ဂ်ပန္ – ျမန္မာ ေအာင္ဆန္း အသက္ေမြးပညာသင္ေက်ာင္း ဒီပလိုမာသင္တန္းသားစေခၚ

ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၇

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အေထာက္အပံ့ျဖင့္ဖြင့္လွစ္သည့္ ဂ်ပန္-ျမန္မာ ေအာင္ဆန္း အသက္ေမြးပညာသင္ေက်ာင္းက ပထမဆုံးအႀကိမ္ သင္တန္းသားမ်ား ေခၚယူေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေအာက္တိုဘာ ၁၆ ရက္တြင္ ေၾကညာလိုက္သည္။

သင္တန္းကာလမွာ ၂ ႏွစ္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းၿပီးဆုံးလၽွင္ ဒီပလိုမာဘြဲ႕ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ေအာင္ဆန္း အသက္ေမြးပညာသင္တန္းေက်ာင္းက လာမည့္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည့္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ A.G.T.I ပထမႏွစ္သင္တန္း ဝင္ခြင့္ေလၽွာက္လႊာမ်ားကို ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ ထုတ္ယူႏိုင္ေၾကာင္း ယင္းသင္တန္းေက်ာင္းမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“ဒါက ပထမဆုံးအႀကိမ္ေခၚတာပါ။ အသက္ကန္႔သတ္ခ်က္ မရွိပါဘူး။ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္ျမင္သူတိုင္း ေလၽွာက္လို႔ရပါတယ္။ ႐ုံးခ်ိန္ေတြမွာ ေက်ာင္းလာေလၽွာက္လို႔ရတယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။

သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ နည္းပညာသင္တန္းႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ လၽွပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာသင္တန္းတို႔ကို ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းတစ္ခုတြင္ သင္တန္းသား ၂၀ ဦးသာ လက္ခံမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါသင္တန္းေက်ာင္းထံမွ သိရသည္။

ေအာင္ဆန္းအသက္ေမြးပညာသင္ေက်ာင္းသည္ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈေအဂ်င္စီ JICA ၏ ကူညီမႈျဖင့္ ဖြင့္လွစ္သည့္ အသက္ေမြးပညာသင္ေက်ာင္းျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၂၀ က်ခံကူညီရန္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ဒီဇင္ဘာလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ နည္းပညာ၊ သက္ေမြးပညာႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးဦးစီးဌာနတို႔ သေဘာတူထားခဲ့သည္။

ထို႔သို႔ သေဘာတူထားၿပီး ၁၀ လ ခန္႔အၾကာတြင္ ေအာင္ဆန္းအသက္ေမြးပညာသင္ေက်ာင္းက ပထမဆုံးအႀကိမ္ သင္တန္းသားေခၚယူျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ေအာင္ဆန္းအသက္ေမြးပညာသင္ေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား မၿပီးျပတ္ေသးဘဲ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္မႈကိစၥမ်ား ၿပီးစီးပါက ေက်ာင္းအိပ္၊ ေက်ာင္းစား သင္တန္းသားမ်ားေခၚယူရန္အထိ စဥ္းစားထားေၾကာင္း ယင္းေက်ာင္းမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

သင္တန္းေလၽွာက္ထားရာတြင္ သင္တန္းဝင္ခြင့္ေလၽွာက္လႊာႏွင့္အတူ ေလၽွာက္ထားသူ၏ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား မိတၱဴ၊ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွ ေထာက္ခံစာမူရင္း၊ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ေအာင္လက္မွတ္၊ အမွတ္စာရင္းမူရင္း၊ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမိတၱဴႏွင့္ ပတ္စ္ပို႔ဓာတ္ပုံ သုံးပုံတို႔ျဖင့္ ေလၽွာက္ထားရမည္ ျဖစ္သည္။

သင္တန္းကို သခ်ၤာ၊ ဓာတုေဗဒ၊ ႐ူပေဗဒ၊ ဓာတုေဗဒ ဘာသာရပ္တို႔ျဖင့္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲေအာင္ျမင္ထားၿပီး လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းႏွင့္ စက္႐ုံ၊ ကုမၸဏီမ်ားသို႔ လက္ေတြ႕ကြင္းဆင္းႏိုင္သူမ်ား ေလၽွာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

သင္တန္းဝင္ခြင့္ေလၽွာက္လႊာမ်ားကို ႏိုဝင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔ ညေန ၄ နာရီ ေနာက္ဆုံးထားၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ စဥ့္ငူရပ္ကြက္ရွိ ဂ်ပန္-ျမန္မာ ေအာင္ဆန္း အသက္ေမြးပညာသင္ေက်ာင္းသို႔ လာေရာက္ေလၽွာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း၊ သင္တန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ဖုန္း ၀၉ ၄၀၆၀၅၃၁၂၄ ကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ေၾကာင္း ယင္းသင္တန္းမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာဆိုသည္။ 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *