လိုေငြျပရန္ကုန္စည္ပင္ႏွင့္ ကားဂယက္

ရန္ကုန္စည္ပင္က ဝင္ေငြထက္ထြက္ေငြမ်ားေနၿပီး လုပ္ငန္းသုံးယာဥ္ယႏၲရားမ်ားဝယ္ယူေရးထက္ ဝန္ထမ္းမ်ား ကားစီးႏိုင္မည့္အေရးကိုသာ အေလးေပးေဆာင္႐ြက္ေနသည္ဟုေသာ ေဝဖန္သံမ်ားထြက္ေပၚလာသည္။

၂၀၁၉ – ၂၀၂၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၏ ဘ႑ာေငြအရအသုံးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳၿပီးေနာက္တြင္ ယင္းသို႔ ေဝဖန္သံမ်ားထြက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ေအာက္တိုဘာလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည့္ ထိုဥပေဒၾကမ္းတြင္ စည္ပင္ဝန္ထမ္းမ်ားစီးနင္းရန္အတြက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အစီး ၈၀ ဝယ္ယူရန္ က်ပ္သန္းႏွစ္ေထာင္ခန္႔ (၁၉၈၂ သန္း) သုံးစြဲရန္ ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

“ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးမွာ ဖြံၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းေတြ အမ်ားႀကီးလုပ္ဖို႔ရွိပါတယ္။ ဒါကို သူတို႔က ကားစီးဖို႔ လုပ္တယ္ဆိုေတာ့ ဒါက မျဖစ္သင့္ပါဘူး။ သူတို႔မို႔လို႔၊ တကယ္တမ္းဆို ရွက္တတ္ဖို႔ေတာင္ ေကာင္းတာ”ဟု ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္မွ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ေဝဖန္သည္။

ဦးေက်ာ္ေဇယ်သည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဘ႑ာေရး၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးေကာ္မတီတြင္ အတြင္းေရးမႉးတာဝန္ယူထားသူလည္း ျဖစ္သည္။

၎သည္ တိုင္းလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ရန္ကုန္စည္ပင္က ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဝယ္ရန္ ဘတ္ဂ်က္ေတာင္းခံျခင္းကို ကန္႔ကြက္ခဲ့သူလည္း ျဖစ္သည္။ လိုအပ္ခ်က္အရ မျဖစ္မေနဝယ္ယူပါကလည္း အစီးေရေလၽွာ႔ခ်၍ ဝယ္ယူရန္အျပင္ ျပည္တြင္းထုတ္ယာဥ္မ်ားကိုသာ အသုံးျပဳရန္အႀကံျပဳေဆြးေႏြးခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ဦးေက်ာ္ေဇယ်၏ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳခ်က္မ်ားမွာ အရာမထင္ခဲ့ေခ်။

ကားအစီး ၈၀

ရန္ကုန္စည္ပင္က ဝယ္ယူမည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အစီး ၈၀ ကို ၿမိဳ႕နယ္ ၃၃ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ စည္ပင္ဥကၠ႒ တစ္ဦးစီလၽွင္ တစ္စီး ႏႈန္းျဖင့္ ၃၃ စီး၊ ရန္ကုန္စည္ပင္အဖြဲ႕ဝင္ႏွစ္ဦး အသုံးျပဳရန္ ႏွစ္စီး၊ ေ႐ြးခ်ယ္ခံေကာ္မတီဝင္ေျခာက္ဦးႏွင့္ လုပ္ငန္းတာဝန္ခံအဖြဲ႕ ခုႏွစ္ဖြဲ႕ရွိ အတြင္းေရးမႉး (ဌာနမႉး) မ်ား အသုံးျပဳရန္ ၁၃ စီး ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ရွိ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးႏွင့္အထက္ လုပ္ငန္းသုံးစြဲရန္ ၁၅ စီး၊ လုပ္ငန္းစစ္လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ဧည့္ႀကိဳရာတြင္ အသုံးျပဳရန္ တစ္စီး၊ ဝန္ထမ္းမ်ားကို အခမ္းအနားမ်ားႀကိဳ/ပို႔ရာတြင္ အသုံးျပဳရန္ သုံးစီး၊ လုပ္ငန္းသုံးတြင္ အသုံးျပဳရန္ ၁၃ စီးျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းက လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ရွင္းျပသည္။

စည္ပင္က တင္ျပသည့္ လ်ာထားဘတ္ဂ်က္တြင္ ရေငြက်ပ္ ၃၆၀ ဘီလီယံေက်ာ္ရွိၿပီး သုံးေငြက်ပ္ ၄၅၀ ဘီလီယံ ေက်ာ္ရွိေနသျဖင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အစီးေရ ေလၽွာ႔ခ်ဝယ္ယူရန္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္သူ႕ေငြစာရင္းေကာ္မတီက အစီရင္ခံစာတင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေလၽွာ႔ခ်ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။

“ျပည္သူ႕ဝန္ေဆာင္မႈမ်ိဳးမဟုတ္တဲ့ ဌာနတြင္း သုံးဘတ္ဂ်က္ေတြ ေလၽွာ႔သင့္လို႔၊ ဒီကားဝယ္တဲ့ကိစၥ စိစစ္ေလၽွာ႔ခ်ေပးဖို႔ ေျပာခဲ့တယ္” ဟု အဆိုပါေကာ္မတီဝင္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚၾကည္ျပာက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အစီး ၈၀ ဝယ္ယူေရးအေပၚ ျပည္သူမ်ားၾကားတြင္လည္း ေဝဖန္မႈျမင့္တက္ေနသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးေမာင္ေမာင္စိုး ကမူ စည္ပင္ဝန္ထမ္းမ်ားစီးနင္းမည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အစီး ၈၀ ဝယ္ယူရန္ ဘတ္ဂ်က္ေတာင္းခံျခင္းသည္ ဌာနအတြင္း အက်င့္ပ်က္လာဘ္စားမႈမ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္အတြက္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေခ်ပသည္။

“လိုအပ္တဲ့ Facility ကို ျပည့္စုံေအာင္ေပးၿပီးမွ ခိုင္းလို႔ရတယ္။ မျပည့္စုံဘဲနဲ႔ မစို႔မပို႔နဲ႔ နင္းကန္ခိုင္းလို႔ ရွိရင္၊ ဝမ္းမ၀ဘဲနဲ႔ အျပည့္ခိုင္းမယ္ဆိုရင္ လာဘ္စားမႈတက္လာတယ္။ ျခစားမႈ လာဘ္စားမႈေတြျဖစ္တယ္ဆိုတာ ဒီအေပၚ မူတည္တယ္” ဟု ၎က ေအာက္တိုဘာ ၇ ရက္ေန႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌ ႏွစ္ပတ္တစ္ႀကိမ္ က်င္းပသည့္ ရန္ကုန္စည္ပင္သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျဖရွင္းခ်က္ေပးသည္။

စည္ပင္ဝန္ထမ္းမ်ားကို လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား အျပည့္အဝထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္ရည္႐ြယ္ၿပီး ဒုတိယဌာနမႉးမ်ားႏွင့္ ေ႐ြးေကာက္ခံစည္ပင္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒မ်ား စီးနင္းရန္အတြက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဝယ္ယူျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္က ဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ စည္ပင္က ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဝယ္ယူရန္ ဘတ္ဂ်က္ေတာင္းခံမႈအေပၚ ေဝဖန္သူမ်ားကို ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ျပန္လည္အျပစ္တင္ေဝဖန္လိုက္ေသးသည္။

“မလိုအပ္ဘူး။ ဘာညာေပါ့။ ကား မရတဲ့သူေတြေပါ့။ အမွန္တိုင္းေျပာလို႔ရွိရင္ အစိုးရအလုပ္ မလုပ္ဖူးတဲ့သူေတြ၊ ေနာက္တစ္ခုက ကုမၸဏီဝန္ထမ္းမလုပ္ဖူးတဲ့ သူေတြ ေျပာတဲ့စကား။ အမွန္တိုင္းေျပာရရင္ ႀကိဳက္ခ်င္မွ ႀကိဳက္မယ္။ အေတြ႕အႀကဳံမရွိတဲ့ သူေတြ၊ ဘ၀ကို နားမလည္တဲ့ သူေတြ” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အစီး ၈၀ ဝယ္ယူမည့္ကိစၥကို လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က လႊတ္ေတာ္၏ အဆုံးအျဖတ္ရယူၿပီး တူထုကာ အတည္ျပဳထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ အကယ္၍ လႊတ္ေတာ္က သေဘာမတူပါက ၎အေနႏွင့္ ဝယ္ယူမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။

ထိုသို႔ဆိုလၽွင္ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္စည္ပင္တို႔ၾကား ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ကိစၥ အျငင္းပြားမႈကို အဘယ္ေၾကာင့္ တိုင္းလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ အေက်အလည္ မေဆြးေႏြးခဲ့ပါသနည္း ဟူသည့္ ေမးခြန္းမ်ားေပၚထြက္လာသည္။

အခါေႏွာင္းမွ သိရျခင္း

ဘတ္ဂ်က္လ်ာထားခ်က္တြင္ ႐ုံးသုံးယာဥ္ဟူ၍ ေတာင္းခံခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဘတ္ဂ်က္အတည္ျပဳသည့္ေန႔မွသာ စည္ပင္ဥကၠ႒မ်ား၊ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားစသျဖင့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားစီးနင္းမည္ကို သိရွိရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုလာသူက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႕ေငြစာရင္း ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္ ေဒၚၾကည္ျပာျဖစ္သည္။

“လ်ာထား (ဘတ္ဂ်က္) စာရင္းေတြ ေဆြးေႏြးတုန္းက ျပည္သူ႕ေငြစာရင္းေကာ္မတီရဲ႕ အစီရင္ခံစာမွာ အဲဒီကားကိစၥပါပါတယ္။ အဲဒီတုန္းက တင္လာတာက အခုလက္ရွိဝန္ႀကီး လာရွင္းျပတဲ့ ပုံစံမ်ိဳးနဲ႔တင္တာ မဟုတ္ဘူး။ ႐ုံးသုံးကား ၄၆ စီး တို႔၊ ဘာတို႔နဲ႔ တင္လာတာ”ဟု ၎က ဆိုသည္။

ေဒၚၾကည္ျပာသည္ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္မွ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၉ – ၂၀၂၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လတြင္ က်င္းပသည့္ ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္သို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၏ ဘ႑ာေငြအရအသုံးဆိုင္ရာ ဥပေဒမူၾကမ္းကို တင္သြင္းစဥ္က ယာဥ္အစီး ၈၀ ဝယ္ယူရန္ ေဖာ္ျပရာတြင္ စည္ပင္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေကာ္မတီဝင္မ်ားစီးနင္းရန္ဟု မပါဝင္ေခ်။

Pick up (single cab) တစ္စီး၊ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဌာနအခ်ိဳ႕တြင္ အသုံးျပဳရန္ mini truck (Suzuki hi jet) ၄၆ စီး၊ ႐ုံးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳရန္ Double cab ၁၄ စီး၊ Saloon ၁၅ စီး၊ Hiace (အန္စာတုံး) တစ္စီး၊ ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္သည္ ႀကိဳပို႔ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းႀကိဳ/ပို႔အသုံးျပဳရန္ City Bus သုံးစီး စုစုေပါင္း ကားအစီး ၈၀ စာရင္းကိုသာ တင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ဘတ္ဂ်က္လ်ာထားခ်က္ကို ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လတြင္ ေဆြးေႏြးစဥ္က အခ်ိန္သုံးရက္သာရရွိၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕မႉး႐ုံး၊ စုေပါင္းရာဇဝတ္႐ုံးႏွင့္ ကိုကိုးကၽြန္းသို႔ ေျပးဆြဲမည့္ သေဘၤာဝယ္ယူရန္စသည့္ စီမံကိန္းႀကီးသုံးခုအတြက္ က်ပ္ ၁၆ ဘီလီယံ ေတာင္းခံခဲ့သည္။

ယင္းစီမံကိန္းႀကီးမ်ားကို ကုန္က်စရိတ္ႀကီးမားျခင္း၊ လတ္တေလာ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီျခင္း မရွိသည့္အတြက္ က်ပ္ ၁၆ ဘီလီယံကို ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း လိုအပ္သည့္ လမ္းမ်ားခင္းရန္၊ လၽွပ္စစ္မီး ရရွိရန္အတြက္ အသုံးျပဳရန္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ဇြန္လတြင္ အႀကိတ္အနယ္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အစီး ၈၀ ကိစၥကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေသခ်ာအာ႐ုံမစိုက္ႏိုင္ခဲ့ၾကေပ။

“ဖတ္ဖို႔ အခ်ိန္ လုံး၀မရဘူးေလ။ ဒီေန႔လႊတ္ေတာ္တင္တယ္။ ေနာက္တစ္ေန႔ ေငြစာရင္းေကာ္မတီက အစီရင္ခံစာတင္တယ္။ အဲဒီေန႔မွာပဲ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ေဆြးေႏြးေတာ့ ဖတ္ဖို႔ အခ်ိန္မရဘူး။ ပထမတစ္ေခါက္တုန္းကေတာ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ အကုန္လုံးက ၁၆ ဘီလီယံကိစၥကိုပဲ အဓိကထားၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးလိုက္ၾကတာ”ဟု တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဒၚၾကည္ျပာက ဆိုသည္။

အခ်ိန္နည္းပါးသျဖင့္ ကမာ႐ြတ္ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္႐ုံးကို အဆင္ျမႇင့္တင္မည္ဆိုသည့္ စီမံကိန္းမွာလည္း ေဆြးေႏြးရန္က်န္ေနခဲ့သည္။ က်ပ္သုံးဘီလီယံသုံးမည္ဆိုသည့္ ယင္းစီမံကိန္းမွာ အမွန္တကယ္တြင္ ယင္း႐ုံးကို အဆင့္ျမႇင့္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ရဲေဘာ္သုံးက်ိပ္ပန္းၿခံတြင္ ရွစ္ထပ္အေဆာက္အအုံတည္ေဆာက္ရာ၌ ထည့္သြင္းအသုံးျပဳရန္ ျဖစ္ေနသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေအာက္တိုဘာတြင္ က်င္းပသည့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အဆိုပါ စီမံကိန္းကို အာ႐ုံစိုက္ကာ အႀကိတ္အနယ္ေဆြးေႏြးရျပန္သျဖင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အစီး ၈၀ ကိစၥ ထပ္လြတ္သြားျပန္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ယခု ေအာက္တိုဘာလတြင္ ဘတ္ဂ်က္အတည္ျပဳရန္ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ေျမအျပင္တြင္ ဆႏၵျပမႈမ်ားရွိေနသည့္ ကမာ႐ြတ္ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္႐ုံးတည္ေဆာက္မႈကို အဓိကထားေဆြးေႏြးခဲ့ရသည့္အတြက္ စည္ပင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အစီး ၈၀ ဝယ္ယူေရးအတြက္ လွစ္ဟာမႈအခ်ိဳ႕ ရွိခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လအတြင္းက လႊတ္ေတာ္တြင္ ဘတ္ဂ်က္လ်ာထားခ်က္ ေဆြးေႏြးစဥ္ကမူ ျပည္သူ႕ေငြစာရင္းေကာ္မတီက ရန္ကုန္စည္ပင္သည္ ရေငြထက္ သုံးေငြပိုမ်ားေနသျဖင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အစီးေရ ေလၽွာ႔ခ်ကာ လိုအပ္သေလာက္သာ ဝယ္ယူရန္ တင္ျပထားသည္။

“စည္ပင္သာယာဘတ္ဂ်က္ကလည္း Dန္ငခငအ (လိုေငြျပ) ျဖစ္ေနလို႔ ဒီ ႐ုံးသုံးယာဥ္ဝယ္ယူတဲ့ ကိစၥမ်ိဳးေတြ အတြက္ကို လိုအပ္တာေလာက္ပဲ ဝယ္ဖို႔ ျပန္စဥ္းစားသင့္တယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ျပည္သူ႕ေငြစာရင္းက ေကာ္မတီက လ်ာထားဘတ္ဂ်က္အေၾကာင္းကို အစီရင္ခံစာတက္တုန္းက ပါပါတယ္။ လ်ာထားစာရင္းမွာ ဒါေတြ အကုန္ပယ္ဖ်က္ရမွာေလ”ဟု တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚၾကည္ျပာက ဆိုသည္။

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ကို အစီး ၈၀ အစား အစီး ၂၀ ခန္႔သာ ေလၽွာ႔ခ်ဝယ္ယူမည္ဆိုလၽွင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား လက္ခံၾကမည့္ အေျခအေနဟုလည္း ၎က ဆိုသည္။

မမၽွသည့္ ဝင္ေငြႏွင့္ ထြက္ေငြ

ေငြသုံးရာတြင္လက္ဖြာလွသည္ဟု ေဝဖန္ခံေနရသည့္ ရန္ကုန္စည္ပင္သည္ ေငြရွာသည့္ ေနရာတြင္ မည္သို႔ရွိပါသနည္း။ ၂၀၁၉ – ၂၀၂၀ ဘ႑ာႏွစ္ဘတ္ဂ်က္တြင္မူ စည္ပင္သည္ ဝင္ေငြႏွင့္ ထြက္ေငြမၽွတမႈ မရွိေခ်။

ရန္ကုန္စည္ပင္သည္ ၂၀၁၉ – ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ရေငြက်ပ္ ၃၆၂ ဘီလီယံေက်ာ္ (က်ပ္သန္း ၃၆၂ , ၆၄၆ ဒသမ ၅၆၃) ရရွိကာ သုံးေငြမွာမူ က်ပ္ ၄၅၀ ဘီလီယံ (က်ပ္သန္း ၄၅၀,၁၆၀ ဒသမ၂၉၆) ျဖစ္သည့္အတြက္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ က်ပ္ ၈၇ ဘီလီယံ (က်ပ္သန္း ၈၇,၅၁၃ ဒသမ ၇၃၃) လိုအပ္လ်က္ရွိသည္။

ထိုေၾကာင့္ ဌာနအတြက္ ေငြသုံးစြဲမႈကို ေလၽွာ႔ခ်ရန္ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေဝဖန္အႀကံျပဳျခင္း ျဖစ္သည္။

“ရေငြနည္းမွာေပါ့။ စည္ပင္က ႏွစ္ရွည္ငွားရမ္းထားတဲ့ ေျမငွားခေတြ၊ အေဆာက္အအုံငွားရမ္းခေတြက တအားနည္းေနတယ္”ဟု တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ဆိုသည္။

ထိုသို႔ဆိုလၽွင္ ရန္ကုန္စည္ပင္၏ ဝင္ေငြရရွိမႈအပိုင္းအခ်ိဳ႕ကို ေစ့ငုၾကည့္ၾကပါစို႔။

ေက်ာက္တံတား၊ လမ္းမေတာ္၊ လသာႏွင့္ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ စည္ပင္ပိုင္တိုက္ခန္းမ်ားကို တစ္ႏွစ္ငွားရမ္းခမွာ တစ္စတုရန္းေပလၽွင္ ေလးက်ပ္၊ ဗိုလ္တစ္ေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တစ္ႏွစ္ငွားရမ္းခ တစ္စတုရန္းေပလၽွင္ သုံးက်ပ္ျပားႏွစ္ဆယ္၊ က်န္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္မူ ၂ က်ပ္ျပား ၂၀ ျဖင့္ ငွားရမ္းသည္။

ထိုေဈးမ်ားသည္ ၂၀၁၆ – ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ငွားရမ္းခေဈးႏႈန္းမ်ား ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၇ -၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဘ႑ာႏွစ္တြင္မူ ငွားရမ္းခမ်ားကို ဆယ္ဆတိုးျမႇင့္ေကာက္ခံသည္။

ေက်ာက္တံတား၊ လမ္းမေတာ္၊ လသာႏွင့္ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ စည္ပင္ပိုင္တိုက္ခန္းမ်ားကို တစ္ႏွစ္ငွားရမ္းခမွာ တစ္စတုရန္းေပလၽွင္ ေလးဆယ္က်ပ္၊ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တစ္ႏွစ္ငွားရမ္းခ တစ္စတုရန္းေပလၽွင္ ၃၂ က်ပ္ႏွင့္ က်န္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္မူ ၂၄ က်ပ္ျဖင့္ ငွားရမ္းသည္။

၂၀၁၉ – ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္လည္း ေနာက္ထပ္ဆယ္ဆတိုးျမႇင့္ေကာက္ခံမည္ဟု ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက တိုင္းလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာၾကားထားသည္။

“၂၀၁၉ – ၂၀ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာ ငွားရမ္းခေတြက ေခတ္ကာလတန္ဖိုးနဲ႔ ကိုက္ညီမႈမရွိတဲ့အတြက္ ေနာက္ထပ္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံဖို႔ ဆုံးျဖတ္ထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္”  ဟု ၎က စည္ပင္ဝင္ေငြတိုးျမႇင့္ရန္အစီအစဥ္ကို တိုင္းလႊတ္ေတာ္အစည္းေဝးတြင္ ခ်ျပသည္။

လက္ရွိေကာက္ခံသည့္ ႏႈန္းထားမ်ားကို ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးျမႇင့္လိုက္သည့္တိုင္ ေျမျပင္အေျခအေနႏွင့္ နီးစပ္ျခင္း မရွိႏိုင္ေသးေခ်။ ေျမျပင္တြင္ ေက်ာက္တံတား၊ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ အခန္းငွားရမ္ခမ်ားသည္ တစ္လလၽွင္ ေငြက်ပ္ႏွစ္သိန္းႏွင့္ ႏွစ္သိန္းခြဲအၾကားတြင္ ရွိသည္။

ရန္ကုန္စည္ပင္သည္ တစ္ႏွစ္ငွားရမ္းခ တစ္စတုရန္းေပလၽွင္ က်ပ္ဆယ္ဂဏန္းႏႈန္းျဖင့္ လသာ၊ လမ္းမေတာ္၊ ပန္းပဲတန္း၊ ေက်ာက္တံတား၊ ဗိုလ္တေထာင္၊ ပုဇြန္ ေတာင္၊ စမ္းေခ်ာင္း၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္၊ အလုံ၊ ဗဟန္း၊ တာေမြ၊ မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔၊ လႈိင္၊ မရမ္းကုန္းႏွင့္ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ စုစုေပါင္း အခန္း ၄၉၆ ခန္း ငွားရမ္းထားသည္။

ထို႔အျပင္ျမကၽြန္းသာကဲ့သို႔ ပန္းၿခံငွားရမ္းခမ်ား စိစစ္ေကာက္ခံရန္လ်စ္လ်ဴ႐ႈေနေၾကာင္း တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ေဝဖန္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ဦးေမာင္ေမာင္စိုးကမူ ရန္ကုန္စည္ပင္လိုေငြျပရျခင္းက ေငြပိုသုံးသည့္အတြက္ မဟုတ္ဘဲ ဝင္ေငြေလ်ာ့နည္းျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ျငင္းဆိုထားသည္။

“YCDC အရင္တုန္းက ေကာက္ေနတဲ့ ဝင္ေငြခြန္ေဝစုကို ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီကို ေပးရတဲ့အစား တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဘ႑ာေငြစာရင္းကို လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေကာ္မတီက ရေငြနည္းသြားတယ္။ ရေငြနည္းသြားတဲ့အတြက္သာ လိုေငြျပဘတ္ဂ်က္အေနနဲ႔ ေျပာရတာ။ ပိုသုံးလို႔ လိုေငြျပဘတ္ဂ်က္ျဖစ္တာ မဟုတ္ဘူး”ဟု ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ဆိုသည္။

မည္သို႔ဆိုေစ ရန္ကုန္တိုင္း၏ ၂၀၁၉ – ၂၀၂၀ ဘတ္ဂ်က္ေဆြးေႏြးမႈသည္ကား ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္တြင္ ၿပီးဆုံးသြားခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္စည္ပင္က ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အစီး ၈၀ ဝယ္ယူရန္လည္း တိုင္းလႊတ္ေတာ္က ခြင့္ျပဳေပးၿပီးျဖစ္သည္။

ေဝဖန္သံမ်ားညံလွသည့္ အဆိုပါေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကို အသုံးျပဳကာ ရန္ကုန္သားတို႔အတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈေကာင္းမ်ား ေပးလာႏိုင္မည္ေလာ။ ရန္ကုန္စည္ပင္၏ ျပည္သူဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ေအာက္ပါအတိုင္းမွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

“ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရရင္ ေခြးေလေခြးလြင့္ေတာင္ ပီပီျပင္ျပင္ႏွိမ္နင္းႏိုင္မႈမရွိတဲ့ စည္ပင္ျဖစ္ေနတယ္”

ပို႔ပို႔

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *