သုေတသနေျခလွမ္း ဘယ္လိုလွမ္း

ျမန္မာ့တကၠသိုလ္မ်ား၏ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္တိုးတက္လ်က္ရွိေသာ္လည္း ဤအရွိန္အဟုန္မၽွျဖင့္ ျမန္မာ့တကၠသိုလ္ သုေတသနဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအိပ္မက္ကို မထုဆစ္ႏိုင္ေသးေၾကာင္း ကိန္းဂဏန္းမ်ားက ၫႊန္းဆိုေနပါသည္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ဝါရွင္တန္ဒီစီၿမိဳ႕အေျခစိုက္ သုေတသနႏွင့္ အခ်က္အလက္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းျဖစ္ေသာ Knoema Enterprise ၏ အခ်က္အလက္အရဆိုလၽွင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ သိပၸံသုေတသနစာတမ္း ၁၄ ေစာင္သာ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၁၁၁ ေစာင္အထိ ထုတ္ေဝႏိုင္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ သိပၸံသုေတသနစာတမ္းထုတ္ေဝမႈ ကမၻာ့အဆင့္ ၁၂၂ တြင္ရပ္တည္ေနသည္။ သို႔ေသာ္ အိမ္နီးခ်င္းထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ သိပၸံသုေတသနစာတမ္းေပါင္း ကိုးေထာင္ေက်ာ္ထုတ္ေဝမႈျဖင့္ ကမၻာ့အဆင့္တြင္ ၃၆ ေနရာယူထားရာ ျမန္မာတို႔လည္း ေနာက္မက်ရန္ သုေတသနကို တက္သုတ္႐ိုက္ႀကိဳးစားရမည့္ အေျခအေနပင္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း အဆင့္ျမင့္ပညာက႑တြင္ တကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ သုေတသနေဆာင္႐ြက္ရန္ အခက္အခဲအခ်ိဳ႕ရွိေနသကဲ့သို႔ သုေတသနစာတမ္း အတုျပႆနာလည္းရွိေနသည္။

ယင္းအေျခအေနမ်ားက ျမန္မာ့တကၠသိုလ္သုေတသနက႑တြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေနေသာ ဟာကြက္အခ်ိဳ႕ကို မီးေမာင္းထိုးျပေနသေလာဟု ေတြးဆစဥ္းစားစရာလည္းျဖစ္လာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အျခားဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ားကဲ့သို႔ သုေတသနလုပ္ငန္း တိုးတက္ေရးအတြက္ သီးသန္႔ရည္႐ြယ္သည့္ မဟာဗ်ဴဟာ၊ သုေတသနက႑တိုးတက္ ေရးရန္ပုံေငြ ထူေထာင္ထားမႈ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ မရွိေသးေပ။

ထို႔သို႔ အခက္အခဲႏွင့္ ျပႆနာအခ်ိဳ႕ရွိေနေသာ္လည္း အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန တာဝန္ရွိသူမ်ားအပါအဝင္ တကၠသိုလ္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ ပညာေရးေလ့လာသူမ်ားကမူ ျမန္မာ့ပညာေရး တိုးတက္ရန္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္ေရးသည္ လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္ဟု တညီတၫြတ္တည္းဆိုၾကသည္။

သို႔ေသာ္ အေလးအနက္ေမးခြန္းထုတ္စရာရွိသည္မွာ သုေတသနတိုးတက္ေရးအတြက္ မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ၾကမည္နည္းဆိုသည့္ ေမးခြန္းပင္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကမူ သုေတသနလုပ္ငန္းတိုးတက္ရန္ လိုလားေနသည္။

“ကမၻာ့အဆင့္အတန္းမီတဲ့ ပညာေရးစနစ္ျဖစ္လာေစဖို႔ သုေတသနလုပ္ငန္းေတြ၊ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈေတြ၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာေတြကို အားေပးၿပီး ေဆာင္႐ြက္သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၎က ေျပာဆိုထားသည္။

အတိတ္ဆီက ျမန္မာ့သုေတသန

သုေတသနကို အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ Research ဟုေခၚၿပီး အဓိပၸာယ္မွာ ေရွးကရွိၿပီး တိမ္ျမဳပ္ေနသည္မ်ားကို ျပန္လည္ရွာေဖြျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ သုေတသနသည္ ပညာရပ္နယ္ပယ္တိုင္းတြင္ တိုးတက္ေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ အေရးႀကီးသည့္လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။

“သိပၸံဘာသာရပ္ေတြမွာ ဝိဇၨာဘာသာလိုပဲ အရင္ကမသိတာကို အခုႀကိဳးစားရွာေဖြလို႔ သိလာတယ္။ သိလာတဲ့ ဓာတ္သဘာ၀ကို အခုမွ နည္းလမ္းရွာလို႔ အသုံးခ်တတ္တယ္ဆိုတဲ့သေဘာပါပဲ” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ထင္ရွားသည့္ သမိုင္းပညာရွင္ ေဒါက္တာသန္းထြန္းက သုေတသနထုံးဆိုသည့္ စာတမ္းတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။

အေၾကာင္းအရာတစ္ရပ္ကို သုေတသနလုပ္ေဆာင္ရာတြင္လည္း မိမိတတ္ႏိုင္သည့္ မတိုလြန္း မရွည္လြန္းေသာ အခ်ိန္ကာလတစ္ခု သတ္မွတ္ေလ့လာကာ အေထာက္အထားခိုင္ခိုင္လုံလုံျဖင့္ တင္ျပရေၾကာင္း ေဒါက္တာသန္းထြန္းက ဆိုထားသည္။

“သုေတသနျပဳတဲ့အခါ အင္မတန္ ေစ့စပ္ေသခ်ာရတယ္။ ဒီအေၾကာင္းျခင္းရာတစ္ခုကို မရွာမိလို႔ မသိတာနဲ႔ မျပည့္မစုံ ျဖစ္ရပါတယ္လို႔ ေနာက္မွ ဝန္ခံရရင္ သိပ္ရွက္ဖို႔ေကာင္းတယ္လို႔ နားလည္ထားရမယ္” ဟု ၎က သုေတသနထုံး ဆိုသည့္စာတမ္းတြင္ ေရးသားထားသည္။

မ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားတိုးတက္ရန္ လိုအပ္ေနသည္ဟူေသာ ေျပာဆိုသံမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ထြက္ေနၿပီး ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနသည္ပင္ တကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား သုေတသနပိုမိုလုပ္ရန္ သုေတသနလုပ္မွသာ ရာထူးတိုးမည့္မူဝါဒကို ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ခ်မွတ္ကာ က်င့္သုံးေစခဲ့သည္။

တကယ္တမ္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ သုေတသနႏွင့္ လုံး၀ကင္းကြာခဲ့သည္ေတာ့ မဟုတ္ေပ။ အတိတ္ကာလျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးမရမီ အဂၤလိပ္ကိုလိုနီေခတ္ကပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သုေတသနႏွင့္ပတ္သက္၍ အဖြဲ႕အစည္းႀကီးတစ္ခုတည္ေထာင္ကာ သုေတသနလုပ္ငန္းတိုးတက္ရန္ အစပ်ိဳးခဲ့သည္။

အိႏၵိယပဋိဉာဏ္ခံ အရာရွိတစ္ဦးျဖစ္သူ မစၥတာ ေဂ်၊အက္(စ) ဖာနီဗယ္က ျမန္မာ့အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ သုေတသနရွာမွီးသည့္အသင္းႀကီးကိုအားက်ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ယင္းကဲ့သို႔အသင္းရွိသင့္သည္ဟု ယုံၾကည္ခ်က္ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသုေတသနအသင္း Burma Research Society ကို ၁၉၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။

အသင္းႀကီးကို ကမၻာအရပ္ရပ္ရွိ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈအႏုပညာ၊ သိပၸံပညာ၊ စာေပ စသည္တို႔ကို ေလ့လာစုံစမ္းရွာေဖြရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကို အားေပးရန္ ရည္႐ြယ္ကာ တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့စြယ္စုံက်မ္း အတြဲအမွတ္ (၁၀) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အသင္းႀကီးသည္ အသင္းသားမ်ား၏ သုေတသနစာတမ္းေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို ဖတ္ၾကားရန္ တစ္ႏွစ္လၽွင္ ေလးႀကိမ္မွ ေျခာက္ႀကိမ္အထိ စည္းေဝးၿပီး ႏွစ္စဥ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ သုေတသနညီလာခံကို ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။

သုေတသနညီလာခံတြင္ဖတ္ၾကားသည့္ စာတမ္းမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံသုေတသနဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထုတ္ေဝၿပီး စာတမ္းမ်ားမွာလည္း စာေပ၊ ဘာသာစကား၊ ရာဇဝင္သမိုင္း၊ ေဘာဂေဗဒ၊ ဘူမိေဗဒ စသည့္ ပညာရပ္အသီးသီးဆိုင္ရာ သုေတသနေဆာင္းပါးမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသုေတသနအသင္းႀကီးသည္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္အထိ အားေကာင္းေမာင္းသန္တည္ရွိခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ကာလ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းမွစတင္ကာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအားေပ်ာ့၍ အသံတိတ္ဆိတ္သြားသည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အလိုက္ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္ႏွင့္ ဒီဂရီေကာလိပ္မ်ား အေျမာက္အျမားေပၚထြက္လာၿပီး သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ဆက္လက္တည္ရွိေနခဲ့သည္။

သုေတသနသေဘာတရားသင္ၾကားမႈမ်ားမွာလည္း တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ အားနည္းခဲ့ၿပီး သုေတသနလုပ္ေဆာင္ရာတြင္လည္း ထိေရာက္မႈ အားနည္းခဲ့သည္။

“တကၠသိုလ္ေတြမွာ သုေတသနသေဘာကို အရင္သိဖို႔လိုအပ္တယ္။ ဗမာျပည္ပညာေရးဟာ စစ္အစိုးရလက္ထက္မွာ ေတာ္ေတာ္ေလးကို ေနာက္က်သြားတယ္ေပါ့။ ေနာက္က်သြားတဲ့အတြက္ ဘာမွ သိပ္လုပ္တာမရွိဘူး” ဟု ႏိုင္ငံေရးစီးပြားေရးေလ့လာသုံးသပ္သူ ဦးတင္ေမာင္သန္း (သင့္ဘ၀)က ေျပာၾကားသည္။

တိုးတက္ကား တိုးတက္၏ ေႏွးဆဲ

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးတြင္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား ႏွစ္စဥ္ရွိေနခဲ့ေသာ္လည္း တစ္သီးတစ္သန္႔ဆန္ကာ တကၠသိုလ္ပရဝုဏ္ျပင္ပရွိ သက္ဆိုင္ရာပညာရပ္နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ အလုပ္ လုပ္ေနသူမ်ားႏွင့္ ကင္းကြာခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္မွ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ကာလအထိ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဝိဇၨာပညာရပ္မ်ားျဖစ္သည့္ ျမန္မာစာ၊ ပါဠိ၊ ပထဝီစေသာ ဘာသာရပ္မ်ားတြင္ ႏွစ္စဥ္ မဟာဝိဇၨာဘြဲ႕၊ ပါရဂူဘြဲ႕မ်ားအတြက္ စာတမ္းျပဳလုပ္သူ အေျမာက္အျမားရွိခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ သိပၸံဆိုင္ရာသုေတသနျပဳလုပ္မႈမ်ားတြင္ အားနည္းခဲ့သည္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ဝါရွင္တန္ဒီစီၿမိဳ႕အေျခစိုက္ သုေတသနႏွင့္ အခ်က္အလက္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းျဖစ္ေသာ Knoema Enterprise ၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သုေတသနျပဳလုပ္သူ အေရအတြက္မွာ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အထိ ႏွစ္စဥ္တိုးတက္ေနေၾကာင္း ျပေနသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မဟာဘြဲ႕ရႏွင့္ ပါရဂူဘြဲ႕ရထားၿပီးေသာ သုေတသနျပဳလုပ္သူသည္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္၌ လူတစ္သန္းတြင္ ခုနစ္ဦးရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ၂၉ ဦးအထိ တိုးတက္ေနသည္။

ထို႔အတူ ႐ူပေဗဒ၊ ဇီ၀ေဗဒ၊ ဓာတုဗဒ၊ အင္ဂ်င္နီယာပညာ၊ သခ်ၤာ၊ ေဆးပညာႏွင့္ အာကာသသိပၸံစသည့္ ဘာသာရပ္အလိုက္ သိပၸံဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ သုေတသနဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခံရသည့္ စာတမ္းအေရအတြက္မွာလည္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၁၁၁ ေစာင္အထိ တိုးတက္ခဲ့သည္။

ကမၻာ့ႏိုင္ငံအလိုက္တြင္မူ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၉၃ ႏိုင္ငံအနက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ သိပၸံဆိုင္ရာ သုေတသနစာတမ္း ၁၁၁ ေစာင္ျဖင့္ အဆင့္ ၁၂၂ အထိ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ရွိခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတြင္း အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားကထုတ္ေသာ သုေတသနစာေစာင္အေရအတြက္ႏွင့္ ယွဥ္ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သိပၸံသုေတသနစာေစာင္အေရအတြက္မွာ အလြန္နည္းပါးေနေသးသည္။

မေလးရွားႏိုင္ငံသည္ပင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တစ္ႏွစ္တည္းတြင္ပင္ သိပၸံသုေတသနစာတမ္းေပါင္း ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ ပုံႏွိပ္ေဖာ္ျပမႈျဖင့္ ကမၻာ့သိပၸံသုေတသနအမ်ားဆုံးထုတ္သည့္ ႏိုင္ငံစာရင္းတြင္ အဆင့္ ၂၀ ရွိခဲ့သည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ပင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ သိပၸံသုေတသနစာတမ္းေပါင္း ကိုးေထာင္ေက်ာ္ထုတ္ေဝခဲ့ၿပီး ကမၻာ့အဆင့္တြင္ အဆင့္ ၃၆ ေနရာရယူထားသည္။

အဆိုပါ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ သိပၸံသုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အထိုက္အေလ်ာက္တိုးတက္ေနေသာ္လည္း ေဒသတြင္း အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား၏ သုေတသနစာတမ္းႏွင့္ယွဥ္ပါက ထုတ္ေဝမႈပမာဏမွာ အဆေပါင္းမ်ားစြာ ကြာဟေနသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံမွာက Critical Thinking (ေဝဖန္ပိုင္းျခားစဥ္းစားမႈ) ကလည္း မဖြံ႕ၿဖိဳးေသးဘူး။ ငါတို႔က ဒါျဖစ္ရင္ ဒီလိုေျဖရွင္းလို႔ရမယ္ဆိုၿပီး ထင္တစ္လုံးနဲ႔ ေျဖရွင္းၾကတာေတြရွိတယ္ေလ။ အဲဒါမ်ိဳးေတြမလုပ္ခင္ ဘယ္ Key ကိုကိုင္လိုက္ရင္ ဘယ္လိုေျဖရွင္းႏိုင္တယ္ဆိုတာ သိဖို႔အတြက္ သုေတသနလုပ္ငန္းေတြ လိုအပ္တာေပါ့” ဟု ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးေလ့လာသုံးသပ္သူ ဦးတင္ေမာင္သန္း (သင့္ဘ၀)က ဆိုသည္။

တကၠသိုလ္ရပ္ဝန္းက သုေတသနအသံ

တကၠသိုလ္မ်ား၏ အသက္သည္ သုေတသနလုပ္ငန္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားသည့္ ျမန္မာလူမ်ိဳးသမိုင္းပညာရွင္ ေဒါက္တာသန္းထြန္းကဆိုသည္။

တကၠသိုလ္မ်ား၏ အသက္ဇီ၀ျဖစ္ေသာ သုေတသနလုပ္ငန္းတိုးတက္ရန္ အားေပးရမည္ဆိုသည့္အခ်က္ကို ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနတာဝန္ရွိသူမ်ားလည္း သိၾကသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ စတင္က်င့္သုံးခဲ့သည့္ ရာထူးတိုးမူဝါဒသစ္တြင္ သုေတသနလုပ္ေဆာင္ရမည္ဆိုသည့္အခ်က္ကို ထည့္သြင္းခဲ့သည္။

ယင္းအခ်က္ေၾကာင့္ပင္ တကၠသိုလ္ ဆရာ၊ ဆရာမအမ်ားစုသည္ ရာထူးတိုးေရးအတြက္ သုေတသနလုပ္ငန္းကို တစ္ႏွစ္လၽွင္တစ္ႀကိမ္ မျဖစ္မေနေဆာင္႐ြက္ၾကရသည္။

ရာထူးတိုးေရးမဟုတ္ဘဲ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ဝါသနာပါသျဖင့္ သုေတသနလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ၾကသည့္ တကၠသိုလ္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားရွိေသာ္လည္း ပမာဏနည္းပါးေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း တကၠသိုလ္ ဆရာ၊ ဆရာမအခ်ိဳ႕က ေျပာဆိုၾကသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီမွာက သုေတသနေတာ့လုပ္ၾကတယ္။ ရာထူးနဲ႔ဆြဲေဆာင္လိုက္တယ္။ သုေတသနမလုပ္တဲ့သူေတြကို ရာထူးတိုးမေပးဘူးဆိုေတာ့ ရာထူးတိုးရေရးအတြက္သာလုပ္ၾကရတာ။ အဲဒီလိုမဟုတ္ဘဲ ပညာရပ္ကို ခုံမင္ျမတ္ႏိုးလို႔တစ္စိုက္မတ္မတ္လုပ္ေနတဲ့သူေတြ ျဖစ္သင့္တာ” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (MTF) အတြင္းေရးမႉး ေဒါက္တာေဇာ္မ်ိဳးလႈိင္က ေျပာၾကားသည္။

သုေတသနလုပ္ေဆာင္မွသာ ရာထူးတိုးမည္ဆိုသည့္ မူဝါဒသစ္ေၾကာင့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးအျဖစ္ ေပၚထြက္လာေသာ ျပႆနာမ်ားလည္းရွိသည္။ ယင္းမွာ သုေတသနစာတမ္းအတု ျပႆနာပင္ ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တိုဘာလ ေနာက္ဆုံးပတ္တြင္ သတင္းမီဒီယာအခ်ိဳ႕ႏွင့္ Facebook လူမႈကြန္ရက္ေပၚတြင္ ဝိဇၨာသိပၸံဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ ရာထူးတိုးရမွတ္အတြက္ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနသို႔ တင္ထားသည့္ သုေတသနစာတမ္းႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္တြင္ စာတမ္းအတု တစ္ေထာင္ေက်ာ္ ေတြ႕ရွိထားသည္ဟူေသာ သတင္းထြက္ေပၚလာသည္။

အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာသိန္းဝင္းကမူ စာတမ္းအတု တစ္ေထာင္ေတြ႕ရွိျခင္း မဟုတ္ဟု ဆိုသည္။

ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ သုေတသနစာတမ္းမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံအလိုက္ ပညာေရးဌာနမ်ားက အသိအမွတ္မျပဳသည့္ ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခံရျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

“ေကာ္ပီကူးထားတာ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ရင္ ပယ္တယ္။ ပယ္တဲ့အခါမွာ ႏွစ္ေစာင္က စာသားတူေနရင္ တစ္ေစာင္လို႔ သတ္မွတ္ေပးတာ။ တစ္ေထာင္ဆိုတာ အင္တာေနရွင္နယ္ Publication ပဲမဟုတ္ဘူး။ ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္လည္း ပါတယ္။ ျပည္တြင္းက Repeat (စာတမ္းတူေနျခင္း) ျဖစ္တာမ်ားတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ရာထူးတိုးရန္ သုေတသနအမွတ္ေပးရာတြင္ စာတမ္းျပဳစုသူေရးသားထားေသာ စာတမ္းသည္ ျပည္တြင္းထုတ္ သုေတသနဂ်ာနယ္ သို႔မဟုတ္ ျပည္ပထုတ္ သုေတသနဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခံရရန္ လိုအပ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္ ျပည္ပထုတ္ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ ေဆာင္းပါးေဖာ္ျပခံရရန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၀ မွ ၁၀၀(က်ပ္တစ္သိန္းခြဲဝန္းက်င္) အထိ ေပးရလ်က္ရွိသည္။ ထို႔ေနာက္ ျပည္ပထုတ္ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပခံရေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနသို႔ တင္ျပရျခင္းျဖစ္သည္။

ျပႆနာမွာ ယင္းျပည္ပထုတ္ သုေတသနဂ်ာနယ္မ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံအလိုက္ ပညာေရးဌာနမ်ားက အသိအမွတ္မျပဳေသာ၊ နာမည္မႀကီးေသာ ဂ်ာနယ္မ်ားျဖစ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာပညာေရးဌာနအလိုက္ အသိအမွတ္ျပဳမခံရသည့္ ျပည္ပထုတ္ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခံရေသာ စာတမ္းမ်ားႏွင့္ အျခားသူ၏ စာတမ္းမ်ားမွ တိုက္႐ိုက္ကူးယူမႈ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ေသာ စာတမ္းမ်ားကို အဆင့္ျမင့္ ပညာဦးစီးဌာနက ပယ္လိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာသိန္းဝင္းက ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ဆရာမ်ားသမဂၢဥကၠ႒ ေဒါက္တာအာကာမိုးသူကမူ စာတမ္းအတုတစ္ေထာင္ေက်ာ္ေတြ႕သည္ဆိုသည့္ ျပႆနာသည္ ရာထူးတိုးမူဝါဒအသစ္၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ထြက္ေပၚလာသည့္ ျပႆနာတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္ၿပီး ဆရာ၊ ဆရာမ အမ်ားစုသည္ ကိုယ္တိုင္အားထုတ္ကာ စာတမ္းျပဳစုထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းဆိုသည္။

“ဆရာ၊ ဆရာမေတြကို ဂ်ာနယ္မွာပါမယ္ေျပာၿပီး ေဒၚလာယူသြားတာက အင္တာေနရွင္နယ္ Publication အတုေတြျဖစ္တယ္ေပါ့။ အဲဒါနဲ႔လည္း ရာထူးတိုးသြားၾကတာေတြ ေရွ႕မွာရွိတယ္။ ရာထူးတိုးမူဝါဒက မသမာမႈကို တြန္းအားေပးေစသလို ျဖစ္တယ္လို႔သုံးသပ္တယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ စာတမ္းတစ္ေထာင္ေက်ာ္ ေဖာ္ျပလိုက္သည့္ ျပည္ပထုတ္သုေတသနဂ်ာနယ္အမ်ားစုသည္ အိႏၵိယႏွင့္ အာဖရိကအေျခစိုက္ ဂ်ာနယ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနႏွင့္ နီးစပ္သည့္ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားထံမွသိရသည္။

လက္ရွိတြင္ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနသည္ ျပည္ပထုတ္သုေတသနဂ်ာနယ္အတုမ်ား၏ စာရင္းမ်ားကို ျပဳစုေနၿပီး ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား သိရွိႏိုင္ေရးထုတ္ျပန္ရန္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း ယင္းဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

စာတမ္းအတုတြင္ မိမိကိုယ္တိုင္ေရးသားထားျခင္းမဟုတ္ဘဲ အျခားသူေရးသားထားသည္မ်ားကို ကူးယူကာေဖာ္ျပသည့္ ဆရာ၊ ဆရာမအခ်ိဳ႕လည္းရွိေၾကာင္း ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား သုေတသနစာတမ္းစစ္ေဆးရာတြင္ပါဝင္ခဲ့သည့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ႐ုကၡေဗဒဌာနမွ ဆရာတစ္ဦးကေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ ထို႔သို႔ေဆာင္႐ြက္သျဖင့္ စာတမ္းအပယ္ခံရသည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ နာမည္မ်ား ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုရန္မူ ၎က The Voice Journal သို႔ ျငင္းဆိုခဲ့သည္။

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ဆရာမ်ားသမဂၢဥကၠ႒ ေဒါက္တာအာကာမိုးသူကမူ တကၠသိုလ္မ်ားသည္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ အျပည့္အဝမရေသးဘဲ ရာထူးတိုးေရးမူဝါဒတြင္ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနက ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသျဖင့္ စာတမ္းအတု ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚေနရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။

“ေျပာမယ္ဆိုရင္ University Autonomy အရ အာမခံထားရတာေတြရွိမွ ဒီျပႆနာက လြန္ေျမာက္ႏိုင္မယ္ ထင္တယ္။ သူက ဗဟိုကခ်ဳပ္ကိုင္ၿပီး ဆုံးျဖတ္ေနသမၽွမွာ ဒီျပႆနာက ေပၚေနမွာပဲ။ အမွန္က တကၠသိုလ္အလိုက္ Ethical (က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာ) ေကာ္မတီက ဆုံးျဖတ္တယ္ဆိုရင္ ဒီျပႆနာက မတက္ေလာက္ဘူး” ဟု ၎က ဆိုသည္။

သုေတသီ အခက္

ရာထူးတိုးမူဝါဒသစ္အရ တကၠသိုလ္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္ တစ္ႏွစ္လၽွင္တစ္ႀကိမ္ သုေတသနလုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားဘက္တြင္မူ ယင္းသို႔လုပ္ေဆာင္ရန္ အခက္အခဲမ်ားရွိသည္။

ပါရဂူဘြဲ႕အတြက္ သုေတသနစာတမ္းကို ေလးႏွစ္အတြင္း စာတမ္းႏွစ္ေစာင္ထြက္ရန္ႏွင့္ မဟာဘြဲ႕အတြက္ သုေတသနစာတမ္းကို တစ္ႏွစ္အတြင္း စာတမ္းတစ္ေစာင္ထြက္ရန္ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနက သတ္မွတ္ထားသည္။

စာတမ္းေရးသားရာတြင္လည္း စာတမ္းေရးမည့္အေၾကာင္းအရာအလိုက္ ႀကီးၾကပ္သူတစ္ဦး၏ လမ္းၫႊန္မႈႏွင့္ အခ်က္အလက္စုေဆာင္းကာ စာတမ္းေရးသားၿပီးစီးႏိုင္ရန္ အားထုတ္ရသည္။

ေရးသားၿပီးေသာ စာတမ္းမ်ားကိုလည္း သက္ဆိုင္ရာပညာရပ္နယ္ပယ္အလိုက္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားေရွ႕တြင္ စာတမ္းဖတ္ၾကားရၿပီး မိမိစာတမ္းပါ အခ်က္အလက္မ်ားခိုင္မာေၾကာင္း ခုခံေခ်ပရသည္။

ဘြဲ႕အတြက္မဟုတ္ဘဲ ရာထူးတိုးအတြက္ျပဳစုရသည့္ စာတမ္းမ်ားမွာလည္း ယင္းကဲ့သို႔ပင္ သေဘာသဘာ၀ျခင္း ဆင္တူသည္။

စာတမ္းျပဳစုသူမ်ားအေနႏွင့္ စာတမ္းႀကီးၾကပ္သူမ်ားႏွင့္ အဆင္ေျပရန္လည္း ႀကိဳးစားရသည္။

စာတမ္းျပဳစုသူသည္ စာတမ္းႀကီးၾကပ္သူႏွင့္ နားလည္မႈမရဘဲ ဆက္ဆံေရးအဖုအထစ္ရွိပါက စာတမ္းၿပီးေျမာက္ရန္ ၾကန္႔ၾကာတတ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွ အဂၤလိပ္စာ မဟာဝိဇၨာဘြဲ႕အတြက္ စာတမ္းျပဳစုခဲ့သူတစ္ဦးက ဆိုသည္။

“အဲဒီတုန္းက စာတမ္းက အေမရိကန္ ဗန္းစကားေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးလုပ္တာ။ ႀကီးၾကပ္တဲ့ဆရာမက စာအၾကမ္းေရးထားတာကို အေသးစိတ္ၾကည့္ၿပီး တစ္ခုခ်င္းေထာက္တာ။ စာတမ္းေရးတာလား။ စိတ္ကူးေပါက္တာေတြေရးထားတာလားဆိုၿပီး အစအဆုံးျပန္ေရးခိုင္းတာ။ ေျခာက္ခါေလာက္ျပင္ေရးလိုက္ရတယ္” ဟုဆိုသည္။

ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္မွ စာတမ္းႀကီးၾကပ္သူ ဆရာတစ္ဦးကမူ စာတမ္းအရည္အေသြးေကာင္းရန္ စာတမ္းႀကီးၾကပ္သူသည္ ေသခ်ာစိစစ္လမ္းၫြန္ရေၾကာင္း၊ ေသခ်ာမစိစစ္ပါက စာတမ္းအရည္အေသြးတြင္ အားနည္း သြားသည္မ်ား ျဖစ္တတ္သည္ဟုဆိုသည္။

“တမင္ရစ္တာလည္းရွိရင္ရွိမွာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ႀကီးၾကပ္သူအေနနဲ႔ကေတာ့ စာတမ္းအရည္အေသြးေကာင္းဖို႔ ေသခ်ာစစ္ရတာပဲ။ လမ္းၫြန္တဲ့ေနရာမွာ အခ်ိဳ႕က်ေတာ့လည္း ခပ္တင္းတင္းေျပာေတာ့ စာတမ္းလုပ္သူက စိတ္ပ်က္တာလည္း ရွိတတ္ပါတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

သုေတသနလုပ္သူမ်ားအတြက္ အျခားအခက္အခဲတစ္ခုမွာ သုေတသနကုန္က်စရိတ္ကိစၥလည္း ျဖစ္သည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သုေတသနလုပ္သူမ်ားသည္ ကိုယ္တိုင္ေငြေၾကးစိုက္ထုတ္ကာ သုေတသနလုပ္ေနရသည္ကမ်ားသည္။

ပါရဂူဘြဲ႕အတြက္ သုေတသနလုပ္ေဆာင္ပါက အနည္းဆုံးေငြက်ပ္ ငါးသိန္းမွ သိန္းသုံးဆယ္အထိကုန္က်ၿပီး မဟာဝိဇၨာဘြဲ႕အတြက္စာတမ္းလုပ္ေဆာင္ပါက အနည္းဆုံးေငြက်ပ္ သုံးသိန္းမွ ေျခာက္သိန္းေက်ာ္အထိ ကုန္က်ေၾကာင္း တကၠသိုလ္ ဆရာ၊ ဆရာမအခ်ိဳ႕က ေျပာျပသည္။

သို႔ေသာ္ ေငြေၾကးကုန္က်မႈပမာဏမွာ သက္ဆိုင္ရာ သုေတသနလုပ္သည့္ ဘာသာရပ္နယ္ပယ္အလိုက္ တစ္သမတ္တည္းမရွိဘဲ ကြဲျပားမႈရွိေၾကာင္း တကၠသိုလ္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားထံမွသိရသည္။

ဧရာ၀တီတိုင္း ဟသၤာတခ႐ိုင္မွ လာေရာက္ၿပီး ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္တြင္ ပညာေရးမဟာအရည္အခ်င္းစစ္သင္တန္းအတြက္ စာတမ္းျပဳစုေနသည့္ ဒုတိယဦးစီးမႉးျဖစ္သူ ဦးေအးမင္းထိုက္တြင္ စာတမ္းျပဳစုႏိုင္ေရးအတြက္ အခက္အခဲ အခ်ိဳ႕ရွိေနသည္။ သူေရးသားေနေသာစာတမ္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆရာအတတ္ပညာ (Teaching Methodology) တိုးတက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေနသည္။

“အခက္အခဲကေတာ့ စာအုပ္စာတမ္း Update ရွားတာေပါ့။ တခ်ိဳ႕ Free ရတာေတြလည္း လိုင္းေပၚက Download လုပ္လို႔ရရင္ လုပ္ေပါ့။ တခ်ိဳ႕ဟာေတြက်ေတာ့လည္း လွမ္းဝယ္ရတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ စာအုပ္အေနနဲ႔ အလြယ္တကူဝယ္ရတာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ငွားလို႔ရတာပဲျဖစ္ျဖစ္ဆို သိပ္အခက္အခဲ မရွိဘူးေပါ့” ဟု ၎က ေျပာသည္။

ဆရာဦးေအးမင္းထိုက္သည္ ဟသၤာတခ႐ိုင္ ပညာေရးမႉး႐ုံးတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနရာမွ ခြင့္ယူကာ ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္တြင္ သင္တန္းလာတက္ေနသူလည္းျဖစ္သည္။ ၎သည္ အေျခခံပညာသင္႐ိုးသစ္ေရးဆြဲေရးအဖြဲ႕တြင္လည္း ပါဝင္သူျဖစ္ရာ တစ္ဖက္တြင္ သင္႐ိုးသစ္ေရးဆြဲေရးအတြက္ အလုပ္လုပ္ေနရင္းျဖင့္ စာတမ္းျပဳစုေနသူ ျဖစ္သည္။

“လစာက ႏွစ္သိန္းတစ္ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ပဲရတယ္။ အခုစာတမ္းကေတာ့ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ပဲ စိုက္ထုတ္ၿပီး လုပ္ေနတာပဲ။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနဆီမွာ သုေတသနအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြေလၽွာက္လို႔ ရတယ္ဆိုေပမယ့္လည္း အကုန္လုံးက ဒီလိုပဲ ကိုယ့္ဟာကိုယ္အကုန္အက်ခံၿပီး လုပ္ေနတာဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္လည္း ေထာက္ပံ့ေၾကးမေလၽွာက္ျဖစ္ဘူး” ဟု ၎က ဆိုသည္။

၎အေနႏွင့္လည္း သုေတသနလုပ္ေနသည္မွာ အခ်ိန္သိပ္မၾကာေသးသျဖင့္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ကုန္က်မႈမမ်ားေသးေၾကာင္း ဦးေအးမင္းထိုက္က ေျပာသည္။ အဆင့္ျမင့္ပညာက႑ရွိ ဆရာမမ်ားတြင္လည္း အေျခခံပညာဦးစီးဌာနက ဆရာဦးေအးမင္းထိုက္ကဲ့သို႔ပင္ အလုပ္တစ္ဖက္ႏွင့္ ရာတိုးအတြက္ သုေတသနလုပ္ရသည္လည္းရွိသည္။

တကၠသိုလ္ရွိ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္ စာေပသင္ၾကားေရးအပါအဝင္ သက္ဆိုင္ရာဌာနအလိုက္ ႐ုံးလုပ္ငန္းမ်ားတစ္ဖက္ႏွင့္ သုေတသနလုပ္ၾကရျခင္းျဖစ္ၿပီး သုေတသနလုပ္ငန္းတြင္လည္း ကိုယ္တိုင္ေငြေၾကးစိုက္ထုတ္ကာ လုပ္ရသည္ကမ်ားသည္။

တကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ လစာမွာ သုံးသိန္းက်ပ္ဝန္းက်င္ခန္႔ရသည္ျဖစ္ရာ သုေတသနအတြက္ ေငြေၾကးစိုက္ထုတ္လိုက္ရပါက စား၊ ဝတ္၊ ေနေရး အတြက္ ေငြေၾကးအက်ပ္အတည္းေတြ႕ႏိုင္သည့္ အေနအထားျဖစ္သည္။

MTF အတြင္းေရးမႉး ေဒါက္တာ ေဇာ္မ်ိဳးလႈိင္ကမူ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနကေပးသည့္ သုေတသနေထာက္ပံ့ေငြရရန္ သုေတသနအတြက္ သုံးစြဲမည့္ေငြေၾကးကို အေသးစိတ္တင္ျပရၿပီး ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား ရွိေနသည္။ ေထာက္ပံ့သည့္ ေငြပမာဏ နည္းပါးသည့္အတြက္ သုေတသနလုပ္မည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားက ေထာက္ပံ့ေၾကး မေလၽွာက္ၾကေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာက ႀကိဳးနီစနစ္ကရွိေတာ့ ဟိုတင္ရ၊ ဒီတင္ရ၊ ဟိုလွမ္းေတာင္းရနဲ႔ ၾကန္႔ၾကာတယ္။ အလီလီေတာင္းေနမွ တစ္ေစာင္ဆို ႏွစ္ေသာင္း၊ သုံးေလးေသာင္းေပါ့။ အဲဒီေလာက္ရတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဘယ္သူမွေတာင္းမေနေတာ့ ဘူးဗ်ာဆိုၿပီးေတာ့ ကိုယ့္ပိုက္ဆံနဲ႔ကိုယ္ လုပ္ေနရတာ”

အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန ဒုတိယ ၫြန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေအာင္ေအာင္မင္းကမူ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနက သုေတသနရန္ပုံေငြေလၽွာက္ထားမႈမ်ားကို ခြင့္ျပဳေပးေနသည္ဟု ဆိုသည္။

“သိန္းတစ္ရာေအာက္ဆိုရင္ အလြယ္တကူေလၽွာက္လို႔ရပါတယ္။ ဘာမွ ခက္ခဲမႈေတာ့မရွိပါဘူး။ တအားႀကီး မီလီယံနဲ႔ခ်ီတဲ့ Project အႀကီးေတြေတာ့ မရဘူးေပါ့” ဟု ၎ကဆိုသည္။

အဆင့္ျမင့္ပညာဌာနဘက္က သုေတသနေထာက္ပံ့ေငြမ်ားကို ခြင့္ျပဳေပးေနသည္ဟုဆိုေနေသာ္လည္း ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကမူ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက သုေတနေထာက္ပံ့ေငြေပးမႈ ပမာဏနည္းကာ ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားရွိေနသျဖင့္ ေကာင္း မြန္သည့္ သုေတသနရလဒ္မ်ားထြက္ရန္ အခက္အခဲမ်ားရွိေနသည္ဟုဆိုသည္။

သို႔ျဖစ္ရာ တကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား သုေတသနအတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးမႈကိစၥမွာ အျငင္းပြားဖြယ္ရာအေနအထား ျဖစ္ေနသည္။

သုေတသနအတြက္ ထြက္ရပ္လမ္း

အဆင့္ျမင့္ပညာက႑တြင္ တကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ သုေတသနလုပ္ေဆာင္ရန္ အခက္အခဲမ်ားရွိေနေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ကမူ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ တိုက္တြန္းေနသည္။

“အရင္ႏွစ္က ကၽြန္မေျပာခဲ့သလိုပဲ၊ သုေတသနလုပ္ငန္းေတြမွာ ပုဂၢလိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းပိုင္းက ပံ့ပိုးကူညီမႈေတြ ရေအာင္လုပ္ၾကပါလို႔ ထပ္မံတိုက္တြန္း လိုပါတယ္” ဟု ၎က ယခုႏွစ္အတြင္း ေျပာၾကားခဲ့ေသးသည္။

ထို႔ျပင္ အမ်ိဳးသားပညာေရးစနစ္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ ပညာေရးက႑အသီးသီး၌ အရည္အေသြးအာမခံ စနစ္တစ္ရပ္ထားရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ျမန္မာ့မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ မူဝါဒေလ့လာေရး အင္စတီက်ဳ (ISP Myanmar) ၏ ျပင္ပဆက္ဆံေရးဒါ႐ိုက္တာ ဦးေအာင္သူၿငိမ္းကမူ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားတိုးတက္ေစခ်င္ပါက ႏႈတ္အားျဖင့္ တိုက္တြန္းေန႐ုံျဖင့္ မလုံေလာက္ဘဲ ေငြေၾကးပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ားလည္း လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ISP Myanmar သည္ လူငယ္သုေတသနအစီအစဥ္တစ္ရပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ကာ သုေတသနစိတ္ဝင္စားသည့္ လူငယ္မ်ားကို သုေတသနေထာက္ပံ့မႈမ်ားလည္း ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္အဖြဲ႕ ျဖစ္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ပုဂၢလိကက႑က သုေတသနမွာ သုံးႏိုင္တယ္ဆိုတာက ကၽြန္ေတာ္ထင္တယ္ မရွိသေလာက္ပဲ။ အဲဒါဆိုရင္ အစိုးရရဲ႕ က႑ကေရာ။ အစိုးရက သုေတသနမွာ ဘယ္ေလာက္သုံးႏိုင္မလဲဆိုတာက သုေတသနလုပ္ငန္းေတြ တိုးတက္ေစခ်င္ပါတယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ေျပာလို႔မရဘူးေလ။ ပိုက္ဆံလည္း ထည့္ရမွာေပါ့” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္တြင္ သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအဖြဲ႕ (Research and Development) ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး တကၠသိုလ္မ်ား၏ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျပင္ပစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပါဝင္ႏိုင္ရန္ မက္လုံးေပးဆြဲေဆာင္ေနေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

“အခုထိုင္းမွာ သူတို႔ဦးစားေပးတာက High Tech လုပ္သားေတြ ထြက္လာေစခ်င္တယ္။ သူတို႔က အဲဒီကုမၸဏီႀကီးေတြက တကၠသိုလ္ေတြနဲ႔ ေပါင္းၿပီးေတာ့ Public Private Partnership ေပါ့။ သုေတသနလုပ္ငန္းေတြလုပ္ရင္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ရတယ္။ အစိုးရက အခြန္ေလၽွာ႔ေပးတာေတြရွိတယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနႏွင့္ တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ သုေတသနလုပ္ပါကာ အခြန္ေလၽွာ႔ေပးမည္ဆိုသည့္ မက္လုံးေပးမႈမရွိေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ဆြဲေဆာင္ပါက တကၠသိုလ္မ်ား၏ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ပံ့ပိုးမႈရလာႏိုင္ေၾကာင္း ဦးေအာင္သူၿငိမ္းက အႀကံျပဳသည္။

ထို႔ျပင္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္သည့္ သုေတသနစာတမ္းမ်ား ေပၚထြက္လာရန္ သုေတသနအရည္အေသြးကို တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာျဖင့္ အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမည့္ Quality Insurance System (အရည္အေသြး အာမခံမႈ) စနစ္တစ္ရပ္ထူေထာင္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု ဦးေအာင္သူၿငိမ္းက ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တိုးတက္ၿပီးႏိုင္ငံမ်ားတြင္ရွိသည့္ ပညာေရးအရည္အေသြးေကာင္းမြန္မႈကိုအကဲျဖတ္သည့္ စနစ္တစ္ရပ္ ထူေထာင္ရန္ အမ်ိဳးသားပညာေရးမူဝါဒေကာ္မရွင္က လြန္ခဲ့သည့္ငါးႏွစ္ကတည္းက ႀကိဳးစားေနခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ထင္ရွားသည့္ စနစ္တစ္ရပ္ေပၚထြက္ မလာေသးေပ။

ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ဆရာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အတြင္းေရးမႉး ေဒါက္တာေဇာ္မ်ိဳးလႈိင္ကမူ တကၠသိုလ္မ်ား၏ သုေတသနက႑တိုးတက္ေရးအတြက္ သုေတသနရန္ပုံေငြႏွင့္ သုေတသနေထာက္ပံ့ေငြမ်ားကို ခြင့္ျပဳမည့္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ သီးသန္႔ တည္ေထာင္ရန္ လိုအပ္သည္ဟုဆိုသည္။

“ေထာင္ၿပီးေတာ့မွ သုေတသနလုပ္ခ်င္တဲ့သူေတြက သူတို႔ရဲ႕ သုေတသနကို Proposal (အဆိုျပဳလႊာ) လာတင္မယ္။ ဥပမာဗ်ာ တစ္သိန္းက်မယ္ဆိုရင္ အျပည့္ေပးမလား၊ တစ္ဝက္ေပးမလား ကၽြမ္းက်င္တဲ့ပညာရွင္ေတြက စိစစ္မယ္။ တခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံေတြမွာဆိုရင္ အျပည့္ေပးပါတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ေဟာင္ေကာင္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသတြင္ ထိုကဲ့သို႔ သုေတသနရန္ပုံေငြ ေထာက္ပံ့သည့္အဖြဲ႕ရွိၿပီး သုေတသနေထာက္ပံ့ေငြေလၽွာက္သူသည္ သုေတသနကုန္က်စရိတ္၏ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ကိုသာ စာရင္းဇယားျဖင့္ တင္ျပရေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

“ေဟာင္ေကာင္မွာဆိုရင္ သူေပးလိုက္တဲ့ေငြရဲ႕ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုပဲ စာရင္းဇယားနဲ႔ ျပန္တင္ျပဖို႔လိုတယ္။ သုေတသနလုပ္တဲ့အခါမွာ ရွင္းမျပႏိုင္တဲ့ အေသးစားအသုံးစားရိတ္ေတြရွိတဲ့အတြက္ ၄၀ရာခိုင္ႏႈန္းက ျပန္တင္ျပစရာမလိုတာမ်ိဳး ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလည္း ဒီလိုမ်ိဳးျဖစ္ေစခ်င္တယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ေသခ်ာသည့္အခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဆင့္ျမင့္ပညာက႑တြင္ အရည္အေသြးေကာင္းၿပီး အေရအတြက္အားျဖင့္လည္းမ်ားေသာ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားတိုးတက္ရန္ လိုအပ္ေနသည္ဆိုသည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ တံခါးပိတ္ဝါဒကိုက်င့္သုံးခဲ့ၿပီး ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ကူးလူးဆက္ဆံမႈမ်ားလည္း နည္းပါးခဲ့ကာ တစ္ခ်ိန္က ေကာင္းမြန္သည့္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား အားနည္းသြားခဲ့သည္။

ယင္းသို႔အားနည္းသြားခဲ့ေသာ တကၠသိုလ္သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္အားေကာင္းရန္ အစိုးရတြင္ တာဝန္ရွိသည္မွာ မွန္ကန္ေသာ္လည္း ဆရာမ်ားတြင္လည္း ယခုကဲ့သို႔တာဝန္ရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ႐ုကၡေဗဒဌာနမွ ဆရာတစ္ဦးယခုကဲ့သို႔ဆိုသည္။

“ဆရာေတြကိုယ္တိုင္လည္း တတ္ႏိုင္သေလာက္ သုေတသနလုပ္ဖို႔လိုတာေပါ့။ ေထာက္ပံ့မွ လုပ္မယ္ဆိုၿပီး ဘယ္ဆီေနမွန္းမသိတဲ့ဟာကို ေစာင့္ေနရင္ ဘာမွလည္း သိပ္ျဖစ္လာမွမဟုတ္ဘူးေလ” 

ဇင္လင္းထက္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *