ထိုင္းစစ္တပ္အရာရွိအခ်ိဳ႕ကို အေသေရဖ်က္မႈ၊ သတင္းမွာေပးမႈျဖင့္ ထိုင္းအတိုက္အခံပါတီ တိုင္ၾကား

ေဖ့ထိုင္းပါတီေခါင္းေဆာင္ ဆြန္ေပါင္ အမြန္ဝီဝတ္(ဝဲ)

ဘန္ေကာက္၊ ေအာက္တိုဘာ ၆

ထိုင္းအတိုက္အခံပါတီ ခုနစ္ပါတီက ထိုင္းစစ္တပ္အရာရွိအခ်ိဳ႕ကို အသေရဖ်က္မႈ၊ အစိုးရကို သတင္းမ်ားေပးမႈမ်ားျဖင့္ တိုင္ၾကားလိုက္ေၾကာင္း Bangkok Post သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေဖ့ထိုင္းအပါအဝင္ အတိုက္အခံ ခုနစ္ပါတီ၏ အေရးပါေသာ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ထိုင္းမႈခင္းႏွိပ္ကြပ္ေရးဌာန Crime Suppression Division (CSD) ကို ယင္းကဲ့သို႔ တိုင္ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းတိုင္ၾကားခ်က္တြင္ ထိုင္း ဒု-ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ပြန္ဆက္ပြန္းဆဝပ္၊ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ဘူရင္ေသာင္ပရာပိုင္တို႔ကို အတိုက္အခံပါတီမ်ားအေပၚ အသေရဖ်က္မႈ၊ အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားကို သတင္းမွားေပးမႈမ်ားျဖင့္ တိုင္ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ ပ႒ာနီခ႐ိုင္၌ စင္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ထိုင္းအတိုက္အခံပါတီ ခုနစ္ပါတီက ဦးေဆာင္က်င္းပသည့္ ေဆြးေႏြးပြဲ စကားဝိုင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ထိုင္းေဖ့ထိုင္းပါတီေခါင္းေဆာင္ ဆြန္ေပါင္ အမြန္ဝီဝတ္၊ Future Forward Party ေခါင္းေဆာင္ သန္နာသြန္ႏွင့္ ပညာရွင္မ်ားပါဝင္သည့္ လူ ၁၂ ဦးကို ႏိုင္ငံေတာ္ပုန္ကန္မႈျဖင့္ ပ႒ာနီရဲတပ္ဖြဲ႕သို႔ ေအာက္တိုဘာ ၃ ရက္ေန႔တြင္ တိုင္ၾကားခဲ့သည္။

ယင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ထိုင္းေတာင္ပိုင္းအေရးကိစၥ ေျဖရွင္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေျပာဆိုခ်က္မ်ားသည္ ထိုင္းအမ်ိဳးသားလုံၿခဳံေရးကို ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ေၾကာင္း စြပ္စြဲထားသည္။

ယင္းေဆြးေႏြးပြဲသည္ ထိုင္းဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ တည္ဆဲဥပေဒေဘာင္အတြင္း ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ျပည္သူမ်ား၏ အျမင္သေဘာထားမ်ားကို ေတာင္းခံခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းေဆြးေႏြးသူမ်ားကို ထိုင္းစစ္တပ္က တရားစြဲျခင္းသည္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္ကို ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ထိုင္းစစ္တပ္ကို ေထာက္ခံေသာ ပရာခ်တ္ပါတီေခါင္းေဆာင္ ဝန္မူ ဟာမက္ေနာ္မာသာက ေျပာၾကားေၾကာင္းလည္း အဆိုပါသတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *