လာမည့္ ၂၀၂၀ တြင္ လူမႈေရးပင္စင္ အသက္ေလၽွာ႔၍ ေပးရန္ စီစဥ္

ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၇

အသက္ ၈၅ ႏွစ္ႏွင့္ အထက္သက္ႀကီးဘိုးဘြားမ်ားကို ေပးသည့္ လူမႈေရးပင္စင္ကို လာမည့္ ၂၀၂၀ တြင္ အသက္ ၈၀ ႏွစ္ႏွင့္ အထက္သက္ႀကီးဘိုးဘြားမ်ားကိုပါ ေပးႏိုင္ရန္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲထားေၾကာင္း လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။

အဆိုပါ လူမႈေရးပင္စင္အတြက္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲထားၿပီး လာမည့္ ၂၀၂၀ – ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ရရွိသည့္ ဘတ္ဂ်က္ရရွိမႈအေပၚ မူတည္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာစန္းစန္းေအးက ေျပာၾကားသည္။

“ေပးရင္ေတာ့ အသက္ငါးႏွစ္ေလာက္ ေလ်ာ့ေလ်ာ့ၿပီးသြားမွာေပါ့။ ၈၀ အထက္၊ ၇၅ အထက္ ေလ်ာ့ေလ်ာ့ၿပီးသြားမွာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ အဲဒါက အစီအစဥ္ပဲ ရွိတယ္။ ဘတ္ဂ်က္ေတာင္းခံေငြရရွိမႈ အေပၚမွာ မူတည္တယ္ေလ။ ဆရာမတို႔ကေတာ့ စီမံကိန္းဆြဲထားတယ္။ ဘတ္ဂ်က္ ရ မရကေတာ့ မေျပာႏိုင္ဘူး”ဟု ေဒါက္တာစန္းစန္းေအးက ေျပာၾကားသည္။

သက္ႀကီးပင္စင္ကို ၂၀၁၇ – ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၉၀ ႏွစ္ႏွင့္ အထက္သက္ႀကီး ဘိုးဘြားမ်ားကို သုံးလလၽွင္ တစ္ႀကိမ္ေငြက်ပ္သုံးေသာင္းေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၈ -၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အသက္ေလၽွာ႔ခ်၍ အသက္ ၈၅ ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ သက္ႀကီးဘိုးဘြားမ်ားကိုပါ စတင္ေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။

သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားဆိုင္ရာဥပေဒအရ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ လူမႈေရးပင္စင္ ေပးအပ္ခဲ့ျခင္းၿပီး သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားဆိုင္ရာဥပေဒလူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးမဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္အရ အသက္ ၆၅ ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ရွိသူမ်ားကို အသက္အပိုင္းအျခားအလိုက္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ေပၚမူတည္၍ လူမႈေရးပင္စင္ေထာက္ပံ့ရန္ မူဝါဒခ်မွတ္ထားေၾကာင္း လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *