အေမရိကႏွင့္ ဟြာေဝးၾကားက အေရွ႕ေတာင္အာရွႏ္ိုင္ငံမ်ား

“5G ၿပိဳင္ပြဲဆိုတာ အေမရိကန္ႏိုင္ကိုႏိုင္ရမယ့္ ၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုပါ။” ယင္းစကားမွာ အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္ ဧၿပီလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ အေမရိကန္ Federal Communication Commission တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ စကားျဖစ္သည္။ ယင္းစကားေျပာအၿပီး ေနာက္တစ္လခန္႔အၾကာ ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ အေမရိကန္အင္တာနက္ကြန္ရက္တြင္ တ႐ုတ္ဟြာေဝးပစၥည္းမ်ားသုံးစြဲျခင္းကို တားျမစ္သည့္ သမၼတ၏အမိန္႔ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါေတာ့သည္။ အေၾကာင္းျပခ်က္မွာ ဟြာေဝးတယ္လီဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာမ်ားျဖင့္ အေမရိကအေပၚ သူလၽွိဳလုပ္ႏိုင္ေျခရွိျခင္း၊ ဟြာေဝးတယ္လီဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီက လက္ခံရရွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို တ႐ုတ္အစိုးရက လက္ခံရယူႏိုင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံသုံးမ်ိဳး

အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားကို သုံးမ်ိဳးသုံးစား ခြဲျခားသတ္မွတ္ႏ္ိုင္သည္။ ပထမအမ်ိဳးအစားမွာ အေမရိကႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာ ဆုံခ်က္တူညီေသာ မဟာမိတ္ႏွင့္ မိတ္ဖက္ႏိုင္ငံမ်ား။ ဒုတိယအမ်ိဳးအစားမွာ အေမရိကႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ မဟာဗ်ဴဟာက်သည့္ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားတြင္ ဆုံခ်က္တူေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ တတိယအမ်ိဳးအစားအျဖစ္ အေမရိကႏွင့္ အစဥ္အလာသတ္မွတ္ထားေသာ မဟာမိတ္အမ်ိဳးအစားမွ ေဝးကြာသည့္အေနအထားတြင္ရွိသည့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ား ဟူ၍ ခြဲျခားသတ္မွတ္ႏ္ိုင္သည္။

ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးစကားျဖင့္ ေျပာရမည္ဆိုပါက အင္အားႀကီးႏိုင္ငံ တစ္ခုခုႏွင့္ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ပါဝင္ပတ္သက္ ေနသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား၊ အင္အားႀကီးႏ္ိုင္ငံ ႏွစ္ႏိုင္ငံ သို႔မဟုတ္ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ား ကို အရန္အျဖစ္ထားရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ႏိုင္သည့္ ယူဆထားေသာ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံတစ္ခုခုကို အထိန္း အေထ လုပ္ႏိုင္ရန္ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံ တစ္ခုခုႏွင့္ အဆက္အဆံျပဳလုပ္သည့္ ႏ္ိုင္ငံဟူ၍ သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။

အေမရိကန္အသင္းႏွင့္ တ႐ုတ္အသင္း

အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္က တ႐ုတ္ဟြာေဝးနည္းပညာကုမၸဏီကို 5G နည္းပညာၿပိဳင္ပြဲမွ ဖယ္ထုတ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိေသာ္လည္း အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အေမရိက၏ မဟာမိတ္ႏွစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ ထိုင္းႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္တို႔က ဟြာေဝး၏ 5G ကြန္ရက္ကို ေပြ႕ဖက္ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကသည္။ ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ထိုင္းအစိုးရက 5G နည္းပညာကို စတင္စမ္းသပ္ခဲ့သလို၊ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ တ႐ုတ္၏ အေရွ႕စီးပြားေရးစႀကႍစီမံကိန္းႏွင့္အတူ 5G အေျခခံအေဆာက္အဦႏွင့္ဆိုင္ေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ထိုင္းအစိုးရက ျမႇင့္တင္လ်က္ ရွိသည္။ ထိုင္းအစိုးရက 5G နည္းပညာကို ၂၀၂၀ မတိုင္မီ စတင္အသုံးျပဳရန္ ရည္မွန္းထားသည္။ The Diplomat မဂၢဇင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ ထိုင္းဒစ္ဂ်စ္တယ္စီးပြားေရးႏွင့္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းေရးရာဝန္ႀကီးဌာနသည္ 5G အင္တာနက္ကြန္ရက္ တည္ေဆာက္ျခင္းကို ဟြာေဝးအပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ေဒသခံကုမၸဏီ ၂၉ ခုျဖင့္ စတင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

“အာရွႏိုင္ငံေတြအေနနဲ႔ကေတာ့ ဟြာေဝးနဲ႔ တ႐ုတ္လုပ္ အီလက္ထ႐ြန္နစ္ပစၥည္းေတြကို ေရွာင္ၾကဥ္သြားမွာ မဟုတ္ပါဘူး” ဟု ထိုင္းဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးေဟာင္း သီရာခ်ိဳင္က ေျပာၾကားသည္။

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတြင္မူ တယ္လီဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ ေဈးကြက္ကို ဦးေဆာင္ေနသည့္ Globe Telecom က 5G ကြန္ရက္တည္ေဆာက္ရန္ တ႐ုတ္ဟြာေဝးႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ဆိုထားသည္။ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ မက္ထ႐ို မနီလာ ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးႏွင့္ ဒါးဗိုးစ္ၿမိဳ႕တို႔တြင္ မႈခင္းေလၽွာ႔ခ်ေရးအတြက္ ဗီဒီယိုေထာက္လွမ္းမႈစနစ္ဖန္တီးရန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၈၃ သန္းကုန္က်မည့္ အစီအစဥ္ကို China Telecom ႏွင့္ ဟြာေဝးကုမၸဏီတို႔ ယမန္ႏွစ္က လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည္။

ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံတြင္မူ ကေမၻာဒီယား တယ္လီဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီျဖစ္သည့္ Smart Axiata က 5G နည္းပညာအတြက္ ဟြာေဝးကုမၸဏီႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ယခုႏွစ္ ဧၿပီလက ေၾကညာထားသည္။ ကေမၻာဒီးယား ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဟြန္ဆန္က ဟြာေဝးႏွင့္ ZTE ကုမၸဏီတို႔၏ အကူအညီျဖင့္ ကေမၻာဒီးယားကို အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားထဲတြင္ ပထမဆုံး 5G နည္းပညာသုံးစြဲသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္လိုေၾကာင္း ေျပာၾကားထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မူ 5G အင္တာနက္ကြန္ရက္အတြက္ ေအာ္ရီဒူးကုမၸဏီက တ႐ုတ္ ZTE ကုမၸဏီႏွင့္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ ေရးထိုးထားသည္။ ယင္းကြန္ရက္မွာ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ အဆင္သင့္ျဖစ္ရန္ ေမၽွာ္မွန္းထားသည္။ အမွန္တကယ္တမ္းဆိုရပါလၽွင္ ျမန္မာႏ္ိုင္ငံရွိ မိုဘိုင္းလ္ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးေနေသာ ကုမၸဏီေလးခုစလုံးပင္ ZTE သို႔မဟုတ္ ဟြာေဝးစက္ပစၥည္းမ်ားကို အသုံးျပဳထားသည္ဟု ယူဆရသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ယင္းပစၥည္းမ်ားမွာ ေဈးႏႈန္းသင့္တင့္မႈႏွင့္ လက္ခံသုံးစြဲႏိုင္မႈတြင္ လြယ္ကူေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

လာအိုႏိုင္ငံတြင္မူ ဟြာေဝးမိုဘိုင္းလ္ဖုန္းမွာ ေဈးကြက္ေဝစု၏ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ရရွိထားေၾကာင္း ဟြာေဝးကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အတည္ျပဳေျပာၾကားထားသည္။ လာအိုတြင္ ဆမ္ေဆာင္းမိုဘိုင္းလ္ဖုန္းက ေဈးကြက္ေဝစု၏ ၃၇ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အက္ပဲလ္ က ၂၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ရရွိထားသည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားထဲတြင္ တ႐ုတ္နည္းပညာကို အသုံးျပဳရန္ သံသယရွိေနၾကသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ အင္ဒိုနီးရွား၊ မေလးရွားႏွင့္ စင္ကာပူႏိုင္ငံမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါႏိုင္ငံမ်ားမွာ ဟြာေဝးႏွင့္ 5G အင္တာနက္ကြန္ရက္ စမ္းသပ္အသုံးျပဳရန္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ္လည္း 5G ကြန္ရက္ အမွန္တကယ္အသုံးျပဳရာတြင္မူ ဟြာေဝးကုမၸဏီပါဝင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ စဥ္းစားေနၾကဆဲျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ယခုႏွစ္ ေမလက ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ တိုက်ိဳၿမိဳ႕တြင္ မေလးရွားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မဟာသီယာကက “မေလးရွားဆိုတာက ဟြာေဝးလို ကုမၸဏီႀကီးေတြရဲ႕ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ႀကဳံေတြဖို႔ဆိုတာ ေသးငယ္လြန္းပါတယ္။ ဟြာေဝးရဲ႕ သုေတသနက မေလးရွားတစ္ႏိုင္ငံလုံးရဲ႕ သုေတသနလုပ္ႏိုင္စြမ္းထက္ အမ်ားႀကီး ႀကီးမားတာဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က သူတို႔နည္းပညာကို တတ္ႏိုင္သမၽွ အသုံးခ်ဖို႔ပါပဲ။ ဒီေနရာမွာ သူလၽွိဳလုပ္တာမ်ိဳးေတာ့ ရွိေကာင္း ရွိႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ မေလးရွားကို သူလၽွိဳလုပ္လို႔ ဘာရွိမွာလဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဖြင့္ျပထားတဲ့ စာအုပ္တစ္ခုပါ” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေနာက္ရက္ပိုင္းအၾကာ ရွန္ဂရီလာေဆြးေႏြးပြဲတြင္လည္း စင္ကာပူဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီရွန္လြန္းက ေျပာၾကားရာတြင္ စင္ကာပူအေနျဖင့္ 5G နည္းပညာကို ဂ႐ုတစိုက္ေလ့လာလ်က္ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ ဟြာေဝးကုမၸဏီက ၿခိမ္းေျခာက္ႏိုင္သည့္ လုံၿခဳံေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍မူ လီရွန္လြန္း က ခပ္မွိန္မွိန္သာ ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

“ဒီကိစၥက အျဖဴအမည္း ျပတ္ျပတ္သားသားေျပာရမယ့္ ကိစၥမဟုတ္ပါဘူး။ ဒီဂရီအနည္းအမ်ားကိုသာ ၾကည့္ရမယ့္ကိစၥပါ။ နည္းပညာ႐ႈေထာင့္က ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ကိုယ္ဝယ္လိုက္တဲ့ တယ္လီကြန္းစနစ္ကေန ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း လုံၿခဳံေရးရဖို႔ ေမၽွာ္လင့္ေနတာက သိပ္လက္ေတြ႕မက်ပါဘူး။ ခင္ဗ်ားဝယ္လိုက္တဲ့ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းက ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း လုံၿခဳံမယ္လို႔ ေမၽွာ္လင့္လို႔ မရပါဘူး။ ဆိုေတာ့ တယ္လီကြန္း ကြန္ရက္ႀကီးဆိုရင္ေတာ့ ပိုလို႔ေတာင္ ေမၽွာ္လင့္လို႔ မရႏိုင္ပါဘူး” ဟု စင္ကာပူဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီရွန္လြန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အင္ဒိုနီးရွား ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ႐ူဒီအန္တာရာကမူ ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလက ႐ိုက္တာသတင္းဌာနကို ေျပာၾကားရာတြင္ “ဟြာေဝးရဲ႕ သူလၽွိဳလုပ္ႏ္ိုင္ေျခနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေၾကာက္လြန္ေနမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အင္ဒိုနီးရွားမွာ ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္ရဲ႕ နည္းပညာကိုသုံးေနတဲ့ တယ္လီဆက္သြယ္ေရး အေျခစိုက္စခန္း ၃၀၀ ေလာက္ရွိပါတယ္။ အဲဒီထဲကမွ ဟြာေဝးကိုပဲ ဖယ္ထုတ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒါဟာ ႏိုင္ငံေရးအရ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္” ဟု ဆိုသည္။

ဟြာေဝးနည္းပညာကို ေရွာင္းရွားသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမွာ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ဗီယက္နမ္မွာ အစိုးရပိုင္ Viettel တယ္လီကြန္းကုမၸဏီႏွင့္ ဆြီဒင္ Ericsson ကုမၸဏီႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ကိုယ္ပိုင္ 5G နည္းပညာတီထြင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ဗီယက္နမ္က ဟြာေဝးကို ျငင္းရသည့္ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမွာ လုံၿခဳံေရးၿခိမ္းေျခာက္မႈဆိုသည္ထက္ ၎၏ မဟာဗ်ဴဟာရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ပို၍သက္ဆိုင္သည္ဟု ဆိုႏိုင္ေတာ့သည္။

စာၫႊန္း။ ။ Global Asia Vol 14- No 3
ဉာဏေက်ာ္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *