လုပ္ခ်င္ရာလုပ္

ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ လည္းေကာင္း၊ ျပင္ပတြင္လည္းေကာင္း လာလာေမးၾကသည္။ ‘ဘာလုပ္ရမလဲ’။ လုပ္ခ်င္တာသာ လုပ္ပါ။  အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။

(၁) ေပ်ာ္စရာေကာင္းသည္

ကိုယ္လုပ္ခ်င္ေသာ အလုပ္၊ ကိုယ္ေ႐ြးထားသည့္ အလုပ္ျဖစ္သည့္အတြက္ ေပ်ာ္သည္ ။ ေပ်ာ္ေသာေၾကာင့္ အလုပ္တြင္ အခ်ိန္ကုန္မွန္းမသိ  ကုန္သည္။ ေပ်ာ္႐ႊင္ျခင္းသည္ လူတိုင္းအတြက္ အေရးႀကီးသည္။ အိပ္ခ်ိန္ႏုတ္လိုက္လၽွင္ လူ႕ဘ၀၏ တစ္ဝက္သည္ အလုပ္တြင္ျဖစ္သည္။  အလုပ္တြင္ ေပ်ာ္သူသည္ ဘ၀တြင္ေပ်ာ္သည္။ ေပ်ာ္သူမ်ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္ရသူမ်ား အေပ်ာ္ကူးစက္သည္။ အလုပ္တြင္ ေပ်ာ္သူမ်ား အိမ္ျပန္သြားလၽွင္ အိမ္က လူမ်ားေပ်ာ္ၾကသည္။ အပန္းေျဖနားရက္ တကူးတက ရွာစရာမလို။ အလုပ္ႏွင့္ ဘ၀ မၽွမၽွတတျဖစ္ေအာင္ Work-life balance လုပ္ရန္မလို။ အလုပ္ႏွင့္ဘ၀ တစ္သားတည္းက် Work-life balance ၿပီးသား။ 

(၂) တတ္လြယ္သည္

ကိုယ့္အႀကိဳက္ အလုပ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စိတ္ဝင္စားသည္၊ အာ႐ုံစိုက္သည္။ အလုပ္တြင္ စိတ္ဝင္စားလၽွင္ ဈာန္ဝင္သည္။ ဈာန္ဝင္လၽွင္ အလုပ္အရည္အေသြးျမင့္သည္။ ဝါသနာပါေသာေၾကာင့္ အနစ္နာခံႏိုင္သည္။ မည္သည့္လုပ္ငန္းခြင္တြင္မဆို ႀကဳံရတတ္ေသာ အခက္အခဲမ်ားကို  ေတာင့္ခံႏိုင္သည္။ မည္သည့္အလုပ္မဆို ဆယ္ႏွစ္၊ ဆယ့္ငါးႏွစ္ဆက္တိုက္ ဖိမလုပ္လၽွင္ မကၽြမ္းက်င္ႏိုင္။ နာရီတစ္ေသာင္းေလာက္လုပ္ရင္း မွားသည္ကို ျပင္ရင္းျဖင့္သာ ကမာၻ႕အဆင့္ကိုေရာက္သည္ဟု သုေတသနမ်ားက  ေတြ႕ရွိထားသည္။ စိတ္ႀကိဳက္နယ္ပယ္တြင္ အလုပ္လုပ္ရေသာသူသည္  အလုပ္လုပ္ရသည္ မဟုတ္ေတာ့။ ကစားေနရသလို ျဖစ္သည့္အတြက္  ဆယ္ႏွစ္၊ ဆယ့္ငါးႏွစ္ဟူေသာ အခ်ိန္သည္ သတိမထားမိလိုက္ဘဲႏွင့္  ကုန္သြားမည္။

(၃) ေငြရသည္

ႀကိဳက္ေသာ အလုပ္တိုင္း ေငြရပါ့မလားဟု ေျပာၾကမည္။ မည္သည့္ အလုပ္လုပ္လုပ္ ကၽြမ္းက်င္သူအတြက္ ေငြရလြယ္သည္။ အနည္း အမ်ားသည္ အလုပ္အမ်ိဳးအစားေပၚတည္ႏိုင္ေသာ္လည္း ေယဘုယ်အားျဖင့္  ရသင့္သေလာက္ ရသည္။ ကိုယ့္နယ္တြင္ ဆရာတစ္ဆူဆိုလၽွင္ ေတာင္းသေလာက္ပင္ ရႏိုင္သည္။ အျခားသူ မေျဖရွင္းႏိုင္ေသာ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္သူသည္ ေငြ မလိုခ်င္လၽွင္ပင္ ေငြက သူ႕ေနာက္လိုက္လာမည္။

(၄) တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာ သယ္လို႔ရသည္

ႀကိဳက္ၿပီး ဝင္လုပ္လိုက္ေသာအခါမွ ကိုယ္မႀကိဳက္ေသာ အလုပ္၊  ကိုယ္ႏွင့္မကိုက္မွန္း သိလာလၽွင္ေရာ။ မည္သည့္အလုပ္မွ အလဟႆ မျဖစ္။  အလုပ္လုပ္ရာမွ တိုးတက္ျမင့္မားလာေသာ အရည္အခ်င္းမ်ား၊  အလုပ္ႀကိဳးစားသည္ ႐ိုးသားသည္ဟူေသာ ဂုဏ္သတင္းမ်ား၊ ခင္မင္ အလုပ္တြဲလုပ္ခဲ့သည့္  မိတ္ေဆြမ်ားကို လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုမွ ေနာက္တစ္ခုသို႔ သယ္သြားႏိုင္သည္။ လူရိပ္လူကဲခတ္ျခင္း၊ ေပါင္းလုပ္ျခင္း စေသာ  လူႏွင့္ဆိုင္ေသာ အရည္အေသြးမ်ားသည္ ကိုယ့္ေနာက္ပါသည္။ ဂုဏ္သတင္းသည္လည္း ကိုယ့္ေနာက္ အရိပ္လို ထပ္ခ်ပ္လိုက္သည္။  ကိုယ္ေနာက္လုပ္မည့္ အလုပ္သြားေလၽွာက္လၽွင္  ႐ိုးသားသလား ႀကိဳးစားသလားကို ထိုလုပ္ငန္းခြင္မွသူမ်ားက သိခ်င္သည့္အတြက္ စုံစမ္းၾကမည္။ အတူတူတြဲလုပ္ခဲ့ဖူးသူမ်ားသည္ မိတၱဗလျဖစ္သြားသည့္အတြက္ ကိုယ္ဘာလုပ္လုပ္ အေထာက္အကူ ေပးႏိုင္သည္။ ပညာ၊ ဂုဏ္သတင္းႏွင့္ မိတ္ေဆြတို႔ကို လူမခိုး။

(၅) ေ႐ႊ႕ယူႏိုင္သည္

ေပ်ာ္သည္ထင္ၿပီးမွ လြဲသြားလၽွင္ပင္ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုတည္း၊ ႐ုံးတစ္႐ုံးတည္းတြင္ပင္ တိမ္းၫြတ္ေသာဘက္ကို ေ႐ႊ႕ေျပာင္းယူႏိုင္သည္။  လူမ်ားမ်ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္ခ်င္ေသာ္လည္း တစ္ေယာက္တည္း လုပ္ရေသာအလုပ္ ျဖစ္ေနလၽွင္ လူမ်ားမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ရေသာဘက္ကို တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေျပာင္းယူႏိုင္သည္။ ကြင္းထဲဆင္းခ်င္ေသာ္လည္း ႐ုံးထိုင္ေနရလၽွင္ ကြင္းထဲဆင္းရေသာဘက္ကို ေ႐ႊ႕ယူႏိုင္သည္။ လက္ရွိ ေရာက္ေနေသာ ေနရာတြင္ ႀကိဳးစားရန္မူလိုသည္။ အလုပ္ႀကိဳးစားသူသည္ ေနရာေျပာင္းလၽွင္ပင္ တတ္လြယ္သျဖင့္ မည္သည့္ဌာနကမဆို လက္ကမ္းခ်င္ၾကမည္။ ႐ုံးတစ္႐ုံးတြင္ပင္ ဌာနတစ္ခုမွ တစ္ခုသို႔ ေျပာင္းရာတြင္ ေျပာင္းလုပ္လိုေသာအလုပ္၏ သေဘာသဘာ၀ကို တီးေခါက္မိထားလၽွင္ ေျပာင္းရသည္ ပိုလြယ္သည္။ လုပ္ငန္းခြင္နယ္ပယ္ အက်ယ္ အက်ဥ္း၊ အေသးအႀကီးေပၚတြင္မူ  မူတည္မည္။

(၆) ေနရာတိုင္းတြင္ သင္ယူႏိုင္သည္

မည္သည့္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ပင္မဆို သင္ယူလို႔ ရႏိုင္သည္။ ငယ္တုန္းတြင္ Job Description ေခၚ အလုပ္တာဝန္ သတ္မွတ္ခ်က္ထဲကအတိုင္း ကန္႔မထားပါႏွင့္။ အကုန္လိုက္ေလ့လာၾကည့္ပါ။ လုပ္ငန္းခြင္တြင္  မသိသင့္ မသိထိုက္၊ မတတ္သင့္ မတတ္ထိုက္သည္ မရွိ။ ကိုယ့္ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ျဖစ္ေနသည္မ်ားကို လိုက္သင္၊ လိုက္လုပ္ၾကည့္ပါ။ ကိုယ္နဲ႔မဆိုင္ဟု သေဘာမထားဘဲ တာဝန္ေပးလၽွင္ လုပ္ၾကည့္။ အလုပ္မ်ားသည္ တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုခ်ိတ္ဆက္ေနသည့္အတြက္ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားကို ဝင္လုပ္ၾကည့္လၽွင္ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုလုံးကို အေပၚစီးကျမင္ၿပီး ကိုယ္တာဝန္ယူရေသာအလုပ္ကို ပိုေကာင္းေအာင္ လုပ္ႏိုင္လာမည္။  တာဝန္မေပးလၽွင္ပင္  ခြင့္ေတာင္းၿပီး ယူလုပ္ရန္ ဝန္မေလးပါႏွင့္။ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုလုံး၏  သေဘာကို နားလည္လၽွင္ ကိုယ္တာဝန္ယူရေသာ အပိုင္းကို ပိုနားလည္ ပိုကၽြမ္းက်င္ၿပီး ပိုေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည္။ တခ်ိန္တြင္  ထိုေနရာတြင္ပင္ သို႔မဟုတ္ အျခားတေနရာတြင္ အႀကီးအကဲျဖစ္လာမည္။  ေသခ်ာသည္က ကိုယ့္လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ကို ကၽြမ္းက်င္သူျဖစ္လာလိမ့္မည္။

လုပ္ခ်င္ရာသာ လုပ္ပါ။

ေဇယ်သူ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *