ေပ်ာက္ကြယ္သြားသည့္ သမိုင္းဝင္အိမ္ႀကီးမ်ား

ကတၱရာလမ္းသြယ္ေလး၏ ေဘးတစ္ဖက္တစ္ခ်က္တြင္ မိုးေမၽွာ္တိုက္တန္းမ်ားက အစီအရီၿခံရံလို႔ထားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ထဲအတြင္း မိုးေမၽွာ္တိုက္မ်ားကို ျမင္ရသည္မွာမထူးျခားေသာ္လည္း စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ခ်မ္းသာလမ္းထဲမွ တိုက္အမွတ္ (၅)ကေတာ့ ထူျခားမႈမ်ား ရွိေနသည္။

အေၾကာင္းမူကား ထိုမိုးေမၽွာ္တိုက္မွာ အတိတ္သမိုင္းထဲတြင္ နယ္ခ်ဲ႕တို႔ကို တြန္းလွန္ခဲ့သူ၊ ျမန္မာျပည္ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေစလိုသူ သခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းေနထိုင္ခဲ့ရာ အမွတ္ (၅)ေနအိမ္ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ အိမ္အမွတ္ (၅)ေနရာမွ တိုက္အမွတ္ (၅) အျဖစ္ ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီ ျဖစ္သလို ႏိုင္ငံေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ စာေပအေရးစသျဖင့္ အေရးေပါင္းမ်ားစြာတို႔ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ရာ ထိုသစ္သားအိမ္ အစား တိုက္ခန္း (၁၂) ခန္း ပါဝင္သည့္ ေျခာက္လႊာတိုက္ခန္းတစ္ခုအျဖစ္ ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးလာမႈႏွင့္အညီ သမိုင္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားမွာ တစ္စ တစ္စယုတ္ေလ်ာ့လာၾကရသလို ထိုအေမြအႏွစ္မ်ားကိုထိန္းသိမ္းရန္ တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္းခံရသည့္အခါ အိမ္မွ တိုက္သို႔ ေျပာင္းလဲသြားၾကရေတာ့သည္။

အမွန္စင္စစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးေရစီးထဲတြင္ သခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းမွာ ေရစုန္ ေရဆန္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ အထင္ကရ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ဦးပင္။

ငယ္အမည္ ေမာင္လြမ္းေမာင္မွ ေမာင္လြန္းဟု အမည္တြင္ခဲ့ေသာ ၎မွာ ၁၀ ႏွစ္သားအ႐ြယ္ ၁၈၈၅ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာတြင္ သီေပါမင္းပါေတာ္မူပုံကို မႏၲေလးျမေတာင္ ေက်ာင္းတိုက္ေပၚမွတစ္ဆင့္ ျမင္ခဲ့ရၿပီး နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရးစိတ္ဓာတ္ ဝင္ေရာက္လာခဲ့သည္။ အသက္ ၁၉ ႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ ရွိပုံႏွိပ္တိုက္တြင္ စာျပင္ဆရာအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ ေ႐ႊေတာင္ ဆရာလြမ္းအမည္ျဖင့္ ဇာတ္စာအုပ္မ်ားလည္း ေရးသားသည္။

ထို႔ေနာက္ သူရိယသတင္းစာတြင္ အယ္ဒီတာအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ကာ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈ အစဥ္အလာမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေသာေဆာင္းပါးမ်ားႏွင့္ ကဗ်ာမ်ားဖြဲ႕ဆို ေရးသားခဲ့ၿပီး ထိုစာေပမ်ားကို ဗိုလ္ဋီကာဟု အမည္ေပးကာ ကေလာင္နာမည္ကို ေမာင္မႈိင္းဟု တပ္ရာမွ ဆရာမႈိင္းဟု အမည္တြင္ခဲ့သည္။

၁၉၂၀ ျပည့္ႏွစ္၌ အမ်ိဳးသားေကာလိပ္တြင္ ျမန္မာစာႏွင့္ ရာဇဝင္ပါေမာကၡအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ဆရာစံအေရးေတာ္ပုံ၊ ေက်ာင္းသားသပိတ္၊ တို႔ဗမာအစည္းအ႐ုံးတို႔ကို ေလးခ်ိဳးႀကီးမ်ားဖြဲ႕၍ ေထာက္ခံခဲ့သည္။

တို႔ဗမာအစည္းအ႐ုံးနာယကဆရာႀကီးျဖစ္လာၿပီးေနာက္ ၁၉၄၁ ခုႏွစ္တြင္ ၿဗိတိသၽွအစိုးရက ထုတ္ျပန္ေသာ နယ္ခ်ဲ႕ ရန္သူေတာ္စာရင္းတြင္ နံပါတ္ (၁) ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး သခင္ေအာင္ဆန္းမွာ နံပါတ္ (၅) ျဖစ္သည္။

လြတ္လပ္ေရးရၿပီးခ်ိန္တြင္ ဆရာႀကီးမွာ အမ်ိဳး၊ဘာသာ၊ သာသနာႏွင့္ ကမာၻ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ကမာၻ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ဂရက္(ျမန္မာႏိုင္ငံ) ဥကၠ႒အေနႏွင့္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ရာ တ႐ုတ္၊ ဟန္ေဂရီ၊ သီဟိုဠ္ႏိုင္ငံတို႔သို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ကမာၻ႔အက်ိဳးကိုေဆာင္ ႐ြက္ခဲ့သျဖင့္ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္တြင္ ကမာၻ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စတာလင္ဆုကို ခ်ီးျမႇင့္ခံခဲ့ရသည္။

ဆန္ကုန္သည္သမီး ေဒၚရွင္ႏွင့္ အိမ္ေထာင္က်၍ သားသမီးေလးဦး ထြန္းကားခဲ့ၿပီး ၁၉၆၄ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂၃ ရက္တြင္ ထိုေနအိမ္၌ပင္ ကြယ္လြန္ခဲ့သည္။

ဆရာႀကီး သခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းသည္ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕ေတာ္လွန္ေရး၊ ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရး၊လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေခတ္တို႔တြင္ အေရးပါေသာေနရာမွ ပါဝင္ပတ္သက္ခဲ့သည္။

လြတ္လပ္ေရးရၿပီးခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရသည္။ လြတ္လပ္ေရးကို အတူရယူခဲ့ေသာ ရဲေဘာ္ ရဲဘက္အခ်င္းခ်င္း အာဏာလုတိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည္။

သို႔ရာတြင္ အစိုးရျဖစ္ေနေသာ ဖဆပလေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေတာတြင္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားျဖစ္ေသာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္တပ္ဖြဲ႕၊ တပ္မေတာ္မွ ေတာခိုသြားေသာအဖြဲ႕မ်ားမွာ ဆရာႀကီး သခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းကို ေလးစားၾကသည္။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းအသီးသီး၏ ေလးစားျခင္းခံရေသာ တစ္ဦးတည္းေသာ ေခါင္းေဆာင္လည္း ျဖစ္သည္။

ထိုကဲ့သို႔ အဖြဲ႕အစည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးဝင္ထြက္ေနေသာ ေနအိမ္ျဖစ္၍ သခင္ကိုယ္ေတာင္မႈိင္း ကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္ပိုင္း စစ္အစိုးရလက္ထက္တစ္ေလၽွာက္တြင္လည္း သခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းအတြက္ ရည္႐ြယ္ျပဳလုပ္သည့္ အလႉအတန္းပြဲမ်ားကိုပင္ ေစာင့္ၾကည့္ခံခဲ့ရသည္ဟု သခင္ကိုယ္ေတာင္မႈိင္း၏ ေျမးျဖစ္သူ ေဒၚျမျမေအးက ဆိုသည္။

“(အိမ္ျပင္ေပးဖို႔မေျပာနဲ႔) ဒီမွာေတာင္ ေနတာ သိပ္မႀကိဳက္ခ်င္ဘူး။ ဒီေနရာက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အေယာင္ျပၿပီး ေတာတြင္းအဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္တယ္လို႔ သူတို႔က ထင္တယ္” ဟု၎က ျပန္လည္ေျပာျပသည္။

ေဒၚျမျမေအးမွာ သခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္း၏ သမီးႀကီးျဖစ္သူေဒၚျမရီက ေမြးဖြားခဲ့သည့္ သားသမီးငါးဦးထဲမွ တစ္ဦး ျဖစ္သည္။

ေမြးခ်င္းငါးဦးတြင္ ေဒၚျမျမေအးႏွင့္ အစ္ကိုျဖစ္သူ ဦးတင္ေအာင္သာသက္ရွိ ထင္ရွားက်န္ရစ္သလို အသက္ ၇၀၊ ၈၀ အ႐ြယ္မ်ားျဖစ္ၿပီး လက္ရွိၿခံအမွတ္ (၅) ေနအိမ္၌ ၎တို႔ႏွစ္ဦးတည္းသာ ေနထိုင္လ်က္ရွိသည္။

ထိုကဲ့သို႔ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းေၾကာင္းတြင္ အထင္ကရပါဝင္ခဲ့သူတစ္ဦး၏ ေနထိုင္ေခါင္းခ်ရာ ေနအိမ္၏ အေငြ႕အသက္မ်ားမွာ ယခုတြင္မူ ရွာေဖြ၍ မရေတာ့ၿပီ။

ထိုအိမ္အမွတ္  (၅) မွာ သမီးႀကီး မျမရီႏွင့္ စာေရးဆရာေဇယ် (ျပန္ၾကားေရးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးဝန္ ဦးေယာ)တို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံက ဝယ္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုေနအိမ္တြင္ သခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းမွာ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ နီးပါး သမီးႀကီး၏ မိသားစုႏွင့္အတူ ေနထိုင္သြားခဲ့သည္။

ထိုေနအိမ္အတြင္းရွိ သခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းခ်န္ရစ္ေသာ သမိုင္းအေမြအႏွစ္မ်ားမွာ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ နာဂစ္မုန္တိုင္းႏွင့္အတူ ေပ်ာက္ဆုံးခဲ့ရျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

နာဂစ္ဒဏ္ေၾကာင့္ ေနအိမ္မွာ ၿပိဳက်ခဲ့ၿပီး ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးမည့္ သူကို ေစာင့္ဆိုင္းခဲ့ေသာ္လည္း မရွိခဲ့ေပ။ က်န္ရစ္ေသာ မ်ိဳးဆက္မ်ားမွာလည္း ထိုကာလက ျပန္လည္ျပင္ဆင္ႏိုင္သည့္ စြမ္းအား မရွိခဲ့။

“အိမ္ႀကီးပ်က္စီးၿပီးေတာ့ေတာင္  သုံးေလးႏွစ္ေလာက္ ေစာင့္ေသးတယ္။ ဘယ္လိုမွ ေနမရေတာ့လို႔ အခုလို လုပ္လိုက္ရတာ”ဟု သခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္း၏ ေျမးျဖစ္သူ ေဒၚျမျမေအးက ျပန္လည္ ေျပာျပသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ယခုလိုအိမ္မွ တိုက္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုတိုက္ေဆာက္လုပ္ရာတြင္လည္း သခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းကို ၾကည္ၫိုသည့္ တပည့္တစ္ဦး၏ မ်ိဳးဆက္က ကန္ထ႐ိုက္ယူကာ ေဆာက္လုပ္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၎တို႔ ေနအိမ္ကဲ့သို႔ပင္ ေျပာင္းလဲခဲ့ေသာ ေနာက္ထပ္အိမ္တစ္အိမ္ရွိေသးသည္။

ထိုအိမ္ကား ယခုဆရာစံလမ္းႏွင့္ ကမာၻေအးဘုရားလမ္းေထာင့္မွ ပုလဲကြန္ဒိုတည္ရွိရာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆုံးသမၼတျဖစ္သူ စဝ္ေ႐ႊသိုက္၏ ေနအိမ္ျဖစ္ခဲ့ဖူးေၾကာင္း BBC Burmese သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပထားေသာ သူပုန္ဘ၀နဲ႔ သမၼတအိမ္မွာ တည္းခဲ့သူ ေဆာင္းပါးတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အျခားတစ္ဖက္တြင္မူ ႏိုင္သေလာက္အားျဖင့္ မိသားစုမ်ားကိုယ္တိုင္ထိန္းသိမ္းေနသည့္ ျမန္မာ့သမိုင္းထဲက အထင္ကရပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ေနအိမ္မ်ားလည္း က်န္ရွိေနေသးသည္။

ကမာ႐ြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ပန္ဝါလမ္း၊ အမွတ္ (၃၁) တြင္ရွိေသာ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးသန္႔၏ ေနအိမ္ကို မိသားစုက ျပတိုက္အျဖစ္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

ဦးသန္႔သည္ အသံလႊင့္ဌာန ၫႊန္ၾကားေရးဝန္၊ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႏွင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏု၏ အတြင္းဝန္အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာကုလသမဂၢဆိုင္ရာအၿမဲတမ္း သံအမတ္ႀကီး၊ တတိယေျမာက္ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

လက္ရွိဦးသန္႔ေနအိမ္ျပတိုက္မွာ ယခင္က ကိုလိုနီေခတ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရာရွိမ်ား ေနထိုင္ရန္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည့္ ဝင္ဒါမီယာ ဥယ်ာဥ္အိမ္ရာမွ အစိုးရပိုင္အေဆာက္အအုံျဖစ္ခဲ့သည္။

ဦးသန္႔၏ ေျမးျဖစ္သူ ေဒါက္တာ ဦးသန္႔ျမင့္ဦးက ျပတိုက္ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ ပြဲလမ္းမ်ားက်င္းပသည့္ ေနရာအျဖစ္ အသုံးျပဳခြင့္ေတာင္းခဲ့ရာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ဦးသန္႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူမ်ားသိရွိေစရန္ ရည္႐ြယ္ ဖြင့္လွစ္ထားျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏု၏ ေနအိမ္ျပခန္းသည္လည္း ထို႔အတူပင္။ အမွတ္(၄၂)၊ ျပည္ေထာင္စုလမ္းသြယ္၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ရွိၿပီး သမီးႀကီးျဖစ္သူ ေဒၚစန္းစန္းႏုက ၎၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္အတိုင္း ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ခုံထဲတြင္ ေရွ႕တန္းက ပါဝင္ကျပခဲ့သူတစ္ဦးအျဖစ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုသည္လည္း တာဝန္ေက်ပြန္ခဲ့သလို စာေပ၊ ဘာသာေရးတို႔တြင္လည္း ထူးခၽြန္ေျပာင္ေျမာက္ခဲ့သူျဖစ္သည္။

“အစ္မႀကီးက လုပ္ခ်င္တယ္ေျပာေနတာ ၾကာပါၿပီ။ မႏွစ္ကမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျဖစ္တယ္။ ဝိုင္းဝန္းကူညီၾကရတာေပါ့”ဟု ဦးႏု၏ သမီး၊ ေဒၚစန္းစန္းႏု၏ ညီမေဒၚသန္းသန္းႏုက ေျပာျပသည္။

ထိုကဲ့သို႔ ေနအိမ္ျပခန္းျဖစ္လာေစရန္အတြက္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ရၿပီး မိုးယိုသည့္အေျခအေနကို ျပဳျပင္ရန္ပင္ ဦးႏု+ေဒၚျမရီ ေဖာင္ေဒးရွင္းအေနႏွင့္လည္း ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ရသည္။

အထင္ကရ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ၍ မေပ်ာက္ပ်က္ရန္ ထိန္းသိမ္းရာတြင္ သမိုင္းတြင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပုံကိုသာ ၾကည့္ရမည္ဟု ေဒၚသန္းသန္းႏု ကဆိုသည္။

“ဟိုအစိုးရနဲ႔ မတည့္ဘူး၊ ဒီအစိုးရနဲ႔ တည့္တယ္။ အဲဒါမဟုတ္ဘူးေလ။ ဒီသမိုင္းေၾကာင္းမွာ ေတာက္ေလၽွာက္ ဘယ္လို ပါဝင္ခဲ့သလဲ။ သမိုင္းကို ၾကည့္ရမွာေလ”ဟု ေဒၚသန္းသန္းႏုက ဆိုသည္။

ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ က်န္ရွိခဲ့ေသာအေမြအႏွစ္မ်ားထဲမွ ယေန႔ေခတ္လူငယ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအတြက္ သင္ယူေလ့လာစရာမ်ားစြာ ကိန္းေအာင္းေနေပမည္။ သို႔ေသာ္ မိသားစုက ထိန္းသိမ္း၍သာ က်န္ရွိေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ေရရွည္ထိန္း သိမ္းႏိုင္ျခင္းရွိ မရွိကိုေတာ့ မည္သူကမၽွ အတိအက်မေျပာႏိုင္ေပ။

ႏိုင္ငံတကာတြင္လည္း အထင္ကရ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ေနအိမ္မ်ားကိုအစိုးရတာဝန္ ရွိသူမ်ားက ထိန္းသိမ္းၾကျခင္းမ်ိဳး လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။

ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံတြင္ သိပၸံပညာရွင္ႀကီး အိုင္းစတိုင္း၏ မိသားစုေနထိုင္ခဲ့ေသာ အိမ္ကို ျပတိုက္ျပဳလုပ္ထားသလို နာမည္ေက်ာ္ဝတၳဳတစ္ပုဒ္ျဖစ္သည့္ Wuthering Heights ကို ေရးသားေသာ Bronte ညီအစ္မေနထိုင္သည့္ အိမ္ကိုလည္း ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထားသည္။

ကမာၻေက်ာ္ စာေရးဆရာႀကီး ဟဲမင္းေဝးေနထိုင္ခဲ့ေသာ ကိုလိုနီပုံစံအိမ္ကို ထိန္းသိမ္း၍အခေၾကးေငြျဖင့္ ျပသထားသလို လူတစ္ဦးလၽွင္ ၾကည့္႐ႈခ်ိန္ တစ္နာရီခြဲအတြက္ ၁၄ ေဒၚလာေပးရသည္။

ထို႔အတူ Rock ဘုရင္ႀကီးဟု တင္စားၾကသည့္ နာမည္ေက်ာ္ အႏုပညာရွင္ အဲဗစ္ပရက္စေလ၏ ေနအိမ္သည္လည္း ျပတိုက္ျပဳလုပ္ထားၿပီး ဝင္ေၾကးအျဖစ္ ေဒၚလာ ၄၀ သတ္မွတ္ထားသည္။

လက္ေတြ႕ဘ၀တြင္မရွိဘဲ ဝတၳဳထဲမွ စိတ္ကူးယဥ္ဇာတ္လိုက္ျဖစ္သူ ကမာၻေက်ာ္ စုံေထာက္ႀကီး ရွားေလာ့ဒ္ဟုမ္းသည္ပင္ လန္ဒန္ၿမိဳ႕၏ Baker Street လမ္းထဲတြင္ ေနအိမ္ျပတိုက္တစ္ခု ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီး ကမာၻလွည့္ခရီးသြားမ်ားစိတ္ဝင္တစား လာေရာက္ေလ့လာသည့္ ေနရာတစ္ခု အျဖစ္ရွိေနသည္။

ဝင္ေရာက္ေလ့လာခြင့္ကို အခေၾကးေငြျဖင့္ သတ္မွတ္ေကာက္ခံသည့္အတြက္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ အက်ိဳးရွိသလို ထိုေငြေၾကးျဖင့္ပင္ အေဆာက္အအုံမ်ားကို ေရရွည္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ေလသည္။

“ျပႆနာကေနာက္ပိုင္းမွာ က်န္ခဲ့တဲ့ မ်ိဳးဆက္ေတြရဲ႕ ေတာင့္တင္းခိုင္မာမႈအေပၚမွာ အဓိက သြားတည္မွီတာေပါ့။ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြမွာဆိုရင္ ျပၿပီးေတာ့ အဖိုးအခယူေပါ့။ အက်ိဳးအျမတ္အားျဖင့္ ေက်ႏိုင္စရာေတာ့ မရွိေပမယ့္ အေမြအႏွစ္တစ္ခုအျဖစ္ ျပန္ထိန္းသိမ္းတာေပါ့”ဟု ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္ အမ်ိဳးသား ျပတိုက္ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ (ၿငိမ္း)ေဒါက္တာစန္းဝင္းက အႀကံျပဳသည္။

ၿမိဳ႕ျပလကၡဏာဖြံ႕ၿဖိဳးလာမႈႏွင့္ စီးပြားေရးအခ်က္အခ်ာက်ေသာ ၿမိဳ႕ျဖစ္လာခ်ိန္ ေနထိုင္စရာရွားပါးမႈေၾကာင့္ ေနစရာခ်ဲ႕ထြင္လာခ်ိန္တြင္ ေငြေၾကတန္ဖိုးေတာင့္တင္းမႈမရွိေသာ မ်ိဳးဆက္မ်ားအတြက္ က်န္ရွိခဲ့သည့္ ေနစရာေနရာမွာ မွီတြယ္ရာတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ထိုအေျခအေနတြင္ သမိုင္းအေမြအႏွစ္ဆိုသည္ကို ဦးစားမေပးႏိုင္ေတာ့ေပ။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ခုံထက္ တတ္စြမ္းသမၽွ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းခဲ့သူမ်ားစြာတြင္ေတာ့ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး ဗိသုကာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတစ္ဦးတည္းသာလၽွင္ ၎ေနထိုင္ခဲ့ရာေနအိမ္ကို ျပတိုက္အျဖစ္ အစိုးရ၏ ကူညီေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းခံရသည္။

သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီး ဌာန၊ ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာနက ထိန္းသိမ္းထားၿပီး မည္သူမဆို ဝင္ေၾကးျဖင့္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ကာ အာဇာနည္ေန႔ကဲ့သို႔ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္မ်ားတြင္ အခမဲ့ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈ ခြင့္ေပးထားသည္။

ထိုေနအိမ္သည္ပင္ အာဏာရွင္ ေခတ္အဆက္ဆက္ ေမ့ေဖ်ာက္စြန္႔ပစ္ ခံထားခဲ့ရသည္ မဟုတ္ေလာ။

မၾကာေသးခင္က ဆုံးပါးခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္နာယက သတင္းစာဆရာႀကီး ဟံသာ၀တီဦးဝင္းတင္ ေနထိုင္ခဲ့သည့္ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ၿခံအမွတ္ (၁၀) ေနရာတြင္လည္း ကြန္ဒိုေဆာက္လုပ္ရန္ ျပင္ဆင္ေနရာ ဦးဝင္းတင္ ေနထိုင္ခဲ့သည့္အတိုင္း ပုံစံတူေနအိမ္ျပခန္းတစ္ခုကို မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚျဖဴျဖဴသင္းက ေျပာင္းေ႐ႊ႕တည္ေဆာက္ထားသည္။

ထိုျပခန္းကို ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ (အေရွ႕ပိုင္း) ၿမိဳ႕နယ္ (၁၁) ရပ္ကြက္ အမွတ္ (၄၄၈) NLD AIDS Center (NAC) တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည္။

“ကၽြန္မတို႔မွာ တန္ဖိုးထားမႈေတြ ေပ်ာက္ဆုံးတယ္လို႔ေတာင္ ေျပာလို႔ရတယ္။ သူ႕ေၾကာင့္မို႔လို႔ အေျပာင္းအလဲတစ္ခု သူ႕သက္ဆိုင္ရာက႑အသီးသီးမွာ ျဖစ္သြားတယ္ဆိုရင္ ကၽြန္မတို႔ တန္ဖိုးထားရမယ္။ ထိန္းသိမ္းရမယ္”ဟု ေဒၚျဖဴျဖဴ သင္းက ဆိုသည္။

ႏိုင္ငံအသီးသီးတြင္လည္း ေခတ္အဆက္ဆက္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထားေသာ အရာမ်ားကို ကမာၻကသိရွိရန္ လုပ္ေဆာင္ထားႏိုင္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့ ယခုမွစ၍ လုပ္ေဆာင္ေနရသျဖင့္ ေပ်ာက္ပ်က္သြားသည့္ အရာမ်ားစြာလည္း ရွိေလသည္။

ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ယွဥ္လၽွင္ သမိုင္းအေမြအႏွစ္ထိန္းသိမ္းမႈအပိုင္းတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ေနာက္က်က်န္ခဲ့ေသာ္လည္း ဘက္ေပါင္းစုံမွ ဝိုင္းဝန္းကူညီရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေဒၚျဖဴျဖဴသင္းက အႀကံျပဳသည္။

“မိသားစုက ဘယ္လိုမွ တတ္ႏိုင္တဲ့ အေနအထားမရွိရင္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္၊ တခ်ိဳ႕ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္၊ တိုင္းအဆင့္ အဆင့္ လိုက္လုပ္သင့္တယ္”ဟု ေဒၚျဖဴျဖဴသင္းက အႀကံျပဳသည္။

မည္သည့္ အိမ္မ်ိဳးကို ထိန္းသိမ္းမည္နည္း။

“သခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္း ကြယ္လြန္ေတာ့ သူ႕သမက္ ဆက္ေနတယ္ေလ။ ဘယ္လိုသြားထိန္းသိမ္းမလဲ။ ပစၥည္းတစ္ခုခု ထိန္းသိမ္းမယ္ဆိုရင္လည္း ဘာနဲ႔ ထိန္းမွာလဲ။ အဲကြန္းနဲ႔ ထိန္းမွာလား။ ဘာနဲ႔ထိန္းမွာလဲ။ အဲဒီဘတ္ဂ်က္ေတြကို ဘယ္သူက က်ခံမွာလဲ။ ေနာက္ဆက္တြဲေတြက အမ်ားႀကီးပဲ” ဟု ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းလြင္က ေျပာၾကားသည္။

၎တို႔ ဦးစီးဌာနအေနႏွင့္ ႏွစ္တစ္ရာေက်ာ္သည့္ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္မ်ားကို အဓိကထိန္းသိမ္းေနၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းမွာ အာဇာနည္တစ္ဦးျဖစ္၍ ေနအိမ္ကို ထိန္းသိမ္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၎က ရွင္းျပသည္။

၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ျပ႒ာန္းလိုက္ေသာ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအုံမ်ား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ၏ အခန္း(၁) ပုဒ္မ ခ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ ထိုကဲ့သို႔ အေဆာက္အအုံမ်ားကို ဝန္ႀကီးဌာနက အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာထုတ္ျပန္၍ ေရွးေဟာင္းစာရင္းဝင္အေဆာက္အအုံအျဖစ္ သတ္မွတ္၍ ရသည္။

ထိုအေဆာက္အအုံမ်ားထိခိုက္ျခင္း၊ ေဆြးျမည့္ျခင္း၊ ပ်က္စီးျခင္း၊ ေျပာင္းလဲခံရျခင္း သို႔မဟုတ္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းမည့္ အႏၲရာယ္ ရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ပ်က္စီးႏိုင္သည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆပါက သက္ဆိုင္ရာပိုင္ရွင္ သို႔မဟုတ္ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရွိသူထံမွ ထိုက္တန္ေသာ ကာလတန္ဖိုးအျပင္ သမိုင္းယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ထပ္ေဆာင္းတန္ဖိုးခ်ီးျမႇင့္၍ လႊဲေျပာင္းရယူၿပီး ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္အျဖစ္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းခြင့္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ျပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ကဲ့သို႔ ပုဂၢလိကအဖြဲ႕အစည္းကလည္း ၎တို႔  ႏိုင္သေလာက္ ကိုလိုနီအေဆာက္အအုံမ်ားစြာကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေနသည္။ ထိုအဖြဲ႕အစည္းကဲ့သို႔ပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အထင္ကရပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ က်န္ရစ္ေသာ အေမြအႏွစ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားစြာလည္း လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္သည္။

ထိုလိုအပ္ခ်က္မ်ားစြာကို မျဖည့္ဆည္းႏိုင္ခင္မွာပင္ တန္ဖိုးႀကီးမားေသာ သမိုင္းအေမြအႏွစ္မ်ားစြာသည္လည္း တစ္စတစ္စ တိမ္ျမဳပ္ေပ်ာက္ကြယ္လာၿပီ ျဖစ္သည္။

ယခုေတာ့ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စာေပစကားဝိုင္းမ်ားစြာ ဆင္ႏႊဲခဲ့ေသာ ဆရာႀကီး သခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္း၏ သစ္သားအိမ္ေလးမွာ တိုက္ခန္းမ်ားအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ၿပီ။

ထို႔အတူ ၿပိဳက်ခဲ့ေသာအိမ္၏ မိုးေရစက္မ်ားေအာက္မွ မရမက သိမ္းဆည္းထားခဲ့၍ က်န္ရွိေနေသာ အျဖဴအမည္းဓာတ္ပုံေလးမ်ားက တစ္ဆင့္သာ ၎၏ သမိုင္းေၾကာင္းကို ျမင္ေတြ႕ခြင့္ရႏိုင္ေတာ့သည္။

သို႔ေသာ္ ထိုဓာတ္ပုံေလးမ်ားကို အိမ္အမွတ္ (၅) သို႔ ဧည့္သည္အျဖစ္ သြားေရာက္မွသာ ျမင္ေတြ႕ႏိုင္မည္ျဖစ္သလို အမ်ားျပည္သူျမင္ေတြ႕ခြင့္ရရန္ ျပခန္းအျဖစ္ ေဖာ္ေဆာင္ဖို႔ပင္ အင္အားမ်ားစြာ လိုအပ္ေနေသးသည္။

“ျပခန္းေလးလုပ္ဖို႔ေတာ့ ရည္႐ြယ္ ထားပါတယ္။ တစ္ေန႔ေန႔ေပါ့”ဟု အဘိုး၏ ဓာတ္ပုံမွတ္တမ္းမ်ားကိုျပရင္း ေဒၚျမျမေအးက သူ႕ဆႏၵတစ္ခုကို ဖြင့္ဟသည္။

ေမသက္ဇင္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *