တပ္မေတာ္သည္ လက္နက္အားကိုးျဖင့္ အာဏာသိမ္းခဲ့ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးမႈ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ကန္႔ကြက္

ရန္ကုန္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၇

ေတာင္သူလယ္သမားေန႔ကို မတ္လ ၂ ရက္ဟု သတ္မွတ္ထားျခင္းအစား ဆရာစံေတာင္သူလယ္သမားအေရးေတာ္ပုံ စတင္ခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔ကို ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ေပးရန္ ေမးျမန္းမႈတြင္ တပ္မေတာ္သည္ လက္နက္ အားကိုးျဖင့္ အာဏာသိမ္းခဲ့ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခ်က္ ပါဝင္သြားသျဖင့္ ယင္းအခ်က္ကို ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ႏိုဝင္ဘာလ ၇ ရက္က က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ ကန္႔ကြက္ေဆြးေႏြးသည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ဒီပဲယင္းမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဝင္းျမင့္ေအာင္က ေတာင္သူလယ္သမားေန႔ကို မတ္လ ၂ ရက္ေန႔အစား ဒီဇင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ရန္ အစီအစဥ္ ရွိ မရွိ ႏိုဝင္ဘာလ ၇ ရက္က က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးျမန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

မတ္လ ၂ ရက္ေန႔သည္ တပ္မေတာ္က ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို လက္နက္အားကိုးျဖင့္ သိမ္းယူခဲ့သည့္ေန႔၊ လူထုက တင္ေျမႇာက္သည့္ အစိုးရ၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၊ လူမ်ိဳးစုလႊတ္ေတာ္မ်ားကို ဖ်က္သိမ္းသည့္ေန႔၊ ျပည္သူအေပါင္း ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရး စတင္ဆုံး႐ႈံးရသည့္ေန႔၊ အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္ ျပည္သူ၊ ေက်ာင္းသား ျပားျပားေမွာက္ရသည့္ေန႔ျဖစ္သည့္အျပင္ အာဏာရွင္တို႔ေမြးေန႔ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဝင္းျမင့္ေအာင္က ဆိုသည္။

ယင္းေဆြးေႏြးခ်က္အေပၚ တပ္မေတာ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ကန္႔ကြက္ရာတြင္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေဆြးေႏြးရာ၌ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒ ၁၄၀၊ ၁၄၁ အရ ေမးခြန္းႏွင့္ဆိုင္သည့္အခ်က္မ်ားကို ကိုးကား၍ရ ေသာ္လည္း မိမိ၏ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား၊ မခိုင္လုံသည့္အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ထည့္သြင္းေဆြးေႏြး၍မရေၾကာင္း ေျပာသည္။

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္ကမူ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံသည္ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးကို ေရွး႐ႈေနသည့္အခ်ိန္ျဖစ္ရာ စကားလုံးအသုံးအႏႈန္းကို သတိထားေဆြးေႏြးေစလိုေၾကာင္း သတိေပးသည္။

ဦးဝင္းျမင့္ေအာင္၏ ေတာင္သူလယ္သမားေန႔ကို ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ရန္ေမးခြန္းႏွင့္ပတ္သက္၍မူ ေတာင္သူလယ္သမားေန႔ကို ေတာင္သူလယ္သမားႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမ်ားမွတစ္ဆင့္ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္းေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္က လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

၁၉၆၂ ခုႏွစ္ အုန္းေတာေတာင္သူလယ္သမားႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ၊ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ ဒူးယားေတာင္သူလယ္သမား ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ၊ ပုပၸါးေတာင္သူလယ္သမားႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ၊ ၁၉၆၄ ခေပါင္းေတာင္သူလယ္သမားႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ၊ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္မွ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္အထိ က်ိဳကၠဆံေတာင္သူလယ္သမားႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမ်ားကို က်င္းပခဲ့သည္ဟု ၎ကဆိုသည္။

၁၉၆၃ ခုႏွစ္အထိ ေတာင္သူလယ္သမားေန႔ကို ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ ပုပၸါးေတာင္သူလယ္သမားႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲတြင္ ဆရာစံအေရးေတာ္ပုံ၌ ပါဝင္ခဲ့ေသာ ေတာင္သူလယ္သမားႀကီးမ်ားက ဇန္နဝါရီလသည္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား မအားလပ္သည့္ကာလျဖစ္သည့္အျပင္ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ကို ေတာင္သူလယ္သမားေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္မႈသည္ အဂၤလိပ္ႏွစ္ကူးကို ဂုဏ္ျပဳရာေရာက္ေၾကာင္းတင္ျပၿပီး ပြင့္လင္းရာသီျဖစ္သည့္ မတ္လအတြင္း က်င္းပရန္ တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း ဒုတိယဝန္ႀကီးက ဆိုသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျပင္ဆင္လိုပါက ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ သေဘာထားကိုရယူကာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ လမ္းၫႊန္မႈျဖင့္သာ ေျပာင္းလဲႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ရန္ အစီအစဥ္မရွိေၾကာင္း ဒုတိယဝန္ႀကီးက ေျဖၾကားသည္။ 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *