ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ထဲက သစ္ခုတ္ဇာတ္လမ္း တစ္ခန္းရပ္

တစ္ခ်ိန္က အာရွတြင္ ထင္ရွားခဲ့သည့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ကံ့ေကာ္ေတာထဲရွိ ႏွစ္ရွည္သစ္ပင္ႀကီးမ်ားကိုခုတ္ကာ တကၠသိုလ္ပတ္လမ္းေဖာက္မႈေၾကာင့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ ဦးေဆာင္ကာ ဆႏၵျပကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကသည္။

၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ က်ေရာက္မည့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ႏွစ္တစ္ရာျပည့္အတြက္ ေက်ာင္းဝင္းထဲ၌ အလွအပမ်ား တန္ဆာဆင္ရာတြင္ တကၠသိုလ္ပတ္လမ္းေဖာက္ျခင္း (Ring Road) ၊ တကၠသိုလ္၏ အဓိကလမ္းမႀကီးျဖစ္ေသာ အဓိပတိလမ္းမႀကီးေဘး ဝဲ၊ ယာတြင္ ေျမယာ႐ႈခင္းျပဳျပင္ျခင္း (Landscaping) လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ျခင္းတို႔ပါဝင္သည္။

ျမကၽြန္းၫို၊ ကံ့ေကာ္ေတာ၊ စိန္ပန္းနီေဝရာ စိမ္းစိုေနေအးျမသည့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ လမ္းေဖာက္ရန္အတြက္ သစ္ပင္မ်ားခုတ္ယူမႈေၾကာင့္ ႏိုဝင္ဘာ ၂ရက္ေန႔ႏွင့္ ၄ရက္ေန႔တို႔တြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢအဖြဲ႕ ဝင္မ်ား အပါအဝင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားက ဆက္တိုက္ဆႏၵျပကန္႔ကြက္ၾကသည္။

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ (ပင္မ) ျပဳျပင္မြမ္းမံေရးႏွင့္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးဆိုင္ရာကိစၥမ်ားေၾကာင့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ထဲရွိသစ္ပင္မ်ား ခုတ္ယူရာတြင္ သစ္ပင္မ်ားကိုခုတ္သင့္၊ မခုတ္သင့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားရွိေနၿပီး စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအေပၚလည္း ေမးခြန္းထုတ္ေနၾကသည္။

သစ္ပင္မခုတ္ရ

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏သမိုင္းတစ္ေလၽွာက္ဂုဏ္ယူရမည့္ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ စာေပအႏုပညာနယ္ပယ္မ်ားစြာတြင္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသည့္ ပညာရွင္မ်ားကိုေမြးထုတ္ေပးရာ ေနရာျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္သည္ ပညာရွာမွီးရာ၊ ပညာသင္ၾကားဆည္းပူးရာ ဝန္းက်င္ႀကီးျဖစ္သည့္အျပင္ အရိပ္အာဝါသေကာင္းမြန္မႈေၾကာင့္ ေအးျမလ်က္ရွိသည္။ သစ္ပင္အုံ႔အုံ႔ဆိုင္းဆိုင္း၊ ေက်းငွက္မ်ိဳးစုံ၊ ပန္းမန္မ်ိဳးစုံ၊ ကံ့ေတာ္ေတာ၊ သစ္ပုတ္ပင္ အစရွိသည့္အပင္ႀကီးမ်ားက မႈိင္းၫို႔ေနကာ စိမ္းျမလ်က္ရွိသည္။

ထိုသို႔ေအးျမစိမ္းစိုေနျခင္းကိုပ်က္စီးေစႏိုင္သည့္ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ ႐ုတ္တရက္ ေပၚလာသည္။ တကၠသိုလ္ရာျပည့္အမီ ျပင္ဆင္ျခယ္သရန္ တကၠသိုလ္ပတ္လမ္းေဖာက္လုပ္မႈတြင္ ႏွစ္ရွည္သစ္ပင္မ်ားခုတ္ယူေနျခင္းကို တကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ Facebook စာမ်က္ႏွာေပၚ၌ ႏွေျမာတသသည့္ စာမ်ားေရးတင္မွ ျပည္သူမ်ားၾကားထဲတြင္ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္သိလာရသည္။

တကၠသိုလ္ပတ္လမ္းေဖာက္ျခင္း (Ring Road) ေၾကာင့္ သစ္ပင္ ၂၅ ပင္ ခုတ္ယူထားၿပီးျဖစ္သည္ဟု တကၠသိုလ္ရွိ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာဆိုေသာ္လည္း ေျမျပင္တြင္ သစ္ပင္ ၆၀ နီးပါး ခုတ္ယူထားေၾကာင္း Yangon University Environmental Club ဥကၠ႒ ကိုရဲမင္းထက္က ဆိုသည္။ ၎သည္ သတၱေဗဒေနာက္ဆုံးႏွစ္ ေက်ာင္းသားလည္းျဖစ္သည္။ University Environmental Club မွာ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္အေၾကာင္းမ်ား စိတ္ဝင္စားသည့္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး အသိပညာဖလွယ္ေနသည့္ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႕ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါလမ္းေဖာက္ရန္ သစ္ပင္မ်ားခုတ္ယူေနမႈကို ေအာက္တိုဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္စတင္သိရွိေၾကာင္းရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢမွ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ကိုေဟမာန္ စိုးၫြန္႔က ေျပာဆိုသည္။

ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ခန္းမေဘး ခ်စ္သူလမ္းၾကားပန္းၿခံအနီးပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သထုံေဆာင္ေရွ႕ရွိ ေတာမ်ားကို ဘူဒိုဇာျဖင့္ ခုတ္ထြင္ရွင္းထားေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢက စတင္ဆႏၵျပ ကန္႔ကြက္ၾကေတာ့သည္။

ယင္းေနာက္ ႏိုဝင္ဘာလ ၃ ရက္ ေန႔တြင္ ေက်ာင္းဝင္းအတြင္း သစ္ပင္ခုတ္ရန္ ၾကက္ေျခခတ္ထားသည့္ သစ္ပင္မ်ားေပၚတြင္ “မခုတ္ရ” စာ႐ြက္မ်ားကို ေက်ာင္းသားမ်ားက လိုက္ကပ္ၾကသည္။

ေက်ာင္းတာဝန္ရွိသူမ်ားကမူ လမ္းျဖင့္မလြတ္၍ ခုတ္ယူမည့္သစ္ပင္ ၆၀ ေက်ာ္ကိုသာခုတ္ယူမည္ဟုဆိုထားေသာ္လည္း ခုတ္ရန္သတ္မွတ္ထားခ်က္မွာ ယင္းထက္ မ်ားစြာေက်ာ္လြန္ေနသည္။ ခုတ္ရန္ၾကက္ေျခခတ္ထားသည့္ သစ္ပင္ မ်ားတြင္ “မခုတ္ရ” ဟု စာ႐ြက္မ်ားလိုက္ကပ္ရာတြင္ စာ႐ြက္ေပါင္း ၉၀ ကုန္သြားေသာ္လည္း အမွတ္အသားခတ္ထားသည့္သစ္ပင္မ်ား က်န္ရွိေနေသးေၾကာင္း ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ အဖြဲ႕ဝင္ေက်ာင္းသားတစ္ဦးက ေျပာဆိုသည္။

ယင္းအျပင္ ႏိုဝင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ထပ္မံလမ္းေလၽွာက္ဆႏၵျပၾကျပန္သည္။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ႐ုံးခန္းမွ စတင္ကာ ပင္းယေဆာင္၊ ပဲခူးေဆာင္၊ သထုံေဆာင္ေရွ႕အထိ။ ယင္းမွတစ္ဆင့္ ယင္းအေဆာင္ေရွ႕မွာ သစ္ပင္မ်ားခုတ္၊ ေတာမ်ားရွင္းကာ လမ္းအူေၾကာင္း ေဖာက္ထားသည့္ေနရာ ULB (University Lab Building) မွ စစ္ကိုင္းလမ္း။ ထိုလမ္းမွ အင္း၀ကင္တင္းထိ လမ္းဆက္ေလၽွာက္လာရင္း သိပၸံေဆာင္ေရွ႕မွ ဆက္ကာ ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ခန္းမေရွ႕တြင္ လမ္းေလၽွာက္ ဆႏၵျပမႈအဆုံးသတ္သည္။

ထိုဆႏၵျပရာစာတမ္းမ်ားတြင္ ‘ဦးကံ့ေတာ္ + ေဒၚစိန္ပန္း (အသက္၁၀၀) ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၃၁ရက္ေန႔တြင္ ကြယ္လြန္အနိစၥေရာက္သည္ဟူ၍ စာတန္းကိုင္ေဆာင္ကာဆႏၵျပၾကသည္။ ‘မခုတ္ရ (အစိုးရပိုင္ မဟုတ္)’ ၊ ‘အေပၚယံ ႐ုပ္ဝတၳဳေျပာင္းလဲမႈအလိုမရွိ ၊ ‘သစ္ပင္မခုတ္နဲ႔ အရမ္းပူတယ္၊ ‘တကၠသိုလ္ပတ္လမ္း အပိုအလုပ္၊ အလိုမရွိ ဟူ၍ စာတန္းမ်ားလည္း ကိုင္ေဆာင္ထားၾကသည္။

ယင္းအျပင္ ‘Fight for Our Campus’ ၊ ‘သစ္ပင္ တစ္ပင္ခုတ္ေထာင္ဒဏ္ သုံးႏွစ္ အစရွိသည့္ ဆႏၵေပၚလြင္ေစေသာ ဆိုင္းဘုတ္မ်ားကို ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားက ကိုင္ဆာင္ကာ ေက်ာင္းဝင္းအတြင္း လမ္းေလၽွာက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ၾကသည္။

“သီးသန္႔ တကၠသိုလ္ပတ္လမ္း ေဖာက္တာေတြက ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြ တကယ္လိုလားလား၊ မလိုလားဘူးလားဆိုတာ ေမးျမန္းတာ မရွိခဲ့ဘူး” ဟု ကိုေဟမန္စိုးၫြန္႔က ဆိုသည္။

သစ္အုပ္မ်ားကို မည္သို႔စီမံသင့္သနည္း

ကမၻာ့ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈအေၾကာင္းမ်ား အပါအဝင္ အတတ္ပညာမ်ားကိုေပးေဝသင္ၾကားရာ တကၠသိုလ္ႀကီးတြင္ ႏွစ္ရွည္ပင္မ်ား အပါအဝင္သစ္ပင္မ်ားကို လြယ္လင့္တကူ ခုတ္ပစ္ျခင္းမွာ ေမးခြန္းထုတ္ ေဝဖန္ဖြယ္ရာ ျဖစ္ေနသည္။

ပညာရွင္အသိုင္းအဝိုင္းစုေဝးရာ တကၠသိုလ္နယ္ေျမလည္းျဖစ္ၿပီး ဝိဇၨာဘာသာရပ္မ်ားအျပင္ သုေတသနျပဳျခင္း၊ ေဂဟစနစ္မ်ားေလ့လာျခင္း၊ သိပၸံပညာေလ့လာရာနယ္ေျမလည္းျဖစ္သည့္ တကၠသိုလ္ထဲတြင္ သစ္ပင္ခုတ္ျခင္းမွာ မျဖစ္သင့္ေၾကာင္း သဘာပတ္ဝန္းက်င္းထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ျမန္မာအစိမ္းေရာင္ကြန္ရက္ ဥကၠ႒ ေဒၚေဒဝီသန္႔ဇင္က မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

“အဲဒီလိုပတ္ဝန္းက်င္က၊ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈဒဏ္ကို အထူးသျဖင့္ ဖြံၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံေတြက ဒီဒဏ္ေတြကို တအားခံေနရတာ။ အခုလိုျဖစ္ေနခ်ိန္မွာ တကၠသိုလ္နယ္ေျမမွာ သစ္ပင္ခုတ္တယ္ဆိုတာ မျဖစ္သင့္ဘူး” ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာမႈ၊ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈမ်ား ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ သစ္ပင္မ်ားကို မခုတ္သင့္ေၾကာင္း၊ သစ္ပင္မွာ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ ေဂဟစနစ္အတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသစ္ေတာအသင္းမွ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ဦးတင္ေအးကလည္း သစ္ပင္မ်ားကို မခုတ္ခင္ေသခ်ာ စဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။

“သစ္ပင္အႀကီးႀကီးေတြကို ခုတ္ၿပီး အစားျပန္စိုက္တာက ေတာ္ေတာ္ေလး ခက္ပါတယ္။ အခ်ိန္ေတြ အမ်ားႀကီးယူရမယ့္ အလုပ္ျဖစ္ေတာ့ အဲဒါကို အားမေပးေတာ့ဘူး။ မခုတ္ခင္က ေသခ်ာစဥ္းစားဖို႔ပဲ” ဟု ၎က ေထာက္ျပသည္။

တကၠသိုလ္ထဲက ႏွစ္ရွည္ပင္မ်ားကို အလြယ္တကူခုတ္လိုက္၍ ျပန္အစားထိုးစိုက္ပ်ိဳးမည္ဆိုလၽွင္ မူလရွိသည့္အပင္မ်ားကဲ့သို႔ ျဖစ္လာရန္ ယင္းႏွစ္ရွည္ပင္မ်ား၏ သက္တမ္းအထိ ေစာင့္ရမည့္သေဘာ ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ပင္မ်ားမွာ ႏွစ္သက္တမ္း တစ္ရာေက်ာ္ေနၿပီျဖစ္သည္။

“ရွားပါးတဲ့အပင္ေတြကို လမ္းမလြတ္လို႔ခုတ္ရင္ ဘယ္လိုမွ အစားထိုးလို႔မရဘူး” ဟု ဦးတင္ေအးက မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

ႏိုင္ငံတြင္း ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈဒဏ္ကို ပိုမိုခံစားေနရခ်ိန္တြင္ သစ္ပင္မ်ား ေကာင္းမြန္စြာ ရွင္သန္ေရးလိုအပ္သည္။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ထဲတြင္ရွိသည့္ သစ္ပုတ္ပင္၊ ကံ့ေကာ္၊ စိန္ပန္းနီ၊ ေတာင္ပိႏၷဲပင္၊ ေရတမာပင္၊ ခေရပင္ အစရွိသည့္ မေရတြက္ႏိုင္ေအာင္ေပါမ်ား ထူထပ္သည့္ သစ္ပင္ႀကီး၊ သစ္ပင္ငယ္မ်ား၊ သစ္ပင္မ်ိဳးစုံမ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သင့္ေပသည္။

“တကၠသိုလ္ထဲက အင္းလ်ားကန္ထဲကိုပဲ (ေရ) စီးမယ္။ အင္းလ်ားကန္ ေရေဝေရလဲျဖစ္ႏိုင္တာေပါ့” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံသစ္ေတာအသင္းမွ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ဦးတင္ေအးက သုံးသပ္သည္။

အင္းလ်ားကန္ေဘးတြင္တည္ရွိသည့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ထဲတြင္ သစ္ပင္အုပ္မ်ားစြာရွိျခင္းေၾကာင့္ အင္းလ်ားကန္၏ ေရေဝေရလဲေဒသျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ဆိုလိုရင္းပင္။ ေရေဝေရလဲဧရိယာဆိုသည္မွာ သစ္ပင္မ်ားေပါက္ရာေနရာျဖစ္ၿပီး ေရကိုထိန္းသိမ္းထားႏိုင္သည့္ ေနရာျဖစ္သည္။ အဆိုပါေရေဝေရလဲမ်ား ခမ္းေျခာက္သြားပါက ယင္းအနီးရွိ ေရကန္မ်ား ခမ္းေျခာက္သြားျခင္း၊ ေျမဆီလႊာပ်က္ဆီး ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္။

သစ္ပင္တစ္ပင္ႀကီးထြားရန္ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာၾကာလွသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သစ္ပင္မ်ားကို အလြယ္တကူမခုတ္သင့္ေပ။

မည္သည့္အေဆာက္အအုံပင္ ေဆာက္လုပ္မည့္ျဖစ္ေစ ယင္းေနရာရွိ သစ္ပင္မ်ားကို အေျပာင္မရွင္းသင့္ေၾကာင္း၊ မျဖစ္မေနခုတ္သင့္သည့္အပင္မ်ားကိုသာ ခုတ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးတင္ေအးက ဆိုသည္။

“အကုန္လုံးေပါ့ေလ။ သစ္ပင္ခုတ္မယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ဌာန ရွိသင့္တယ္။ စည္ပင္ (YCDC) မွာ (ခြင့္ျပဳခ်က္) ယူမွာလား၊ သစ္ေတာ (သစ္ေတာဦးစီးဌာန) မွာ ယူရမွာလား။ ၿပီးစလြယ္ေတာ့ ကိုယ့္အိမ္ဝိုင္းထဲက အပင္ပဲဆိုၿပီးေတာ့ မခုတ္သင့္ဘူး” ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ယာယီရပ္ဆိုင္းျခင္း

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ရာျပည့္အတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ သစ္ပင္ခုတ္ကာ လမ္းေဖာက္ျခင္းေၾကာင့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢက ေက်ာင္းဝင္းအတြင္း ႏွစ္ႀကိမ္ခန္႔ဆႏၵျပၾကသည္။

ယင္းသို႔ ျဖစ္ေပၚေနခ်ိန္တြင္ ႏိုဝင္ဘာလ ၄ရက္ေန႔တြင္ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန၊ ဆရာမ်ားသမဂၢကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ တကၠသိုလ္ပတ္လမ္း Ring Road အေၾကာင္းေဆြးေႏြး ရာတြင္ ယင္းသို႔ သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိသြားသည္။

တကၠသိုလ္ပတ္လမ္းေဖာက္မႈႏွင့္ ေျမယာ႐ႈခင္းျပဳျပင္ျခင္းတို႔ကို ယာယီရပ္ဆိုင္းထားရန္ သေဘာတူလိုက္ၿပီး အျပန္အလွန္အေနႏွင့္ ေက်ာင္းသားဆႏၵျပမႈ ယာယီရပ္ဆိုင္းေၾကာင္း သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါသေဘာတူညီခ်က္တြင္ပါဝင္သည့္ ေက်ာင္းသား၊ ဆရာမ်ားႏွင့္ Stakeholder မ်ားျဖင့္ အေသးစိတ္ၫွိႏႈိင္းကာ သေဘာတူညီခ်က္ရၿပီးမွ တကၠသိုလ္ပတ္လမ္း၊ ေျမယာ႐ႈခင္းလုပ္ငန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ဆိုသည့္အခ်က္မွာ ေက်ာင္းသားမ်ားဘက္က ေတာင္းဆိုထားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါအဖြဲ႕မ်ားက သေဘာမတူပါက စီမံကိန္းလုံး၀ပယ္ဖ်က္ရန္၊ လက္ရွိလမ္းေဖာက္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ပ်က္စီးေနမႈမ်ား ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္းတို႔လည္း သေဘာတူညီခ်က္တြင္ ပါဝင္သည္။

ယင္းအျပင္ သစ္ေတာဦးစီးဌာန၊ ေက်ာင္းသားႏွင့္ ဆရာမမ်ား၏ သေဘာထားမပါဘဲ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ရွိ သစ္ပင္မ်ားကို မခုတ္ရန္၊ လိုအပ္၍ ခုတ္ယူလိုပါက သစ္ေတာဦးစီးဌာန၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္ျဖင့္သာ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသေဘာ တူညီခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းထားသည္။

“အေပၚယံ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲျခင္းေတြကို ဦးစားမေပးဘဲ Academic ၊ Infrastructure ဖြံၿဖိဳးေရးဘက္ဂ်တ္ေတာင္းခံရာတြင္ ဆရာနဲ႔ေက်ာင္းသားမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ေတာင္းခံၿပီးေတာ့ ေဆာင္႐ြက္သင့္တယ္” ဟု ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢမွ ေက်ာင္းသားထုအခြင့္အေရးတာဝန္ခံ ကိုေလေျပစိုးမိုးက ေျပာဆိုသည္။

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ အဓိပတိလမ္းရွိ ေဘးဝဲ၊ယာဘက္တြင္ ေျမယာ႐ႈခင္းျပဳျပင္ျခင္း (Landscapig) က်ပ္ သိန္းတစ္ေထာင္ေက်ာ္ႏွင့္ တကၠသိုလ္ပတ္လမ္းေဖာ္လုပ္ရန္အတြက္ က်ပ္ ၁ ဒသမ ၄၂ ဘီလီယံကုန္က်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢမွ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ကိုေဟမာန္စိုးၫႊန္႔က ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ရာတြင္ Yangon Revitalization Committee က ေရးဆြဲထားသည့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ Master Plan 2030 ႏွစ္အရ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွ သတင္းအခ်က္မ်ား အရသိရသည္။

ယင္းစီမံကိန္းတြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ (ပင္မ) ျပဳျပင္မြမ္းမံေရးႏွင့္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးဆိုင္ရာကိစၥမ်ား၊ သင္ၾကားသင္ယူမႈ ျမႇင့္တင္ေရး၊ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေရး (Software) လုပ္ငန္းမ်ားပါသည္။ ယင္းအျပင္ အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ား ျပင္ဆင္မြမ္းမံေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ သင္ေထာက္ကူျပဳပစၥည္းမ်ား၊ စာၾကည့္တိုက္၊ အိုင္စီတီဆိုင္ရာအေျခခံမ်ား၊ Hardware ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားပါဝင္သည္။

အဆိုပါ Master Plan အရ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္အတြင္း ၿပီးစီးရန္လ်ာထားသည့္လုပ္ငန္းတြင္ တကၠသိုလ္ပတ္လမ္းေဖာက္ျခင္းႏွင့္ ေျမယာ႐ႈ႕ခင္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ား ပါဝင္ျခင္းျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ႏွစ္တစ္ရာျပည့္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္လုပ္ရာတြင္ လက္ေတြ႕က်ရန္လိုအပ္ၿပီး ထင္သာျမင္သာရလဒ္မ်ား ရရွိရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာဖိုးေကာင္းက ဆိုသည္။

လိပ္ခဲတည္းလည္းစီမံကိန္း

လက္ရွိတြင္ ႏွစ္ဘက္အျပန္အလွန္ သေဘာတူထားသည့္ စီမံကိန္းယာယီရပ္ဆိုင္းထားေသာ္လည္း မည္သို႔ ေရွ႕မည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ျဖစ္သည္။

လာမည့္ ႏိုဝင္ဘာလလယ္တြင္ ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ သက္ဆိုင္သူမ်ားကို အစည္းေဝးေခၚထားေၾကာင္း အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာသိန္းဝင္းက ေျပာၾကားသည္။

“ယာယီရပ္ဆိုင္းထားတဲ့အတိုင္းပဲ။ အဲဒီမွာ ကေလးေတြနဲ႔သေဘာတူၿပီးေတာ့ ယာယီရပ္ဆိုင္းထားတယ္။ အစည္းအေဝးျပန္ေခၚမယ္။ ၫွိႏႈိင္းမယ္။ သက္ဆိုင္သူေတြဖိတ္မယ္။ အဲဒီအစည္းေဝးေရာက္မွ ဘယ္လိုဆုံးျဖတ္မယ္ဆိုတာ ဆက္လုပ္မယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ယင္းေၾကာင့္ လာမည့္ေဆြးေႏြးပြဲၿပီးမွသာ မည္သို႔ခရီးဆက္မည္ကို သိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိေျမျပင္တြင္ က်န္ရွိေနသည့္အပင္မ်ားႏွင့္ လမ္းေကြ႕ေဖာက္လုပ္ႏိုင္မည့္အေၾကာင္း ၫွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမည္ဟု ေဒါက္တာ သိန္းဝင္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ယင္းေနာက္ပိုင္းမွသာ အေျဖထြက္လာမည္ျဖစ္၍ ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ျဖစ္သည္။

“ေတာင္းဆိုခ်က္ကိုပဲ မရမခ်င္း ဆက္သြားမယ္။ လက္ရွိမွာ သေဘာတူညီခ်က္က ဘယ္ေလာက္တာဝန္ခံ၊ တာဝန္ယူအေကာင္အထည္ေဖာ္မလဲဆိုတာ ေစာင့္ၾကည့္မယ္” ဟု ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ကိုေဟမာန္စိုးၫြန္႔က ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပႆနာမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္ ေျခေထာက္ႏွင့္ မေတာ္လၽွင္ ဖေနာင့္လွီးသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ား၊ မေရာင္ရာဆီလူးသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ား ေတြ႕ျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။ သစ္ပင္ခုတ္သည့္ကိစၥမ်ားတြင္ ယင္းသို႔ မၾကာခဏေတြ႕ရ သည္။

ယာဥ္ေၾကာက်ပ္တည္းမႈကဲ့သို႔ကို ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရာ၌ သစ္ပင္မ်ားကိုခုတ္ကာ လမ္းခ်ဲ႕ျခင္း၊ လူသြားပလက္ေဖာင္းမ်ား မက်န္ေအာင္ လမ္းခ်ဲ႕ျခင္းစေသာ တစ္ပြဲထိုး ေျဖရွင္းနည္းမ်ားကို ေတြ႕ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ ထူးျခားသည့္ ဥပမာတစ္ခုမွာ ရွမ္းျပည္နယ္ ေအာင္ပန္းၿမိဳ႕လယ္က သမိုင္းတန္ဖိုးႀကီးသည့္ ဗိုလ္မႉးႀကီး ဗထူးေက်ာက္တိုင္ကို ၿဖိဳဖ်က္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ကေလာ-ေတာင္ႀကီး ေလးလမ္းသြား ေဖာက္သည့္ ယင္းလမ္းကို ေက်ာက္တိုင္ကို မထိခိုက္ဘဲ ၿမိဳ႕ေရွာင္လမ္းျဖင့္သြားလၽွင္ အဆင္ေျပႏိုင္သည္ဟု ေထာက္ျပမႈမ်ားလည္းရွိခဲ့သည္။

ယခု တကၠသိုလ္တြင္းက သစ္ပင္ခုတ္မႈမွာလည္း အျခားေသာေျဖရွင္းနည္းမ်ားကို စဥ္းစားႏိုင္သည္ဟု ေထာက္ျပၾကသူမ်ား ရွိလာသည္။

တကၠသိုလ္ဝင္းအတြင္း လမ္းေဖာ္ရန္ လမ္းအူေၾကာင္းရွာေဖြစဥ္ကပင္ အဖိုးတန္သည့္အပင္မ်ား လြတ္ေအာင္ရွာရမည္ျဖစ္ၿပီး လမ္းႏွင့္မလြတ္ပါက ေကြ႕ပတ္ဝိုက္ကာ ေရွာင္၍ေဖာက္သင့္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသစ္ေတာအသင္းမွ အေထြ ေထြအတြင္းေရးမႉး ဦးတင္ေအးကေျပာဆိုၿပီး ေအာက္ပါအတိုင္း မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

“ေကြ႕ဝိုက္ၿပီး ေမာင္းရေတာ့ေရာဘာျဖစ္လဲ။ ဟိုင္းေဝးႀကီးလို နိစၥဒူ၀ အျမန္ေမာင္းေနမယ့္ေနရာလည္း မဟုတ္ဘဲနဲ႔” 

 

ဥမၼာလြင္

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *