾကာက္႐ြံ႕သည္ဆိုသည္အထိ လူမႈကြန္ရက္တြင္ ေဝဖန္မႈမ်ားရွိခဲ့သည္။

လူျမင္ကြင္းတြင္ ဖမ္းဆီးခ်ိန္ အသာတၾကည္ အဖမ္းခံေနသူတစ္ဦးကို ႐ိုက္ႏွက္ခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္သည္ ရဲတပ္ဖြဲ႕အေပၚ ျပည္သူမ်ားက ယုံၾကည္မႈနည္းပါးေစေၾကာင္း ဥပေဒအႀကံေပး ဦးခင္ေမာင္ျမင့္က ေျပာဆိုသည္။

႐ိုက္ႏွက္ဖမ္းဆီးခဲ့သူသည္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးမဟုတ္ေၾကာင္း လူမႈကြန္ရက္တြင္ ေခ်ပေျပာဆိုေနေသာ္လည္း အဆိုပါျဖစ္ရပ္အေပၚ ရဲတပ္ဖြဲ႕က တစ္စုံတစ္ရာ ေျဖရွင္းခ်က္ေပးျခင္း၊ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ျခင္းမ်ိဳးလည္း မရွိေပ။

“လူျမင္ကြင္းလို ေနရာမ်ိဳးမွာ ဖမ္းဆီးတာကို ႐ိုက္တာႏွက္တာတို႔ ၊ မလိုအပ္ဘဲ လူအင္အားသုံးတာကလည္း သင့္ေလ်ာ္တဲ့ ကိစၥမဟုတ္ဘူး။ ရဲတပ္ဖြဲ႕က လုပ္တာ မဟုတ္လည္း သူတာဝန္ခံၿပီးလုပ္တာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ သူ႕မွာ တာဝန္ ရွိတယ္” ဟု ဦးခင္ေမာင္ျမင့္က မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

မူးယစ္ေဆးဝါးတားဆီးႏွိမ္ႏွင္းေရးရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ရဲမႉးဝင္းကိုကိုက ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သည္ဟု ယူဆရသူမ်ားကို ဖမ္းဆီးရာတြင္ ဥပေဒႏွင့္ အညီသာ ဖမ္းဆီးသင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

“ျပည္သူေတြအေနနဲ႔လည္း ဥပေဒကို နားလည္ေအာင္လုပ္ေပါ့။ ဒီဘက္က ဖမ္းဆီးတဲ့သူေတြကလည္း ဥပေဒနဲ႔ အညီ ဖမ္းဆီးေပါ့” ဟု ၎က ဆိုသည္။

(၃)

ရဲတပ္ဖြဲ႕က မွားယြင္းဖမ္းဆီးျခင္းသည္ ယခုတစ္ႀကိမ္မွာ ပထမဆုံးအႀကိမ္ မဟုတ္ေတာ့ေပ။ သတင္းေပးခ်က္ အမွားေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ ရဲတပ္ဖြဲ႕က မွားယြင္းကာ ဖမ္းဆီး႐ိုက္ႏွက္စစ္ေဆးမႈမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။

ရဲတပ္ဖြဲ႕က သူခိုးျဖင့္ လူမွားကာ ဖမ္းဆီး႐ိုက္ႏွက္ခဲ့သူတစ္ဦးက ခရီးသြားလုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္သည့္ Babylon Trekking & Camping Tour ၏ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးေအာင္စိုးထိုက္ပင္ျဖစ္သည္။ အဆိုေတာ္ၿဖိဳးျပည့္စုံ ဖမ္းဆီးခံရမႈအေပၚ ၎က ေအာက္ပါအတိုင္းမွတ္ခ်က္ေပးသည္။

“အခုအျဖစ္အပ်က္က တကယ္ကို ေၾကာက္ဖို႔ေကာင္းတယ္။ လူအမ်ားႀကီး သိတဲ့ နာမည္ေက်ာ္အဆိုေတာ္ကိုေတာင္ အခုလို မွားဖမ္းတယ္ဆိုရင္ ေအာက္ေျခက လူတန္းစားေတြဆိုရင္ မေတြးဝံ့စရာဘဲ။ ေနာက္လူေတြကို ငါတို႔အလွည့္ ဘယ္ေတာ့လာမလဲဆိုတာ မီးေမာင္းထိုးျပေနသလို ျဖစ္ေနတယ္”

ဦးေအာင္စိုးထိုက္သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔ ညေန ၆ နာရီခန္႔က ငါးႏွစ္သားအ႐ြယ္ သမီးငယ္ကို အလုံသစ္ေတာလမ္းတြင္ သြားႀကိဳစဥ္ အရပ္ဝတ္လူႏွစ္ဦးက ၎ကို စစ္ေဆးရန္ ေခၚေဆာင္ျခင္း ခံခဲ့ရေၾကာင္း ၎က ေျပာဆိုသည္။

မည္သည့္ကိစၥေၾကာင့္ လိုက္ခဲ့ရမည္နည္းဟု ေမးျမန္းခဲ့ေသာ္လည္း ျပန္မေမးရန္ႏွင့္ အသာတၾကည္လိုက္ခဲ့ရန္သာ အဆိုပါအရပ္ဝတ္ႏွစ္ဦးက ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ ၎တို႔ႏွစ္ဦး ေခၚေဆာင္သြားသည့္ အလုံၿမိဳ႕နယ္ေစာရန္ပိုင္ (ေတာင္ပိုင္း) ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး႐ုံးသို႔ လိုက္ပါခဲ့ရၿပီး ခဏအၾကာတြင္ ယင္း႐ုံးသို႔ ရဲႏွစ္ဦးႏွင့္ အရပ္ဝတ္ လူအနည္းငယ္ ေရာက္လာၿပီး ၎ကို လက္ထိပ္ခတ္၍ ကားတစ္စီးေပၚသို႔ တင္ကာ အလုံၿမိဳ႕မရဲစခန္းကို ေခၚေဆာင္သြားခဲ့ေၾကာင္း ဦးေအာင္စိုးထိုက္က ရွင္းျပသည္။

ရဲစခန္းေရာက္ခ်ိန္တြင္ သူခိုးဟု စြပ္စြဲကာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္အခ်ိဳ႕က ႐ိုက္ႏွိက္ၿပီး အတင္းအဓမၼဝန္ခံခိုင္းေၾကာင္း၊ အဆိုပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႕က စစ္ေဆးခဲ့ေသာ္လည္း ဦးေအာင္စိုးထိုက္အား ႐ိုက္ႏွက္သည္ဆိုသည့္ ေနရာတြင္ CCTV မရွိ၍ အေရးယူမရဟုသာ ရဲတပ္ဖြဲ႕က အေၾကာင္းျပန္ခဲ့ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ယင္းအေပၚ မေက်နပ္ေသာ္လည္း တရားစြဲပါက ႐ုံးခ်ိန္းမ်ားသြားရျခင္းႏွင့္ ၎လုပ္ငန္းမ်ား မအားလပ္ျခင္းေၾကာင့္ တရားမစြဲဆိုျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။ ယင္းသို႔ အလားတူ မွားယြင္းဖမ္းဆီးခံရၿပီး စစ္ေဆးေရးကာလတြင္ပင္ ဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္ အသက္ဆုံးပါးရသည့္အထိ ျဖစ္ရပ္မ်ားလည္း ရွိသည္။

ယခုကဲ့သို႔ျဖစ္ရပ္မ်ားျဖစ္ေနျခင္းသည္ ျပည္သူမ်ားအေပၚ ေၾကာက္႐ြံ႕စိတ္မ်ားျဖစ္ေစသည္ဟု ဦးေအာင္စိုးထိုက္က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။ အဆိုေတာ္ ၿဖိဳးျပည့္စုံကိစၥတြင္ ေဝဖန္သံမ်ား ျမင့္တက္လာၿပီး ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္လႊတ္လိုက္ျခင္းအေပၚလည္း ၎က ယခုကဲ့သို႔ ေျပာဆိုသည္။

“ႏိုင္ငံေက်ာ္မို႔လို႔ေပါ့။ ေအာက္ေျခက လူတန္းစာသာျဖစ္ၾကည့္ပါလား သိေတာင္သိလိုက္မွာ မဟုတ္ဘူး”

(၄)

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒအရ အက်ဥ္းသား၊ အခ်ဳပ္သား၊ ဖမ္းဆီးထားသူ တစ္ဦးဦးကို ႐ိုက္ပုတ္လၽွင္၊ အျခားနည္းျဖင့္ ၫွဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္လၽွင္ ရဲတရား႐ုံးျဖင့္ စစ္ေဆးၿပီး ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ခံရပါက သုံးႏွစ္အထိ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ႏိုင္ေၾကာင္း ျပ႒ာန္းထားသည္။ ထို႔အျပင္ ၫွဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္လၽွင္ ရဲကို တရားစြဲဆိုခြင့္ရွိေၾကာင္းလည္း ျပ႒ာန္းထားသည္။

ထို႔အျပင္ အေရးယူႏိုင္သည္ထက္ အႏိုင္က်င့္ႏွိပ္စက္ေသာ ရဲကို ရာထူးအဆင့္အတန္းမေ႐ြး သက္ဆိုင္ရာဌာန အႀကီးအကဲမ်ားက အဆိုပါရဲ၏ ေကာင္းခဲ့သည့္ အခ်က္မ်ားကိုပင္ မေထာက္ဘဲ ရာထူးမွ အၿမဲတမ္း ထုတ္ပယ္ရမည္ဟု ရဲလက္စြဲတြင္ ပါရွိသည္။ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ရဲသင္တန္းမ်ားတက္ကာ ရဲတပ္ဖြဲ႕သို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း ထိုအခ်က္မ်ားကို မ်က္ကြယ္ျပဳေနၾကသေလာ။

ရဲတပ္ဖြဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကို အခ်ဳပ္သားကို ေစာ္ကားျခင္းျဖင့္ မစြန္းထင္းရေအာင္ ရဲအားလုံးက ႀကိဳးစားကာကြယ္ၾကရမည္ဟု ရဲလက္စြဲတြင္ ေရးသားထားသည္။ သို႔ေသာ္ လတ္တေလာျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားမွာ အဆိုပါလက္စြဲမ်ားကို လက္စြဲအဆင့္ထက္ မပိုေသာ သေဘာကို ထင္ဟပ္ေစခဲ့သည္။

မၾကာေသးမီက ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေနျပည္ေတာ္ Wisdom Hill ပုဂၢလိကကိုယ္ပိုင္အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အသက္ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္သာ ရွိေသးသည့္ ကေလးငယ္ကို လိင္အျမတ္ထုတ္သည့္ ကိစၥတြင္လည္း ရဲတပ္ဖြဲ႕ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားအေပၚ ျပည္သူမ်ားက ေဝဖန္သံမ်ိဳးစုံထြက္ေပၚခဲ့သည္။

အဆိုပါကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဒုတိယရဲခ်ဳပ္ေအာင္ႏိုင္သူက Victoria ၏ မိန္းမကိုယ္တြင္ ေတြ႕ရွိသည့္ သုက္ပိုးသည္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူက လက္ကို မိမိ ေဘာင္းဘီအတြင္းႏႈိက္၍ အာသာေျဖၿပီး ကေလးငယ္ကို လက္ျဖင့္ လိင္အျမတ္ထုတ္ရာမွ လက္တြင္ သုက္ပိုးပါလာျခင္းျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ယင္းအျပင္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူကို ဖမ္းဆီးရာတြင္လည္း ျပည္သူမ်ားက ယုံၾကည္ေစႏိုင္သည့္ သက္ေသအေထာက္အထား အခိုင္အလုံ မျပသႏိုင္ခ်ိန္ သံသယျဖစ္ဖြယ္ရာေကာင္းသည့္ ႐ုပ္သံမွတ္တမ္းမ်ား ထြက္ေပၚလာျခင္းေၾကာင့္လည္း ရဲတပ္ဖြဲ႕လုပ္ရပ္အေပၚ ေမးခြန္းထုတ္ေဝဖန္ခံခဲ့ရေသးသည္။

ယင္းသို႔ ေဝဖန္ခံရၿပီး ငါးလခန္႔အၾကာတြင္ အဆိုေတာ္ၿဖိဳးျပည့္စုံကိစၥ ထပ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းသို႔ဆိုလၽွင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕အေနႏွင့္ ျပည္သူက ေလးစားအားကိုးရသည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕အျဖစ္ ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိေနသည့္ အခ်ိန္လည္းျဖစ္သည္။ ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာ ျပည္သူမ်ားက အယုံအၾကည္ ကင္းမဲ့လာမႈကို ယုံၾကည္မႈျပန္လည္ရရွိရန္ လုပ္ေဆာင္ရႏိုင္ပါမည္ေလာဆိုသည့္အေပၚ ဥပေဒအႀကံေပး ဦးခင္ေမာင္ျမင့္ကမူ ေအာက္ပါအတိုင္း မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

“စနစ္တစ္ခုလုံးကို ခ်ိန္းလိုက္မွ ျပည္သူခ်စ္တဲ့ ရဲတပ္ဖြဲ႕ျဖစ္လာႏိုင္မွာ။ ရဲတပ္ဖြဲ႕အေပၚျပည္သူလူထုရဲ႕ အားကိုးမႈ၊ ယုံၾကည္မႈက ေတာ္ေတာ္ေလးကို က်လာတယ္”

ေအာင္ၿဖိဳးဦး

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *