ေလျဖတ္ႏိုင္ေျခ ေရွ႕ေျပးနိမိတ္ေျခာက္ခ်က္

ေလျဖတ္ျခင္းဟာ ကမၻာေပၚမွာ လူေသဆုံးမႈ အမ်ားဆုံးေရာဂါတစ္ခု ျဖစ္တယ္။ ေလျဖတ္မယ့္ ေရွ႕ေျပးနိမိတ္ေတြသိထားရင္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းျဖင့္ ေလျဖတ္ျခင္းရန္မွ ကင္းေဝးႏိုင္မွာပါ။ ေလျဖတ္ျခင္းမွာ ပုံစံႏွစ္မ်ိဳးရွိတယ္။ ပထမတစ္မ်ိဳးက ေသြးေၾကာထဲ ေသြးခဲမ်ားစုပိတ္ကာ ဦးေႏွာက္သို႔ ေသြးစီးဆင္းမႈ နည္းသြားျခင္း သို႔မဟုတ္ လုံး၀ရပ္သြားျခင္းေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္လုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕ ရပ္ဆိုင္းကာ ေလျဖတ္ရတတ္တယ္။ ေနာက္ပုံစံတစ္မ်ိဳးက ဦးေႏွာက္ေသြးေၾကာေပါက္ကာ ဦးေႏွာက္အျခားအစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ေသြးမေရာက္ေတာ့ဘဲ ခႏၶာလုပ္ငန္းေတြ ရပ္ဆိုင္းသြားလို႔ ျဖစ္တယ္။ ယင္းေနာက္ဆုံးအဆင့္မေရာက္မီ ႐ုတ္တရက္ျဖစ္တတ္တဲ့ ေရွ႕ေျပးလကၡဏာမ်ားသိထားရင္ ေလမျဖတ္ေအာင္ ကာကြယ္ႏိုင္မွာပဲ ျဖစ္တယ္။

(၁) ျမင္ကြင္းႏွစ္ထပ္ျဖစ္ျခင္း

မ်က္လုံးတစ္ဖက္ကေကာင္းၿပီး အျခားတစ္ဖက္က ျမင္ကြင္းေတြ ႏွစ္ထပ္ျဖစ္ေန၊ ေဝဝါးေနၿပီဆိုရင္ ေလျဖတ္မယ့္ ေရွ႕ေျပးနိမိတ္ဆိုတာ သတိျပဳသင့္ပါတယ္။ အလုပ္ပင္ပန္း႐ုံ၊ စာဖတ္႐ုံေလာက္႐ုံနဲ႔ မ်က္လုံးက ျမင္ကြင္းႏွစ္ထပ္ျဖစ္တာမ်ိဳး ေတာ္ေတာ္ရွားပါတယ္။ ေနရင္းထိုင္ရင္း ျမင္ကြင္းႏွစ္ထပ္ျဖစ္လာၿပီဆိုရင္ ေလျဖတ္ႏိုင္ေျခလကၡဏာပါပဲ။ ဦးေႏွာက္ေသြးေၾကာထဲမွာ ေသြးခဲစုပိတ္ကာ ေသြးစီးဆင္းမႈနည္းေနၿပီဆိုရင္ မ်က္လုံးေသြးေၾကာေတြကို ေအာက္ဆီဂ်င္အေရာက္နည္းလို႔ အျမင္ႏွစ္ထပ္ျဖစ္ကာ ေဝဝါးျခင္းပဲ ျဖစ္တယ္။

(၂) ပုံမွန္ထက္ ၾကာၾကာထုံေနျခင္း

အိပ္ေနတုန္း ဖိထားမိလို႔ လက္ေတြ၊ ေျခေတြထုံေနၿပီး လႈပ္မရတာမ်ိဳး ထိေတြ႕အာ႐ုံမသိတာမ်ိဳး ႀကဳံရတတ္တယ္။ ခဏေနရင္ ျပန္ေကာင္းသြားတတ္တယ္။ ပုံမွန္ ျပန္မျဖစ္ဘဲ ေတာ္ေတာ္ၾကာေအာင္ ထုံေနၿပီဆိုရင္ ေလျဖတ္မယ့္ ေရွ႕ေျပး လကၡဏာပဲဆိုတာ သတိထားသင့္တယ္။ ဦးေႏွာက္အေနာက္ဘက္ျခမ္းကေန စီးဝင္တဲ့ ေသြးေၾကာေတြထဲမွာ ေသြးေၾကာေတြ စုပိတ္ျခင္းမ်ိဳး၊ ေသြးယိုျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္ပြားရင္ လက္နဲ႔ေျခေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္တဲ့ ဦးေႏွာက္အပိုင္းေတြကို ေသြးအေရာက္နည္းကာ ထိေတြ႕မႈအာ႐ုံခံႏိုင္စြမ္းက်ဆင္းကာ လူလည္း ထုံေနတတ္တယ္။

(၃) ေျပာမယ့္စကား ပါးစပ္ဖ်ားေရာက္မွ ေမ့သြားျခင္း

ေျပာမယ့္စကား ပါးစပ္ဖ်ားေရာက္မွ ေမ့သြားတာမ်ိဳး မၾကာမၾကာႀကဳံရၿပီဆိုရင္ ဦးေႏွာက္အတြင္း ေသြးအေရာက္နည္းေနၿပီဆိုတာ သတိျပဳသင့္တယ္။ ေသြးေၾကာပိတ္ကာ ေသြးစီးဆင္းမႈ ေလ်ာ့နည္းလာျခင္းေၾကာင့္ မွတ္ဉာဏ္ကို အေထာက္အကူေပးတဲ့ ဦးေႏွာက္အပိုင္းမ်ားကို ေသြးအေရာက္နည္းကာ ေျပာမယ္ႀကံစည္လိုက္ ေမ့သြားလိုက္ဆိုတာမ်ိဳး ပိုျဖစ္ပြားရပါတယ္။ ယင္းျပႆနာႀကဳံၿပီဆိုရင္ ကၽြမ္းက်င္ဆရာဝန္နဲ႔ ျပသကာ ေလမျဖတ္ေအာင္ ေနထိုင္မႈပုံစံ ျပဳျပင္ရပါမယ္။

(၄) ယိုင္တိယိုင္တိုင္ ခဏခဏျဖစ္ျခင္း

လမ္းေလၽွာက္ရင္း မူးခနဲဆိုသလို ျဖစ္သြားကာ လူက ယိုင္တိယိုင္တိုင္ျဖစ္သြားသလိုမ်ိဳး ႀကဳံရၿပီဆိုရင္ ေလျဖတ္အႏၲရာယ္ သတိျပဳသင့္ပါတယ္။ ခႏၶာကိုယ္ဟန္ခ်က္ကိုထိန္းတဲ့ ဦးေႏွာက္အပိုင္းမ်ားကို ေသြးအေရာက္နည္းတာေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္အလုပ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းနည္းကာ ယိုင္တိယိုင္တိုင္ ျဖစ္လာျခင္းပဲ ျဖစ္တယ္။ ေသြးအေရာက္နည္းရျခင္းဟာ ေသြးေၾကာေတြမွာ ေသြးခဲေတြ စုပိတ္လာျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္လို႔ ေနာက္ဆုံးအဆင့္ထိ ပိတ္သြားကာ ဦးေႏွာက္ေသြးရရွိမႈ ရပ္သြားတာမ်ိဳးမျဖစ္ခင္ ကၽြမ္းက်င္ဆရာဝန္နဲ႔ ျပသကာ ကုသမႈ ခံယူရမယ္။

(၅) ဗလုံးဗေထြး အသံထြက္ျခင္း

အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးေတြေသာက္ၿပီးရင္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးက လၽွာလိပ္ၿပီး စကားဗလုံးဗေထြး ျဖစ္တတ္တယ္။ ဘာေဆးမွမေသာက္ဘဲ ဗလုံးဗေထြးျဖစ္လာၿပီဆိုရင္ ေလျဖတ္မယ့္အႏၲရာယ္ရွိပါတယ္။ ေသြးေၾကာပိတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေသြးယိုစိမ့္ျခင္းေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္အတြင္း ေသြးစီးဆင္းမႈနည္းကာ စကားေျပာဆိုမႈ ထိန္းခ်ဳပ္တဲ့ ဦးေႏွာက္အပိုင္း စြမ္းရည္က်လာျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

ခႏၶာကိုယ္မွ အာ႐ုံေၾကာနာဗ္ ၁၂ ေခ်ာင္း ေထာက္ပံ့ထားရွိၿပီး ေလျဖတ္ခါနီးမွာ စကားေျပာတဲ့ အသံအိုး၊ လၽွာ အထုတ္အသြင္း၊ ပါးစပ္အဖြင့္အပိတ္ ျဖစ္ေစတဲ့ ‘ေဗးဂတ္နာဗ္’ (Vagus Nerve) ေထာက္ပံ့မႈ ပ်က္ယြင္းသြားရင္ လၽွာလိပ္ၿပီး စကားေျပာေနရင္ ဗလုံးဗေထြးထြက္လာျခင္းပဲ ျဖစ္တယ္။ သတိထားမိရင္ ေလမျဖတ္ေအာင္ ဆင္ျခင္ႏိုင္မွာပဲ ျဖစ္တယ္။ မိသားစုဆရာဝန္နဲ႔ ျပသသင့္ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ေလျဖန္းသြားရင္ အသံအိုးမွ အသံမထြက္ဘဲ ရွိတတ္တယ္။

(၆) ေခါင္း မၾကာမၾကာကိုက္ျခင္း

ဦးေႏွာက္ထဲမွာ မာဂ်ရင္းေတြမ်ားေနရင္ ေခါင္းကိုက္တာ ထုံးစံပဲျဖစ္ပါတယ္။ ‘မာဂ်ရင္း’ မမ်ားဘဲ ကိုက္ေနၿပီဆိုရင္ေတာ့ ေလျဖတ္ႏိုင္ျခင္းကို သတိထားသင့္ပါတယ္။ မာဂ်ရင္းမ်ားလို႔ ေခါင္းကိုက္ျခင္းနဲ႔ ဦးေႏွာက္ထဲေသြးမေရာက္လို႔ ေခါင္းကိုက္လာျခင္းဟာ ပုံစံခ်င္းဆင္တူတတ္ပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ဆရာဝန္နဲ႔ ျပသစစ္ေဆးခံမွသာ အေျဖကို ေတြ႕ရတတ္ပါတယ္။

ေလျဖတ္ျခင္းကာကြယ္ႏိုင္ရန္

ဦးေႏွာက္ေသြးေၾကာေတြထဲ ေသြးခဲမ်ား၊ အနည္အႏွစ္မ်ား စုပုံလာျခင္းေၾကာင့္ ေသြးေၾကာပိတ္ကာ ဦးေႏွာက္ဟာ ေသြးလည္ပတ္မႈေႏွးသြားျခင္း၊ ယာယီရပ္ဆိုင္းျခင္းမ်ိဳးျဖစ္စဥ္ကို ေလျဖတ္ျခင္းလို႔ ေခၚပါတယ္။ ဦးေႏွာက္ေသြးေၾကာေပါက္ရင္လည္း ဦးေႏွာက္ဟာ ေသြးမရေတာ့ဘဲ ေလျဖတ္ႏိုင္ပါတယ္။ အဓိက ေသြးေၾကာကိုပိတ္ဆို႔ေနတဲ့ ေသြးခဲနဲ႔ အနည္အႏွစ္ေတြ ေသြးထဲနည္းႏိုင္သမၽွနည္းေအာင္ ေနထိုင္ဖို႔ ျဖစ္တယ္။ ကိုလက္စထေရာမ်ားေစတဲ့ အစားအစာမ်ား ဥပမာ – အသင့္အျမန္စားအစားအစာ (Snack) မ်ားျဖစ္တဲ့ ဟမ္ဘာဂါ၊ ဆင္းဒဝစ္၊ ပီဇာ၊ အာလူးေခ်ာင္းေၾကာ္တို႔ဟာ ဝက္ဆီ၊ ဆီအုန္း၊ ႏွစ္ခါျပန္ေၾကာ္ဆီတို႔နဲ႔ စီမံထားရွိလို႔ ေသြးအတြင္း ကိုလက္စထေရာမ်ားေစတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေရွာင္ရွားသင့္တယ္။

အိုင္တီ (IT – Information Technology) ေခတ္မွာ ‘အထိုင္’ အလုပ္မ်ားလာတာနဲ႔အမၽွ လူေတြ ကာယအားကစား နည္းပါးလာတယ္။ လူတိုင္း ေန႔စဥ္ နာရီဝက္မွ တစ္နာရီ အေျပး၊ လမ္းေလၽွာက္၊ စက္ဘီး၊ ေရကူး တစ္ခုခု လုပ္ေပးသင့္တယ္။ ပိုလၽွံေနတဲ့ ကယ္လိုရီေတြ ေခၽြးအျဖစ္ထြက္သြားလို႔ အဆီအျဖစ္ မစုေဆာင္းႏိုင္ေတာ့လို႔ အဝလြန္ျခင္း၊ ဆီးခ်ိဳ၊ ႏွလုံး၊ ေသြးတိုးနဲ႔ ေလျဖတ္ျခင္းတို႔ မွ ကင္းေဝးေစလို႔ လူတိုင္း ေန႔စဥ္ တစ္နာရီေလာက္ အားကစားလုပ္ေပးသင့္ပါတယ္။

ခႏၶာကိုယ္တြင္း ေသြးလွည့္ပတ္မႈေကာင္းေအာင္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားစြာ ေနထိုင္ျခင္း၊ ေန႔စဥ္အားကစားလုပ္ေပးျခင္းကေန ေသြးအတြင္းမွ အမႈိက္ကင္းကာ ေသြးအားေကာင္းၿပီး ေလျဖတ္ျခင္းမွ ကင္းေဝးႏိုင္မွာျဖစ္တယ္။ ေဆးလိပ္၊ အရက္၊ ကြမ္းျဖတ္ရမယ္။ ေသြးတိုးမ်ိဳး႐ိုးရွိသူေတြ မိသားစုဆရာဝန္နဲ႔ျပသၿပီး အၿမဲစြဲေသာက္သင့္တဲ့ ေသြးထိန္းေဆး စသည္ျဖင့္ ေသာက္သင့္ပါတယ္။ 

ေဒါက္တာလြင္သန္႔

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *