ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေက်ာင္းလုံး၀မေနသူမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ၿပီး ဝင္ေငြအနည္းဆုံးဟုဝန္ႀကီးဆို

ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၁

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေက်ာင္းလုံး၀မေနသူမ်ားသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးတြင္ လုပ္ကိုင္ေနၿပီး ဝင္ေငြအနည္းဆုံးျဖစ္ေနေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၀ ရက္က မေကြးတိုင္း ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္ ေညာင္ပင္သာေက်း႐ြာ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းခြဲ၌ ျပဳလုပ္သည့္ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္လႊဲေျပာင္း ေပးအပ္ျခင္း အခမ္းအနားတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ထိုသို႔ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

မူလတန္းေက်ာင္းထြက္သူမ်ားသည္လည္း စိုက္ပ်ိဳးေရးတြင္ တတိယအမ်ားဆုံးလုပ္ကိုင္ၿပီး ဆင္းရဲမႈရာခိုင္ႏႈန္း တတိယအမ်ားဆုံးျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ အထက္တန္းေက်ာင္းထြက္သူမ်ားသည္ စတုတၳႏွင့္ ပဥၥမေနရာတြင္ လိုက္ေနေၾကာင္း ေဒါက္တာ မ်ိဳးသိမ္းႀကီးကဆိုသည္။

အသက္ေမြးသင္တန္းၿပီးသူမ်ားႏွင့္ တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႕ရရွိသူမ်ားသည္ ဝန္ေဆာင္မႈက႑မ်ားရွိ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနၿပီး ဆင္းရဲမႈရာခိုင္ႏႈန္းအနည္းဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းေနအ႐ြယ္ကေလးမ်ားအားလုံး ေက်ာင္းေနၿပီး ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းေလ်ာ့နည္းကာ ေက်ာင္းထြက္သူလုံး၀မရွိဘဲ အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္းပညာမ်ား သင္ယူၿပီးေျမာက္ရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား၏ အခက္အခဲမ်ား၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေမတၱာ၊ ဂ႐ုဏာအသိစိတ္ျဖင့္ သင္ယူတတ္ေျမာက္မႈ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္းကူညီျဖည့္ ဆည္းေပးရန္ လိုအပ္သည္ဟုလည္း ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံေက်ာင္းျပင္ပေရာက္ ကေလးမ်ားအေျခအေန ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္စာတမ္းအရ ျမန္မာႏိုင္ငံေက်းလက္ေဒသမ်ားရွိ မူႀကိဳကေလးငယ္ ၈၀ ဒသမ ၆၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ မူႀကိဳပညာေရး အခြင့္အလမ္း ရရွိမေနေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အတူ မူလတန္းပညာသင္ယူႏိုင္သည့္ ကေလးငယ္ ၁၂ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ေက်ာင္းျပင္ပတြင္ ေရာက္ရွိေနၿပီး မူလတန္းကေလးငယ္ ၁၈ ဒသမ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ေက်ာင္းထြက္ရန္ အလားအလာမ်ားေနသည္ဟု စာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *