မွန္းခ်က္ႏွင့္ ႏွမ္းထြက္ မကိုက္သည့္ အမ်ားပိုင္ရွယ္ယာရွင္ ေသာက

ခရီးသည္မ်ားအေပၚ မေခ်မငံဆက္ဆံျခင္း၊ ယာဥ္စီးခပိုမိုေကာက္ခံျခင္း ထိုထိုေသာအသံမ်ား ဆိတ္သုဥ္းသြားေစရန္ ရည္႐ြယ္၍ YBS ဘတ္စ္ကားစနစ္ကို စတင္ခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းစနစ္စတင္ၿပီး သုံးႏွစ္အၾကာတြင္မူ ဆူညံသံမ်ား ထပ္မံေပၚထြက္လာျပန္သည္။

“ခင္ဗ်ားတို႔ေျပာေတာ့ အျမတ္ကို သုံးလ၊ ေျခာက္လဆို။ အခုေတာ့ သုံးႏွစ္ရွိ သြားၿပီ။ တစ္ျပားမွ မေပးဘူး။ အစိုးရခန္႔ ဒါ႐ိုက္တာေတြ အယုံအၾကည္ မရွိဘူး”ဟူသည့္ အသံမ်ား ဆူဆူညံညံထြက္ေပၚလာသည္။

ထိုဆူညံသံမ်ားက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပအမ်ားျပည္သူသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာကုမၸဏီလီမိတက္  (YUPT) ၏ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝးႏွင့္ ဒါ႐ိုက္တာေ႐ြးခ်ယ္ပြဲအခမ္းအနားကို ႐ုပ္ဆိုးအက်ည္းတန္ေစခဲ့သည္။

YUPT ဟူသည္က YBS ဘတ္စ္ကားအမ်ားပိုင္စနစ္သေႏၶတည္ရာ။ မထသစနစ္မွ ဘတ္စ္ကားအမ်ားပိုင္ကုမၸဏီအျဖစ္သို႔ ပထမဆုံးေျပာင္းလဲခဲ့သည့္ ကုမၸဏီ ျဖစ္သည္။ ထိုမၽွမက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရက က်ပ္ဘီလီယံခ်ီ ရင္ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားေသးသည္။ ရွယ္ယာထည့္ဝင္ထားသူ အမ်ားစုကမူ ဘတ္စ္ကားလုပ္ငန္းႏွင့္ ရင္းႏွီးသူမ်ား၊ မထသေခတ္က ဘတ္စ္ကားအုံနာမ်ားပင္။

ထိုသို႔ေသာ အစဥ္အလာႀကီးမားသည့္ ကုမၸဏီ၏ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝးႏွင့္ ဒါ႐ိုက္တာေ႐ြးခ်ယ္ပြဲကို ပ်က္စီးသည္အထိ ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္ရသည့္ အေၾကာင္းအရင္း၏ ျမစ္ဖ်ားခံရာသည္ ဘတ္စ္ကားေျပးဆြဲမႈမွ ရရွိသည့္ အျမတ္ေဝစုမ်ားကို ခြဲေဝမေပးျခင္းပင္။

တစ္လလၽွင္ လစာဆယ္သိန္းေက်ာ္ယူကာ ကုမၸဏီကို အျမတ္ေဝစုေပးႏိုင္ေအာင္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္မႈ မရွိသည့္ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားကို ျဖဳတ္ခ်ကာ ဒါ႐ိုက္တာအသစ္မ်ား ျပန္လည္ေ႐ြးခ်ယ္ရန္ ရွယ္ယာရွင္အခ်ိဳ႕က ေတာင္းဆိုၾကသည္။

“ဒီလူ ဥကၠ႒၊ ဒီလူ အတြင္းေရးမႉးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရဲ႕ (ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း) လမ္းၫႊန္မႈအရ ခန္႔တာဆိုရင္ သုံးႏွစ္လုံးလုံး ခင္ဗ်ားတို႔ေတြက တစ္လဆယ္သိန္းေက်ာ္ခံစားၿပီး က်ဳပ္တို႔ကို တစ္ျပား တစ္ခ်ပ္မွ (အျမတ္ေဝစု) မေပးတာက ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ၫႊန္ၾကားတာလား”ဟု ရွယ္ယာရွင္ဦးထိန္ဝင္းက ေမးခြန္းထုတ္သည္။

ထိုသို႔ ေဝဖန္ခံေနရသည့္ တိုင္းအစိုးရက ဒါ႐ိုက္ခန္႔အပ္သည့္ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕ဝင္ မ်ားသည္ ဥကၠ႒ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ စသည္ျဖင့္ ရာထူးမ်ားရယူထားသည့္ အျပင္ တစ္ႏွစ္ တစ္ႀကိမ္ ဒါ႐ိုက္တာအသစ္ေ႐ြးခ်ယ္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ေ႐ြးခ်ယ္ခံရန္ မလိုျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားကို ေဝဖန္ၾကသူအခ်ိဳ႕ ရွိသည္။

“ဟိုလူ ထြက္ေပး၊ ဒီလူထြက္ေပး ကိုယ္က်ေတာ့ Stay အၿမဲေနမယ္ဆိုတာက အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ မဟုတ္ပါဘူး”ဟု ဦးထိန္ဝင္းက ဆိုသည္။

ေဝဖန္သံမ်ားဆူညံခဲ့သည့္ YUPT ကုမၸဏီ၏ ဒါ႐ိုက္အဖြဲ႕ဖြဲ႕စည္းပုံကို ေစ့ငုၾကည့္ၾကပါစို႔။

အစိုးရခန္႔ BOT ေလးဦး

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က ရွယ္ယာ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ပိုင္ဆိုင္ေသာ YUPT ကုမၸဏီတြင္ အစိုးရက  တိုက္႐ိုက္ခန္႔အပ္သည့္ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕ဝင္ေလးဦးႏွင့္ ရွယ္ယာဝင္မ်ားက ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားသည့္ ဒါ႐ိုက္တာငါးဦး စုစုေပါင္းဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕ဝင္ ကိုးဦးျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲသည္။

တိုင္းအစိုးရက တိုက္႐ိုက္ခန္႔အပ္သူေလးဦးထဲမွ ဦးေဇာ္ထြန္းမွာမူ YUPT ၏ ဥကၠ႒ရာထူးရယူထားကာ ေဒၚၿပဳံးသာျမင့္ကမူ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာအျဖစ္ တာဝန္ယူထားၿပီး ဦးမိုးဟိန္းႏွင့္ ဦးေအာင္ျမတ္ကမူ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕ဝင္မ်ားအျဖစ္  အသီးသီးတာဝန္ယူထားၾကသည္။

ရွယ္ယာရွင္မ်ားက ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားသူ ငါးဦးကမူ ဒုတိယဥကၠ႒ရာထူးႏွင့္ ဒါ႐ိုက္တာအျဖစ္ ေလးဦးခန္႔အပ္သည္။

တိုင္းအစိုးရက တိုက္႐ိုက္ခန္႔အပ္သည့္ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕ဝင္ထဲမွ ေဒၚၿပဳံးသာျမင့္သည္ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္သည့္အတြက္ ဘတ္စ္ကားလုပ္ငန္းႏွင့္အပ္စပ္မႈမရွိဟု ယူဆသူအခ်ိဳ႕လည္း ရွိေနသည္။

ေဒၚၿပဳံးသာျမင့္သည္ NLD ဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ဦးဟံသာျမင့္၏ သမီး ေတာ္စပ္ကာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး သဃၤန္းကၽြန္းမဲဆႏၵနယ္၊ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေနဘုန္းလတ္၏ ဇနီးလည္း ျဖစ္သည္။

အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမ်ား၏ သေဘာသဘာ၀အရ ရွယ္ယာအမ်ားစုပိုင္ဆိုင္သူက ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕ဝင္မ်ားေနရာအတြက္  မိမိႏွစ္သက္သူကို ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ႏိုင္သည့္သေဘာရွိသည္ဟု ယူဆႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း NLD အစိုးရအဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရက တင္ေျမႇာက္သူသည္ NLD ပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ျဖစ္ေနျခင္းမွာ သင့္ေလ်ာ္ပါ၏ေလာဟူသည္က ေမးခြန္းထုတ္စရာပင္။

တိုင္းအစိုးသည္ YUPT ကုမၸဏီတြင္ ဒါ႐ိုက္တာမ်ား တိုက္႐ိုက္ခန္႔အပ္ပိုင္ခြင့္ ရွိပါသေလာ။ YUPT တြင္ မည္မၽွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားပါသနည္း။ တိုင္းအစိုးႏွင့္ YUPT တို႔၏ ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္မႈမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ရလၽွင္။

YUPT နိဒါန္း

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းသည္ ယခုႏွစ္ဇြန္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ယခင္ မထသလက္ထက္ယာဥ္ပိုင္ရွင္ ၁၅၄၉ ဦးကို ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕႐ုံးတြင္ ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။

ထိုေတြ႕ဆုံမႈမွသည္ မထသ (ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး) ကို YUPT အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိေစခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

YUPT သည္ လက္ရွိတြင္ ယာဥ္လိုင္းေပါင္း ၁၉ လိုင္းႏွင့္ လမ္းေၾကာင္း ၃၃ ေၾကာင္း၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အစီးေရ ၁၃၁၂ စီးျဖင့္ ေျပးဆြဲေနၿပီး YBS ဘတ္စ္ကားကုမၸဏီမ်ားထဲတြင္ အင္အားအႀကီးမားဆုံး ကုမၸဏီတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။

YUPT တြင္ အစုရွယ္ယာရွင္ေပါင္း ၂၉၀ ဦးရွိၿပီး ကုမၸဏီ၏ စုစုေပါင္းအသားတင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ (Capital Investment) မွာ ၄၀ ဒသမ ၆၃၄၄ ဘီလီယံ ရွိသည္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေငြ ၃၅ ဘီလီယံ ထည့္ဝင္ထားကာ က်န္ ၅ ဒသမ ၆၃၄၄ ဘီလီယံကိုမူ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားျခင္းျဖစ္သည္။

အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီတို႔၏ သေဘာသဘာ၀အရ ရွယ္ယာပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားသူက ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕ဝင္မ်ား တိုက္႐ိုက္ခန္႔အပ္ႏိုင္သည္ဟု ယူဆႏိုင္သည္။ တိုင္းအစိုးရသည္ ထည့္ဝင္ထားသည့္ ရွယ္ယာမ်ားကို ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ အခ်ိဳးခ်လၽွင္ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ (၈၆ ဒသမ ၂)ပိုင္ဆိုင္သည္။

ထို႔ျပင္ ကုမၸဏီ၏ နာယကအျဖစ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ဦးေမာင္ေမာင္စိုးႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္း လၽွပ္စစ္၊ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးေဒၚနီလာေက်ာ္တို႔က တာဝန္ယူထားသည္။

တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕က ေငြအင္အား၊လူအင္အားမ်ား ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည့္ ကုမၸဏီသည္ အ႐ႈံးျပေနျခင္းေၾကာင့္ အျမတ္ေဝစု ခြဲေဝမေပးႏိုင္ပါသေလာဆိုသည္က ေမးခြန္တစ္ခု ျဖစ္ေနျပန္သည္။

YUPT ႐ႈံး၏၊ ျမတ္၏

သုံးႏွစ္ဆက္တိုက္ရွယ္ယာရွင္မ်ားကို အျမတ္ေဝစုခြဲေဝေပးႏိုင္ျခင္းမရွိေသာ္လည္း YUPT အ႐ႈံးေပၚေနျခင္းမရွိဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈအာဏာပိုင္အဖြဲ႕ (YRTA) တြဲဖက္အတြင္းေရးမႉးဦးလွေအာင္က ဆိုသည္။

“ရွယ္ယာခြဲမေပးႏိုင္လို႔ ယာဥ္ပိုင္ရွင္ေတြက ဒီလိုေျပာတယ္ဆိုေပမယ့္  YUPT ယာဥ္သစ္ႀကီးႏွစ္ရာကို ဘယ္က ပိုက္ဆံနဲ႔ ဝယ္လဲ။ ေနာက္တစ္ခုက သိန္းေပါင္း တစ္ေသာင္းေလာက္ရွိတဲ့ ေငြကို ရင္းႏွီးၿပီးေတာ့ ယာဥ္ျပင္စက္႐ုံ လုပ္ေနတယ္”ဟု ၎က ဆိုသည္။

ဘတ္စ္ကားသစ္မ်ား ဝယ္ယူျခင္း၊ အေဆာက္အအုံမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္အျပင္ ေန႔စဥ္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား၏ ဆီဖိုး၊ ဝန္ထမ္းစရိတ္မ်ားပါ လုံေလာက္မႈရွိေၾကာင္း ဦးလွေအာင္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ယာဥ္တန္ဖိုးေက် ကာလသတ္မွတ္ကာ တန္ဖိုးေလ်ာ့စရိတ္မ်ားတြက္ခ်က္ျခင္း၊ ရရွိေငြမ်ားကို ျပန္လည္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းမ်ား တြက္ခ်က္ရမည္ျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီေကာင္းမြန္စြာ လည္ပတ္ႏိုင္သည့္အတြက္ ဘတ္စ္ကားမ်ား ေျပးဆြဲေနႏိုင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အ႐ႈံးေပၚပါက ဘတ္စ္ကားေျပးဆြဲမႈမ်ား ရပ္တန္႔သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးလွေအာင္က ရွင္းျပသည္။

သို႔ေသာ္လည္း YUPT တြင္ ရွယ္ယာထည့္ဝင္ထားသူမ်ားသည္ အျမတ္တစ္စုံတစ္ရာရရွိမည္ကို ေမၽွာ္ကိုး၍သာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“သူတို႔ကိုယုံၾကည္မႈနဲ႔ ကၽြန္မရဲ႕ အရင္းအႏွီးကို ထည့္ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုက္တာေပါ့ေနာ္။ အခုက်ေတာ့ ေျပာတဲ့စကားေတြနဲ႔ မညီဘူး။ ကၽြန္မတို႔မွာ အက်ိဳးအျမတ္ ခံစားခြင့္ဆိုတာ ဘာမွမရွိဘူး”ဟု ဆိုသူက ေဒၚႏွင္းသီရိထြန္း ျဖစ္သည္။

ေဒၚႏွင္းသီရိထြန္းသည္ YUPT တြင္ သိန္း ၁၈၀ ရွယ္ယာထည့္ဝင္ထားသူ ျဖစ္သည္။

YUPT တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေၾကာင့္ ေငြေၾကးနစ္နာမႈမ်ားရွိခဲ့သည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

မထသ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း ေတြ႕ဆုံစဥ္က မည္ေ႐ြ႕မည္မၽွအက်ိဳးအျမတ္ရရွိမည္ဟု ကတိကဝတ္ေပးထားျခင္း မရွိေသာ္လည္း လစဥ္ထိုက္သင့္သည့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိမည္ဟု ေျပာၾကားထားေၾကာင္း YUPT ရွယ္ယာရွင္ဦးထြန္းဦးက ေျပာၾကားသည္။

ဦးထြန္းဦးသည္ YUPT တြင္ က်ပ္သိန္း ၉၀၀ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားသူ ျဖစ္သည္။

“ဘဏ္မွာ သိန္းတစ္ေထာင္အပ္တယ္ဆိုရင္ အနည္းဆုံး ေျခာက္သိန္းရမယ္။ ဘဏ္တိုးထက္ေတာ့ ပိုရမယ္ဆိုတဲ့ ခံယူခ်က္နဲ႔ေပါ့။ ကုမၸဏီမွာ ရွယ္ယာထည့္တယ္။ ဘဏ္တိုးေတာင္ မရဘူးဆိုရင္ေတာ့ ဘယ္သူက ဝင္မွာလဲ”ဟု ၎က ဆိုသည္။

ထိုသို႔ အျမတ္ေဝစုခြဲေဝေပးႏိုင္မႈ မရွိျခင္းသည္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအားနည္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း မထသ လက္ထက္က ဘတ္စ္ကားအစီးေရ ဆယ္ဂဏန္းေက်ာ္ကို ကိုယ္တိုင္ဦးစီးခဲ့သည့္ ၎၏ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားႏွင့္ ခ်ိန္ထိုး၍ဆိုသည္။

ဘတ္စ္ကားအတြက္ လိုအပ္သည့္ အပိုစက္ပစၥည္းမ်ား ႀကိဳတင္ဝယ္ယူထားျခင္း၊ စက္ခ်ိဳ႕ယြင္းပ်က္စီးပါက ခ်က္ခ်င္းျပဳျပင္ကာ ျပန္ေျပးဆြဲရမည္ျဖစ္ၿပီး ရပ္နားေနသည့္ ယာဥ္မရွိရန္ စီစဥ္သင့္ေၾကာင္း ဦးထြန္းဦးက ဆိုသည္။

“ကားတစ္စီး ပ်က္တယ္ဆိုရင္ ခ်က္ခ်င္းျပင္ၿပီး ျပန္ထြက္။ ပစၥည္းေတြ အပိုဝယ္ထားတာ။ အင္ဂ်င္ကိုင္တာကအပ တစ္ေန႔လုံး ရပ္ထားတယ္ဆိုတာ မရွိဘူး။ အခု ဒီမွာက ႀကီးႀကီးမားမား မဟုတ္ဘူး။ ႐ႉး (ဘရိတ္) ကုန္ေနလို႔ အင္ဂ်င္ႀကီးေတြ ကြဲၿပဲတာမရွိဘူး။ ကားအသစ္ႀကီးေတြဆိုေတာ့ အဲဒါကို ကားအစီး ၁၈၀ ေလာက္ (ပ်က္လို႔) ရပ္ထားရတယ္”ဟု ၎က ဆိုသည္။

မထသမွ YBS ဘတ္စ္ကားစနစ္သို႔ ျမန္ဆန္စြာေျပာင္းလဲလိုက္ခ်ိန္ ယာဥ္လိုင္းအခ်ိဳ႕တြင္ စီမံခန္႔ခြဲမႈပိုင္း အားနည္းခ်က္မ်ားရွိခဲ့သည္ဟု ေဝဖန္သူမ်ားလည္း ရွိသည္။

တိုင္းအစိုးရသည္ YBS ဘတ္စ္ကား စနစ္ကို အခ်ိန္တိုတြင္း ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ဘတ္စ္ကားအမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမ်ားကို အခ်ိန္တိုအတြင္း ခပ္ျမန္ျမန္ဖြဲ႕စည္းျပန္သည္။

ဘတ္စ္ကားအမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ၏ Business Plan မ်ားအားနည္းျခင္း၊ ကတ္စနစ္မစတင္ႏိုင္သည့္အတြက္ ယာဥ္စီးခေငြ အျပည့္အဝမရွိျခင္းမ်ားႏွင့္ ႀကဳံ ေတြ႕ေနရေၾကာင္း Alpha Computer Mandalay ကုမၸဏီအုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာဦးရဲျမတ္သူက ဆိုသည္။

“ဘတ္စ္ကားေပၚမွာ လူေတြ ျပည့္ရဲ႕သားနဲ႔႐ႈံးတယ္ဆိုတာ ဘယ္သူ႕အျပစ္လည္း စဥ္းစားၾကည့္။ Plan စဆြဲထဲက တစ္လြဲႀကီး”ဟု ဦးရဲျမတ္သူက ေဝဖန္သည္။

အစိုးရက ရာႏႈန္းျပည့္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ဘဏ္မွ ျဖစ္ေစ၊ ပုဂၢလိကထံမွ ေငြေၾကးယူကာျဖစ္ေစ ပုံေသ အတိုးႏႈန္းထားတစ္ခု သတ္မွတ္ေပးျခင္းျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္သင့္ေၾကာင္း ၎က အႀကံေပးသည္။

သို႔ေသာ္လည္းတိုင္းအစိုးရသည္  YUPT တစ္ခုတည္းတြင္ပင္ ေငြေၾကးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားျခင္း မဟုတ္ေပ။ ဘတ္စ္ကားအမ်ားပိုင္ကုမၸဏီျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္ဘတ္စ္ကားအမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီလီမိတက္ (YBPC)တြင္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံေင ြ၃၅ ဘီလီယံထည့္ဝင္ထားကာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကုမၸဏီလီမိတက္ (NYDC) တြင္လည္း က်ပ္ ၁၀ ဘီလီယံ မတည္ရင္းႏွီးေငြအျဖစ္ ထည့္ဝင္ထားသည္။

သို႔ေသာ္လည္း လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ ျပႆနာရပ္မ်ားအတြက္ အေျဖရွာေရးအလို႔ငွာ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ YRTA ႐ုံးခ်ဳပ္တြင္ ဝန္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္၊ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕ဝင္ကိုးဦး၊ ရွယ္ယာရွင္မ်ားျဖစ္သည့္ ဦးထြန္းဦးႏွင့္ ဦးထိန္ဝင္းတို႔ ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။

ထိုေတြ႕ဆုံမႈတြင္ လက္ရွိအစိုးရက တိုက္႐ိုက္ခန္႔အပ္သည့္ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕ကို ျဖဳတ္ခ်၍ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းေပးရန္၊ ရွယ္ယာမ်ားကို ျပန္လည္ဝယ္ယူေပးရန္တင္ျပခ်က္မ်ားကို ဝန္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က လက္ခံကာ အေကာင္းဆုံးလုပ္ေပးမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားကို ဦးထြန္းဦးက တစ္ဆင့္ျပန္လည္ေျပာၾကားသည္။

ႏိုဝင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔တြင္လည္း YRTA ႐ုံးခ်ဳပ္တြင္ ရွယ္ယာရွင္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၀ ဦးကို အစည္းအေဝးထပ္မံ ေခၚယူခဲ့သည္။

ယင္း အစည္းအေဝးတြင္ ရွယ္ယာရွင္မ်ားက တင္ေျမႇာက္လိုသည့္ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕ဝင္မ်ား ေ႐ြးခ်ယ္ေပးရန္ကိစၥႏွင့္ ရွယ္ယာမ်ားကို ဝယ္ယူေပးရမည့္ အစီအစဥ္ကို ညႇိႏႈိင္းခဲ့ေၾကာင္း ဦးထြန္းဦးက ဆိုသည္။

မည္သို႔ဆိုေစ လက္ရွိတိုင္းအစိုးက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေငြ ၃၅ ဘီလီယံ ထည့္ဝင္ထားေသာ YUPT တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ အခ်ိဳ႕ကမူ ၎တို႔ ထည့္ဝင္ထားသည့္ ရွယ္ယာမ်ားကို တိုင္းအစိုးရက ျပန္လည္ဝယ္ယူေပးရန္ ေမၽွာ္လင့္လ်က္ရွိသည္။

က်ပ္သိန္းကိုးရာ ရွယ္ယာထည့္ဝင္ထားသည့္ ဦးထြန္းဦးက ရွယ္ယာမ်ားေရာင္းခ်မည့္ အစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဖြင့္ဟသည္က “အန္ကယ္တို႔ ရွယ္ယာရွင္သုံးရာမွာ ကုမၸဏီနဲ႔ လက္တြဲမယ့္သူ ငါးဆယ္ က်န္မလား၊ ႏွစ္ဆယ္က်န္မလား၊ ဆယ္ေယာက္က်န္မလား မသိဘူးေလ။ အမ်ားစုကေတာ့ အားလုံးျပန္ဝယ္ေပးဖို႔ ေတာင္းထားတယ္”

ပို႔ပို႔

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *