ေပးကားေပး၏ မရသည့္ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ကြက္မ်ား

ေက်ာက္မ်က္လုပ္ကြက္ တရားဝင္ခ်ထားေပးရန္ ေဒသခံတို႔က ေတာင္းဆိုသည္။ အစိုးရက ေက်ာက္မထြက္သည့္ ေနရာမ်ားသို႔ ခ်ထားေပးလိုက္သည္။ ေပးကားေပး၏ မရသည့္ အေျခအေနပင္။

“ေက်ာက္ ဘယ္ေနရာမွာ ထြက္တယ္ဆိုတာ ဝန္ႀကီးဌာန အသိဆုံး၊ မိုးကုတ္သားေတြ အသိဆုံး” ဟု ဦးေဇာ္ဝင္းက ဆိုသည္။

မိုးကုတ္ထာပြဲ ေက်ာက္ကုန္သည္ ပြဲစားမ်ားအဖြဲ႕၏ အတြင္းေရးမႉးျဖစ္သည့္ ဦးေဇာ္ဝင္းသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔က မိုးကုတ္အေနာက္ပိုင္း က်ပ္ျပင္ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ဆႏၵျပရာ၌ ေက်ာက္သမားတစ္ဦးအေနႏွင့္ ပါဝင္ခဲ့သည္။

ဆႏၵျပရာသို႔ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕ရွိ လက္လုပ္လက္စားေက်ာက္သမား ရာႏွင့္ခ်ီ၍ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။ လက္လုပ္လက္စား ေက်ာက္သမားအမ်ားစုသည္ မိုးကုတ္ေဒသခံမ်ား ျဖစ္သည္။

“ေက်ာက္ထြက္က်ဲတဲ့ အစြန္အဖ်ားေတြကို ေပးလို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔က မေက်နပ္တာပါ” ဟု ဦးေဇာ္ဝင္းက ဆိုသည္။

ေက်ာက္မထြက္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ေနရာခ်ထားေပးသျဖင့္ ယင္းေနရာမ်ား၌ ေက်ာက္မရွာေဖြလိုၾကဟု မိုးကုတ္ေဒသခံေက်ာက္သမားမ်ားကိုယ္စား ၎ကဆိုသည္။

ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာဥပေဒသစ္ကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ယင္းဥပေဒသစ္အရ အလတ္စားလုပ္ကြက္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုက စီမံခန္႔ခြဲမည္ျဖစ္ၿပီး အေသးစားႏွင့္ လက္လုပ္လက္စားလုပ္ကြက္မ်ားကိုမူ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕မ်ားက စီမံခန္႔ခြဲရမည္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ နည္းဥပေဒမထြက္ရွိေသးသျဖင့္ ယင္းလုပ္ကြက္မ်ားကို တရားဝင္ခ်ထားျခင္းမျပဳႏိုင္ေသးေသာ္လည္း ေဒသခံအမ်ားစုျဖစ္သည့္ လက္လုပ္လက္စား ေက်ာက္သမားမ်ားကို ေက်ာက္ထြက္ရွိမႈ နည္းပါးသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ေနရာခ်ထားေပးမည္ဟု သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနသျဖင့္ ေဒသခံတို႔က ယင္းေနရာမ်ားကို လက္မခံႏိုင္သည့္အေၾကာင္း ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

မိုးကုတ္ၿမိဳ႕သည္ ရတနာနယ္ေျမဟု သတ္မွတ္ခံထားရသည့္ ပတၱျမားၿမိဳ႕ေတာ္ ျဖစ္သည္။ ပတၱျမား၊ နီလာ၊ ဥႆဖရား၊ ျမ၊ ေဂၚမိတ္၊ စလင္း စသည့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာေပါင္း ၃၅ မ်ိဳးခန္႔အထိ ထြက္ရွိသည္ဟု ေဒသခံတို႔က ဆိုသည္။

ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ ေဒသခံတို႔ တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ လုပ္ကိုင္လာၾကေသာ္လည္း ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ပိုင္း တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ကုမၸဏီမ်ားကို ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ျပဳရာမွစ၍ ေဒသခံ လက္လုပ္လက္စားသမားမ်ား ေနရာ ေပ်ာက္ခဲ့ၾကရသည္။

၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ေက်ာက္မ်က္ဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီးခ်ိန္တြင္ေတာ့ ေဒသခံမ်ားအတြက္ တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ခြင့္ မရေတာ့ေပ။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္မူ ေဒသခံမ်ားေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္ တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး လုပ္ကြက္ေပါင္း ၄၅ ကြက္ကို ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ တစ္ဧကအက်ယ္လုပ္ကြက္မ်ားျဖစ္ၿပီး တစ္ႏွစ္အတြက္ အခြန္ေငြ က်ပ္ငါးသိန္း ေပးေဆာင္ ရသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ေျမကြက္ပိုင္ဆိုင္သူမ်ားသာ ေလၽွာက္ထားလုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိသျဖင့္ အေျခခံလူတန္းစားေက်ာက္သမားမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္း မရရွိခဲ့ေပ။ ေဒသခံမ်ားကို ပိုင္ရွင္အျဖစ္မွ နင္းျပားအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိေစခဲ့သည့္ အခ်ိန္ကာလ မ်ား ျဖစ္သည္။

“မိုးကုတ္ၿမိဳ႕မွာ ျမန္မာစကားမတတ္တဲ့၊ ျမန္မာစာကို ေကာင္းေကာင္းမကၽြမ္းက်င္တဲ့ လူတစ္စုရဲ႕ လုပ္ငန္းေတြအေပၚ ျခယ္လွယ္မႈရဲ႕ေအာက္မွာ ရွင္သန္ခဲ့ရတဲ့အတြက္ ဆယ္စုႏွစ္တာအတြင္း မိုးကုတ္ၿမိဳ႕နယ္သူ ၿမိဳ႕နယ္သားေတြဟာ လုပ္ငန္းရွင္ေတြရဲ႕ အလုပ္သမားေတြအျဖစ္ မသိမသာ ေရာက္မွန္းမသိ ေရာက္ခဲ့ရပါတယ္” ဟု မိုးကုတ္ၿမိဳ႕ ေဘာလုံးေလးေက်း႐ြာမွ ဦးေအာင္ေက်ာ္က ေဒသခံတို႔၏ အျဖစ္ကို ေျပာဆိုသည္။

မိုးကုတ္ၿမိဳ႕၏ ေက်ာက္ထြက္ေကာင္းသည့္ လုပ္ကြက္အားလုံးကို ကုမၸဏီမ်ားက ရယူထားၾကၿပီး စက္ယႏၲရားမ်ားျဖင့္ တူးေဖာ္ကာ ထြက္ရွိသမၽွ အကုန္ယူသြားၾကေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

“သူတို႔ ရက္ရက္စက္စက္ စက္ယႏၲရားႀကီးေတြနဲ႔ တူးေဖာ္သြားတဲ့ေနရာရဲ႕ အႂကြင္းအက်န္ေတြကို ေဒသခံျပည္သူလူထုေတြက ရွာေဖြလုပ္ကိုင္စားေသာက္ခြင့္ကိုေတာင္မွ ပိတ္ပင္တဲ့အေျခအေနေရာက္လာၿပီ။ ဒါကို လက္မခံႏိုင္ဘူး” ဟု ဦးေအာင္ေက်ာ္က ေျပာသည္။

စြန္႔ပစ္ေျမစာမ်ားတြင္ ရွာေဖြလုပ္ကိုင္သည့္ ေဒသခံ ၁၀ ဦးတြင္ တစ္ဦး အဆင္ေျပရန္မွာ ခက္ခဲၿပီး စားဝတ္ေနေရးအဆင္မေျပသည့္အခ်ိန္တြင္ ေက်ာက္မထြက္သည့္ ေနရာမ်ား၌ လက္လုပ္လက္စားဇုန္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခ်ထားေပးမည္ဟု ဆိုျခင္းသည္ ေဒသခံမ်ား ဆင္းရဲတြင္း နက္သထက္နက္ေအာင္ တြန္းပို႔ေနသည္ႏွင့္တူေၾကာင္း ဦးေအာင္ေက်ာ္က ထပ္ေလာင္း ေျပာဆိုသည္။

မိုးကုတ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ကြက္မ်ားသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ေျခာက္လဝန္းက်င္တြင္ သက္တမ္းကုန္ဆုံးခဲ့ၿပီး သက္တမ္းထပ္မံမတိုးမီ ေဒသခံလက္လုပ္လက္စားသမားမ်ားက ယင္းလုပ္ကြက္မ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္မႈမ်ား ရွိသည္။

ယင္းသို႔ တူးေဖာ္မႈသည္ တရားမဝင္ေသာ္လည္း စားဝတ္ေနေရးအတြက္ မျဖစ္မေနလုပ္ကိုင္ရသည္ဟု ေဒသခံတို႔က ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ ကုမၸဏီမ်ားစိတ္ႀကိဳက္ တူးေဖာ္ၿပီးမွ စြန္႔ပစ္ခဲ့သည့္ေျမစာမ်ားတြင္ တစ္လလၽွင္ တစ္ႀကိမ္ အဖိုးတန္ေက်ာက္ရရွိရန္ မလြယ္ကူဟု ေက်ာက္ျပႆာဒ္ေက်း႐ြာေဒသခံ ဦးလွမိုးက ေျပာဆိုသည္။

“အရင္ ကုမၸဏီေတြတုန္းကေတာ့ သိန္းႀကီးေက်ာက္ေတြ ရၾကတာေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ေဈးေပါတဲ့ေက်ာက္ေလးေတြ ရၾကတယ္။ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ လုပ္ရတာပဲ” ဟု ၎က ဆိုသည္။

လက္လုပ္လက္စားေက်ာက္သမားမ်ားသည္ ဥပမာ – ငါးဦးတစ္ဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းထားၾကၿပီး ေက်ာက္တြင္းတစ္တြင္းကို တူးေဖာ္ၾကသည္။ ေပအနက္ ၈၀ ခန္႔အထိ ရွိတတ္သည္။

ေက်ာက္မရမီကာလအတြင္း ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္သူက ႀကိဳသုံးစရိတ္အျဖစ္ ထုတ္ေပးထားကာ ေက်ာက္ရလာလၽွင္ ၎အတြက္ပါ ေဝစုခြဲၾကသည္။ ယင္းစနစ္ျဖင့္ လက္လုပ္လက္စားသမားမ်ားက ေက်ာက္ရွာေဖြေနၾကသည္ဟု ဦးလွမိုးက ရွင္းျပသည္။

မိုးကုတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ လူဦးေရ တစ္သိန္းခုနစ္ေသာင္းခန္႔ရွိသည့္အနက္ ရွစ္ေသာင္းခန္႔ (ထက္ဝက္ခန္႔) မွာ လက္လုပ္လက္စားသမားမ်ား ျဖစ္သည္။

ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ကုမၸဏီေပါင္းမွာ ရာဂဏန္းဝန္းက်င္အထိ ရွိသည္။

“လက္လုပ္လက္စားကေတာ့ ပ်ံက်သေဘာေပါ့။ ေပါက္တူးပါမယ္။ ဆန္ခါေလးပါမယ္။ စြန္႔ပစ္ေျမစာေတြကို ျပန္ရွာၿပီး ေက်ာက္အေသးေလးေတြ ရလာရင္ စားေသာက္ၾကရတယ္” ဟု မိုးကုတ္ၿမိဳ႕ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေစာေသာင္းတင္က ေျပာသည္။

လက္လုပ္လက္စားဘ၀သည္ ေခါင္း႐ြက္ေဈးသည္ကဲ့သို႔ပင္ ႀကဳံသည့္ေနရာ၊ အဆင္ေျပသည့္ေနရာမ်ားတြင္ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကရသည္ဟု ေဘာလုံးေလးေက်း႐ြာသား ဦးေအာင္ေက်ာ္ကလည္း ဆိုသည္။

ယခင္က ေနရာအတည္တက် မရွိသျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ား၏ စြန္႔ပစ္ေျမစာမ်ား၊ အျခား လြတ္ကင္းရာေနရာမ်ားတြင္ တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ရွာေဖြခဲ့ၾကရၿပီး ေနရာအတည္တက်ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့မႈမ်ားေၾကာင့္ ေနရာခ်ထားေပးမည္ဟုဆိုေသာ္လည္း ေက်ာက္ထြက္ရွိမႈ နည္းပါးသည့္ ေနရာမ်ားတြင္မူ ေက်ာက္မလုပ္လိုၾကဟု မိုးကုတ္ေဒသခံတို႔က ေျပာဆိုၾကသည္။

မိုးကုတ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ျပည္ေထာင္စုက စီမံခန္႔ခြဲမည့္ အလတ္စားေက်ာက္မ်က္ လုပ္ကြက္အတြက္ ဧရိယာ ၁၆,၁၆၀ ဧကႏွင့္ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕က စီမံခန္႔ခြဲမည့္ အေသးစားႏွင့္ လက္လုပ္လက္စား ေက်ာက္မ်က္လုပ္ကြက္ ဧရိယာ ၈၂,၂၁၉ ဧကရွိေၾကာင္း သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာန မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။

ေဒသခံမ်ား လုပ္ကိုင္ရမည့္ လုပ္ကြက္မ်ားတြင္ ေလာင္းစင္၊ ေရေဝ၊ ေ႐ႊေညာင္ပင္၊ ေက်ာက္ပုံၾကက္နဖ၊ ထင္း႐ႉးေတာင္ စသည့္ေနရာမ်ား ပါဝင္ၿပီး လူေနအိမ္၊ ေက်း႐ြာ၊ ယာခင္းမ်ား ပါဝင္ေနသည္ဟု ေဒသခံတို႔က ဆိုသည္။

ယင္းေနရာမ်ားတြင္ အေသးစားမ်ားအတြက္ သုံးဧကထက္မပိုသည့္ အက်ယ္အဝန္းႏွင့္ သက္တမ္းတစ္ႏွစ္၊ လက္လုပ္လက္စားမ်ားအတြက္ တစ္ဧကထက္မပိုသည့္ အက်ယ္အဝန္းႏွင့္ သက္တမ္း တစ္ႏွစ္သတ္မွတ္ခြင့္ျပဳေပးမည္ ျဖစ္သည္။

ယခင္ ေက်ာက္မ်က္ဥပေဒေဟာင္းတြင္ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ကြက္မ်ားကို အႀကီးစား၊ အလတ္စားႏွင့္ အေသးစားဟု သတ္မွတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဥပေဒသစ္တြင္မူ အလတ္စား၊ အေသးစားႏွင့္ လက္လုပ္လက္စားဟူ၍ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။

အစိုးရအေနႏွင့္ မိုးကုတ္တစ္ၿမိဳ႕နယ္လုံးကို ရတနာနယ္ေျမဟု သတ္မွတ္ထားသည့္အတြက္ လုပ္ကြက္အသစ္မ်ား ျပန္လည္သတ္မွတ္သည့္အခါ မည္သည့္ေနရာတြင္ မည္သည့္လုပ္ကြက္မ်ား ခ်ထားေပးမည္ဟု သိရွိလိုၾကေသာ္လည္း လုပ္ကြက္သတ္မွတ္ခ်ိန္တြင္ ေဒသခံမ်ား မပါဝင္သကဲ့သို႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားလည္း မပါဝင္ခဲ့ရဟု ဦးေစာေသာင္းတင္က ရွင္းျပသည္။

ေနျပည္ေတာ္ ေက်ာက္မ်က္အဖြဲ႕၊ ဘူမိအဖြဲ႕ စသည့္အဖြဲ႕မ်ား လာေရာက္တိုင္းတာ၍ သတ္မွတ္သြားၾကျခင္းဟု ၎က ဆိုသည္။

လုပ္ကြက္မ်ားကို တရားဝင္သတ္မွတ္ျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း လက္ရွိထြက္ေပၚေနသည့္ လုပ္ကြက္ေနရာမ်ားသည္ ေသခ်ာသေလာက္ရွိသျဖင့္ ေဒသခံမ်ားက လက္မခံႏိုင္ျခင္းဟု ၎က ေျပာသည္။

“ၿမိဳ႕နဲ႔ ေဝးတဲ့ေနရာေတြျဖစ္တဲ့အျပင္ ေက်ာက္မထြက္သေလာက္ရွားပါးတဲ့ေနရာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္လုပ္လက္စားေတြအတြက္ သြားဖို႔လာဖို႔ တူးေဖာ္ဖို႔ ေတာ္ေတာ္ခက္ခဲတဲ့ေနရာေတြ ျဖစ္ေနပါတယ္။ လူထုလက္မခံတဲ့ ေနရာေတြျဖစ္ေနပါတယ္” ဟု ဦးေစာေသာင္းတင္က ရွင္းျပသည္။

လက္ရွိ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္တြင္ အေသးစားႏွင့္ လက္လုပ္လက္စား ေက်ာက္မ်က္ရတနာဥပေဒကို ေရးဆြဲေနၿပီး ျပည္သူ႕အသံမ်ားကို ကြင္းဆင္းေကာက္ခံထားၿပီးေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

ယင္းဥပေဒတြင္ ေဒသခံမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးႏိုင္မည့္ အေရာင္းအဝယ္လိုင္စင္ႏွင့္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္တို႔ကို အဓိကထည့္သြင္းထားသည္ဟု အဆိုပါဥပေဒၾကမ္းေရးဆြဲေရးေကာ္မတီထံမွ သိရသည္။

အဂၤလိပ္ေခတ္တြင္ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ခြင့္လိုင္စင္ေၾကးျပားကို ေပးခဲ့ဖူးၿပီး ယင္းေၾကးျပားျဖင့္ မည္သည့္ေနရာတြင္မဆို တူးေဖာ္ႏိုင္ကာ ရလာသည့္ ေက်ာက္အတြက္ အခြန္ေငြေပးေဆာင္လၽွင္ အဆင္ေျပသည္ဟု ဦးေစာေသာင္းတင္ က ေျပာသည္။

မိုးကုတ္ေဒသခံတို႔၏ ဆႏၵသည္ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ကြက္မ်ားကို အလတ္စားသမားမ်ားကို မေပးရန္မဟုတ္ဘဲ မၽွမၽွတတ ခြဲေဝေပးရန္ ျဖစ္သည္။

လက္ရွိ သတ္မွတ္ထားသည့္ လုပ္ကြက္မ်ားအတိုင္း အတည္ျဖစ္သြားမည္ကို စိုးရိမ္ေနၾကၿပီး ဝန္ႀကီးဌာန၏ ေက်ာက္လုပ္ကြက္မ်ားထဲမွ အခ်ိဳးက် ခ်ထားေပးရန္ ဆႏၵရွိၾကသည္ဟု မိုးကုတ္ထာပြဲ ေက်ာက္ကုန္သည္ ပြဲစားမ်ားအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမႉး ဦးေဇာ္ဝင္းက ဆိုသည္။

ဝန္ႀကီးဌာနက သတ္မွတ္ထားသည့္ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ကြက္သည္ ေက်ာက္ထြက္ေကာင္းသည့္ေနရာဟု ေဒသခံတို႔က နားလည္ထားၾကသည္။

“အလတ္စား၊ အေသးစားေတြကို မလုပ္နဲ႔ မေပးနဲ႔လို႔ ေျပာတာမဟုတ္ဘူး။ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀၊ ၆၀ ေလာက္ လုပ္ခြင့္မရွိတဲ့ ဒီလက္လုပ္လက္စားေတြကိုလည္း အခ်ိဳးက်ေလးေတာ့ ေပးပါလို႔ ေတာင္းတာ” ဟု ၎ကေျပာသည္။

ေက်ာက္မ်က္ထြက္ရွိသည့္ ေနရာမ်ားအနက္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ကို ေဒသခံလက္လုပ္လက္စား ေက်ာက္သမားမ်ားက ရရွိလိုၾကသည္ဟု ဦးေစာေသာင္းတင္ က ဆိုသည္။

ယခင္က လက္လုပ္က်င္းမ်ား တူးေဖာ္၍ ေက်ာက္ရွာေဖြခဲ့သည့္ကာလတြင္ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕သည္ ေပ်ာ္စရာေကာင္းသည့္ ေဒသတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းရွင္ကုမၸဏီမ်ားကို ဦးစားေပး၍ ေက်ာက္လုပ္ကြက္ ခ်ထားေပးခ်ိန္မွစ၍ ေဒသခံတို႔၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ဆုံး႐ႈံးသြားခဲ့ရေၾကာင္း မိုးကုတ္ၿမိဳ႕နယ္ ေဘာလုံးေလးေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဦးထင္လွက ေျပာသည္။

ကုမၸဏီလုပ္ကြက္အတြင္းျဖစ္ေစ၊ တားျမစ္ထားသည့္ေနရာတြင္ျဖစ္ေစ ေက်ာက္ခိုးတူးလၽွင္ ဖမ္းဆီးအေရးယူျခင္းမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေက်ာက္လုပ္ငန္းမွလြဲ၍ မလုပ္ကိုင္တတ္သျဖင့္ တရားမဝင္ခိုးတူးရသည့္အျဖစ္သို႔ ေဒသခံမ်ားေရာက္ခဲ့ရသည္ဟု ၎ကဆိုသည္။

“အဲဒီလိုနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔က တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ခိုးတြင္းလုပ္စားတဲ့ လူထုျဖစ္လာတာေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ ခိုးတြင္းလုပ္စားတဲ့ အေျခအေနက လြတ္ေျမာက္ေအာင္၊ တရားဝင္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါတယ္။ ေတာင္းဆိုေတာ့ ခ်ေပးတယ္။ ခ်ေပးေတာ့လည္း အေဝးကို ပို႔တယ္” ဟု ဦးထင္လွက မိုးကုတ္ေဒသခံမ်ားကိုယ္စား ရင္ဖြင့္ေျပာဆိုေလသည္။

မိုးကုတ္ေဒသခံတို႔အတြက္ ေပးကားေပး၏ မရသည့္ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ကြက္မ်ားပင္ ျဖစ္ေလသည္။ 

ျမတ္ (ကေလး)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *