လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိေသာ္လည္း NLD လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ကိုယ္စြမ္းဉာဏ္စြမ္းရွိသမၽွ အလုပ္လုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေဒါက္တာမ်ိဳးၫြန္႔ေျပာ

ရန္ကုန္၊ေအာက္တိုဘာ ၁

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ(NLD) က ေ႐ြးခ်ယ္ထားေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ကိုယ္စြမ္းဉာဏ္စြမ္းရွိသမၽွ အစြမ္းကုန္အလုပ္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည္ဟု NLD ပါတီ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေဒါက္တာမ်ိဳးၫြန္႔က The Voice Journal သို႔ ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိုင္ၾကားစာ ၅၀၀ ခန္႔ရရွိထားၿပီး ပါတီက ေ႐ြးခ်ယ္ထားသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအနက္အခ်ိဳ႕တြင္ အရည္အေသြးလိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေသာ္လည္း ကိုယ္စားလွယ္အားလုံးသည္ ႏိုင္ငံအတြက္ တတ္ႏိုင္သမၽွ အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစားလ်က္ရွိေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။    

“ဒီထဲမွာအနည္းစုကေတာ့ အရည္အခ်င္း မျပည့္မီတာ၊ ဒါမွမဟုတ္ မိမိရဲ႕လုပ္ပိုင္ခြင့္ေဘာင္ ဘယ္ေလာက္ရွိလဲဆိုတာ မသိဘဲ ေက်ာ္လြန္လုပ္မိတာ၊ မိမိရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္အတိုင္း အတိအက်အျပည့္အဝ မလုပ္တာ အဲဒီအားနည္းခ်က္ေတြေတာ့ ရွိပါတယ္”ဟု ေဒါက္တာမ်ိဳးၫြန္႔က ရွင္းျပသည္။

အခ်ိဳ႕ေသာလႊတ္ေတာ္က္ိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ တာဝန္သစ္မ်ားအပ္ႏွင္းခံရၿပီးေနာက္ ေနရာသစ္တြင္ ေနသားမက်သည့္ ျပႆနာမ်ားလည္း ႀကဳံေတြ႕လ်က္ရွိေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

NLD ပါတီသည္၂၀၁၅ေ႐ြးေကာက္ ပြဲအႀကိဳကာလတြင္ လူေ႐ြးခ်ယ္မႈကို အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေစရန္ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ယေန႔တြင္ ျပႆနာမ်ားစြာကို ႀကဳံေတြ႕ရလ်က္ရွိသျဖင့္ လာမည့္ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မွန္ကန္သည့္ မူဝါဒျဖင့္ လူေ႐ြးခ်ယ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္လိုေၾကာင္း ျပည္တြင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ ေဆာင္းပါးမ်ားေရးသားလ်က္ရွိသူ ကိုသီဟေသြးက ဆိုသည္။

NLD ပါတီဗဟိုျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမႉးမုံ႐ြာေအာင္ရွင္က လူလာမည့္ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေ႐ြးခ်ယ္ရာတြင္ အရည္အေသြးျပႆနာေၾကာင့္ လက္ရွိ NLD တင္ေျမႇာက္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအနက္မွ ထက္ဝက္ခန္႔သာ ပါဝင္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း The Voice Journal သို႔ ေျပာၾကားသည္။

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *