စတုတၳေျမာက္ပညာေရးႏွင့္ ျမန္မာ

ဘန္ေကာက္တြင္က်င္းပသည့္ အာဆီယံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ Myanmar 4.0 ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ Education 4.0 ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္။

ေနရာမေ႐ြး၊ အ႐ြယ္မေ႐ြး ပညာေရးျဖစ္သည့္ Education 4.0 သည္ Workplace 4.0 ၏ လိုအပ္ခ်က္ကို ေျဖရွင္းရန္ ေပၚေပါက္လာသည္။ Workplace 4.0 သည္ စတုတၳေျမာက္စက္မႈေတာ္လွန္ေရး Industrial Revolution 4.0 အရ ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲလာေသာ လုပ္ငန္းခြင္ျဖစ္သည္။

ေရေႏြးေငြ႕သုံးအင္ဂ်င္ႏွင့္အတူ ပထမစက္မႈေတာ္လွန္ေရး ျဖစ္ထြန္းလာသည္။ Assembly Line သည္ ဒုတိယစက္မႈေတာ္လွန္ေရး ျဖစ္သည္။ တစ္ဦးတည္းက အကုန္လုပ္စရာမလိုဘဲ အလုပ္သမားတစ္ဦးခ်င္းက သူ႕သက္ဆိုင္ရာအပိုင္းကို လုပ္ေပးလိုက္႐ုံႏွင့္ ဟိုဘက္တြင္ကား၊ ကုန္ေခ်ာ ထြက္သြားသည္။ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားေပၚလာျခင္းသည္ တတိယစက္မႈေတာ္လွန္ေရး ျဖစ္သည္။ ကြန္ပ်ဴတာအခ်င္းခ်င္း၊ စက္အခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္ႏိုင္ျခင္းသည္ စတုတၳစက္မႈေတာ္လွန္ေရး ျဖစ္လာသည္။

Workplace 4.0 သည္ ေနရာေပၚ မူမတည္ေတာ့။ နယ္ျခားစည္းမ်ား ေပ်ာက္သြားသျဖင့္ ကမၻာ့တစ္ဖက္ျခမ္းမွသူႏွင့္ ကမၻာ့ဟိုဘက္ျခမ္းမွသူတို႔ အတူတူအလုပ္လုပ္ခြင့္ရလာသည္။ နယ္စည္းမထားအလုပ္ခြင္ဟုေျပာရမလား။ ၁၂နာရီ၊ ၁၂နာရီခြဲ၊ ေန႔တစ္ဝက္ကြာေသာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွ သူႏွင့္ ျမန္မာျပည္မွသူတို႔ သူႏိုးကိုယ္ထ၊ သူဝင္ကိုယ္ထြက္၊ အလုပ္စီးေၾကာင္းမပ်က္ အလုပ္လုပ္ႏိုင္သည့္ ၂၄ နာရီလုပ္ငန္းခြင္ျဖစ္သည္။

စတုတၳေျမာက္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းတြင္ အလုပ္အကိုင္ေဟာင္းမ်ားေပ်ာက္ၿပီး အလုပ္အကိုင္သစ္မ်ား ေပၚလာမည္။ ေသြးႏွင့္သားႏွင့္ မဟုတ္ေသာ စက္ဉာဏ္ရည္ရွင္ AI (artificial intelligence) မ်ားျဖင့္ အလုပ္လုပ္ၾကမည္။ လုပ္ငန္းမ်ား ၿပီးေျမာက္ရန္ လူတို႔သည္ စက္စကားေျပာရမည္၊ စက္အခ်င္းခ်င္း စကားေျပာၾကမည္။ အလုပ္အကိုင္သစ္မ်ားကို စတုတၳေျမာက္ပညာေရးက ျဖည့္ဆည္းရမည္။ စတုတၳေျမာက္ပညာေရးတြင္ ျမန္မာတို႔က်န္ခဲ့လၽွင္ အလုပ္သစ္အကိုင္သစ္မ်ား ျမန္မာတို႔ထံ ေရာက္လာမည္မဟုတ္ေတာ့။ အစစအရာရာ အဆက္ျပတ္သြားမည္။

ထိုသို႔ အဆက္မျပတ္ေအာင္ ျမန္မာ့ပညာေရးသည္ ဗဟုသုတကို အေျခခံေသာ ပညာေရးထက္ စဥ္းစားနည္း ေတြးေတာနည္းကို ေလ့က်င့္ေပးေသာ ပညာေရး ျဖစ္လာရမည္။ ဗဟုသုတမ်ားသည္ Google တစ္ေခါက္စာ အကြာအေဝးတြင္ ရွိသည္။ ပို႔ခ်ခ်က္မ်ားကို စာသင္ခန္းသို႔ သြားနားေထာင္စရာ မွတ္သားစရာမလိုေတာ့။ Online ရွိ ပို႔ခ်ခ်က္မ်ားကို ေနရာမေ႐ြ႕ အသင့္ေလ့လာသင္ယူႏိုင္သည္။

လူအမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတို႔ကဲ့သို႔ေသာ Soft Skill မ်ား ပိုအေရးႀကီးလာမည္။ လူလူခ်င္းအၾကား ၫွိႏႈိင္းျခင္း Negotiation ေကာင္းသူမ်ား အခရာက်လာမည္။ စက္ဉာဏ္ရည္ရွင္ စက္မ်ားႏွင့္ စက္စကားေျပာတတ္ေအာင္၊ စက္မ်ားႏွင့္ တြဲလုပ္ႏိုင္ေအာင္ မျဖစ္မေန ေလ့က်င့္သင္ၾကားရမည္ကိုမူ တကူးတကပင္ ေျပာစရာမလိုပါ။

လုပ္ငန္းခြင္ လိုအပ္ခ်က္သည္ အခ်ိန္ႏွင့္အမၽွ ေျပာင္းလဲေနမည္ျဖစ္ရာ တစ္ခါဘြဲ႕ရလၽွင္ ထိုပညာႏွင့္ပင္ တစ္သက္လုံး လုပ္၍ မရေတာ့။ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အသစ္အသစ္မ်ား ျပန္သင္ယူၾကရမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းခြင္ကလိုအပ္ေသာပညာအသစ္အသစ္မ်ားကို သင္ယူႏိုင္စြမ္းရွိရမည္။ ပညာအေဟာင္းမ်ားကိုအန္ထုတ္၊ အသစ္ကိုျပန္သင္သည့္ Learn။ Unlearn။ Relearn ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအတြက္သာ ေနရာရွိသည္။ သမား႐ိုးက်ပညာေရးမဟုတ္ေတာ့။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စတုတၳေျမာက္ပညာေရးျဖစ္ေပၚရန္ အျခားႏိုင္ငံမ်ား သြားသည့္အဆင့္တိုင္း တစ္ထစ္ခ်င္း ျပန္လိုက္တက္စရာမလိုပါ။ ဖားခုန္ ခုန္ပ်ံေက်ာ္လႊားတက္ႏိုင္သည္ leap-frogging။ ယင္းသည္ latecomer’s advantage ေခၚ ‘ေနာက္က်သူတို႔ ကံေကာင္းခ်က္’ လည္းျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ Myanmar 4.0 အတြက္ ျမန္မာ့ Education 4.0။

အယ္ဒီတာ
၇.၁၁.၂၀၁၉

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *