“ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒ ျပန္လာသင့္ပါတယ္”

Twitter

ဖရန္ဆစ္ဖူကူယားမား

သမိုင္းသည္ကား ‘သမိုင္းနိဂုံးခ်ဳပ္ၿပီ’ ဟု ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့သူ ဖူကူယားမားကို လက္စားေခ်ေနၿပီျဖစ္သည္။ ၁၉၉၂  ခုႏွစ္ စစ္ေအးေခတ္လြန္ လစ္ဘရယ္ လန္းဆန္းတက္ႂကြမႈ အျမင့္ဆုံးအခ်ိန္ကာလတြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံေရးသီ၀ရီပညာရွင္ ဖူကူယားမားက ‘သမိုင္းနိဂုံးႏွင့္ ေနာက္ဆုံးလူ’ ဟူေသာ စာအုပ္ကို ေရးသားခဲ့ေလသည္။ ယင္းစာအုပ္တြင္ ]’မိမိတို႔ သိျမင္ေတြ႕ႀကဳံလာဖြယ္ရွိသည္မွာ အေနာက္တိုင္းပုံစံ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီသည္ လူသားမ်ား၏ အိုင္ဒီေယာ္လိုဂ်ီဆင့္ကဲ့ျဖစ္စဥ္ ေနာက္ဆုံးအဆင့္လည္း ျဖစ္သလို၊ လူ႕အစိုးရစနစ္မ်ား၏ ေနာက္ဆုံးအဆင့္ပုံစံအျဖစ္ တစ္ကမာၻလုံးကို ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားျခင္းပင္ ျဖစ္သည္”ဟု ေရးသားထားေလသည္။

ေနာင္ႏွစ္ေပါင္း ၃၆ ႏွစ္ခန္႔ၾကာေသာအခါတြင္မူ အေမရိကမွ ႐ုရွား၊ တူရကီမွ ပိုလန္၊ ဟန္ေဂရီမွ အီတလီႏိုင္ငံတို႔အထိ လစ္ဘရယ္မဟုတ္ေသာ အီလစ္ဘရယ္ႏိုင္ငံတကာသည္သာ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းလာပါေတာ့သည္။ ဖူကူယားမား၏  ‘Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment’ ‘အမွတ္အသားသ႐ုပ္ – ဂုဏ္သိကၡာအတြက္ ေတာင္းဆိုခ်က္ႏွင့္ မေက်နပ္မႈ၏ ႏ္ိုင္ငံေရး’ဟူေသာ သူ၏ ကိုးအုပ္ေျမာက္စာအုပ္သစ္တြင္ အထက္ပါအီလစ္ဘရယ္အင္အားစုမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေျဖရွာရန္ ႀကိဳးပမ္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ မိမိႏွင့္ အသက္ ၆၅ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္ေသာ စတန္းဖို႔ဒ္တကၠသိုလ္ပညာရွင္ ဖူကူယားမားတို႔ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ရွိ မိမိတို႔႐ုံးခန္းတြင္ ေတြ႕ဆုံၾကရာ၌ သူ၏အေတြးအေခၚႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေျပာင္းအလဲမရွိ ဆက္လက္ လက္ခံယူဆထားသည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေလးဂ႐ုထား၍ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ကၽြန္ေတာ္ေျပာမယ့္ အဲဒီအခ်ိန္ကာလ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တုန္းက ေမာ္ဒန္ဒီမိုကေရစီနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ ျပႆနာတစ္ခုရွိတာက သူက လူေတြရဲ႕ၿငိမ္းခ်မ္းမႈနဲ႔ သာယာ၀ေျပာမႈကို ေပးပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လူေတြ လိုခ်င္တာက အဲဒါေတြထက္ပိုပါတယ္။ …. လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီမွာက ‘ေကာင္းမြန္တဲ့ ဘ၀ဆိုတာ ဘာလဲ’ဆိုတာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုဖို႔ ႀကိဳးစားထားတာေတာင္ မရွိပါဘူး။ အဲဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ လူတစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ လက္ထဲကိုပဲ ၀ကြက္အပ္ထားတာပါ။ အဲဒီမွာ တမင္ရည္႐ြယ္တာ မဟုတ္ေပမယ့္ အဲဒီတစ္ဦးခ်င္းမွာလည္း သူတို႔ကိုယ္ သူတို႔ ဖယ္က်ဥ္ခံထားရသူလို႔ ခံစားေနရတဲ့သူေတြပါ ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ပဲ ကိုယ္နဲ႔ အမွတ္အသား သ႐ုပ္တူတဲ့ လူအုပ္စုေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းျခင္းဟာ သူတို႔ကို လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၊ အသိုက္အၿမဳံဆိုတဲ့ စိတ္ခံစားမႈကို ရရွိေစတာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဖူကူးယားမားက ေျဖၾကားခဲ့သည္။

သူ႕အေပၚေဝဖန္ေနသူမ်ားမွာ သူ၏ သမိုင္းနိဂုံးစာအုပ္ကို The End of  History ေနာက္ဆုံးပိုင္းျဖစ္သည့္ ‘ေနာက္ဆုံးလူ’ The Last Man ဆိုသည့္ အပိုင္းကို မဖတ္ၾကဟု ဖူကူယားမားက ဆိုပါသည္။ ယင္းအပိုင္းတြင္ ဒီမိုကေရစီကို ၿခိမ္းေျခာက္စိန္ေခၚလာႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေရးသားထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ယိုရွီဟီ႐ိုဖရန္ဆစ္ဖူကူယားမားကို ၁၉၅၂ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ခ်ီကာဂိုတြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား ဂ်ပန္ ဖခင္ႏွင့္ ဂ်ပန္ မိခင္တို႔မွ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ယခုအခါ သူ၏ဇနီးႏွင့္အတူ ကယ္လီဖိုးနီးယားတြင္ ေနထိုင္လ်က္ ရွိသည္။ သူ၏ ဖခင္ဘက္မွ ေတာ္သည့္ အဘိုးမွာ ၁၉၀၅ ဂ်ပန္  – ႐ုရွားစစ္ပြဲအတြင္း အေမရိကန္ႏ္ိုင္ငံသို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ ဖူကူယားမားသည္ သူ၏ ဘိုးဘြားအစဥ္အဆက္ပိုင္ ဘာသာစကားျဖစ္သည့္ ဂ်ပန္ဘာသာစကားကို တစ္ခါမွ သင္ၾကားဖူးျခင္းမရွိဘဲ သူ႕ကိုယ္သူ အေမရိကန္တစ္ေယာက္ဟုသာ ခပ္႐ိုး႐ိုး ေျပာၾကားေလ့ရွိသည္။ “ကၽြန္ေတာ္ အ႐ြယ္ေရာက္ ႀကီးျပင္းခဲ့တဲ့အခ်ိန္ကာလတုန္းက တိုင္းရင္းသားျဖစ္ရတဲ့ ဖက္ရွင္ ေခတ္မစားပါဘူး”ဟု ဖူကူယားမက ဆိုေလသည္။

ဖူကူယားမားသည္ ႏိုင္ငံေရးဒႆနိကဘာသာရပ္ကို ေကာ္နယ္လ္တကၠသိုလ္၌  ‘The Closing of the American Mind’ စာအုပ္ကို ေရးသားခဲ့သည့္ ပညာရွင္အလန္ဘလြန္းထံမွ သင္ၾကားခဲ့သူျဖစ္ၿပီး အစပိုင္းတြင္း နီယိုကြန္ဆာေဗးတစ္လႈပ္ရွားမႈတြင္ ပါဝင္သူအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရသူျဖစ္သည္။ အေမရိကန္သမၼတ ေရဂင္ႏွင့္ ေဂ်ာ့ဘြတ္ရွ္ (ဘြတ္ရွ္အႀကီး) တို႔၏ လက္ထက္၌ အစိုးရတာဝန္ရွိသူအျဖစ္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခဲ့ရာတြင္ ကမာၻ႕ဘဏ္ဥကၠ႒ႏွင့္ အေမရိကန္လက္ေထာက္ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ျဖစ္လာသူ ေပၚလ္ဝူဖိုဝစ္မွာ သူ၏ ဆရာ ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းကာလတြင္မူ ဖူကူးယားမားသည္ အေမရိကက အီရတ္ကို ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္သည့္ စစ္ပြဲကို ယခင္ေထာက္ခဲ့ရာမွာ မေထာက္ခံေတာ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ လက္ရွိ သူ႕၏အျမင္အရ ယင္း အီရတ္စစ္ပြဲမွာ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားေလၽွာ႔ခ်လိုက္ျခင္း၊ ဥေရာပ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ညံ့ဖ်င္းမႈမ်ား ျဖစ္ပြားလာျခင္းကဲ့သို႔ပင္ သိသာထင္ရွားသည့္ အမွားျဖစ္ေၾကာင္း ႐ႈျမင္ထားသည္။ “ဒီဟာေတြ အကုန္လုံးက အေတာ့္ကို ဆိုးဆိုးဝါးဝါးျဖစ္သြားေစခဲ့တဲ့ အီလစ္ေတြ ေမာင္းႏွင္တဲ့ မူဝါဒပါ။ သာမန္လူေတြ စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ျဖစ္ေစေလာက္တဲ့ အေၾကာင္းအခ်က္တြ ရွိပါတယ္။”

သမိုင္းနိဂုံးအယူအဆမွာ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္သည္ လူ႕အိုင္ဒီယိုေလာ္ဂ်ီ၏ ေနာက္ဆုံးအဆင့္အျဖစ္ မွတ္ယူထားသည့္ မာ့စ္ဝါဒီမ်ားကို ေဝဖန္တိုက္ခိုက္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ မိမိက အေမရိကႏွင့္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံတို႔တြင္ ဆိုရွယ္လစ္လက္ဝဲမ်ားျပန္လည္ေပၚထြက္လာျခင္းကို မည္ကဲ့သို႔ျမင္ပါသနည္းဟု ေမးျမန္းရာတြင္ ဖူကူယားမား က “ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒဆိုတာကို ဘယ္လိုအဓိပၸာယ္သတ္မွတ္မလဲ ဆိုတဲ့အေပၚ မူတည္ပါတယ္။ အမ်ားျပည္သူနဲ႔ ဆိုင္တဲ့ ကုန္စည္ေတြကလြဲ၍ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးနည္းလမ္းေတြကို ပိုင္ဆိုင္ေရးဆိုတဲ့ အယူ အဆကေတာ့ အလုပ္ျဖစ္မယ္ မထင္ပါဘူး။ ယခင္အခ်ိန္ကတည္းက ျဖစ္ပြားေနတဲ့ အႀကီးအက်ယ္မညီမၽွျဖစ္ေနတဲ့ ဝင္ေငြနဲ႔ ဥစၥာဓနျပန္လည္ခြဲေဝေရး အစီအစဥ္ဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္မ်ိဳးနဲ႔ဆိုရင္ေတာ့ ဆိုရွယ္လစ္ေတြ ျပန္လာႏိုင္႐ုံမကပါဘူး။ ျပန္ကိုလာသင့္ပါတယ္။ ေရဂင္နဲ မာဂရက္သက္ခ်ာတို႔ကစၿပီး ေတာ္ေတာ္ၾကာတဲ့ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုမွာ အစိုးရထိန္းေက်ာင္းမႈမရွိတဲ့ ေဈးကြက္က အက်ိဳးရွိတယ္ဆိုတဲ့ အယူအဆတခ်ိဳ႕ အျမစ္တြယ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ပဲ ပုံစံအမ်ိဳးအမ်ိဳးရွိတဲ့ အလြန္ဆိုးဝါးတဲ့ အက်ိဳးဆက္ေတြ ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။ လူမႈေရးတန္းတူညီမၽွမႈအရဆိုရင္ အဲဒီအယူအဆေၾကာင့္ အလုပ္သမားသမဂၢေတြကို အားနည္းသြားေစပါတယ္။ သာမာန္လူေတြရဲ႕ ေတာင္းဆိုၫွိႏႈိင္းႏိုင္တဲ့ ပါဝါကို အားေပ်ာ့သြားေစပါတယ္။ ေနရာတကာတိုင္း နီးပါးမွာ လူနည္းစုကပဲ အာဏာကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားတဲ့ လူတန္းစား ေပါက္ဖြားလာခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္မွာ ႏိုင္ငံေရးအာဏာကို မေလ်ာ္မကန္သုံးတာေတြ ျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။ ဘ႑ာေရးက႑ကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္လည္း ႀကဳံေတြခဲ့ရတဲ့ ကမာၻ႕ဘ႑ာေရးအက်ပ္အတည္းကေန သင္ခန္းစာထုတ္ယူရမယ္ဆိုရင္ ဒီက႑ကို အစိုးရက ထိန္းေက်ာင္းမႈေတြ လုပ္ကို လုပ္ရပါမယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုရင္ သူ႕ေၾကာင့္ အျခားလူေတြအားလုံးကို ထိခိုက္မႈရွိေစႏိုင္လို႔ပါ။ ဒီ အိုင္ဒီယိုေလာ္ဂ်ီအယူအဆက ဥေရာပဇုန္မွာလည္း နက္နက္႐ႈိင္း႐ႈိင္းအျမစ္တြယ္လာခဲ့ပါတယ္။ ေတာင္ဥေရာပ ႏိုင္ငံေတြကို ဂ်ာမနီက က်င့္သုံးေစတဲ့ အစိုးရအသုံးစရိတ္ေလၽွာ႔ခ်ေရးမူဝါဒဟာ အလြန္ဆိုးဆိုးဝါးဝါးထိခိုက္ေစပါတယ္” ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဖူကူးယားမား ေနာက္ထပ္ျဖည့္ေျပာသည့္စကားမ်ားမွာမူ မိမိကို အံ့အားသင့္ေစခဲ့ပါသည္။ ယင္းမွာ “ဒီအဆင့္မွာ ကားလ္မာ့စ္ေျပာခဲ့တဲ့ စကားတခ်ိဳ႕က မွန္လာမယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ ထင္ပါတယ္။ သူက အလြန္အကၽြံ ကုန္ထုတ္လုပ္ျခင္းရဲ႕ အက်ပ္အတည္းကို ေျပာသြားပါတယ္ … အလုပ္သမားေတြ ဆင္းရဲသြားၿပီးေတာ့ ေဈးကြက္မွာ လုံေလာက္တဲ့ ဝယ္လိုအား မရွိတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးပါ”ဟု သူက ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီကို စနစ္တက် ယွဥ္ၿပိဳင္လာမည့္ ၿပိဳင္ဘက္အျဖစ္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ အရာမွာ ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒမဟုတ္ဘဲ တ႐ုတ္၏ အစိုးရက ေမာင္းႏွင္ေသာ အရင္းရွင္ပုံစံ ျဖစ္သည္။

ေနာက္ဆုံးအေနႏွင့္ဖူကူးယားမားက လစ္ဘရယ္ဝါဒီမ်ားကို သတိေပးေျပာစကားမွာ လစ္ဘရယ္မက်ေသာ အီလစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီကိုသမိုင္းနိဂုံးသစ္အျဖစ္ မယူဆၾကရန္ႏွင့္ အလြန္အကၽြံတုံ႔ျပန္ျခင္းမျပဳရန္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ “လူေတြ နည္းနည္းေတာ့ စိတ္ေအးေအးထားသင့္တယ္လို႔ ထင္ပါတယ္”ဟုဖူကူးယားမက ဆိုေလသည္။

Francis Fukuyama interview: “Socialism ought to come back” ေဆာင္းပါးကို ထုတ္ႏုတ္ ဘာသာျပန္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဉာဏေက်ာ္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *