ေငြေၾကးခဝါခ်တိုက္ဖ်က္မႈ ႏိုင္ငံတကာသတ္မွတ္ခ်က္ အၫိုေရာင္အဆင့္မွ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ေရး ပုဂၢလိကပူးေပါင္းရန္ တိုက္တြန္း

ရန္ကုန္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၇

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေငြေၾကးခဝါခ် တိုက္ဖ်က္ေရးတြင္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ အၫႊန္းကိန္း၌ သတိထားေစာင့္ၾကည့္ရသည့္ အၫိုေရာင္အဆင့္တြင္ပါဝင္လ်က္ ရွိေသာေၾကာင့္ ယင္းအဆင့္မွ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ပုဂၢလိကက႑က ပူးေပါင္းပါဝင္ၾကရန္ ေငြေၾကးခဝါခ်တိုက္ဖ်က္ေရးဗဟိုအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမႉး ရဲမႉးခ်ဳပ္ ေက်ာ္ဝင္းသိန္းက ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ UMFCCI တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈတိုက္ဖ်က္ေရး အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာလုပ္ငန္းစဥ္ ရွင္းလင္းပြဲကို UMFCCI တြင္ ႏိုဝင္ဘာလ ၇ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ယင္းအစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ေဒါက္တာစိုးထြန္းက ျပန္လည္ေျပာျပျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ေငြေၾကးခဝါခ်တိုက္ဖ်က္ေရးအမႈ ေလးမႈကိုသာ တရားစြဲအေရးယူႏိုင္ခဲ့ၿပီး အဆိုပါ အေရအတြက္သည္ အၫိုေရာင္အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ေငြေၾကးခဝါခ်တိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေႏွာင့္ေႏွးလ်က္ရွိသည္ဟုဆိုႏိုင္ေၾကာင္း ၎ကရွင္းျပသည္။

“ေငြေၾကးခဝါခ်ေရးမွာ အစိုးရေရာ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပုဂၢလိကေရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ဖို႔လိုတာေပါ့။ မပါဘူးဆိုရင္ ႏိုင္ငံအလိုက္ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈအႏၲရာယ္ရွိတဲ့ႏိုင္ငံလို႔ သတ္မွတ္ခံလိုက္ရရင္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြဘာေတြ ေလ်ာ့ က်သြားႏိုင္တာေပါ့” ဟု ေဒါက္တာစိုးထြန္း က ဆိုသည္။

လာမည့္ ဇန္နဝါရီလတြင္ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈတိုက္ဖ်က္ေရး အစီရင္ခံအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တိုးတက္မႈအေျခအေနမ်ားကို တင္ျပရမည္ျဖစ္ၿပီး ပုဂၢလိကက ပူးေပါင္းပါဝင္မွသာ ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာစိုးထြန္းက ျပန္လည္ေျပာျပသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈတိုက္ဖ်က္ေရး မဟာဗ်ဴဟာလုပ္ငန္းစဥ္ကို ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈမ်ားအနက္ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္တို႔သည္ အမ်ားဆုံးျဖစ္ကာ ဒုတိယမွာ အခြန္ေရွာင္ျခင္း၊ တတိယမွာ အဂတိလိုက္စားျခင္းႏွင့္ စတုတၳအမ်ားဆုံးမွာ မူးယစ္ေဆးဝါးျဖစ္ေၾကာင္း ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လက ေနျပည္ေတာ္ရွိ Hilton ဟိုတယ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္အၾကမ္းဖက္မႈကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈတိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္မဟာဗ်ဴဟာရွင္းလင္းျခင္း အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ရဲမႉးခ်ဳပ္ ေက်ာ္ဝင္းသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈမ်ား မရွိေသးေသာ္လည္း အနာဂတ္ျဖစ္လာႏိုင္ေျခထဲတြင္ ထည့္သြင္း၍ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္ဟုလည္း ၎က အဆိုပါပြဲတြင္ ေျပာၾကားသည္။ 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *