မႏၲေလး ေက်ာက္မ်က္အေရာင္းပြဲတြင္ WeChat သုံးလၽွင္ ဝင္ခြင့္ပိတ္မည္

မႏၲေလး၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၇

မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ျပဳလုပ္မည့္ ေက်ာက္မ်က္အေရာင္းျပပြဲတြင္ တ႐ုတ္လူမႈကြန္ရက္ WeChat သုံးစြဲသူမ်ားကို ပြဲဝင္ခြင့္ပိတ္ပင္သြားမည္ဟု ျပပြဲက်င္းပေရးေကာ္မတီက ေျပာၾကားသည္။

“WeChat နဲ႔ လုပ္ယူေနတာေတြ႕ရင္ေတာ့ အဲဒီကုန္သည္ကို ျပပြဲဝင္ခြင့္ ပိတ္ပင္တဲ့အထိ အေရးယူသြားမွာပါ။  WeChat နဲ႔ ေရာင္းဝယ္ခြင့္ လုံး၀ေပးမွာ မဟုတ္ဘူး။ တရားဝင္ပိတ္ပင္ထားပါတယ္” ဟု ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ေဇာေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ပြဲသို႔ လာေရာက္ေရာင္းဝယ္သူမ်ား စိတ္ပူပန္မႈမရွိေစရန္အတြက္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ WeChat ျဖင့္ ေရာင္းဝယ္ရန္ မည္သို႔မၽွ အဆင္မေျပႏိုင္ေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပသည္။

လက္ရွိ မႏၲေလးေက်ာက္စိမ္းေဈးကြက္အတြင္း တ႐ုတ္ကုန္သည္မ်ားက WeChat ကို အသုံးျပဳ၍ ေရာင္းဝယ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနၿပီး ေဒသခံ ေက်ာက္စိမ္းကုန္သည္မ်ားက ကန္႔ကြက္လ်က္ရွိသည္။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕မွ ႀကီးမႉး၍ ေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (မႏၲေလး)မွ ေက်ာက္စိမ္းအ႐ိုင္း/အေခ်ာထည္ႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ ေရာင္းခ်ပြဲကို ေအာက္တိုဘာလ ၂၃ ရက္မွ ၂၉ ရက္အထိ ခုနစ္ရက္တိုင္တိုင္ သိပၸံလမ္းရွိ  Mandalay Convention Center (MCC)  တြင္ ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

“၂၃ ရက္ကေန ၂၅ ရက္ေန႔အထိက ျပပြဲေပါ့။ ၂၆ ကေန ၂၉ အထိက အေရာင္းပြဲေပါ့။ ေက်ာက္စိမ္းအတြဲေပါင္း သုံးေထာင္ဝန္းက်င္ေလာက္ ျပသေရာင္းခ်သြားႏိုင္ဖို႔ ခန္႔မွန္းထားပါတယ္”ဟု ေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (မႏၲေလး) ဥကၠ႒ဦးသန္းဝင္းက ဆိုသည္။

ျပပြဲတြင္ေက်ာက္စိမ္းတြဲတစ္တြဲ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္လၽွင္ တင္ျပေရာင္းခ်သူသည္ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ရတနာခြန္ ၁၁ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ျပပြဲက်င္းပေရးေကာ္မတီသို႔ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းကိ ုအခြန္အျဖစ္ ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ဝယ္ယူသူဘက္မွ ကုန္သြယ္ခြန္အျဖစ္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။

ျပပြဲက်င္းပေရးေကာ္မတီသို႔ ေပးေဆာင္ရသည့္ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း အနက္ ၀ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕မွ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ လႉဒါန္းသြားမည္ျဖစ္ၿပီး က်န္ ၁ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ျပပြဲကုန္က်စရိတ္အျဖစ္ ေကာက္ခံျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေကာ္မတီက ရွင္းျပသည္။

ျပပြဲဝင္ခြင့္ ခုနစ္ရက္စာအတြက္ ျပည္တြင္းကုန္သည္တစ္ဦးလၽွင္ က်ပ္ ႏွစ္ေသာင္းႏွင့္ ျပည္ပကုန္သည္တစ္ဦးလၽွင္ က်ပ္တစ္သိန္း သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း ေကာ္မတီက ဆိုသည္။

ျပပြဲတြင္ေလလံဝင္ဆြဲၿပီး လာေရာက္ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းမျပဳသည့္ ေက်ာက္စိမ္းထည္မ်ားအတြက္ စရန္အျဖစ္တန္ဖိုး၏ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေပးသြင္းရၿပီး တစ္လအတြင္း လာေရာက္ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းမျပဳလၽွင္ စရန္ေငြဆုံးမည္ဟု ေကာ္မတီက ဆုံးျဖတ္ထားသည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *