ျမန္မာသို႔ တ႐ုတ္၏ ၿဂိဳဟ္တုနည္းပညာေျခလွမ္း

Chinasat 12 ၏ EIRP Coverage (လႊင့္အားရရွိႏိုင္မႈ) အေျခအေနကို ေဖာ္ျပေနသည့္ လမ္းေၾကာင္းျပေျမပုံ

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ နည္းပညာက႑တြင္ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ လႊမ္းၿခဳံထားႏိုင္သည္ဟုဆိုေသာ Chinasat ၿဂိဳဟ္တုဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာကုမၸဏီက ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ ႀကံ႐ြယ္ေနသည္။

“ျမန္မာျပည္တြင္းမွာ အဆင့္ျမင့္တဲ့ နည္းပညာနဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈကို အသုံးျပဳေစခ်င္တာပါ” ဟု Chinasat ၏ ျမန္မာျပည္ကိုယ္စားလွယ္ Golden Myanmar Northern Arrow (GMNA) ကုမၸဏီ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ ဦးျမင့္သန္းဦးက ေျပာၾကားသည္။

China Satellite Communication Co., Ltd. ဟု အမည္ရွိသည့္ ယင္းကုမၸဏီသည္ အာကာသယာဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ဒီဇိုင္းေရးဆြဲထုတ္လုပ္လႊတ္တင္ျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးလ်က္ရွိသည့္ တ႐ုတ္အစိုးရပိုင္ အာကာသ၊ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာေကာ္ပိုေရးရွင္း (China Aerospace Science and Technology Corporation-CASC) ၏ လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္သည္။

ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးသို႔ နည္းပညာႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိၿပီး တ႐ုတ္ျပည္တြင္းေဈးကြက္ကို အမ်ားဆုံးရယူထားကာ ေမာင္းသူမဲ့ရထား၊ China Mobile၊ Broadcaster မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာဆိုင္ရာက႑မ်ားတြင္ အသုံးျပဳေနသည္ဟု Chinasat ၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

Chinasat က ျမန္မာျပည္တြင္းသို႔ မည္ကဲ့သို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ ႀကံ႐ြယ္ေနပါသနည္း။ အထူးသျဖင့္ ႐ုပ္သံလိုင္းမ်ားသို႔ ဝင္ေရာက္လိုသည့္ သေဘာမ်ိဳးရွိေနသည္။

“ျပည္တြင္းက ႐ုပ္သံလိုင္းတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ျမ၀တီ႐ုပ္သံလိုင္းမွာ စက္တင္ဘာလ ေနာက္ဆုံးပတ္အတြင္းက စမ္းသပ္သုံးစြဲၾကည့္ၿပီးသြားၿပီ” ဟု ဦးျမင့္သန္းဦး က ၎တို႔ ခရီးေရာက္ေနသည့္ အေနအထားကို ေျပာျပသည္။

ျမ၀တီ႐ုပ္သံလိုင္း ထုတ္လႊင့္ႏိုင္ရန္အတြက္ ယခင္က အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံမွ Palapa-D ၿဂိဳဟ္တုဆက္သြယ္ေရးစနစ္ကို ငွားရမ္းအသုံးျပဳခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္ ငွားရမ္းမႈသက္တမ္း ျပည့္ခါနီး၍ ယင္းကဲ့သို႔ အျခားၿဂိဳဟ္တုဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီတစ္ခုကို ေျပာင္းလဲရန္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း နည္းပညာလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသူအခ်ိဳ႕က ခန္႔မွန္းေျပာဆိုသည္။

ျမ၀တီ႐ုပ္သံလိုင္းသည္ တပ္မေတာ္မွ တင္ဆက္ထုတ္လႊင့္လ်က္ရွိသည့္ အခမဲ့႐ုပ္သံလိုင္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၾကည့္႐ႈသူ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ရွိေနသည္။

႐ုပ္သံလိုင္း တင္ဆက္ထုတ္လႊင့္ႏိုင္ရန္အတြက္ Satellite ၿဂိဳဟ္တုဆက္သြယ္ေရးနည္းစနစ္ လိုအပ္ၿပီး အရည္အေသြးျပည့္၀သည့္ High Definition (HD) ျဖင့္ ဖမ္းယူၾကည့္႐ႈႏိုင္ရန္ ျပည္တြင္း႐ုပ္သံလိုင္းမ်ားက ႀကိဳးပမ္းလာေနသည္။

ဥပမာ – Channel 7 ႐ုပ္သံလိုင္းဆိုလၽွင္ SD (Standard Definition) စနစ္မွ HD စနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲၾကည့္႐ႈၾကရန္ နာမည္ေက်ာ္အစီအစဥ္တင္ဆက္သူ ေကာင္းထက္ေဇာ္ျဖင့္ ေၾကညာလ်က္ရွိေနသည္။ အျခားေသာ ႐ုပ္သံလိုင္းအခ်ိဳ႕သည္လည္း SD ႏွင့္ HD ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးျဖင့္ ထုတ္လႊင့္ေပးလ်က္ရွိေနေၾကာင္း ႐ုပ္သံလိုင္းၾကည့္႐ႈသူအခ်ိဳ႕ထံမွ သိရွိရသည္။

“စမ္းသပ္သုံးစြဲမႈအရေတာ့ ႐ုပ္သံလိုင္းဘက္က ႀကိဳက္ႏွစ္သက္မႈ ရွိပါတယ္။ Satellite တစ္ခုရဲ႕ အေရးအႀကီးဆုံးျဖစ္တဲ့ Watt အားသက္သာမႈ၊ Elevation Angle နဲ႔ Coverage Area မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ Chinasat 12 ဟာ အလြန္ေကာင္းမြန္ပါတယ္။ ငွားရမ္းသုံးစြဲမယ္ မသုံးစြဲဘူးကေတာ့ မသိရေသးပါဘူး” ဟု ဦးျမင့္သန္းဦးက ထပ္ေလာင္းေျပာဆိုသည္။

အကယ္၍ ျမ၀တီ႐ုပ္သံလိုင္းက ငွားရမ္းသုံးစြဲလိုက္ပါက Chinasat သည္ ျမန္မာျပည္သို႔ ပထမဆုံးေရာက္ရွိလာႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး နည္းပညာအသုံးျပဳရသည့္ အျခားေသာ ကုမၸဏီမ်ား (ဥပမာ- ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ား) ႏွင့္လည္း ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္မည္ဟု ယင္းကုမၸဏီက ဆိုသည္။

လက္ရွိတြင္လည္း တ႐ုတ္ျပည္တြင္းႏွင့္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးသို႔ ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၊ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္ ဆက္သြယ္ေရး၊ ႐ုပ္သံထုတ္လႊင့္မႈ၊ အင္တာနက္၊ ဆက္သြယ္ေရး စသည့္ က႑ငါးခုအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးေနသည္ဟု ဆိုသည္။

Chinasat ႏွင့္ အျခားေသာ နည္းပညာဆိုင္ရာ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားတြင္ ေလ့လာမႈမ်ားအရ Chinasat ၏ နည္းပညာေကာင္းမြန္မႈသည္ အာရွ အဆင့္ ၂ ျဖစ္ၿပီး ပထမမွာ JapanSat ျဖစ္သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံပိုင္ Thai Com သည္ အဆင့္ ၅ တြင္ ရွိၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံပိုင္ နည္းပညာကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ AsiaSat သည္ အဆင့္ ၆ ရွိေနသည္။

Chinasat သည္ ျမန္မာျပည္သို႔ ယခုမွ ဝင္ေရာက္ရန္ ဟန္ျပင္လ်က္ရွိေသာ္လည္း AsiaSat မွာကား ျပည္တြင္း၌ အနည္းဆုံး သုံးႏွစ္ခန္႔ ဝင္ေရာက္ေနခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမလအတြင္း ကေမၻာဇကုမၸဏီမ်ားအုပ္စု၏ လုပ္ငန္းခြဲ KBZ Gateway ကုမၸဏီသည္ AsiaSat ကုမၸဏီႏွင့္ ပူးေပါင္းမႈတစ္ရပ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ကေမၻာဇကုမၸဏီမ်ားအုပ္စုရွိ ဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ၿဂိဳဟ္တုဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ အသုံးျပဳေနသည့္ ATM စနစ္၊ KBZ Pay စနစ္မ်ား၏ မူလအစပင္ ျဖစ္သည္။

Chinasat 12 ၏ ျမန္မာ့ၿမိဳ႕ႀကီးအခ်ိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိႏိုင္မည့္ EIRP Value (လႊင့္အား) ေဖာ္ျပမႈဇယား

AsiaSat သည္ ေဟာင္ေကာင္စေတာ့ခ္အိတ္ခ်ိန္းဝင္ ကုမၸဏီျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံပိုင္ China International Trust Investment Corporation (CITIC Limited) ႏွင့္ The Carlyle Group တို႔က အဓိကရွယ္ယာရွင္မ်ားျဖစ္ကာ ပုဂၢလိကပိုင္အျဖစ္ ကူးေျပာင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည္ဟု ယင္းကုမၸဏီ၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ သိရသည္။

ၿဂိဳဟ္တုအေရအတြက္ ငါးခုပိုင္ဆိုင္ထားၿပီး KBZ Gateway ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အသုံးျပဳေနသည့္ ၿဂိဳဟ္တု၏အမည္မွာ Asia Sat 9 ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၿဂိဳဟ္တုဆက္သြယ္ေရးစနစ္ကို အသုံးျပဳေနသည့္ လုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕ရွိသည္။ ကေမၻာဇအုပ္စုသည္ AsiaSat ကို အသုံးျပဳေနၿပီး ႏိုင္ငံပိုင္ ျမန္မာ့အသံႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား (MRTV)သည္ Thai Com ကို သုံးစြဲလ်က္ရွိသည္။

အလားတူ တပ္မေတာ္ပိုင္ ျမ၀တီ႐ုပ္ျမင္သံၾကားသည္လည္း Palapa D ကို လက္ရွိအခ်ိန္ထိ သုံးစြဲလ်က္ရွိသည္။

ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာမ်ားျဖစ္သည့္ MPT သည္ ႏိုင္ငံပိုင္ Myanmar Sat ၊ Ooredoo သည္လည္း Palapa D ကို သုံးစြဲလ်က္ရွိသည္ဟု နည္းပညာအသိုင္းအဝိုင္းထံမွ သိရွိရသည္။

AsiaSat သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံပိုင္ျဖစ္ေသာ္လည္း နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးေပးေနသည့္ ကုမၸဏီသည္ ဥေရာပနည္းပညာထိပ္တန္းစာရင္းဝင္ ျပင္သစ္အေျခစိုက္ Thales Alenia Space ကုမၸဏီျဖစ္သည္။

ၿဂိဳဟ္တုအလုံးေပါင္း ၁၆ လုံးရွိၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအျပင္ ဩစေၾတးလ်၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသ၊ ေတာင္အာရွ၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသႏွင့္ ဥေရာပႏိုင္ငံအသီးသီးသို႔ ၿဂိဳဟ္တုႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးေနသည္ဟု ကုမၸဏီ က ဆိုသည္။

တစ္ႏွစ္လၽွင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၀၀ ဝန္းက်င္ ဝင္ေငြရွိေၾကာင္း ယင္းကုမၸဏီ၏ တရားဝင္ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရၿပီး ေငြေၾကးအရျဖစ္ေစ၊ နည္းပညာအရျဖစ္ေစ၊ ဝန္ေဆာင္မႈအရျဖစ္ေစ အင္အားေကာင္းသည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုဟု Golden Myanmar Northern Arrow(GMNA) ကုမၸဏီက ဆိုသည္။

“China Mobile လို၊ ေမာင္းသူမဲ့ရထားလို ေန႔စဥ္ မရွိမျဖစ္အသုံးျပဳရတဲ့ ပစၥည္းေတြမွာ ဒီ Satellite ကို အသုံးျပဳေနတဲ့အတြက္ တစ္ခုခု ခ်ိဳ႕ယြင္းဖို႔ဆိုတာ အင္မတန္နည္းပါတယ္။ သူက ၿဂိဳဟ္တုတစ္လုံးထဲ မဟုတ္ဘူး။ ၁၆ လုံးေတာင္ရွိၿပီး အရံသုံးလုံးက အဆင္သင့္ ရွိေနတယ္။ တစ္ခုခု ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ျဖစ္လာရင္ တစ္ခါတည္း Backup လုပ္ေပးႏိုင္ဖို႔ေပါ့” ဟု ဦးျမင့္သန္းဦးက ေျပာဆိုသည္။

ေန႔စဥ္ လူေနမႈဘ၀တြင္ မရွိမျဖစ္ သုံးစြဲလာရသည့္ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း၊ အင္တာနက္၊ ႐ုပ္သံအစီအစဥ္မ်ား၊ ေရဒီယိုအစီအစဥ္မ်ား စသည္တို႔ကို ထိေတြ႕ေနၾကရေသာ္လည္း ယင္းကဲ့သို႔ ထုတ္လႊင့္တင္ဆက္ ဖမ္းယူသုံးစြဲႏိုင္ရန္ အဓိကအေရးႀကီးသည္မွာ ၿဂိဳဟ္တုစနစ္ျဖစ္ေၾကာင္းကို သာမန္လူတို႔အတြက္ နားလည္ရန္ မလြယ္ကူေပ။

ၿဂိဳလ္တုအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိၿပီး ျပည္တြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လာမည့္ ၿဂိဳလ္တုကုမၸဏီ မ်ားျပားလာပါက အရည္အေသြးႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈကို စားသုံးသူက စိတ္ႀကိဳက္ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္မည္ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ခံ ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္ ဦးရဲျမတ္သူက သုံးသပ္သည္။

“အခုေနာက္ပိုင္း တ႐ုတ္ၿဂိဳဟ္တုေတြက GPS လိုမ်ိဳး သြားတဲ့ဟာေတြ ရွိတယ္။ တ႐ုတ္ၿဂိဳဟ္တုရွိရင္ ဖုန္းေတြရဲ႕ GPS ပိုေကာင္းလာတာမ်ိဳးေတြ ျဖစ္လာႏိုင္တယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။

ယခင္က ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးက ေရာင္းခ်သည့္ MPT ဆင္းမ္ကတ္မ်ားသာရွိသည့္အတြက္ ေဈးႀကီးေပးသုံးစြဲခဲ့ၾကရေသာ္လည္း ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ဖိတ္ေခၚၿပီးေနာက္ တယ္လီေနာ၊ အူရီဒူး စသည့္ ေအာ္ပေရတာမ်ား အၿပိဳင္အဆိုင္ ဝင္ေရာက္လာၿပီးေနာက္ ေဈးႏႈန္း သက္သာသည့္ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ကို ျပည္သူမ်ား ခံစားခဲ့ၾကရသည္ဟု ဦးျမင့္သန္းဦးက ေျပာသည္။

“အလားတူပဲ ၿဂိဳဟ္တုသုံးစြဲမႈမွာလည္း အၿပိဳင္အဆိုင္ ျဖစ္လာမယ္ဆိုရင္၊ ေ႐ြးခ်ယ္စရာရွိလာမယ္ဆိုရင္ ေဈးႏႈန္းသက္သာလာၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈေတြ ပိုေကာင္းလာမယ္” ဟု ဦးျမင့္သန္းဦးက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။ 

ျမတ္(ကေလး)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *